kalayaan

18,945 views

Published on

inhs-sof

Published in: Education
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
509
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • kalayaan

  1. 1. MODYUL 7: KALAYAAN
  2. 2. MGA LAYUNING PAMPAGKATUTO Napangangatuwiranan kung bakit hindi tunay na malaya ang mga taong nakapiit sa sariling bisyo, maling pananaw, magulong buhay Nakapagbibigay-puna sa sariling nakaaapekto sa paggamit ng kalayaan mga gawi na Nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama; ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan Napapamalas ang paggamit ng kalayaan sa pagpili ng mabuti at mapananagutan ang pili sa masama
  3. 3. PAGTUKLASng pagkakataonNG DATING PANUTO: Kung bibigyan ka na humiling sa isang Genie ng 3 beses. Ano ang iyong mga kahilinga. Punan ang patlang ng iyong sagot sa mga sumusunod. KAALAMAN MGA KAHILINGAN 1.__________________________________________________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________________________________________ DAHILAN 1. _________________________________________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________________________________________ MANGYAYARI BA KAHIT WALANG MAGIC? 1.________________________________________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________________________________________________
  4. 4. GAGAWIN KO UPANG MAKAMIT ANG HILING 1.___________________________________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________________________________ HINDI KO GAGAWIN UPANG MAKAMIT ANG HILING 1.___________________________________________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________________________________________ ANO ANG KAKAYAHANG TAGLAY MO UPANG MAKAMIT ANG IYONG HILING NANG HINDI NAKADEPENDE SA MAGIC? ________________________________________________________________________________________________________________ _
  5. 5. Ang nangyayari sa buhay ng tao ay hindi magic. Dulot ito ng mga pagpapasiya na ginagawa ng tao sa kaniyang buhay at ang kaniyang pagsisikap na makamit ito. Isang mahalagang biyaya kasunod ng buhay na ipinagkaloob sa tao, ay ang biyaya ng kalayaan upang pamahalaan ang buhay na ito Malaking hamon sa iyo ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kalayaan na ipinagkaloob sa tao
  6. 6. KALAYAA N
  7. 7. May mga kabataang nag-aakala na ang kalayaan ay kapngyarihan na gain ang anomang naisin ng tao. Ayon kay de Torre, ang tao ay walang kakayahang gawin palagi ang anomang kanyang naisin. Maraming bagay ang nais ng taong mangyari at gawin subalit hindi niya magawa ang mga ito.
  8. 8. Sa kabila ng limitasyong ito ng kalayaan ng tao, ang tao ay tunay na malaya sa kanyang pagpili o pagpapasya. Ayon kay Santo Tomas de Aquino ang kalayaan bilang “katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito”. Ang tao ay nagtatakda ng kanyang kilos para sa kanyang sarili. Walang anumang puwersa sa labas ng tao ang maaaring magtakda para sa kanyan. Subalit ang kalayaang ito ay hindi tumutukoy sa kalayaan upang piliin ng tao ang kahihinatnan ng kanyang pagpili.
  9. 9. Hindi sakop ng kalayaan ng tao ang kanyang piniling kilos. likhain ang kahihinatnan ng Hindi malaya ang tao na piliin ang ang kahihinatnan ng kilos na kanyang pinili. Sumakatuwid, ang kalayaan ay hindi lubos, at ito ay may limitasyon. Ang limitasyong ito ay itinakda ng Likas na Batas Moral. Ito ay may hangganan. Dapat nating isaalang-alang ang karapatan ng ating kapwa sa lahat ng bagay. Karapatan natin ang maging malaya tulad ng iba. Subalit sa ating pagiging malay, dapat nating pangalagaan ang kalayaan at karapatan ng iba.
  10. 10. Ang kalayaang kaloob ng Diyos sa atin ay naitalaga sa paggamit nito para sa ikabubuti ng tao tulad ng pagpapalaya sa sarili mula sa maraming balakid sa pag-unlad ng ating pagkatao. Ang kalayaan natin ay naitalaga sa paggamit nito para sa ikabubuti ng tao. Ayon kay Sr. Felicidad C. Lipio ang kaugnayan ng kalayaan sa Likas na Batas Moral. Ang Likas na Batas Moral ang nagbibigay-hugis sa paggamit ng tunay na kalyaan at nagtatakda ng hangganan nito. Ang batas moral kung gayon ay alituntuning kailangang sundin na nagbibigay-hugis at deriksyon sa kalayaan.
  11. 11. URI NG KALAYAAN
  12. 12. PANLOOB NA KALAYAAN Ayon sa obserbasyon ni Santo Tomas de Aquino, nakasalalay sa kilos-loob ng tao ang kanyang kalayaan. TINUTUKOY NG KILOS-LOOB NA PANLOOB NA KALAYAAN ANG: kalayaang gumusto (freedom of exercise) – ito ang kalayaang magnais o hindi magnais kalayaang tumukoy (freedom of specification) – ito naman ang kalayaan upang tukuyin kung alin ang nanaisin Walang maaaring magtagal ng panloob na kalayaan ng tao. Hindi ito maipagkakait, makukuha o maaalis sa kanya.
  13. 13. PANLABAS NA KALAYAAN Ito ang kalayaan upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos-loob. Naiimpluwensyahan ng mga panlabas na salik ang kalayaang ito. Maaaring mabawasan o maalis ang kalayaang ito sa pamamagitan ng puwersa sa labas ng tao. Kapag ang tao ay ikinulong, mawawala ang kanyang panlabas na kalayaan
  14. 14. Ayon kay Esther Esteban, ang konsepto ng kalayaan ay nangangahulugan na nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao. Malaya ang taong linangin ang kanyang sarili at paunlarin ito.
  15. 15. Ang kalayaan sa pagpapasya ay mahalaga sa paghubog ng moral na pagkatao. Ang kapasyahan ang nagiging batayan ng kilos ang kilos ay nahuhusgahan kung ito ay mabuti o masama. Kung ang kapasyahan ay naging mabuti ang batayan, tiyak na lalabas ding mabuti ang kilos at kabaligtaran naman ang mangyayayri kapag hindi mabuti ang batayan Ang kalayaan ng tao ay nakabatay sa pagsunod sa Likas na Batas Moral. Ang tunay na kalayaan ay masusumpungan sa pagsunod sa batas na ito. Sa bawat batas na nauunawaan at sinusunod ng tao, mas nadaragdagan ang kaniyang kalayaan.
  16. 16. Bakit nga ba pinayagan ng Diyos na maging malaya ang tao na tanggapin o suwayin ang Kanyang batas? Bakit hinayaan ng isang magulang ang kanyang anak na sumubok, pumili at magpasya para sa kanyang sarili? Ito ay sa dahilang umaasa ang Diyos o maging ang magulang ng pagsunod mula sa pag-unawa at pagmamahal hindi dahil sa pinilit at pagsunod na may takot. Ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na pananagutan. Ang tao ay kailangang maging mapanagutan sa anumang kilos at pagpapasyang gagawin.
  17. 17. MGA PALATANDAAN UPANG MALAMAN KUNG NAGING MAPANAGUTAN KA SA PAGGAMIT NG KALAYAAN Ayon kay Esteban 1.Kung naisaalang-alang mo ang kabutihang pansarili (personal good) at ang kabutihang panlahat (common good) 2.Kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan ng iyong pagpapasya. Ang bawat kilos o pagpapasya ay may katumbas na epekto, mabuti man o masama. Hindi lamang sapat na harapin ang kahihinatnan ng pasiya o kilos kundi ang gamitin ang kalayaan upang itama ang anumang pagkakamali. 3.Kung ang iyong pagkilos ay hindi sumasalungat sa Likas na Batas Moral. Ang Likas na Batas Moral ay ibinigay sa tao noong siya’y likhain. Nakasaad sa mga batas na ito ang dapat gawin at di dapat gawin ng tao. At syang naging batayan sa pagsasaalang-alang sa pagkilala ng kabutihang pansarili at kabutihang panlahat.
  18. 18. Bagamat may kalayaang pumili ang tao dahil sa kanyang kilos-loob, ang tao ay may kamalayan, kaya siya ay may kakayahan na magsuri at pumili ng nararapat. Siya ay may moral na tungkulin na piliin ang ayon sa moral na batayan. Ang kalayaan ng kilos-loob ay bahagi ng ating ispirituwal na aspeto ng ating pagkatao. Bigay ito ng Diyos sa tao upang malaya niyang mahubog ng kanyang pagkatao. Ang tunay na kalayaan ay mapanagutan kaya’t inaasahang ito ay gagamitin sa paggawa nang naaayon sa kabutihan. kalayaan ay ang paggawa nang mabuti. Ang tunay na
  19. 19. Two Content Layout with SmartArt • Add your first bullet point here • Add your second bullet point here • Add your third bullet point here

  ×