Ik ga op reis en neem mee......

739 views

Published on

Kindernevendienst en dhr Pasterkamp
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl of www.audioserver.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ik ga op reis en neem mee......

 1. 1. Welkom Thema:………………………?(verrassing)<br />Dienst door de kindernevendienst<br />mmv Dhr. R. Pasterkamp<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 2. 2. 1 Dank U voor deze nieuwe morgen,<br />dank U voor elke nieuwe dag.<br />Dank U dat ik met al mijn zorgen<br />bij U komen mag.<br />
 3. 3. 2 Dank U voor alle goede vrienden,<br />dank U, o God voor al wat leeft,<br />dank U voor wat ik niet verdiende:<br />dat U mij vergeeft.<br />
 4. 4. 3 Dank U voor alle bloemengeuren,<br />dank U voor ieder klein geluk,<br />dank U voor alle held're kleuren,<br />dank U voor muziek.<br />
 5. 5. 4 Dank U dat U in moeilijkheden,<br />dank U dat U in pijn en strijd,<br />dank U dat U in alle tijden<br />toch steeds bij ons zijt.<br />
 6. 6. 5 Dank U dat U hebt willen spreken,<br />dank U, U hoort een ieders taal.<br />Dank U dat U het brood wilt breken<br />met ons allemaal.<br />
 7. 7. 6 Dank U dat ons uw woord bewaarde,<br />dank U dat U uw Geest ons geeft.<br />Dank U dat ieder mens op aarde<br />van uw liefde leeft.<br />
 8. 8. 7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,<br />dank U dat ik nu weet daarvan.<br />Dank U, o God, ik wil U danken<br />dat ik danken kan.<br />
 9. 9. Welkom Thema:………………………?(verrassing)<br />Dienst door de kindernevendienst<br />mmv Dhr. R. Pasterkamp<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 10. 10. WelkomAfkondigingen<br />
 11. 11. Thema:<br />De I is van..<br />
 12. 12. De K is van..<br />
 13. 13. De G is van..<br />
 14. 14. De A is van..<br />
 15. 15. De O is van..<br />
 16. 16. De P is van..<br />
 17. 17. De R is van..<br />
 18. 18. De E is van..<br />
 19. 19. De I is van..<br />
 20. 20. De S is van..<br />
 21. 21. De E is van..<br />
 22. 22. De N is van..<br />
 23. 23. DezeN is van..<br />
 24. 24. De E is van..<br />
 25. 25. DezeE is van..<br />
 26. 26. De M is van..<br />
 27. 27. DezeM is van..<br />
 28. 28. De E is van..<br />
 29. 29. DezeE is van..<br />
 30. 30. Thema:<br />Ik ga op reis en neem mee?<br />
 31. 31. Opwekking 112Ikben zogelukkig(1ste keer: solo Gekemet kinderen2de keer: solo Geke met gemeente)<br />
 32. 32. 1/2<br />(Geke): 'k Ben zo gelukkig(Kinderen): hoe word jij gelukkig?(Geke): 'k ben zo gelukkig (Kinderen): vertel mij toch waarom(Geke): 'k ben zo gelukkig <br />(Kinderen): hoe word jij gelukkig ik wil het ook graag zijn<br />
 33. 33. 1/2<br />(Geke): het is een wonder<br />(Kinderen): wat is dat wonder? is dat wonder dat gebeurd <br /> Is ook voor mij?(Geke): Jezus stierf en redde mij gaf zijn bloed en kocht mij vrij dus kan ik gelukkig zijn <br />
 34. 34. 2/2<br />(Geke): 'k Ben zo gelukkig(Gemeente): hoe word jij gelukkig?(Geke): 'k ben zo gelukkig (Gemeente): vertel mij toch waarom(Geke): 'k ben zo gelukkig <br />(Gemeente): hoe word jij gelukkig ik wil het ook graag zijn<br />
 35. 35. 2/2<br />(Geke): het is een wonder<br />(Gemeente): wat is dat wonder? is dat wonder dat gebeurd <br /> is ook voor mij?(Geke): Jezus stierf en redde mij gaf zijn bloed en kocht mij vrij dus kan ik gelukkig zijn<br />
 36. 36. Votum en groet<br />
 37. 37. EBL 435 – 1,2k HebJezusnodig, heel mijnleven<br />
 38. 38. 1/2<br /> ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,in m’n handel, in m’n wandel,in m’n slapen en ontwaken,‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.<br />
 39. 39. 2/2 <br />‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,in m’n handel, in m’n wandel,in m’n slapen en ontwaken,‘k wil Hem volgen, dag aan dag.<br />
 40. 40. Toneelstuk:Kom tot Mij!<br />
 41. 41. ELB 448 – 1,2,3Je hoeftniet bang tezijn<br />
 42. 42. 1/3<br />Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je handin die van onze Heer.<br />
 43. 43. 2/3<br />Je hoeft niet bang te zijnals oorlog komt of pijn.Jezus zal als een muurrondom jouw leven zijn. <br />
 44. 44. 3/3<br />Je hoeft niet bang te zijnal gaan de lichten uit. God is er en Hij blijftals jij je ogen sluit. <br />
 45. 45. LezinguitkinderbijbelGenesis 12: vers1-9<br />
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50. Opw. 429 God wijstmij de weg<br />
 51. 51. God wijst mij een weg<br />als ik zelf geen uitkomst zie.<br />Langs wegen die geen mens bedenkt,<br />maakt Hij mij zijn wil bekend.<br />Hij geeft elke dag<br />nieuwe liefde, nieuwe kracht.<br />Als ik mijn hand in zijn hand leg,<br />wijst Hij mij de weg,<br />
 52. 52. wijst Hij mij de weg.<br />Al moet ik door de wildernis-<br />Hij leidt mij.<br />Hij toont mij een rivier in de woestijn.<br />Alles zal ooit vergaan<br />maar zijn liefde blijft bestaan<br />en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.<br />
 53. 53. Verhaalvan Dhr. R. Pasterkamp<br />
 54. 54. Elb. 422 – 1,2,3,4 Alsje geenliefdehebtvoorelkaar<br />
 55. 55. 1/4<br />Als je geen liefde hebt voor elkaar,vallen de dromen in duigen.Dromen van vrede worden niet waar,kwaad is niet om te buigen.Als je geen liefde hebt voor elkaarleef je buiten Gods gloria. (2x)<br />
 56. 56. 2/4<br />Als je geen antwoord geeft op verdriet,zullen de tranen niet drogen.Als je het leed in de wereld niet ziet,worden Gods woorden verbogen.Als je geen liefde hebt voor elkaarleef je buiten Gods gloria. (2x)<br />
 57. 57. 3/4<br />Als je geen oog hebt voor het gemis,als je geen brood weet te delen,denk dan aan Jezus die brood en die visuit liefde deelde met velen.Als je geen liefde hebt voor elkaarleef je buiten Gods gloria. (2x)<br />
 58. 58. 4/4<br />Als je geen liefde hebt voor elkaar,is er geen hoop meer op zegen.Kinderen, maak de liefde toch waar;Schrijf het op alle wegen.Als je geen liefde hebt voor elkaarleef je buiten Gods gloria. (2x)<br />
 59. 59. Het Spel<br />
 60. 60. Lied: Tomtom(melodie: altijd is Kortjakjeziek)<br />
 61. 61. 1/4<br />Denk je dat jij altijd reist<br />Langs de weg die God je wijst?<br />Of rijd jij soms blokjes om <br />Wijk je af van Zijn tomtom?<br />Grote kans dat het je spijt en je weer Zijn weg op rijdt.<br />
 62. 62. 2/4<br />Misschien denk je: ‘Hé wat vreemd?’<br />Als j’ een foute afslag neemt.<br />Omdat je dan niets herkent<br />En je niet weet waar je bent.<br />God tomtom die zegt je dan:<br />‘Neem een U-bocht als dat kan’.<br />
 63. 63. 3/4<br />Maar…..<br />Als jij Zijn tomtom negeert, <br />Dan rijd je echt goed verkeerd.<br />Dan kom je in grote nood,<br />Want de weg die loopt dan dood.<br />Keer toch om en doe dat vlug,<br />Anders is er geen weg terug.<br />
 64. 64. 4/4<br />Als je echt Gods weg wilt gaan<br />Nou, laat Zijn tomtom dan aan.<br />Ook al krijg je levenspech<br />Hij wijst jou de juiste weg.<br />Je zult merken als je rijdt<br />Dat die weg naar ‘t leven leidt.<br />
 65. 65. Afscheid van Jeroen<br />
 66. 66. Op verzoek van Jeroen zingen we: Jezus is de goede Herder – 1,2<br />
 67. 67. Refrein:<br />Jezus is de goede herderJezus Hij is overalJezus is de goede herderBrengt mij veilig naar de stal<br />
 68. 68. 1/2<br />Als je 's avonds niet kunt slapenAls je bang in 't donker bentDenk dan eens al die schapenDie de heer bij name kent<br />
 69. 69. Refrein:<br />Jezus is de goede herderJezus Hij is overalJezus is de goede herderBrengt mij veilig naar de stal<br />
 70. 70. 2/2<br />En wanneer je soms alleen bentEn je hart is vol verdrietDenk dan aan de goede herderHij vergeet Zijn schaapjes niet<br />
 71. 71. Refrein:<br />Jezus is de goede herderJezus Hij is overalJezus is de goede herderBrengt mij veilig naar de stal<br />
 72. 72. Collectevoor Caroline <br />
 73. 73. Elb. 433 – 1,2,3 God, die allesmaakte<br />
 74. 74. 1/2<br />God, die alles maakte, <br />de lucht en ’t zonlicht blij, <br /> de hemel, zee en aarde, <br /> zorgt ook voor mij. <br />
 75. 75. 2/3<br />God die ’t gras gemaakt heeft,<br /> de bloemen in de wei,<br />de bomen, vruchten, vogels,<br />zorgt ook voor mij.<br />
 76. 76. 3/3<br />God die alles maakte, <br />de maan, de sterrenrij,<br />als duist’re wolken komen, <br />zorgt steeds voor mij.<br />
 77. 77. Zegenbede<br />
 78. 78. Opw. 189 – 1,2,3,4 ZegenonsHeer<br />
 79. 79. 1/4<br />Zegen ons Heer, <br />zegen ons Heer. <br />U, die hemel en aarde gemaakt heeft, <br />zegen ons Heer. <br />
 80. 80. 2/4<br />Heft uw handen op <br />naar het heiligdom <br />en prijst de Heer, <br />halleluja. <br />
 81. 81. 3/4<br />De Heer zegene u, <br />de Heer zegene u. <br />Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft <br />zegene u. <br />
 82. 82. 4/4<br />Dank U Heer, <br />dank U Heer. <br />U, die hemel en aarde gemaakt heeft, <br />dank U Heer. <br />
 83. 83. Bedankt voor jullie komst!Er staat drinken voor jullie in de hal en een veilige reis naar huis!<br />

×