Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gävle kopia

Föreläsning i Gävle 16/3 2017

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gävle kopia

 1. 1. Douglas Adams ”Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exiting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of tings.”
 2. 2. Skolans digitalisering? Framgångsfaktorer, risker och trender!
 3. 3. Vem är Edward? • Områdeschef Gymnasiet i Malmö • Tidigare Lärare, Rektor och Utvecklingschef • Jobbat med IT i skolan bla genom SKL, UnosUno • Blogg: Edward och Skolutvecklingen • Twitter:@EdwardJensinger
 4. 4. SVARET 
 (på frågan Hur ser vi till att skolan digitaliseras?) • Vi ser till att digitalisera skolan genom att göra det som förväntas av oss i enlighet med läroplaner och ämnesplaner. Svårare än så är det inte… • Eller?
 5. 5. Vad pratar vi om? • Hur gör vi? • Digital arbetsmiljö • Framgångskedjan • Missuppfattningar eller desinformation?! • Vilka är riskerna? • Vad säger forskningen? • Vilka är framgångsfaktorerna? • Måste jag/alla/rektor/förskolechef? • Vad händer ”nu” och ”snart”?
 6. 6. Hur gör vi? • Se till att basen är på plats • Se till att förutsättningar ges • Se till att ledarskap finns • Se till att praktiken förändras
 7. 7. Hur gör ni? Hur ser er "Bas" ut?
 8. 8. Lägg stor vikt vid arbetsmiljön • En god digital arbetsmiljö ger lärare mer tid till att arbeta med undervisningens kvalitet än vad du tror… • Vilka argument kan vi finna stöd för när vi nekar lärare och skolans personal de digitala verktyg de önskar? Håller de?
 9. 9. Vilka hinder för digitalisering finns på Din skola?
 10. 10. Framgångs- kedjan Politik - Förvaltning - Skolledare - Lärare
 11. 11. Vad är digitalisering? • All kunskap finns två musklick bort • Skapande av det lustfyllda, entreprenöriella klassrummet • Elever utforskar kunskapsområden • Läraren får en mer handledande roll • Information finns överallt. Hur lär vi elever informations- kompetens & källkritik? • Framgångsrika lärare använder en mångfald av metoder • Baskunskaper mer viktiga än någonsin • Elever behöver MER lärarstyrd undervisning
 12. 12. Vilka risker ser vi? • Ensamarbete • Arbetsuppgifter där lärare inte leder processen • Distraktioner • Uppgifter där IT är målet och inte ett medel
 13. 13. Vilka är riskerna på Din skola/förskola?
 14. 14. Vad säger forskningen? • Ökade skillnader mellan skolorna • Ökade kostnader • Ökat arbete för lärare • (Ökade distraktioner för eleverna) • Ensamarbetet ökar
 15. 15. Lägre resultat! • Vi får lägre resultat när vi digitaliserar utan pedagogisk tanke • Vissa skolor finansierar IT genom färre lärare • Lärare som inte har förståelse för vad som förväntas av dem hänfaller till Ensamarbete
 16. 16. Vem tar ansvar för vad vi gör i våra digitala klassrum?
 17. 17. Vilka Vinster ser vi? • Omvärldsbevakning och informationsmångfalden • Kollaborativt arbete • Arbetsuppgifter som gynnar formativa processen • Ökad kommunikation mellan elev/lärare, elev/elev, elev/omvärld • Ökad känsla av engagemang och lust
 18. 18. Skriva sig till lärande STL
 19. 19. STL är inte bara för åk 1-3
 20. 20. Hur maximerar Ni nyttan?
 21. 21. Måste alla? • Svaret är JA • Läroplaner: Svenska, Matte, Mfl redan i målen för år tre • En lärare med kort tid kvar i tjänst undervisar elever med många tjänsteår framför sig • Vi väjer inte fritt att genomföra delar av läroplanen och avstå från andra • Samvetsfrihet finns ej
 22. 22. Varför är vi inte framme? • Svenska elever och lärare har tillgång till fler datorer i högre utsträckning än i andra länder • Svenska lärare (och ex rektorer) använder sina digitala verktyg i mindre utsträckning än i andra länder
 23. 23. Och rektor/förskolechefen då? • Rektor/Förskolechefer måste leda arbetet • Säkerställ att den digitala arbetsmiljön är bra • Var själv digital! • Ta bort konkurrerande teknik eller liknande • Kvalitetssäkra!
 24. 24. Work Out Loud! • Dela det som produceras • Dela det som tänks • Var transparent • Ge feedback till de som delar • Arbeta tillsammans med andra • ”Är man stor måste man vara snäll”
 25. 25. Kvalitetsarbetet • Förstelärare och kommunlektorer eller liknande • Kollegialt lärande • LIKA (IT-tempen) • Kommunala nämndsmål • Total cost of ownership
 26. 26. Vilken roll har Du/Din rektor för digitaliseringen på Din skola?
 27. 27. Vad händer precis just NU! • Programmering in i matematiken och tekniken • Källkritiken stärks • Skolbibliotekens roll tydliggörs • Normer och värden kopplat till digitalisering uppmärksammas • MIK-begreppet betonas • Ämnesplaner
 28. 28. Vad händer snart? • Lärarbrist & obehöriga • Fjärrundervisning • Nationella prov blir digitala • Digitala lärresurser • En nationell plan för skolans digitalisering • Augmented reality, robotnics mm

×