Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medier och källkritik - Introduktion

4,982 views

Published on

En introducerande presentation inför moment om medier och källkritik. Används på samhällskunskap 1b.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Medier och källkritik - Introduktion

 1. 1. Medier och källkritik
 2. 2. En enkel kommunikationsmodell Sändare Mottagare BUDSKAP FEEDBACK Ska vi gå på bio? Jaaaaaaaaaaaaaa!
 3. 3. Medier Massmedier • Rösten! • Kroppsspråk! • Telefon (Rösten, men ej kroppsspråk)! • Videosamtal! • Skriftligt (Brev, SMS, Facebook, böcker, tidningar)! • Inspelat ljud/video (Ingen möjlighet till rak tvåvägskommunikation) Tidningar, radio TV, film! I huvudsak:! • Indirekt (via massmedier)! • Enkelriktad (begränsad feedback, växer med internet)! • Opersonlig (ej riktad mot en enskild person! • Samtidig (går samtidigt ut till en stor publik)
 4. 4. En annan kommunikationsmodell Sändare Mottagare Känslor Erfarenheter Personlighet Kunskaper Attityder Känslor Erfarenheter Personlighet Kunskaper Attityder Budskap —> Kodning —>Meddelande —> Avkodning —> Budskap?
 5. 5. Massmediernas uppgift • Att granska makthavarna – ”den tredje statsmakten” vid sidan av regering och riksdag! • Skapa och främja debatt! • Informera! • Kommentera! ! • Diskutera vilka inom massmedia som främst försöker genomföra denna uppgift? SVT eller TV6? Sveriges radio eller Mix Megapol?
 6. 6. Vad är detta?
 7. 7. Vad är detta?
 8. 8. Nyheter
 9. 9. Nyheter
 10. 10. Nyheter
 11. 11. Diskutera! • Varför ser kvälls- och morgontidningarnas löpsedlar så olika ut?! • Hur distribueras tidningarna till läsarna?! • Finns det fler sätt att distribuera tidningar?
 12. 12. Varifrån kommer nyheterna? • Nyhetsbyråer (TT – tidningarnas telegrambyrå, AP – associated press, Reuters, m fl)! • Andra medier! • Journalister och redaktioner! • Pressmeddelanden! • Allmänheten
 13. 13. Vad blir en nyhet? Vad som blir en nyhet beror på avstånd:! • Geografiskt avstånd! • Kulturellt avstånd! • Avstånd i tid! ! Och omfattning:! • Det är skillnad på vanliga stormvågor och tsunamivågor
 14. 14. Är nyheterna objektiva? Det finns ett ideal om objektivitet:! • Saklighet – inte blanda in egna värderingar! • Allsidighet – låta alla sidor komma till tals
 15. 15. Från händelse till nyhet Journliaster gallrar 
 och värderar Nyhetsbyråerna gallrar och värderar Nyhetsredaktion- erna gallrar och värderar Mottagaren gallrar och värderarVad blir kvar av nyheten?
 16. 16. Påverkade bilder som påverkar http://www.flicka.org/gotflash.html
 17. 17. Fria Tider Dagens Nyheter
 18. 18. Tänk källkritiskt! – En analysmodell • Vem är sändaren?! • Vilken roll har sändaren?! • Vilket medium använder sändaren?! • Vilka för- och nackdelar finns med valet av medium?! • Vilket är budskapet?! • Vilka är mottagarna / målgruppen?! • Vilken effekt vill sändaren uppnå?! • Uppnås den effekten? Varför / varför inte?! • Används rätt medium/budskap gentemot mottagarna/ målgruppen?
 19. 19. Tänk källkritiskt - Vardagsverktyget • Vem har skrivit det här / var kommer den här informationen ifrån, och ! • Varför?! UPPGIFT:! • Bläddra i våra vanliga tidningar på internet t ex dn.se svd.se aftonbladet.se expressen.se! – Välj ut tre artiklar och granska dem kritiskt utifrån ovanstående frågor. ! – Varför har artiklarna blivit nyheter?! – Är artiklarna ”objektiva”?

×