SETT2012 i Kista 20120424

573 views

Published on

Skolverket - om vårt uppdrag, om forskning, om styrning, om kompetens och mera

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • SETT2012 i Kista 20120424

  1. 1. Skolverket -om vårtuppdrag, omforskning, omstyrning, omkompetens ochmera
  2. 2. Vårt uppdrag
  3. 3. Skolverkets stöd till it-utveckling ochanvändning✤ sprida kunskap✤ ge stöd till kompetensutveckling✤ omvärldsbevakning✤ föra aktiv dialog med relevanta aktörer✤ verka för säker och kritisk användning✤ främja användning av digitala lärresurser
  4. 4. Skolverkets bedömning informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt det är viktigt att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av it lärare behöver mer kompetens- utveckling tekniska lösningar behöver ses över skolan behöver tillgång till fler och bättre digitala lärresurser
  5. 5. Vi jobbar också med✤ lärresurser ✤ spindeln ✤ LRE ✤ tillgänglighet
  6. 6. SIS TK450 AG6 Lärresurser ochlärplattformar - en vägledning• Standarder • för att öka sökbarhet • för att öka användarnyttan • för att göra livet enklare • för att öka tillgängligheten
  7. 7. Forskning
  8. 8. forskning om it-användandets effekter✤ fram t.o.m. 2005 nästan bara upplevda effekter✤ översikt 2006 MSU✤ PISA 2009✤ Holcomb 2009 (varsin/1:1)✤ Hylen/Grönlund 2010 (varsin/ 1:1, 40 studier)
  9. 9. Elever om användandet (%)Ämne Ofta Sällan eller aldrigMatematik 2-3 94-94Naturkunskap/ 13-15 65-55teknikEngelska 12-19 63-49Samhällskunskap 24-30 45-38Svenska 17-32 49-36
  10. 10. Olika analysmetoder används istudierMätbara effekter Kunskapstester, mätning av före och efter Strukturering av beskrivande data för analys Analys av andra studier, data, statistikUpplevda effekter Enkäter Intervjuer Fokusgrupper Praktikfall Observationer
  11. 11. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning
  12. 12. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling
  13. 13. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling
  14. 14. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang
  15. 15. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang
  16. 16. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang• På nätverkande och samarbete mellan elever
  17. 17. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang• På nätverkande och samarbete mellan elever
  18. 18. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang• På nätverkande och samarbete mellan elever• För elever med särskilda behov
  19. 19. Effekter på elevers motivationSärskilt tydligt i klassrum som fokuserar på lärandet somprocessIT ger ett ökat fokus på tolkning av information, och gersnabbare återkopplingIntegration av IT under lektionen förstärker lärandet
  20. 20. Effekter på elevers samarbeteÖkad självständighetFörbättrat arbete i gruppÖkad kunskapsdelning
  21. 21. Övriga effekter på elever
  22. 22. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinder
  23. 23. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinder
  24. 24. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaro
  25. 25. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaro
  26. 26. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaroFörbättrat beteende i skolan generellt
  27. 27. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaroFörbättrat beteende i skolan generellt
  28. 28. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaroFörbättrat beteende i skolan generelltFörbättrad attityd till lärande
  29. 29. Bättre resultat med egendator (?)✤ tydlig förbättring av resultat på vanliga test✤ inga mätningar av andra kompetenser✤ bättre och längre texter✤ tillfällig nedgång noterad år 1✤ 5-8 år innan full effekt visar sig (Silvernail)✤ en del studier påvisar inga mätbara effekter
  30. 30. Styrning
  31. 31. Skollagen”Eleverna ska utan kostnad hatillgång till böcker och andralärverktyg som behövs för entidsenlig utbildning…” ! ! 10 kap. § 10 Nordic Photos
  32. 32. Lpfö 98, rev. 2010”Multimedia ochinformationsteknik kan iförskolan användas…””--- utvecklar intresse förbilder, texter och olikamedier samt sin förmågaatt använda sig av, tolkaoch samtala om dessa ---” Nordic Photos
  33. 33. Lpfö 98, rev. 2010 Lgr11 Gy2011Eleverna ska kunna användamodern teknik som ett verktyg förkunskapssökande, kommunikation,skapande och lärandeEleverna ska kunna orientera sig ien komplex verklighet, med ett stortinformationsflöde och en snabbförändringstakt Nordic Photos
  34. 34. InnehållLgr11”Eleverna ska kunnaorientera sig i enkomplex verklighet,med ett stortinformationsflöde ochen snabbförändringstakt.” Nordic Photos
  35. 35. KursplanerKolla källans wikiNågra exempel:•skapa bilder med digitala ochhantverksmässiga tekniker och verktygsamt med olika material•fotografering och överföring av bildermed hjälp av datorprogram (årskurs 3)•vidare ska eleverna genomundervisningen ges möjligheter attutveckla kunskaper i att användadigital teknik för att kunna undersökaproblemställningar, göra beräkningaroch för att presentera och tolka data.
  36. 36. Digital kompetens• Kunna och vilja använda it - iskolan, på fritiden, i arbetslivet• Förmåga att hantera och kritiskt värdera information• Färdigheter att kommunicera, skapa och utbyta information Nordic Photos
  37. 37. The Social Media Revolution 2012
  38. 38. Tack! Peter Karlberg peter.karlberg@skolverket.se IT i skolan http://www.slideshare.net/ peterkarlberg

  ×