SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
SANGKAPATANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 2
Pangalan: __________________________ Section: ______________________ Score: __________
I. Maraming Pagpipilian: Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan.
Piliin ang titik ng tamang sagot sa kanang patlang.
Para sa bilang 1 – 5. Gawing gabay ang kwento sa pagsagot ng mga katanungan.
1. Kinukutya ni Dindo ang isang bata.
Ano ang kasingkahulugan ng salitang kinukutya?
a. pinapalo b. hinahampas c. inaaway d. sinisigawan
2. Sino ang bagong dating sa Lungsod ng Legazpi?
a. Pepe b. Lory c. Paulino d. Dindo
3. Ano ang nakita ni Pepe na ginawa ni Dindo?
a. Kinukutya nito ang isang bata. c. Nakikipaglaro sa isang bata
b. Pinapagalitan ang isang bata. d. Naninipaa ng bata.
4. Paano nagbago si Dindo?
a. Kinausap ni Pepe si Dindo na mali ang kaniyang ginawa.
b. Pinagalitan si Dindo dahil sa kaniyang maling ginawa.
c. Tinulungan si Dindo sa ginawa nito.
d. Binalewala ang narining mula kay Pepe.
5. Kung ikaw ang pangunahing tauhan sa kuwento, ano ang pinakamainam mong gawin upang
malaman ni Dindo ang pagkakamali?
a. Sasabihin nang paulit-ulit sa kaniya ang pagkakamali.
b. Ipauunawa ang kaniyang maling nagawa.
c. Irereklamo sa istasyon ng pulis.
d. Hahanapin ang magulang at sabihin kung ano ang nangyari.
Para sa bilang 6 – 9, ano ang damadaming ipinapakita sa tauhan sa bawat pahayag. Piliin ang ttik
ng tamang sagot sa loob ng kahon.
6. “Kumusta kayo, buti naman at nakarating kayo sa aking paanyaya. __________
Ikinalulugod ko ang inyong pagdating.”
Ang Batang si Pepe
Sa bayan Lungsod ng Legazpi may isang batang nagngangalang Pepe. Siya ay
sadyang napakabait. Siya ay ipinagmamalaking lubos ng kaniyang mga magulang na sina
Lory at Paulino. Isang araw ay mayroong bagong dating sa kanilang lugar, ang pamilya ng
batang si Dindo. Si Dindo ay lubos na kabaliktaran ng pag-uugali ni Pepe. Lumipas ang
Linggo, nakita ni Pepe na kinukutya ni Dindo ang isang bata. Kinausap ni Pepe si Dindo
tungkol sa kaniyang nakita at pinagsabihan ito. Ang pangungutaya sa iyong kapwa ay
masam. Dapat matuto tayong igalang ang pagkakaiba nating lahat, sabi ni Pepe. Naisip
naman ni Dindo na tama ang sinabi ni Pepe. Magmula noon ay hindi na siya nangungutya at
iginagalang niya ang pagkakaiba ng bawat isa.
a. natutuwa b. nagagalit nalulungkot d. nahihiya e. nagugulat
7. “Hoy, huwag niyong kunin ang mga bunga ng santol ko. __________
Hilaw pa ang mga iyan. Hindi man lang kayo nagpapaalam, alis!
8. “Naku! Maraming gusali ang gumuho at taong namatay sa Bohol dahil sa lindol __________
9. “Ay… tuluyan na plang nalanta ang mga halaman na tinapakan ng kalabaw __________
na nakawala kahapon.
10.Aling pares ng pang-uri ang magkasingkahulugan?
a. marami-sagana c. matipid-magastos
b. matulin-marahan d. malusog-sakitin
11.aling pares ng pang-uri ang magksalungat?
a. Mariwasa-dukha c. mahusay-magaling
b. Matangkad-mataas d. matalino-marunong
12.Huwag maging dayuhan sa sariling bayan.
Ipakita natin sa mga banyaga ang pagmamahal sa Pilipinas.
Alin sa mga pares ng salita ang magkasingkahulugan sa pahayag?
a. huwag-ipakita c. dayuhan-banyaga
b. maging-natin d. bayan-Pilipinas
Para sa bilang 13 – 16, bsahin ang talata. Ano ang panauhan ng mga panghalip na gimait sa
pangungusap? Piliin ang titik ng tamang sagot sa kahon.
13.__________________ 15. ________________
14.__________________ 16. ________________
17. Si Alma ay mahilig agbasa ng libro.
Dapat ______ siyang tularan.
Ano ang panghalip ang bubuo a diwa ng pangungusap?
a. natin b. amin c. tayo d. sila
18. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang katotohanan?
a. Si Benigno Aquinoang pangulo ng ating bansa.
b. Sa palagay ng mga ta, si Grace Poe ang mananalo sa halalan.
c. Para sa akin,, araw-araw ay pasko.
d. Sabi ni Binay, siay araw ang mananalo sa halalan.
19. alin sa mga sumusunod na pahayag ang kathang-isip?
a. Ayon sa klinika, maraming mag-aaral ang nagkakasakit ng sipon.
b. Ito ay nangyayari dahil sa katigasan ng ulo ng mga bata.
c. Kalian lamang kumain ng mga prutas na mayaman sa bitamina C.
d. Uminom ng maraming tubig.
20. Alin a mga sumusunod na pahayag ang naiiba?
a. Ang mga pulis ay alerto ngayong darating Kapaskuhan.
a. una ikalawa c. ikatlo
(13) Ako ay iang mag-aaral na iginagalang ang aking mga guro at kamag-aral. (14) Ikaw
naman Lucy ay matulungin saiyong kapwa habang an gating mga kamag-aral aman ay
masisipag. (15) Sila din ay pawing mapagkakatiwalaan. Kung (16) tayong lahat ay
ipapagpatuloy ito, magiging huwaran tayo sa iba.
b. Mas mabuti ang magbigay kaysa bigyan ngayong Pasko.
c. Ipinagbabawal ang gumait ng paputok ngayong Bagong Taon.
d. Tumalon nang matas bago sumapit ang bagong taon para tumangkad.
Para sa bilang 21 – 22, anong sanggunian ang dapat gamitin sabat sitwasyon?
21. Nais ni Liza makuha ang lokasyon ng Asya. __________
22. Nahirapan si Fe na maunawaan ang kahulugan ng salita. __________
23. Ang mga bata ay nasasabik sa pagdating ng pasko.
Alin ang pandiwa sa pangungusap?
a. bata b. nasasabik c. pagdating d. pasko
24. Maraming kabataan ngayon ang ________ ng kompyuter.
a. gagamit b. gumamit c. gumagamit d. gagamitin
25. Ang paglalaro nanag labis sa kompyuter ay nakasisira sa mata.
Ano aspekto ng pandiwa ang ginamit sa pangungusap?
a. perpektibo b. imperpektibo c. kontemplatibo d. aspekto
II. Sundin ang bawat panuto.
A. Salungguhitan ang panghalip na gimait sa pangungusap. Iguhit ang PR kung PAARI, PM
kung pamatlig at PN kung pananong ang panghalip sa pangungusap.
26. Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay ating kasalanan. __________
27. Dito nating ipagbili ang lumang dyaryo at bote. __________
28. Dito itinapon ang tuyong dahon. __________
29. Wow! Nakagandang bulaklak na ito. __________
30. Saan maaring ilagay ang mga nabubulok na basura? __________
31. Kailan ka ba makakatulong sa kalikasan? __________
B. Bilugan ang wastong aspekto ng pandiwa na bubuo sa pangungusap.
34. Araw-araw ay walang sawang (winalisan, winawalisan, wawalisan) ni Aling Laura ang
kanilang bakuran.
35. Ang mga bata ay maagang (naghanda, naghahanda, maghahanda) para sa pagsusulit.
36. Huwag kang (kumain, kumakain, kakain) ng matamis na kendi para di masira ang iyong
ngipin.
37. Si Dr. Rivera ay (nagbigay, nagbibigay, magbibigay) ng payo ngayon para makaiwas sa
dengue.
38. (Nakatulong, Nakakatulong, Makakatulong) sa kanya ang pagbabasa ng libro kaya siya ay
may honor ngayon.
a. diksyunaryo b. atlas c. pahayagan d. ensayklopedia
C. Isulat ang mga salitang magkaugnay sa salitang nasa ibaba.
Piliin ang sagot sa loob ng kahon.
@jhenli30
a. pakikipag-away c. pakikipagkaibigan e. pagmamahalan
b. pag-uunawaan d. makasarili f. maramot
KAPAYAPAAN 41.39.
40.

More Related Content

What's hot

2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongueKate Castaños
 
Periodical Test English 1
Periodical Test English 1Periodical Test English 1
Periodical Test English 1JHenApinado
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
 
Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2Marites Niza
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Ryan Paul Nayba
 
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siyaGrade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siyaEDITHA HONRADEZ
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
 
Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Kate Castaños
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Gradingteacher_jennet
 

What's hot (20)

Esp 4 test
Esp 4 testEsp 4 test
Esp 4 test
 
2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue
 
Periodical Test English 1
Periodical Test English 1Periodical Test English 1
Periodical Test English 1
 
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
 
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
 
Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2Second Periodic Test Grade 2
Second Periodic Test Grade 2
 
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siyaGrade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
Module grade 1
Module grade 1Module grade 1
Module grade 1
 
Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
 

Viewers also liked

DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2Mary Ann Encinas
 
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang MagkasingkahuluganMavict De Leon
 
K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)LiGhT ArOhL
 
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINOLiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
Mga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang MagkasalungatMga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang MagkasalungatMavict De Leon
 
K to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners ModuleK to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners ModuleNico Granada
 
Aspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwaAspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwaPia Bandolon
 
Unit 8 Equality Overview
Unit 8 Equality OverviewUnit 8 Equality Overview
Unit 8 Equality Overviewsemmerson
 
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015MARY JEAN DACALLOS
 
Civil Rights Era Overview
Civil Rights Era OverviewCivil Rights Era Overview
Civil Rights Era Overviewkbeacom
 
pasulit sa noli kabanata 21-30
pasulit sa noli kabanata 21-30pasulit sa noli kabanata 21-30
pasulit sa noli kabanata 21-30MAFE BIBERA
 
Biodiversity of Asia
Biodiversity of AsiaBiodiversity of Asia
Biodiversity of AsiaNeri Diaz
 

Viewers also liked (20)

DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
DIAGNOSTIC TEST FOR Filipino 2
 
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang Magkasingkahulugan
 
K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
 
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO
 
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN ARALING PANLIPUNAN
 
Mga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang MagkasalungatMga Salitang Magkasalungat
Mga Salitang Magkasalungat
 
noli me tangere TEST
noli me tangere TESTnoli me tangere TEST
noli me tangere TEST
 
K to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners ModuleK to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners Module
 
Aspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwaAspekto ng pandiwa
Aspekto ng pandiwa
 
Mapeh 2
Mapeh 2Mapeh 2
Mapeh 2
 
Unit 8 Equality Overview
Unit 8 Equality OverviewUnit 8 Equality Overview
Unit 8 Equality Overview
 
Hilagang asya
Hilagang asyaHilagang asya
Hilagang asya
 
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015
 
Hypertension
HypertensionHypertension
Hypertension
 
Civil Rights Era Overview
Civil Rights Era OverviewCivil Rights Era Overview
Civil Rights Era Overview
 
Mapeh 2
Mapeh 2Mapeh 2
Mapeh 2
 
pasulit sa noli kabanata 21-30
pasulit sa noli kabanata 21-30pasulit sa noli kabanata 21-30
pasulit sa noli kabanata 21-30
 
Diptonggo filipino
Diptonggo filipinoDiptonggo filipino
Diptonggo filipino
 
Biodiversity of Asia
Biodiversity of AsiaBiodiversity of Asia
Biodiversity of Asia
 

Similar to Periodical Test in Filipino 2

Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2JHenApinado
 
Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Geneveve Templo
 
PRE-ASSESSTMENT TEST.docx
PRE-ASSESSTMENT TEST.docxPRE-ASSESSTMENT TEST.docx
PRE-ASSESSTMENT TEST.docxHaydeeRAguilar
 
PAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxPAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxMayumi64
 
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docxQuarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docxEdilynVillanueva1
 
St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_shencastillo
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxJoanAvila11
 
Zaragoza national high school
Zaragoza national high schoolZaragoza national high school
Zaragoza national high schoolmerjohn007
 
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc ivEDITHA HONRADEZ
 
Q4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjectsQ4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjectsJERRYCAURELLO
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxZaldyOsicoTejado
 
MELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docx
MELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docxMELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docx
MELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docxLoidaDeLeonGallanera
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAthenaLyn1
 
Diagnostic test Fil 6.docx
Diagnostic test Fil 6.docxDiagnostic test Fil 6.docx
Diagnostic test Fil 6.docxJoannaMarie68
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyonAlice Failano
 

Similar to Periodical Test in Filipino 2 (20)

Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
 
Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9
 
PRE-ASSESSTMENT TEST.docx
PRE-ASSESSTMENT TEST.docxPRE-ASSESSTMENT TEST.docx
PRE-ASSESSTMENT TEST.docx
 
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINOGRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
 
PAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxPAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptx
 
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docxQuarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
 
St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
 
Zaragoza national high school
Zaragoza national high schoolZaragoza national high school
Zaragoza national high school
 
Fil exam
Fil examFil exam
Fil exam
 
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
 
Q2 FIL 6.docx
Q2 FIL 6.docxQ2 FIL 6.docx
Q2 FIL 6.docx
 
Q4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjectsQ4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjects
 
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docxUnang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
Unang-Markahang-Pagsusulit-sa-FILIPINO-8.docx
 
MELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docx
MELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docxMELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docx
MELC-BASED ESP DLL QUARTER 1 WEEK 3.docx
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptx
 
PT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docxPT_ESP 6_Q3.docx
PT_ESP 6_Q3.docx
 
Diagnostic test Fil 6.docx
Diagnostic test Fil 6.docxDiagnostic test Fil 6.docx
Diagnostic test Fil 6.docx
 
2ND GRADING PERIODICAL TEST.docx
2ND GRADING PERIODICAL TEST.docx2ND GRADING PERIODICAL TEST.docx
2ND GRADING PERIODICAL TEST.docx
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 

Recently uploaded

Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxJeremyPatrichTupong
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxMarcChristianNicolas
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxJOHNNYGALLA2
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 

Recently uploaded (20)

Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 

Periodical Test in Filipino 2

 • 1. SANGKAPATANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 2 Pangalan: __________________________ Section: ______________________ Score: __________ I. Maraming Pagpipilian: Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot sa kanang patlang. Para sa bilang 1 – 5. Gawing gabay ang kwento sa pagsagot ng mga katanungan. 1. Kinukutya ni Dindo ang isang bata. Ano ang kasingkahulugan ng salitang kinukutya? a. pinapalo b. hinahampas c. inaaway d. sinisigawan 2. Sino ang bagong dating sa Lungsod ng Legazpi? a. Pepe b. Lory c. Paulino d. Dindo 3. Ano ang nakita ni Pepe na ginawa ni Dindo? a. Kinukutya nito ang isang bata. c. Nakikipaglaro sa isang bata b. Pinapagalitan ang isang bata. d. Naninipaa ng bata. 4. Paano nagbago si Dindo? a. Kinausap ni Pepe si Dindo na mali ang kaniyang ginawa. b. Pinagalitan si Dindo dahil sa kaniyang maling ginawa. c. Tinulungan si Dindo sa ginawa nito. d. Binalewala ang narining mula kay Pepe. 5. Kung ikaw ang pangunahing tauhan sa kuwento, ano ang pinakamainam mong gawin upang malaman ni Dindo ang pagkakamali? a. Sasabihin nang paulit-ulit sa kaniya ang pagkakamali. b. Ipauunawa ang kaniyang maling nagawa. c. Irereklamo sa istasyon ng pulis. d. Hahanapin ang magulang at sabihin kung ano ang nangyari. Para sa bilang 6 – 9, ano ang damadaming ipinapakita sa tauhan sa bawat pahayag. Piliin ang ttik ng tamang sagot sa loob ng kahon. 6. “Kumusta kayo, buti naman at nakarating kayo sa aking paanyaya. __________ Ikinalulugod ko ang inyong pagdating.” Ang Batang si Pepe Sa bayan Lungsod ng Legazpi may isang batang nagngangalang Pepe. Siya ay sadyang napakabait. Siya ay ipinagmamalaking lubos ng kaniyang mga magulang na sina Lory at Paulino. Isang araw ay mayroong bagong dating sa kanilang lugar, ang pamilya ng batang si Dindo. Si Dindo ay lubos na kabaliktaran ng pag-uugali ni Pepe. Lumipas ang Linggo, nakita ni Pepe na kinukutya ni Dindo ang isang bata. Kinausap ni Pepe si Dindo tungkol sa kaniyang nakita at pinagsabihan ito. Ang pangungutaya sa iyong kapwa ay masam. Dapat matuto tayong igalang ang pagkakaiba nating lahat, sabi ni Pepe. Naisip naman ni Dindo na tama ang sinabi ni Pepe. Magmula noon ay hindi na siya nangungutya at iginagalang niya ang pagkakaiba ng bawat isa. a. natutuwa b. nagagalit nalulungkot d. nahihiya e. nagugulat
 • 2. 7. “Hoy, huwag niyong kunin ang mga bunga ng santol ko. __________ Hilaw pa ang mga iyan. Hindi man lang kayo nagpapaalam, alis! 8. “Naku! Maraming gusali ang gumuho at taong namatay sa Bohol dahil sa lindol __________ 9. “Ay… tuluyan na plang nalanta ang mga halaman na tinapakan ng kalabaw __________ na nakawala kahapon. 10.Aling pares ng pang-uri ang magkasingkahulugan? a. marami-sagana c. matipid-magastos b. matulin-marahan d. malusog-sakitin 11.aling pares ng pang-uri ang magksalungat? a. Mariwasa-dukha c. mahusay-magaling b. Matangkad-mataas d. matalino-marunong 12.Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ipakita natin sa mga banyaga ang pagmamahal sa Pilipinas. Alin sa mga pares ng salita ang magkasingkahulugan sa pahayag? a. huwag-ipakita c. dayuhan-banyaga b. maging-natin d. bayan-Pilipinas Para sa bilang 13 – 16, bsahin ang talata. Ano ang panauhan ng mga panghalip na gimait sa pangungusap? Piliin ang titik ng tamang sagot sa kahon. 13.__________________ 15. ________________ 14.__________________ 16. ________________ 17. Si Alma ay mahilig agbasa ng libro. Dapat ______ siyang tularan. Ano ang panghalip ang bubuo a diwa ng pangungusap? a. natin b. amin c. tayo d. sila 18. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang katotohanan? a. Si Benigno Aquinoang pangulo ng ating bansa. b. Sa palagay ng mga ta, si Grace Poe ang mananalo sa halalan. c. Para sa akin,, araw-araw ay pasko. d. Sabi ni Binay, siay araw ang mananalo sa halalan. 19. alin sa mga sumusunod na pahayag ang kathang-isip? a. Ayon sa klinika, maraming mag-aaral ang nagkakasakit ng sipon. b. Ito ay nangyayari dahil sa katigasan ng ulo ng mga bata. c. Kalian lamang kumain ng mga prutas na mayaman sa bitamina C. d. Uminom ng maraming tubig. 20. Alin a mga sumusunod na pahayag ang naiiba? a. Ang mga pulis ay alerto ngayong darating Kapaskuhan. a. una ikalawa c. ikatlo (13) Ako ay iang mag-aaral na iginagalang ang aking mga guro at kamag-aral. (14) Ikaw naman Lucy ay matulungin saiyong kapwa habang an gating mga kamag-aral aman ay masisipag. (15) Sila din ay pawing mapagkakatiwalaan. Kung (16) tayong lahat ay ipapagpatuloy ito, magiging huwaran tayo sa iba.
 • 3. b. Mas mabuti ang magbigay kaysa bigyan ngayong Pasko. c. Ipinagbabawal ang gumait ng paputok ngayong Bagong Taon. d. Tumalon nang matas bago sumapit ang bagong taon para tumangkad. Para sa bilang 21 – 22, anong sanggunian ang dapat gamitin sabat sitwasyon? 21. Nais ni Liza makuha ang lokasyon ng Asya. __________ 22. Nahirapan si Fe na maunawaan ang kahulugan ng salita. __________ 23. Ang mga bata ay nasasabik sa pagdating ng pasko. Alin ang pandiwa sa pangungusap? a. bata b. nasasabik c. pagdating d. pasko 24. Maraming kabataan ngayon ang ________ ng kompyuter. a. gagamit b. gumamit c. gumagamit d. gagamitin 25. Ang paglalaro nanag labis sa kompyuter ay nakasisira sa mata. Ano aspekto ng pandiwa ang ginamit sa pangungusap? a. perpektibo b. imperpektibo c. kontemplatibo d. aspekto II. Sundin ang bawat panuto. A. Salungguhitan ang panghalip na gimait sa pangungusap. Iguhit ang PR kung PAARI, PM kung pamatlig at PN kung pananong ang panghalip sa pangungusap. 26. Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay ating kasalanan. __________ 27. Dito nating ipagbili ang lumang dyaryo at bote. __________ 28. Dito itinapon ang tuyong dahon. __________ 29. Wow! Nakagandang bulaklak na ito. __________ 30. Saan maaring ilagay ang mga nabubulok na basura? __________ 31. Kailan ka ba makakatulong sa kalikasan? __________ B. Bilugan ang wastong aspekto ng pandiwa na bubuo sa pangungusap. 34. Araw-araw ay walang sawang (winalisan, winawalisan, wawalisan) ni Aling Laura ang kanilang bakuran. 35. Ang mga bata ay maagang (naghanda, naghahanda, maghahanda) para sa pagsusulit. 36. Huwag kang (kumain, kumakain, kakain) ng matamis na kendi para di masira ang iyong ngipin. 37. Si Dr. Rivera ay (nagbigay, nagbibigay, magbibigay) ng payo ngayon para makaiwas sa dengue. 38. (Nakatulong, Nakakatulong, Makakatulong) sa kanya ang pagbabasa ng libro kaya siya ay may honor ngayon. a. diksyunaryo b. atlas c. pahayagan d. ensayklopedia
 • 4. C. Isulat ang mga salitang magkaugnay sa salitang nasa ibaba. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. @jhenli30 a. pakikipag-away c. pakikipagkaibigan e. pagmamahalan b. pag-uunawaan d. makasarili f. maramot KAPAYAPAAN 41.39. 40.