Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inflation vs arbetslöshet

6,154 views

Published on

Phillipskurvan

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Inflation vs arbetslöshet

 1. 1. Inflation och arbetslöshet
 2. 2. Inflation och arbetslöshet ● Inflation är den ”ekonomiska sjukdom” som hotar vid en överhettad ekonomi ● Arbetslösheten är den stora plågan när lågkonjunkturen slår till ● …stabiliseringspolitiken handlar alltså även om att välja mellan dessa två hot
 3. 3. Phillipskurvan Inflation Arbetslöshet Hög inflation och låg arbetslöshet = Högkonjunktur Låg inflation och hög arbetslöshet = Lågkonjunktur
 4. 4. Phillipskurvan ● Sågs länge som en av ekonomins ”naturlagar” innan den motbevisades av oljekriserna på 1970-talet ● Att oljepriserna ökade dramatiskt ledde till: ● Recession – minskande BNP ● Inflation – ökande priser ● Arbetslöshet – företagen försökte spara genom att avskeda ● …vilket alltså var omöjligt enligt Phillipskurvan. Stagnation + inflation = stagflation
 5. 5. Milton Friedman & Chicagoskolan ● Tidig kritiker av Phillipskurvan ● Menade att fokus ska ligga på att bekämpa inflation snarare än arbetslöshet ● Ett land bör/kan aldrig ha lägre arbetslöshet än sin jämviktsarbetslöshet, NAIRU – the non-accelerating inflation rate of unemployment ● Jämviktsarbetslöshet = strukturarbetslöshet + friktionsarbetslöshet, då: ● Strukturarbetslöshet = teknik och lägre löner konkurrerar ut arbetskraften ● Friktionsarbetslöshet = det tar tid för arbetslösa att söka/få jobb ● Hamnar ett land under NAIRU blir det inflation
 6. 6. Phillipskurvan med Nairu ● Expansiv politik kan minska arbetslösheten och öka inflationen a ! b, enligt Phillipskurvan ● Den ökade inflationen ökar förväntningarna på ytterligare inflation – Phillipskurvan skjuts uppåt b ! c ● Snart lär man sig att räkna med inflationen och arbetsmarknaden anpassar sig till NAIRU, c ! d. ● Den expansiva politiken har lett till inflation a ! d Inflation ArbetslöshetNAIRU a b c d
 7. 7. Inflation "! arbetslöshet ● Nairu visar att minskad arbetslöshet inte kan köpas med inflation ● Socialdemokraternas Sverige under 1980-talet ville förstås väl: Så många som möjligt i arbete ● …men sedan dess har inflationsbekämpningen prioriterats framför arbetslöshetsbekämpningen
 8. 8. Hur bekämpa arbetslösheten då? ● ”Dela på jobben eller öka lönespridningen?” ● Om de som har arbete arbetade kortare tid kunde arbetstillfällen skapas åt de arbetslösa. Solidariskt? Förenat man ineffektivitetsproblem? ● Lönespridning: Låglönejobb som inte kräver någon utbildning bör hålla ännu lägre löner. Inom yrkesgrupper ska prestationer i arbetet ge effekt på lönen mer än idag. Ökar den sociala differentieringen – men fler får arbete?

×