Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sh1b - Lag och rätt

5,311 views

Published on

Lag och rätt för samhällskunskap 1b och 1a1 - om man nu hinner med det.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sh1b - Lag och rätt

 1. 1. Lag & rätt Samhällskunskap 1b / 1a1
 2. 2. Rätt och fel? Normer Lagar
 3. 3. Utan lagar inga brott.
 4. 4. Rättsväsendet Sveriges Domstolar - prövar och dömer Polis - utreder Åklagarmyndighet - väcker åtal / för statens talan Kriminalvården - organiserar påföljd Brottsförebyggande rådet - förebygger brott med information Brottsoffermyndigheten - främja brottsoffers intressen
 5. 5. Domstolar ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR Högsta domstolen Hovrätt Tingsrätt Civilrättsliga mål Brottmål Tvistemål (mellan privatpersoner) ÖVERKLAGAN Högsta förvaltnings-domstolen Kammarrätt Förvaltningsrätt ÖVERKLAGAN Tvister mellan privatpersoner och myndigheter, t ex kring studiebidrag, skatter, osv
 6. 6. Brott till straff Ett brott anmäls till eller upptäcks av polisen. Polisen inleder en förundersökning. Eller skriver ut böter direkt. Åklagaren beslutar om åtal ska väckas. Inget åtal Åtal väcks. Böter skrivs ut. Förundersöknings läggs ner. Den misstänkte är under 15 år. Socialnämnden. Om brottet kan ge fängelse kan en misstänkt GRIPAS i högst 12 timmar. En misstänkt kan ANHÅLLAS om brottet kan ge minst 1 års fängelse. På den tredje dagen måste åklagaren begära att den misstänkte HÄKTAS. POLISEN ÅKLAGAREN DOMSTOLEN
 7. 7. Brott till straff DOMSTOLEN Domstolen håller förhandling och tar ställning till skuldfråga och bestämmer påföljd Böter Villkorlig dom Villkorlig dom med samhällstjänst Skyddstillsyn Fängelse Sluten ungdomsvård Frikänd Samhällstjänst Övervakning Samhällstjänst med övervakning Kontraktsvård Elektronisk övervakning Fängelse Frivård KRIMINALVÅRDEN
 8. 8. Rättegång Illustration från Brottsoffermyndigheten http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/hur-gar-en-rattegang-till hämtad 2014-11-10
 9. 9. Sommaren 2011 dödades en tvåårig flicka i Småland av en rattfull person. I hög hastighet körde en 38-åring runt i tätbebyggt område med 2,5 promille alkohol och droger i blodet. Till slut körde han upp på trottoaren där den tvååriga flickan befann sig. Vilket brott? Vilket straff? Grovt vållande till annans död Rattfylleri 2 år och 4 månader fängelse
 10. 10. Allmänna rättsmedvetandet Lagar och tolkningar av lagen ska följa det allmänna rättsmedvetandet… …dvs överensstämma med folks syn på brott och straff …men ibland måste lagen ställa sig över utifrån vissa gemensamma intressen: rättssäkerhet, folkhälsa, osv
 11. 11. Är det okej att köra 105 km/h på 90-väg? Är det okej att ladda ner upphovsrättsskyddat material från Pirate Bay? Ska vi avkriminalisera cannabis? Vad ska en serievåldtäktsman ha för straff?
 12. 12. Brottsutvecklingen 1950: 195 000 anmälda brott 2011: 1,4 miljoner anmälda brott ORSAKER: Samhällsnivå: Fler brottstillfällen, nya fritidsvanor, minskad uppsikt på barn/ungdomar pga arbete Individnivå: Oftast andra problem, sociala arvet (den miljö man växer upp i) och biologiska arvet (fel)
 13. 13. Vad kännetecknar en brottsling? Man Kommer från splittrade hem Föräldrar med sociala problem: missbruk/brottslighet Problem tidigt i skolan Brottsliga och missbrukande kamrater Bor i områden där brottsligheten är hög
 14. 14. Att förebygga brott Allmänprevention: Kriminalisering av icke-önskvärt beteende, avskräckande straff Individualprevention: Förändra beteendet hos enskild genom (1) avskräckning, (2) inkapacitering och (3) rehabilitering.
 15. 15. Vård eller straff? Straff: + Vedergällning och återupprättelse för offret + Allmänprevention fungerar på redan laglydiga - Små eller inga förebyggande effekter, ibland t om kontraproduktiva Vård: + Fungerar på vissa - Fungerar inte på andra
 16. 16. Bildkällor ”Nose picking in progress” av Carlos Paes, http://commons.wikimedia.org/wiki/Nose#mediaviewer/File:Nose_picking_in_progress.jpg hämtad 2014-11-06 Buss i Umeå av Forthefudge, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swebus_6907_umea.jpg?uselang=sv hämtad 2014-11-06 Patty Hearst on Surveillance Camera, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patty_Hearst-_Hibernia_bank_robbery.jpg hämtad 2014-11-10 Prison of Tartu av Tartu Prison http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prison_of_Tartu_2007_1.JPG?uselang=sv hämtad 2014-11-17 Punishment of a drunkard, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Punishment_of_a_drunkard.png?uselang=sv hämtad 2014-11-17

×