Gy 11 ikt lärande

952 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gy 11 ikt lärande

 1. 1. IKT & Lärande i Gy 11Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. (Ur Skolans värdegrund och uppgifter, Gy 11, s.7)
 2. 2. Program8.30-10.00 Inspirationsföreläsning kring IKT lärande utifrån Gy1110.00-10.30 Paus10.30-12.00 ”Nya lärverktyg, ett smörgåsbord” Praktiskt arbete med en mängd olika digitala verktyg men egen processledare.
 3. 3. Syfte med dagenSkapa en gemensam didaktisk grogrund kring IKToch lärande utifrån Gy 11.Ni får ta del av några av alla de möjligheter somarbete med IKT erbjuder, samt hur dessa kansättas i relation till den samlade läroplansdelen iGy 11.
 4. 4. Källa:http://photobucket.com/twitter
 5. 5. Ur Skolans värdegrund och uppgifter”Förändringar i arbetslivet, nyteknologi, internationaliseringen och miljöfrågornaskomplexitet ställer nya krav på människors kunskaper ochsätt att arbeta.”. Gy 11 (s. 7)
 6. 6. Platsannons Gy 11VA ingenjör: ”Eleverna ska kunna orientera sig i en”Vi förutsätter att du är en van användare av komplex verklighet med stortIT.” informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga attSäljassistent: finna, tillägna sig och använda ny kunskap”Du är social och utåtriktad och har en mycket blir därför viktig.”god förmåga att skapa och utveckla affärer.” Duär van att arbeta i och leda projekt.” ”Eleverna ska i skolan få utveckla sinLöneassistent: förmåga att ta inititiv och ansvar och attDu drivs av att utvecklas och inspireras av nya arbeta både självständigt och tillsammansutmaningar och miljöer. Du har en förmåga och med andra. Skolan ska bidra till attkänsla för att verka i olika verksamheter och eleverna utvecklar kunskaper ochgrupper. förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande ochController: innovationstänkande.””Du är en erfaren ledare som är (s.7)prestigelös, metodisk och strukturerad ochuppskattar att ständigt stå inför nya utmaningar.”
 7. 7. EU: s 8 nyckelkompetenser* för livslångt lärande. Kommunikation på modersmålet Kommunikation på främmande språk Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens Digital kompetens Lära att lära Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer *Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Källa: Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf)
 8. 8. Digital kompetens… ”innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. ” Källa: EU:s definition från 2006
 9. 9. Framtidsvision…
 10. 10. …sammanfattning För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för IT-politiken; ” Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.
 11. 11. Förändrad lärarroll Att arbeta med digitala medier gör skillnad OM pedagogiken samtidigt förändras. Detta är dock inget som sker med automatik i och med att pedagogik paras med digitala medier. Det finns en stor risk för att eleverna producerar trivia (formellt styrda uppgifter). - Därför är lärarens roll viktig för hur processerna formas. Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sörensen källa: ICT and Learning for the 21st Century” Århus universitet i Danmark.
 12. 12. Synliggöra lärandet Läraren måste ta reda på vad som krävs av eleverna och hur det är möjligt att ge olika slags stöd för att utveckla de kunskaperna och förmågorna. Det handlar inte bara om att eleverna ska utveckla sitt eget lärande utan de samtidigt samspela med sina kamrater - tillsammans utvecklar varandras lärande. - Därför är det viktigt att vi synliggör lärandet. Roger Säljö, Åsa Mäkitalo, Anders Jakobsson mfl Källa: Att förädla information till
 13. 13. Kunskapssyn Stretchad didaktik- läraren använder sina analoga metoder för lärandet in i det digitala, vilket inte ger goda resultat. Konflikten mellan vad som menas med kunskaper i skolan och i livet utanför skolan och vad läraren har för kunskapsuppfattning. - Därför är det viktig att vi diskuterar kunskapsyn utifrånvåra nya styrdokument. Thomas Kroksmark Lärandets stretchadhet- Lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan ur Didaktisk Tidskrift, Vol 20, No 1, 2011, s. 1-22
 14. 14. Nya styrdokument Första läroplanen sedan Internet!
 15. 15. Fyra perspektiv på digtal kompetens• Det medborgerliga perspektivet.• Det pedagogiska arbetet och lärprocessen.• Förberedelse för arbetsliv och fortsatta studier.• IT som innovativ kraft. (gy 11)
 16. 16. ”Det är skolans ansvar att varje elev har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Gy 11 (s. 10)
 17. 17. Entreprenörskap i skolan”Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. GY 11, Skolans Värdegrund och uppgifter, 7”Det är oerhört mödosamt att som lärare bära elevernas motivation, de bör bära den själv!” Christer Westerlund, MeUniversity
 18. 18. Ökad måluppfyllelse kräver omdefinering av lärandet• Förnyar vårt • Organiserar för förhållningssätt till informellt och kunskap och formellt lärande. lärande.• Skapar nya rum • Utvecklar metoder för lärande. och verktyg för lärande.
 19. 19. SAMR Källa: Dr R Puentedura
 20. 20. SAMR – Google Earth Skapar egna guider och delar dem onlinemed andra och för respons. Virtuellt - Besöka platser och se dem 360 Mätverktyget - mäta en sträcka mellan två platser. I stället för en Atlas - att hitta en plats.
 21. 21. SAMR - Antiken
 22. 22. Idrott + TV spel Daniel Johansson är idrottslärare på Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby. Han använder sig av tv-spel i sin undervisning.
– Jag har tagit gamla lekar och gjort en liten tvist åt tv- spelshållet, säger han.
 23. 23. The flipped classroom– det omvända klassrummet
 24. 24. Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för bedömning avkunskap för lärande och undervisning
 25. 25. Långsiktiga målen kunskapssö ka skapa kommunicer a lära
 26. 26. Kommunicera SkypeTodays Meet Corkboard me
 27. 27. SkapaBlogg - Webbstjärnan11 september 100 poängsprojektet. Wordle Bambuser glogster Google Sketch up Lärfilmer
 28. 28. Kunskapsöka…Internetkunskaper.seGapminderGoogle EarthFölja makthavare på twitter Kolla källans idélåda
 29. 29. …innebär också att vara Källkritisk ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning. Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger initierade källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.” Hur många gånger behöver du vara källkritisk? (från Mediakompassen.se)
 30. 30. …innebär också att vara Källkritisk ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning. Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger initierade källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.” Hur många gånger behöver du vara källkritisk? (från Mediakompassen.se)
 31. 31. Lära socrative - Exempel Ted Ed av Henrik Wideuas Responssystem att använda inom bedömning för lärande

×