Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lärande och samarbete - framtidens lärande

1,056 views

Published on

Redovisning av ett projekt om hur man lär och samarbetar i en digital lärmiljö. Projektet är genomfört i Umeå på Midgårdsskolan.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lärande och samarbete - framtidens lärande

 1. 1. Lärande och samarbete i digitala lärmiljöer
 2. 2. Projektets utgångspunkter <ul><li>IT är den viktigaste förändringsfaktorn för skolan </li></ul><ul><li>Vi vill nå målen på ett bättre och roligare sätt </li></ul><ul><li>Vi vill att eleverna skall samarbeta och kommunicera på ett sätt som liknar arbetslivet </li></ul><ul><li>Vi vill arbeta med kollaborativt lärande </li></ul>Foto: Marlene Bergmark, Midgårdsskolan
 3. 3. Frågor att besvara <ul><li>Vilka fördelar finns det med att samarbeta i en digital lärmiljö? </li></ul><ul><li>Hur skapar vi en god informationsstruktur i lärmiljön? </li></ul><ul><li>Hur ska vi som lärare arbeta för att handleda och ge feedback? </li></ul>Foto: Marlene Bergmark, Midgårdsskolan
 4. 4. Gymnasiet 1990
 5. 5. Gymnasiet 2010
 6. 6. Skolan påverkas av IT <ul><li>Från formellt till informellt lärande </li></ul><ul><li>” The Millenium Learner” </li></ul><ul><li>Dia logos, Communis, deltagandekultur </li></ul><ul><li>Lärarroll och elevroll förändras </li></ul><ul><li>Digital kompetens - en nyckelkompetens </li></ul>
 7. 7. Varför digital kompetens? <ul><li>Ur Skolverkets PM om digital kompetens 2008: </li></ul><ul><li>Medborgarperspektiv </li></ul><ul><ul><li>allt mer av de medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna utförs med hjälp av digitala verktyg. </li></ul></ul><ul><li>Stöd i det pedagogiska arbetet </li></ul><ul><ul><li>det finns forskning som visar att IT hjälper elever i att nå målen för deras studier. Det gäller både elever med och utan funktionshinder. </li></ul></ul><ul><li>IT finns redan som en naturlig del i barn och ungdomars liv </li></ul><ul><ul><li>Det påverkar och kommer att påverka lärprocessen. </li></ul></ul><ul><li>Förberedelser för arbetslivet och för fortsatta studier </li></ul><ul><ul><li>Arbetslivet och studier på högskolan innehåller allt flera inslag som kräver en viss digital kompetens. </li></ul></ul><ul><li>Innovation </li></ul><ul><ul><li>det finns en inneboende innovativ kraft i IT som många barn och ungdomar redan utnyttjar. Utbildningen måste ta tillvara på denna kraft och utveckla den hos våra barn och ungdomar. </li></ul></ul>
 8. 8. Risker med samarbete i en digital lärmiljö <ul><li>Kan befästa omodern pedagogik </li></ul><ul><ul><li>Transmission istället för kommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Bok på burk, envägskommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>IT som medium kan ej skapa förståelse och sammanhang </li></ul></ul><ul><li>Stängda miljöer stänger in kunskaperna </li></ul><ul><li>Teknikintresserade premieras </li></ul>
 9. 9. Fördelar med samarbete i en digital lärmiljö <ul><li>Nätbaserad </li></ul><ul><ul><li>Allt material tillgängligt oberoende av tid och rum </li></ul></ul><ul><ul><li>Nätresurser ett klick bort </li></ul></ul><ul><ul><li>Innehållet kan förändras i realtid </li></ul></ul><ul><li>Individanpassad </li></ul><ul><ul><li>Repetition och fördjupning för den enskilde </li></ul></ul><ul><ul><li>Personliga uppgifter - personlig feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Behörighet kan baseras på grupptillhörighet </li></ul></ul>
 10. 10. Fördelar med samarbete i en digital lärmiljö <ul><li>Nya samarbetsformer </li></ul><ul><ul><li>Eleven kan vara medskapare, producenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Elever kan ge varandra feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupparbeten bromsas inte upp av frånvaro </li></ul></ul><ul><ul><li>Lättare att följa loggbok och processer </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontakt med olika aktörer utanför skolan </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicering för målgrupper utanför skolan </li></ul></ul>
 11. 11. Loggbok i Fronter
 12. 12. Handledning i lärmiljön <ul><li>Teknisk process </li></ul><ul><ul><li>Anslut eleverna till informationskällor, allt från planering, personer, bibliotek, webbaserad material PM etc </li></ul></ul><ul><li>Mellanmänsklig process </li></ul><ul><ul><li>Bekräfta och ge återkoppling på elevernas aktivitet </li></ul></ul><ul><li>Kunskapsbildande process </li></ul><ul><ul><li>Utmana med uppgifter till mer avancerat tänkande </li></ul></ul>
 13. 13. Att inreda en digital lärmiljö Foto: GUSTAV MÅRTENSSON Aftonbladet
 14. 14. Att inreda en digital lärmiljö <ul><li>Städa och gör hemtrevligt </li></ul><ul><ul><li>Förbered planering, material och länkar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lägg in meddelande och bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Fyll på med inspiration </li></ul></ul><ul><li>Gör en visning och skriv kontrakt </li></ul><ul><ul><li>Gå igenom olika sätt att hämta och lämna uppgifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Visa vad eleven kan göra och testa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydliga, konsekventa PM som avgränsar </li></ul></ul><ul><ul><li>Led med länkar internt och externt </li></ul></ul>
 15. 15. Att inreda en digital lärmiljö <ul><li>Öppna dörrarna och bjud in </li></ul><ul><ul><li>Infoga RSS-flöden, film, ljud, bild </li></ul></ul><ul><ul><li>Länka till tidningar och Slideshares </li></ul></ul><ul><ul><li>Låt deltagarkulturen flöda </li></ul></ul><ul><li>Håll minglet vid liv </li></ul><ul><ul><li>Ge kommentarer och använd portfolio </li></ul></ul><ul><ul><li>Gör quiz och forumdebatter </li></ul></ul><ul><ul><li>Fyll på med ny information </li></ul></ul>
 16. 16. Utvärdering av Elevprojektet <ul><ul><li>” Genom att lämna in uppgifter och kolla scheman. Dessutom att skriva i loggboken.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Det värsta är ju när man frågar ngt och så säger dom kolla fronter! :( :( :(” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Det är svårt att hitta då lärare använder olika namn på allting” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Det enda som gör att jag använder fronter är på grund av att uppgifter och PM ligger där ” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Fronter känns inte så taggande, så fort allting handlar om något skolgrejs så blir det lite automatiskt tråkigt. Men man kan inte jämföra med t.ex. facebook för det är såpass olika saker. Facebook och apis är mer att hålla kontakt med vänner och sådant.” </li></ul></ul>
 17. 17. Framtiden <ul><li>Lärandemiljöer? </li></ul><ul><li>Lärarkompetens? </li></ul>

×