Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mittlärande 2014 Sundsvall

651 views

Published on

Min presentation kring Internet i skolan på Mittlärande i Sundsvall 2014

 • Be the first to comment

Mittlärande 2014 Sundsvall

 1. 1. Internet i undervisningen – hur då? Kristina Alexanderson (chef för Internet i skolan)
 2. 2. Kristina Alexanderson
 3. 3. .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 4. 4. Webbstjärnan
 5. 5. .SE:s skolsatsning
 6. 6. Hur ofta 12-19 åringar använder internet hemma 100 % 80 % 19 13 6 4 2 4 87 94 95 96 95 60 % 40 % 77 varje vecka dagligen 20 % 0% 2012 2013 12-13 år 2012 2013 14-16 år 2012 2013 17-19 år
 7. 7. Vad gör barnen?
 8. 8. Genomsnittligt antal elever per dator 2008 och 2012 2008 2012 6 4,5 3,1 2,4 2,5 1,3 Kommunal Fristående Grundskola Kommunal 1,6 1,3 Fristående Gymnasieskola
 9. 9. Vad elever i åk 4-6 använder datorer till i skolarbetet Använder inte dator i skolarbetet Läsa något (böcker/tidning) Räkna Lära mig annat språk Arbeta med bilder, ljud, musik eller film Spela spel (skolarbete) Göra en presentation Skriva något Söka information 5 9 21 25 34 38 55 64 80 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 10. 10. Utveckla internet
 11. 11. Alla kan – vi hjälper på vägen
 12. 12. Bloggen är en webbplats
 13. 13. Ett fönster in
 14. 14. Behövs det?
 15. 15. Att hantera Internet
 16. 16. Nätetikett
 17. 17. Vad lär vi ut det?
 18. 18. Källor och källhantering
 19. 19. Webb?
 20. 20. Internet
 21. 21. En klassblogg
 22. 22. Syfte, mottagare och struktur
 23. 23. Samarbete
 24. 24. Transparens
 25. 25. Lär av varandra
 26. 26. Fler kan delta i samtalet
 27. 27. Portfolio, process, produ kt
 28. 28. Formativt?
 29. 29. Klassblogg
 30. 30. Utmaningar
 31. 31. Bara text?
 32. 32. Ett multimedium
 33. 33. Tillgänglighet?
 34. 34. Hur använder – bedöms det?
 35. 35. Andra kunskaper?
 36. 36. Vilket material får vi använda?
 37. 37. Creative Commons
 38. 38. Nät-etikett
 39. 39. Jag tycker att denna bild symboliserar svenska på Enskilda Gymnasiet med Kristna Alexanderson mycket bra. Upp och ned. Vi har haft perioder med jobbiga uppgifter, prov och hemska grupparbeten. Men vi har också haft otroligt roligt och lärt oss enormt mycket. Kristina har satt våra kunskaper på prov och vi har fått pressa oss själva till att genomföra hennes projekt. Vi har fått arbeta med nya spännande verktyg som tillexempel webben på ett sätt som jag aldrig tidigare trodde att jag skulle få göra.
 40. 40. Möjligheter
 41. 41. Skriva för riktiga mottagare
 42. 42. Skolarbete på Internet
 43. 43. Delta du också
 44. 44. Webbstjärnan
 45. 45. .SE:s skolsatsning
 46. 46. Alla kan – vi hjälper på vägen

×