SlideShare a Scribd company logo

kalayaan 2.pptx

esp 7 kalayaAN

1 of 15
Download to read offline
kalayaan 2.pptx
kalayaan 2.pptx
Ikalawang Markahan
Kalayaan Malayang Pagpili:
Mabuti ba o Masama?
Isang mahalagang biyaya kasunod ng buhay na ipinagkaloob sa tao ay ang biyaya
ng kalayaan upang pamahalaan ang kanyang buhay. Malaking hamon sa iyo ang
pagunawa sa tunay na kahulugan ng kalayaan na ipinagkaloob sa tao.
Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang maipamamalas mo ang mga
sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa ayon sa Most Essential
LearningCompetencies:
• nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama; ngunit ang
kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan. EsP7PT-II-7.3
IKALAWANG MARKAHAN – QUIZ NO. 2
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung itoba ay
Kalayaang Gumusto o Kalayaang Tumukoy. Isulat ang letrang KG kung ito ay kalayaang magnais o
hindi magnais at KT kung ito ay kalayaan upang tukuyin kung alin angnanaisin. Isulat ang tamang
sagot sa inilaang sagutan sa unahan ng bilang.
_______________1. Pag-aaral muna ng leksiyon bago makipaglaro ng basketball
_______________2. Maagang pakikipagrelasyon sa kabilang kasarian.
_______________3. Pagpost sa social media ng masasakit na salita sa iyong mga kamag-
_______________4. Paglahok sa inyong barangay ng mga gawaing kawanggawa
halimbawa ang pamamahagi ng pagkain sa mga Aeta o Badyao.
_______________5. Pamamahiya sa iyong nakababatang kapatid sa harap ng kanyang
_______________6. Pagkain ng tsokolate na nasa ref kahit nakalagay na “huwag kainin sa akin ito”
_______________7. Pagpapasa sa takdang oras at araw ng mga gawaing pampaaralan.
_______________8. Pagsisi sa gobyerno sa pagdami ng kaso ng Covid-19 sa bansang Pilipinas.
_______________9. Pagtulong sa gawaing bahay ng kusang loob at walang hinihintay nKapalit.
_______________10.Pagrerebelde sa magulang sa kadahilanang hindi naibibigay ang
mga hinihiling mo na material na bagay gaya ng cellphone o laptop.
QUIZ NO 3
Panuto: Ngayon ikaw ay nasa baitang 7 na, suriin ang bawat pangungusap kung ang mga ito
ay nararanasan mo ng may kalayaan o walang kalayaan. Isulat sa bawat bilang ang salita na
TAMANG KALAYAAN kung ito ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kalayaan at
MALING KALAYAAN kung sa palagay mo ay mali ang paggamit ng kalayaan na ibinigay sa
iyo. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel.
1. Paninigarilyo kasama ang barkada sa oras ng klase sa palikuran ng paaralan.
2. Paghingi ng pahintulot sa magulang kung aalis ng bahay kasama ang mga kaibigan.
3. Pakikipagrelasyon sa mas bata o mas matanda sa iyo.
4. Panlalamang sa gawaing bahay sa iyong nakababatang kapatid.
5. Iniiwasan mo ang mga masasamang barkada.
6. Tinutulungan ang magulang sa paggawa ng desisyon na makakabuti para sa pamilya
ninyo.
7. Panonood ng mga pornograpiyang palabas kasama ang kaibigan.
8. Paliligo sa ilog kahit na may karatulang bawal maligo delikado.
9. Ipagbibili ang boto sa tumatakbo para sa Sangguniang Kabataan.
10. Pagpili ng kursong gusto ng iyong magulang kahit salungat ito sa gusto mo.
Ad

Recommended

ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6Francis Hernandez
 
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanLemuel Estrada
 
ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN!
ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN!ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN!
ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN!avonnecastiilo
 
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudEsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudLemuel Estrada
 
Grade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loobGrade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loobBridget Rosales
 

More Related Content

What's hot

ESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasiya
ESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting PagpapasiyaESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasiya
ESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting PagpapasiyaRoselle Liwanag
 
Ang pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilosAng pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilosMartinGeraldine
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaRoselle Liwanag
 
ESP 10 Q2 W1 PPT.pptx
ESP 10 Q2 W1 PPT.pptxESP 10 Q2 W1 PPT.pptx
ESP 10 Q2 W1 PPT.pptxPepzEmmCee
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxmapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxHersheyYinAndrajenda
 
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxPaghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxShalomOriel
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1ESMAEL NAVARRO
 
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptxESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptxSilvestrePUdaniIII
 
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayRoselle Liwanag
 
Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2Kokie Tayanes
 
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)Len Santos-Tapales
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfmapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfbente290929
 
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxHirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxCerilynSinalan2
 
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
 ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa BuhayMa. Hazel Forastero
 
Esp 7 talento at kakayahan sim
Esp 7 talento at kakayahan simEsp 7 talento at kakayahan sim
Esp 7 talento at kakayahan simwelita evangelista
 

What's hot (20)

ESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasiya
ESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting PagpapasiyaESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasiya
ESP 7 Modyul 14 Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasiya
 
Ang pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilosAng pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilos
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
 
ESP 10 Q2 W1 PPT.pptx
ESP 10 Q2 W1 PPT.pptxESP 10 Q2 W1 PPT.pptx
ESP 10 Q2 W1 PPT.pptx
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxmapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
 
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxPaghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
 
GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7GRADE 10 ESP MODULE 7
GRADE 10 ESP MODULE 7
 
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptxESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
ESP 10 Q3-M1 Pagmamahal sa Diyos.pptx
 
EsP-10-Q3-Week 3.pptx
EsP-10-Q3-Week 3.pptxEsP-10-Q3-Week 3.pptx
EsP-10-Q3-Week 3.pptx
 
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2Isip at kilos loob day2
Isip at kilos loob day2
 
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
Es p 7 module 7 (kalayaan at likas na batas moral)
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfmapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
 
EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11
 
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxHirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
 
EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15
 
module 2 in ESP 7
module 2 in ESP 7module 2 in ESP 7
module 2 in ESP 7
 
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
 ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
ESP10 Mga Isyung Moral Tungkol sa Buhay
 
Esp 7 talento at kakayahan sim
Esp 7 talento at kakayahan simEsp 7 talento at kakayahan sim
Esp 7 talento at kakayahan sim
 

Similar to kalayaan 2.pptx

Modyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan
Modyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng KalayaanModyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan
Modyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng KalayaanCheng Acorda D
 
EsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docx
EsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docxEsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docx
EsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docxJoanBayangan1
 
COT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptxCOT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptxJoanBayangan1
 
ROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptx
ROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptxROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptx
ROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptxGinalynRosique
 
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheetweek 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheetLloydManalo2
 
kalayaan- grade 10.pptx
kalayaan- grade 10.pptxkalayaan- grade 10.pptx
kalayaan- grade 10.pptxJoanBayangan1
 
Konsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas MoralKonsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas MoralKokoStevan
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxGenerosaFrancisco
 
2018-second grading exam esp.docx
2018-second grading exam esp.docx2018-second grading exam esp.docx
2018-second grading exam esp.docxJoanBayangan1
 
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxMaria Luisa Maycong
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)Len Santos-Tapales
 
SLMQ1G10ESPM6.pdf
SLMQ1G10ESPM6.pdfSLMQ1G10ESPM6.pdf
SLMQ1G10ESPM6.pdfJosephDy8
 

Similar to kalayaan 2.pptx (20)

kalayaan
kalayaankalayaan
kalayaan
 
Modyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan
Modyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng KalayaanModyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan
Modyul 4. Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan
 
Kalayaan 2nd grading
Kalayaan 2nd gradingKalayaan 2nd grading
Kalayaan 2nd grading
 
Kalayaan
KalayaanKalayaan
Kalayaan
 
Kalayaan 2nd grading
Kalayaan 2nd gradingKalayaan 2nd grading
Kalayaan 2nd grading
 
KALAYAAN.pptx
KALAYAAN.pptxKALAYAAN.pptx
KALAYAAN.pptx
 
EsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docx
EsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docxEsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docx
EsP7 Q2 Mod 4_Kalayaan.docx
 
COT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptxCOT Grade 7 PPT 2019.pptx
COT Grade 7 PPT 2019.pptx
 
ROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptx
ROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptxROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptx
ROSIQUE_MODYUL 4- MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN.pptx
 
LESSON 3
LESSON 3LESSON 3
LESSON 3
 
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheetweek 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
week 3-5grade 10 edukasyon sa pagpapakatao learning activity sheet
 
ESP-REVIEWER.pdf
ESP-REVIEWER.pdfESP-REVIEWER.pdf
ESP-REVIEWER.pdf
 
kalayaan- grade 10.pptx
kalayaan- grade 10.pptxkalayaan- grade 10.pptx
kalayaan- grade 10.pptx
 
Konsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas MoralKonsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
Konsensiya Batay sa Natural na Batas Moral
 
Kalayaan ng Tao
Kalayaan ng TaoKalayaan ng Tao
Kalayaan ng Tao
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
 
2018-second grading exam esp.docx
2018-second grading exam esp.docx2018-second grading exam esp.docx
2018-second grading exam esp.docx
 
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
 
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
Es p 7 module 6 (likas na batas moral)
 
SLMQ1G10ESPM6.pdf
SLMQ1G10ESPM6.pdfSLMQ1G10ESPM6.pdf
SLMQ1G10ESPM6.pdf
 

More from DonnaTalusan

kalayaan final 2.pptx
kalayaan final 2.pptxkalayaan final 2.pptx
kalayaan final 2.pptxDonnaTalusan
 
sinaunang tao.pptx
sinaunang tao.pptxsinaunang tao.pptx
sinaunang tao.pptxDonnaTalusan
 
AP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptx
AP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptxAP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptx
AP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptxDonnaTalusan
 
MODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptx
MODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptxMODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptx
MODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptxDonnaTalusan
 
ESP-PPT-Modyul-1 (1).pptx
ESP-PPT-Modyul-1 (1).pptxESP-PPT-Modyul-1 (1).pptx
ESP-PPT-Modyul-1 (1).pptxDonnaTalusan
 
Application on Social Psychology in Education.pptx
Application on Social Psychology in Education.pptxApplication on Social Psychology in Education.pptx
Application on Social Psychology in Education.pptxDonnaTalusan
 
classroom management.pptx
classroom management.pptxclassroom management.pptx
classroom management.pptxDonnaTalusan
 
classroom management.pptx
classroom management.pptxclassroom management.pptx
classroom management.pptxDonnaTalusan
 
REMEDIATION AND INTERVENTION.pptx
REMEDIATION AND INTERVENTION.pptxREMEDIATION AND INTERVENTION.pptx
REMEDIATION AND INTERVENTION.pptxDonnaTalusan
 
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptx
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptxBIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptx
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptxDonnaTalusan
 

More from DonnaTalusan (15)

kalayaan final 2.pptx
kalayaan final 2.pptxkalayaan final 2.pptx
kalayaan final 2.pptx
 
sinaunang tao.pptx
sinaunang tao.pptxsinaunang tao.pptx
sinaunang tao.pptx
 
AP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptx
AP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptxAP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptx
AP8 M2- HEOGRAPIYANG PANTAO.pptx
 
AP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptxAP8 MODYUL 1.pptx
AP8 MODYUL 1.pptx
 
ap8 aralin 2.pptx
ap8 aralin 2.pptxap8 aralin 2.pptx
ap8 aralin 2.pptx
 
MODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptx
MODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptxMODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptx
MODYUL 6 TALENTO AT KAKAYAHAN.pptx
 
MODYUL 5.pptx
MODYUL 5.pptxMODYUL 5.pptx
MODYUL 5.pptx
 
modyul 2-3.pptx
modyul 2-3.pptxmodyul 2-3.pptx
modyul 2-3.pptx
 
ESP-PPT-Modyul-1 (1).pptx
ESP-PPT-Modyul-1 (1).pptxESP-PPT-Modyul-1 (1).pptx
ESP-PPT-Modyul-1 (1).pptx
 
Application on Social Psychology in Education.pptx
Application on Social Psychology in Education.pptxApplication on Social Psychology in Education.pptx
Application on Social Psychology in Education.pptx
 
classroom management.pptx
classroom management.pptxclassroom management.pptx
classroom management.pptx
 
modyul 3.pptx
modyul 3.pptxmodyul 3.pptx
modyul 3.pptx
 
classroom management.pptx
classroom management.pptxclassroom management.pptx
classroom management.pptx
 
REMEDIATION AND INTERVENTION.pptx
REMEDIATION AND INTERVENTION.pptxREMEDIATION AND INTERVENTION.pptx
REMEDIATION AND INTERVENTION.pptx
 
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptx
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptxBIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptx
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA LAST.pptx
 

Recently uploaded

FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmRoxanneMarieCIsaac
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bZyreneYvonneSumalino
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanaycatherineCerteza
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanKennethColorado
 

Recently uploaded (20)

FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 

kalayaan 2.pptx

 • 3. Ikalawang Markahan Kalayaan Malayang Pagpili: Mabuti ba o Masama?
 • 4. Isang mahalagang biyaya kasunod ng buhay na ipinagkaloob sa tao ay ang biyaya ng kalayaan upang pamahalaan ang kanyang buhay. Malaking hamon sa iyo ang pagunawa sa tunay na kahulugan ng kalayaan na ipinagkaloob sa tao. Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa ayon sa Most Essential LearningCompetencies: • nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama; ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan. EsP7PT-II-7.3
 • 5. IKALAWANG MARKAHAN – QUIZ NO. 2 Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung itoba ay Kalayaang Gumusto o Kalayaang Tumukoy. Isulat ang letrang KG kung ito ay kalayaang magnais o hindi magnais at KT kung ito ay kalayaan upang tukuyin kung alin angnanaisin. Isulat ang tamang sagot sa inilaang sagutan sa unahan ng bilang. _______________1. Pag-aaral muna ng leksiyon bago makipaglaro ng basketball _______________2. Maagang pakikipagrelasyon sa kabilang kasarian. _______________3. Pagpost sa social media ng masasakit na salita sa iyong mga kamag- _______________4. Paglahok sa inyong barangay ng mga gawaing kawanggawa halimbawa ang pamamahagi ng pagkain sa mga Aeta o Badyao. _______________5. Pamamahiya sa iyong nakababatang kapatid sa harap ng kanyang _______________6. Pagkain ng tsokolate na nasa ref kahit nakalagay na “huwag kainin sa akin ito” _______________7. Pagpapasa sa takdang oras at araw ng mga gawaing pampaaralan. _______________8. Pagsisi sa gobyerno sa pagdami ng kaso ng Covid-19 sa bansang Pilipinas. _______________9. Pagtulong sa gawaing bahay ng kusang loob at walang hinihintay nKapalit. _______________10.Pagrerebelde sa magulang sa kadahilanang hindi naibibigay ang mga hinihiling mo na material na bagay gaya ng cellphone o laptop.
 • 6. QUIZ NO 3 Panuto: Ngayon ikaw ay nasa baitang 7 na, suriin ang bawat pangungusap kung ang mga ito ay nararanasan mo ng may kalayaan o walang kalayaan. Isulat sa bawat bilang ang salita na TAMANG KALAYAAN kung ito ay nagpapakita ng tamang paggamit ng kalayaan at MALING KALAYAAN kung sa palagay mo ay mali ang paggamit ng kalayaan na ibinigay sa iyo. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Paninigarilyo kasama ang barkada sa oras ng klase sa palikuran ng paaralan. 2. Paghingi ng pahintulot sa magulang kung aalis ng bahay kasama ang mga kaibigan. 3. Pakikipagrelasyon sa mas bata o mas matanda sa iyo. 4. Panlalamang sa gawaing bahay sa iyong nakababatang kapatid. 5. Iniiwasan mo ang mga masasamang barkada. 6. Tinutulungan ang magulang sa paggawa ng desisyon na makakabuti para sa pamilya ninyo. 7. Panonood ng mga pornograpiyang palabas kasama ang kaibigan. 8. Paliligo sa ilog kahit na may karatulang bawal maligo delikado. 9. Ipagbibili ang boto sa tumatakbo para sa Sangguniang Kabataan. 10. Pagpili ng kursong gusto ng iyong magulang kahit salungat ito sa gusto mo.
 • 7. Ano nga ba ang tinutukoy na Kalayaan ng tao? Ang kalayaang umunawa sa konsepto ay sariling kaalaman na nalilikha mula sa taimtimna pag-iisip at nakukuha sa mga iba’t ibang karanasan ng tao habang siya ay nabubuhay.Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay “katangian ng kilos-loob na itakda ng taoang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang mga paraan upang makamit ito”. Nangangahulugan ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos. Ang tao ang nagtatakda ng kanyang kilos para sa kanyang sarili. Walang anumang puwersa sa labas ng tao ang maaring magtakda nito para sa kanya.
 • 8. DALAWANG URI NG KALAYAAN PANLOOB NA KALAYAAN Ayon sa obserbasyon ni Santo Tomas de Aquino, nakasalalay sa kilos- loob ng tao ang kanyang kalayaan. Nahahati sa dalawa ang panloob na kalayaan ito ay ang a. Kalayaang gumusto (freedom of Exercises) kalayaang magnais o hindi magnais. b. Kalayaang tumukoy ( freedom of Specification ) kalayaan upang tukuyin kung alin ang nanaisin
 • 9. PANLABAS NA KALAYAAN Ito ang kalayaan upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos-loob. Maaring mabawasan o maalis ang kalayaang ito sa pamamagitan ng puwersa sa labas ng tao. Anu-ano ang halimbawa ng Panlabas na Kalayaan? Politikal-kalayaang pumili ng samahang sasalihan, bumoto o pumili ng taong mamumuno. Propesyunal-gampanan ang kanilang tungkulin sa sariling pamamaraan. Pang-akademikong- kalayaan pumili ng paaralang papasukan at kursong kukunin sa
 • 10. KALAYAANG PUMILI Isa sa mga kakayahan ng tao ang pumili, ito ay palagian nating ginagawa na may kalayaan. Maaaring ito ay bahagi ng ating kapasyahan mula sa pagtitimbang kung ano angkarapat-dapat o nakabubuti sa atin o sa ating kapwa. Mula sa malayang pagpili, ang tao aydapat handa sa anumang kahahantungan nito. Hindi ibig sabihin na may kalayaan ka, ay may karapatan ka ng apakan ang dignidad ng ibang tao. Ang Likas na Batas Moral ang nagbibigay hugis sa paggamit ng tunay na kalayaan atnagtatakda ng hangganan nito. Ang batas moral kung gayon ay alituntuning kailangang sundin na nagbibigay-hugis at direksiyon sa kalayaan.
 • 11. Matapos ilagay ng Diyos ang tao sa Hardin ng Eden upang ito ay pagyamanin at alagaan, sinabi niya kay Adan na maaari siyang kumain ng prutas na kahit anong puno saEden maliban lamang sa puno ng kaalaman nang mabuti at masama, sapagkat sa araw nasiya ay kumain nito, siya ay tiyak na mamamatay(Genesis 2:17). Nilalang ng Diyos ang tao na kalarawanNiya, sa larawan ng Diyos nilalang siya, Sila’y lalaki at babae.Nilalang tayo ng Diyos mula sa alabok at binigyan ito ng buhay sa pamamamagitan ngKanyang hininga (Genesis 2:7). Sa dahilang ito, ang tao ay kakaiba kung ihahambing sa ibapang nilalang ng Diyos. Kung kaya ang tao ay may materyal (katawan) at hindi materyal(kaluluwa / espiritu) na sangkap. LAKBAY BIBLE ANG KALAYAANG PUMILI
 • 12. Pansinin natin ang lawak ng kalayaan (freedom to choose) na pinagkaloob ng Diyos sa tao, at sa limitasyong kalakip nito. Napakaraming prutas sa Hardin at libre ang taong kumainkahit ano, maski kailan at gaano karami man Ang hindi libre ay ang prutas mula sa isang kakaibang puno; ito ay may bayad. Ibig sabihin, ang libre ay ang sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang may bayad ay ang salungat sa kalooban ng Diyos. Samakatuwid, malaya tayong tuparin nang libre ang kalooban ng Diyos para sa Kanya, o “malaya” tayong magbayad para makakain ng bawal na bunga. Ang bayad dito ay kamatayan. Marami ang nalilito patungkol sa bagay na ito. Iniisip kasi nila na ang freedom tochoose ay pareho ng free will.
 • 13. Ang freedom to choose ay kalayaang pumili ng libre o may bayad. Ang free will ay ang kapangyarihang loobin ang ano mang bagay at ito ay matutupad. Halimbawa, “nang sabihin ng Diyos na Magkaroon ng liwanag, walang makapipigil sa pagkakaroon ng liwanag. Ano man ang loobin ng Diyos ay mangyayari, matutupad at dapat magaganap.” Ang Diyos lamang ang may free will. Hindi kaya ng tao na magsabing, gusto ko ng bahay at lupa, at bigla na lamang magkakaroon nito. Hindi kaya ng tao na palitan o baguhinang mga ginawa ng Diyos tulad ng katangiang pampisikal na kanyang taglay o ano mang batas ng kalikasan