Welkom bij de morgendienst. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal voorgangster ds van Harten - Tiporganist Johann...
Voor de dienst zingen we ELB 299<br />Welk een vriend is onze Jezus,<br />
1Welk een vriend is onze Jezus,die in onze plaats wil staan!Welk een voorrecht, dat ik door Hemaltijd vrij tot God mag gaa...
2Leidt de weg soms door verzoeking,dat ons hart in 't strijduur beeft,gaan wij dan met al ons strijden,tot Hem, die verlos...
3Zijn wij zwak, belast, beladen,en ter neer gedrukt door zorg,dierb're Heiland! Onze Toevlucht!Gij zijt onze Hulp en Borg....
Welkom bij de morgendienst. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal voorgangster ds van Harten - Tiporganist Johann...
Intochtspsalm 63 – 1, 2, 3<br />Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,<br />
Ps. 63 : 1Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.Mijn hart wil niets dan U ontvangen,...
Ps. 63 : 2Eens zag ik in uw tempelhofU in uw glorie hoogverheven,wiens gunst mij meer is dan het leven,mijn lippen stameld...
Ps. 63 : 3Wanneer ik wakend in de nachtmijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,dan mag ik weer uw goedheid proeven;uw hulp ...
Stil gebedVotum & groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid to...
Verootmoedigingsgebed<br />Daarna ELB 308 – 1<br />Doorgrond mijn hart en ken mijn weg,<br />
Elb. 308 : 1Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.Is soms de weg die 'k ga ...
Genadeverkondiging<br />Daarna ELB 308 – 2<br />
Elb. 308 : 2O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.Doop mij met vuur, opdat...
Wetslezing<br />Daarna ELB 308 – 4<br />
Elb. 308 : 4O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.Schenk een herleving en begin bij mij.Zegen uw volk, maak 't als een...
Gebed om verlichting met <br />de Heilige Geest<br />Hierna lezen uit Exodus 16<br />
2 En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron; 3 en de Israëlieten zeiden tot hen:...
11 Toen sprak de HERE tot Mozes en zeide: 12 Ik heb het gemor der Israëlieten gehoord; zeg tot hen: in de avondschemering ...
en des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. 14 Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woest...
35 De Israëlieten nu hebben veertig jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land; het manna hebben zij gegete...
P 105 – 15, 18<br />God gaf een wolk die hen geleidde,<br />
Ps. 105 : 15God gaf een wolk die hen geleidde,een vuur in 't duister aan hun zijde.Zo trokken zij in vrede voort,en steeds...
Ps. 105 : 18Die gunst heeft God zijn volk bewezen,opdat het altoos Hem zou vrezen,zijn wet betrachten en voortaanvolstandi...
Lezen Johannes 6 : 30 t/m 40 <br />en 48 t/m 58<br />
30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? 31 Onze...
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood ui...
wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij ...
39 En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan,...
48 Ik ben het brood des levens. 49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50 dit is het...
52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwa...
55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en...
Gezang 75 – 1, 2, 3<br />U kennen, uit en tot U leven,<br />
1U kennen, uit en tot U leven,Verborgene die bij ons zijt,zolang ons 't aanzijn is gegeven,de aarde en de aardse tijd,o Ch...
2Gij zijt het brood van God gegeven,de spijze van de eeuwigheid;Gij zijt genoeg om van te levenvoor iedereen en voor altij...
3O Christus, ons van God gegeven,Gij tot in alle eeuwigheidde weg, de waarheid en het leven,Gij zijt de zin van alle tijd....
Thema: “Kom, want Christus is het enige brood dat leven geeft”35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot...
ELB 186a – 2<br />Laat mij zijn een Godsgetuige,<br />
2Laat mij zijn een Godsgetuige,sprekend van U meer en meer.leid mij steeds door uwe liefde,groeiend naar uw beeld, o Heer....
Lezing van het Avondmaalsformulier<br />Daarna ELB 211 – 1, 2, 3, 4, 5<br />Zoals ik ben, geen andere grond<br />
1 Zoals ik ben, geen andere grondheb ik, dan 't woord van uw verbond,en dat Gij zelf mij zocht en vondO Lam van God, ik ko...
3 Zoals ik ben, arm, blind en naakt,kom ik tot U, die zalig maakt.Uw liefde heeft mij aangeraakt!O Lam van God, ik kom, ik...
5Zoals ik ben, ver weggedwaald,heeft mij uw liefde achterhaald;nu ben ik, Heer, van U totaal!O Lam van God, ik kom, ik kom...
Viering van het Heilig Avondmaal<br />
Elb. 211 : 6Zoals ik ben, uw liefde groot,zo breed en lang, zo diep en hoog,is sterker zelfs dan graf en dood!O Lam van Go...
Danken en bidden<br />Collecte 1steWycliffe bijbelvertalers<br />2de eigen gemeente<br />
Slotzang gezang 257<br />Halleluja, eeuwig dank en ere,<br />
Halleluja, eeuwig dank en ere,lof, aanbidding, wijsheid, kracht,word' op aard' en in de hemel, Here,voor uw liefd' U toege...
Zegen<br />3 x amen<br />
Vanavond om 19.00 uur viering en dankzegging Heilig Avondmaal aan tafel, voorgangster ds Sijtsma – van Oeveren. Thema: “In...
Jezus het brood, dat leven geeft
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jezus het brood, dat leven geeft

1,304 views

Published on

Voorganster ds van Harten - Tip
organist Johannes de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl of
audioserver.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jezus het brood, dat leven geeft

 1. 1. Welkom bij de morgendienst. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal voorgangster ds van Harten - Tiporganist Johannes de VriesThema: ”Kom, want Christus is het enige brood dat leven geeft”<br />
 2. 2. Voor de dienst zingen we ELB 299<br />Welk een vriend is onze Jezus,<br />
 3. 3. 1Welk een vriend is onze Jezus,die in onze plaats wil staan!Welk een voorrecht, dat ik door Hemaltijd vrij tot God mag gaan.Dikwijls derven wij veel vrede,dikwijls drukt ons zonde neer,juist omdat wij 't al niet brengenin 't gebed tot onze Heer.<br />
 4. 4. 2Leidt de weg soms door verzoeking,dat ons hart in 't strijduur beeft,gaan wij dan met al ons strijden,tot Hem, die verlossing geeft.Kan een vriend ooit trouwer wezen,dan Hij, die ons lijden draagt!Jezus biedt ons aan genezing;Hij alleen is 't die ons schraagt.<br />
 5. 5. 3Zijn wij zwak, belast, beladen,en ter neer gedrukt door zorg,dierb're Heiland! Onze Toevlucht!Gij zijt onze Hulp en Borg.Als soms vrienden ons verlaten,gaan wij biddend tot de Heer;in zijn armen zijn wij veilig.Hij verlaat ons nimmermeer.<br />
 6. 6. Welkom bij de morgendienst. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal voorgangster ds van Harten - Tiporganist Johannes de VriesThema: ”Kom, want Christus is het enige brood dat leven geeft”<br />
 7. 7. Intochtspsalm 63 – 1, 2, 3<br />Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,<br />
 8. 8. Ps. 63 : 1Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.Mijn hart wil niets dan U ontvangen,die leven zijt en leven laat.O Heer, mijn ziel en zinnen smachtenen dorsten naar U in een land,waarop de zon verzengend brandt, -schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.<br />
 9. 9. Ps. 63 : 2Eens zag ik in uw tempelhofU in uw glorie hoogverheven,wiens gunst mij meer is dan het leven,mijn lippen stamelden uw lof.Mijn leven lang wil ik U prijzen,uw naam aanbidden, want Gij voedtmij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.O Heer, ik wil U dank bewijzen.<br />
 10. 10. Ps. 63 : 3Wanneer ik wakend in de nachtmijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,dan mag ik weer uw goedheid proeven;uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,zing ik mij van mijn zorgen vrij.Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,door uw hand word ik vastgehouden.<br />
 11. 11. Stil gebedVotum & groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.<br />
 12. 12. Verootmoedigingsgebed<br />Daarna ELB 308 – 1<br />Doorgrond mijn hart en ken mijn weg,<br />
 13. 13. Elb. 308 : 1Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij;Leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij!<br />
 14. 14. Genadeverkondiging<br />Daarna ELB 308 – 2<br />
 15. 15. Elb. 308 : 2O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam:'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.<br />
 16. 16. Wetslezing<br />Daarna ELB 308 – 4<br />
 17. 17. Elb. 308 : 4O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.Schenk een herleving en begin bij mij.Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.<br />
 18. 18. Gebed om verlichting met <br />de Heilige Geest<br />Hierna lezen uit Exodus 16<br />
 19. 19. 2 En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron; 3 en de Israëlieten zeiden tot hen: Och, dat wij door de hand des HEREN in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen.<br />
 20. 20. 11 Toen sprak de HERE tot Mozes en zeide: 12 Ik heb het gemor der Israëlieten gehoord; zeg tot hen: in de avondschemering zult gij vlees eten en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben. 13 En des avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats; <br />
 21. 21. en des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. 14 Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde. 15 Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander: Wat is dit? Want zij wisten niet, wat het was. Maar Mozes zeide tot hen: Dit is het brood dat de HERE u tot spijze gegeven heeft.<br />
 22. 22. 35 De Israëlieten nu hebben veertig jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land; het manna hebben zij gegeten, totdat zij kwamen aan de grens van het land Kanaän. <br />
 23. 23. P 105 – 15, 18<br />God gaf een wolk die hen geleidde,<br />
 24. 24. Ps. 105 : 15God gaf een wolk die hen geleidde,een vuur in 't duister aan hun zijde.Zo trokken zij in vrede voort,en steeds heeft God hun wens verhoord.Hij zond hun kwakkels in de nood,en uit de hemel hemels brood.<br />
 25. 25. Ps. 105 : 18Die gunst heeft God zijn volk bewezen,opdat het altoos Hem zou vrezen,zijn wet betrachten en voortaanvolstandig op zijn wegen gaan.Prijs God om al zijn majesteit.Hij leidt ons tot in eeuwigheid.<br />
 26. 26. Lezen Johannes 6 : 30 t/m 40 <br />en 48 t/m 58<br />
 27. 27. 30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? 31 Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. 32 Jezus zeide dan tot hen:<br />
 28. 28. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. 35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens;<br />
 29. 29. wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt gij Mij gezien. 37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 38 Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.<br />
 30. 30. 39 En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage. 40 Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.<br />
 31. 31. 48 Ik ben het brood des levens. 49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. <br />
 32. 32. 52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.<br />
 33. 33. 55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. <br />
 34. 34. Gezang 75 – 1, 2, 3<br />U kennen, uit en tot U leven,<br />
 35. 35. 1U kennen, uit en tot U leven,Verborgene die bij ons zijt,zolang ons 't aanzijn is gegeven,de aarde en de aardse tijd,o Christus, die voor ons beginen einde zijt, der wereld zin!<br />
 36. 36. 2Gij zijt het brood van God gegeven,de spijze van de eeuwigheid;Gij zijt genoeg om van te levenvoor iedereen en voor altijd.Gij voedt ons nog, o hemels brood,met leven midden in de dood.<br />
 37. 37. 3O Christus, ons van God gegeven,Gij tot in alle eeuwigheidde weg, de waarheid en het leven,Gij zijt de zin van alle tijd.Vervul van dit geheimenisuw kerk die in de wereld is.<br />
 38. 38. Thema: “Kom, want Christus is het enige brood dat leven geeft”35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. <br />
 39. 39. ELB 186a – 2<br />Laat mij zijn een Godsgetuige,<br />
 40. 40. 2Laat mij zijn een Godsgetuige,sprekend van U meer en meer.leid mij steeds door uwe liefde,groeiend naar uw beeld, o Heer.Brood des levens, Brood des hemels,voed mij dat ik groei naar U,voed mij dat ik groei naar U.<br />
 41. 41. Lezing van het Avondmaalsformulier<br />Daarna ELB 211 – 1, 2, 3, 4, 5<br />Zoals ik ben, geen andere grond<br />
 42. 42. 1 Zoals ik ben, geen andere grondheb ik, dan 't woord van uw verbond,en dat Gij zelf mij zocht en vondO Lam van God, ik kom, ik kom!2 Zoals ik ben, ik wacht niet totik leven kan naar uw gebod;Gij hebt voor mij uw bloed gestort!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 43. 43. 3 Zoals ik ben, arm, blind en naakt,kom ik tot U, die zalig maakt.Uw liefde heeft mij aangeraakt!O Lam van God, ik kom, ik kom!4 Zoals ik hen, neem Gij mij aanen wilt mij van mijn schuld ontslaan;op uw belofte kan ik aan!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 44. 44. 5Zoals ik ben, ver weggedwaald,heeft mij uw liefde achterhaald;nu ben ik, Heer, van U totaal!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 45. 45. Viering van het Heilig Avondmaal<br />
 46. 46. Elb. 211 : 6Zoals ik ben, uw liefde groot,zo breed en lang, zo diep en hoog,is sterker zelfs dan graf en dood!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 47. 47. Danken en bidden<br />Collecte 1steWycliffe bijbelvertalers<br />2de eigen gemeente<br />
 48. 48. Slotzang gezang 257<br />Halleluja, eeuwig dank en ere,<br />
 49. 49. Halleluja, eeuwig dank en ere,lof, aanbidding, wijsheid, kracht,word' op aard' en in de hemel, Here,voor uw liefd' U toegebracht!Vader, sla ons steeds in liefde gade;Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;uw gemeenschap, Geest van God,amen, zij ons eeuwig lot!<br />
 50. 50. Zegen<br />3 x amen<br />
 51. 51. Vanavond om 19.00 uur viering en dankzegging Heilig Avondmaal aan tafel, voorgangster ds Sijtsma – van Oeveren. Thema: “In Zijn kracht verder”<br />

×