Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt

10,005 views

Published on

Individer och grupper i samhället

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt

 1. 1. Makt & vanmakt Individer och grupper i samhället
 2. 2. Religion Ekonomin Familjen Lagen Staten Aktörer, institutioner & strukturer Företag Myndigheter Organisationer Grupper Individer
 3. 3. Vad är makt? Inflytande och påverkan Maktutövning: Att få någon att handla efter ens vilja, även om handlingen strider mot dennes vilja Maktresurser: Pengar, utbildning, medborgarskap, kontakter, yrke, inflytande, kön, klass, etnicitet… …auktoritet / karisma
 4. 4. Tänk ut tre exempel på maktrelationer och fundera på vilka maktresurser som används.
 5. 5. Tre typer av makt Direkt makt
 Med piska eller morot få någon att göra något Dagordningsmakt
 Den som sätter dagordningen bestämmer vad som får diskuteras eller inte, t ex media Makten över tanken
 Samhällets strukturer som definierar verkligheten och bestämmer våra ideal
 6. 6. Kultur - vad är det? ”Odling” Vi föds inte med vår kultur, vi växer upp i den och socialiseras – blir en del av kulturen Minoritetskulturer, mångkultur, subkulturer, ungdomskulturer Norm – det vanliga – majoritetens kultur Kön, klass, etnicitet, sexualitet, religion, nationalitet, ålder
 7. 7. PIZZA TACOS ADELE RIHANNA BEYONCE NIKE ”VANLIG STIL” ARBETSLÖSHET? Jämställdhet Rasism Tiggeri Bostadsbrist Våldtäkter LULEÅ? ÖTÅ?
 8. 8. Maktordning i en kategori Könsmaktordning: Mannen är norm, är i maktposition gentemot kvinnor Klassindelning: Överklass – Medelklass – Underklass Sexualitet: Heterosexualitet – Homosexualitet Etnicitet: Svensk – andra generationens icke-svensk? – icke-svensk? (hudfärg? Kulturella uttryck?)
 9. 9. Klass Bönder – Adel Bönder – Borgare – Adel – Präster IDAG: Arbetarklass – Medelklass – Överklass CENTRALA SKILLNADER: Ekonomi Utbildning Socialt kontaktnät
 10. 10. Vanmakt Att inte ha makten över sin egen situationen utan att det nödvändigtvis handlar om direkt förtryck
 11. 11. Välfärdsstaten Sverige En välfärdsstat är en stat där det offentliga tar stort ansvar för medborgarnas välbefinnande. Oftast handlar det främst om att omfördela resurser I en välfärdsstat får alla ta del av det sociala skyddsnätet genom ett socialförsäkringssystem som ger bidrag till de behövande, sjukvård till alla, grundläggande social service och ofta också utbildning till alla.
 12. 12. Välfärdsstaten Sverige Regeringen och kommunerna har lagstiftat uppdrag att bevaka att mänskliga rättigheter efterlevs Sverige är en välfärdsstat, för många rent av idealtypen: ”Den svenska modellen” Demokrati, välfärd, fri- och rättigheter till alla: Sverige måste vara det perfekta landet med enbart lyckliga medborgare?!
 13. 13. 1. Barns villkor
 14. 14. Fattiga barn Källa: Rädda Barnen, ”Barnfattigdom i Sverige, årsrapport 2014”
 15. 15. Fattiga barn Sverige saknar officiell definition Rädda barnen: Låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd Vanmakt: Märkeskläder, -skor till gymnastiken, prylar, matsäck till utflykten, fritidsaktiviteter Familjer med utländsk bakgrund överrepresenterade, annars ofta kopplat till sjukdoms- och/eller missbruksproblematik i familjer
 16. 16. 2. Missbruk
 17. 17. Exemplet alkohol Ett lagligt och accepterat rusmedel: men när bruk blir missbruk kostar det… 20% av akutfallen på sjukhus är alkoholrelaterade 70% av gatumisshandelsfallen är alkoholrelaterade 75 dödsfall och 1000 skadade i trafiken Våld i nära relationer, sexuellt våld… oftast alkoholrelatert.
 18. 18. 3. Trafficking
 19. 19. Trafficking Illegal handel över nationsgränser:
 Människohandel, organiserad drogsmugglig. I Sverige aviess vanligen handel med människor för prostitution
 20. 20. 4. Rasism & främlingsfientlighet
 21. 21. Rasism & främlingsfientlighet Oftast dold strukturell rasism pga förutfattade meningar… …dvs sällan lika öppet och uttalat som historien annars visat. Arabiskt klingande namn innebär 50% lägre chans att få ett jobb (DO)
 22. 22. 5. Jämställdhet
 23. 23. Skolan Statistik från SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”
 24. 24. Skolan StatistikfrånSCB:srapport”Påtalomkvinnorochmän.Lathundomjämställdhet2016”
 25. 25. Efter skolan Statistik från SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”
 26. 26. Efter skolan StatistikfrånSCB:srapport”Påtalomkvinnorochmän.Lathundomjämställdhet2016”
 27. 27. Genus Kön, det biologiska könet - man, kvinna (eng. sex) Genus, det sociala könet - manligt, kvinnligt (eng. gender) Den rådande bristerna i jämställdhet beror i huvudsak på genus, föreställningar om manligt och kvinnligt
 28. 28. 6. HBTQ-personers villkor
 29. 29. Vad tycker du? Ska heterosexuella par få adoptera barn? Hur skulle du känna om din bror kom ut som heterosexuell? Tycker du att heterosexuella ska få gifta sig i den svenska kyrkan?
 30. 30. Exempel Trots att adoption är lagligt för föräldrar av samma kön har inga internationella adoptioner skett Sexuell läggning får total fokus
 31. 31. Bildkällor Thomas Leuthard, CC-BY, http://www.flickr.com/photos/41346951@N05/5807793226/ Ulflarsen, CC-BY-SA, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ulflarsen Dezidor, CC-BY, http://cs.wikipedia.org/wiki/User:Dezidor Peter Kaminski, CC-BY, http://www.flickr.com/photos/35034359460@N01/30196012/ _skynet, CC-BY-NC-ND, http://www.flickr.com/photos/15161454@N05/3699901077/ Polisen, www.polisen.se Skolverket, www.skolverket.se Centrala studiestödsnämnden, www.csn.se © KFUK-KFUM, http://www.kfuk-kfum.se/kommunikation/logotyper-foer-nerladdning © Svenska FN-förbundet, http://www.fn.se/press/presskontakt/ © Friends, http://www.friends.se/press/grafisk-manual Thinking, dear_theophilus, https://openclipart.org/detail/189626/thinking Israel_photo_gallery, CC-BY-ND, https://www.flickr.com/photos/99743724@N08/15191703928/
 32. 32. Bildkällor ScottMPhotos1, CC-BY-ND, https://www.flickr.com/photos/90063323@N03/11846235776/ Alessandro Bonvin, CC-BY, https://www.flickr.com/photos/8654703@N02/18929850668/ Geoff NoNick, public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPLA_Child_Soldier.jpg Esther Bubley, public domain, https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskriminering#/media/File: 1943_Colored_Waiting_Room_Sign.jpg Granding, CC-BY-ND-NC, https://www.flickr.com/photos/35007275@N00/19581590813/

×