Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Inflation vs arbetslöshet

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Tillväxten och miljön
Tillväxten och miljön
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded (20)

Inflation vs arbetslöshet

  1. 1. Inflation och arbetslöshet
  2. 2. Inflation och arbetslöshet ● Inflation är den ”ekonomiska sjukdom” som hotar vid en överhettad ekonomi ● Arbetslösheten är den stora plågan när lågkonjunkturen slår till ● …stabiliseringspolitiken handlar alltså även om att välja mellan dessa två hot
  3. 3. Phillipskurvan Inflation Arbetslöshet Hög inflation och låg arbetslöshet = Högkonjunktur Låg inflation och hög arbetslöshet = Lågkonjunktur
  4. 4. Phillipskurvan ● Sågs länge som en av ekonomins ”naturlagar” innan den motbevisades av oljekriserna på 1970-talet ● Att oljepriserna ökade dramatiskt ledde till: ● Recession – minskande BNP ● Inflation – ökande priser ● Arbetslöshet – företagen försökte spara genom att avskeda ● …vilket alltså var omöjligt enligt Phillipskurvan. Stagnation + inflation = stagflation
  5. 5. Milton Friedman & Chicagoskolan ● Tidig kritiker av Phillipskurvan ● Menade att fokus ska ligga på att bekämpa inflation snarare än arbetslöshet ● Ett land bör/kan aldrig ha lägre arbetslöshet än sin jämviktsarbetslöshet, NAIRU – the non-accelerating inflation rate of unemployment ● Jämviktsarbetslöshet = strukturarbetslöshet + friktionsarbetslöshet, då: ● Strukturarbetslöshet = teknik och lägre löner konkurrerar ut arbetskraften ● Friktionsarbetslöshet = det tar tid för arbetslösa att söka/få jobb ● Hamnar ett land under NAIRU blir det inflation
  6. 6. Phillipskurvan med Nairu ● Expansiv politik kan minska arbetslösheten och öka inflationen a ! b, enligt Phillipskurvan ● Den ökade inflationen ökar förväntningarna på ytterligare inflation – Phillipskurvan skjuts uppåt b ! c ● Snart lär man sig att räkna med inflationen och arbetsmarknaden anpassar sig till NAIRU, c ! d. ● Den expansiva politiken har lett till inflation a ! d Inflation ArbetslöshetNAIRU a b c d
  7. 7. Inflation "! arbetslöshet ● Nairu visar att minskad arbetslöshet inte kan köpas med inflation ● Socialdemokraternas Sverige under 1980-talet ville förstås väl: Så många som möjligt i arbete ● …men sedan dess har inflationsbekämpningen prioriterats framför arbetslöshetsbekämpningen
  8. 8. Hur bekämpa arbetslösheten då? ● ”Dela på jobben eller öka lönespridningen?” ● Om de som har arbete arbetade kortare tid kunde arbetstillfällen skapas åt de arbetslösa. Solidariskt? Förenat man ineffektivitetsproblem? ● Lönespridning: Låglönejobb som inte kräver någon utbildning bör hålla ännu lägre löner. Inom yrkesgrupper ska prestationer i arbetet ge effekt på lönen mer än idag. Ökar den sociala differentieringen – men fler får arbete?

×