Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visby socialrörlighet

1,373 views

Published on

Presentat

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visby socialrörlighet

 1. 1. Social rörlighet: Vad är det och vad kan vi göra för att få mer? Andreas Bergh Lunds universitet & Institutet för näringslivsforskning
 2. 2. Social rörlighet och inkomstfördelning • Årsinkomstfördelning – Mäts vanligen med Gini-koefficienten • Social rörlighet mellan generationer – Mäts exempelvis med fader-son korrelationer • Social rörlighet för en individ under livet – Många mått finns, bra standardmått saknas. • Vi talar mer om det som mäts!
 3. 3. Rörlighet mellan generationer • Sverige ligger bra till när inkomster mäts… • … men bland de allra rikaste är rörligheten mycket låg • …och bland elitgrupper (ex. advokater, läkare, akademiker) är adliga efternamn överrepresenterade och son-namn underrepresenterade.
 4. 4. Inkomstskillnaderna har ökat sedan 1980
 5. 5. Hur illa är det att inkomstskillnaderna ökar? Det beror på skälet till att de ökar – och det vet vi förvånansvärt lite om.
 6. 6. Den svenska arbetsmarknadsmodellen och social rörlighet
 7. 7. Rehn-Meidner modellen (teori) • Företag som erbjöd enkla jobb med relativt låg lön skulle helst inte finnas. • Arbetskraft skulle fås att röra sig till högproduktiva företag.
 8. 8. Modellen i praktiken • Geografisk rörlighet motverkades av bostadspolitiken. • Få enkla jobb gör det svårt för ungdomar och utlandsfödda på arbetsmarknaden. • Anpassad för ett homogent industrisamhälle
 9. 9. BNP-tillväxt är ett genomsnitt med stor spridning Social rörlighet förutsätter ofta geografisk rörlighet 152 kommuner minskade befolkningen 2003-2013 Men 211 av 290 kommuner minskade sin andel av befolkningen!
 10. 10. Vad kan politiker göra för att främja social rörlighet? • Standardiserad statistik • Skattefinansierad grundskola av hög kvalitet främjar både jämn fördelning och social rörlighet • Skattepolitiken: Hur lätt är det att öka sin inkomst genom arbete och utbildning jämfört med aktier och bostadsaffärer?
 11. 11. • Många skatteförändringar gynnar främst den redan rike, den passive och den försiktige (avskaffad förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt, fastighetsskatt) • Enkla jobb: Kollektivavtal, stadsplanering, regleringar med mera spelar roll • Marknadshyror
 12. 12. Källor & lästips: Bjorklund, A., Lindquist, M.J., and Jäntti, M. (2009). Family Background and Income during the Rise of the Welfare State: Brother Correlations in Income for Swedish Men Born 1932-1968. Journal of Public Economics, 93, 671-680. Björklund, Anders, Jesper Roine, and Daniel Waldenström. 2012. “Intergenerational top income mobility in Sweden: Capitalist dynasties in the land of equal opportunity?” Journal of Public Economics,96: 474-484. Chetty et al, Is the united states still a land of opportunity? Recent trends in intergenerational mobility. NBER working paper. Clark, Gregory What is the True Rate of Social Mobility in Sweden? A Surname Analysis, 1700-2012 Lindahl, Mikael, Mårten Palme, Sofia Sandgren Massih, Anna Sjögren. 2012. “The Intergenerational Persistence of Human Capital: an Empirical Analysis of Four Generations” Working Paper, IFAU, Uppsala University. Lindquist & Sjögren Lindquist 2012 "The Dynamics of Child Poverty in Sweden" (with Gabriella Sjögren Lindquist), Journal of Population Economics 25(4), 1423-1450. Lindquist Corak & Mazumder "A Comparison of Upward and Downward Intergenerational Mobility in Canada, Sweden and the United States Lindquist, Björklund & Lindahl (2010) "What More Than Parental Income, Education and Occupation? An Exploration of What Swedish Siblings Get from Their Parents“ The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 10(1) s 1-38. Meghir, C., and Palme, M. (2005). Educational Reform, Ability, and Family Background. American Economic Review, 95, 414-425. Sundell, Anders. Nepotism & Meritocracy. QoG working paper 2014:16 Waldenström, Björklund & Roine 2012 “Intergenerational Top Income Mobility in Sweden: Capitalist Dynasties in the Land of Equal Opportunity?”, Journal of Public Economics, 96(5–6), 474–484 Wennström & Öner, 2015. Den geografiska spridningen av kom- munplacerade flyktingar i Sverige. Ekonomisk Debatt 43(4)

×