SlideShare a Scribd company logo

Inauguración biblioteca - 2019.pdf

matelengua

Inauguración biblioteca - 2019.pdf

1 of 12
Download to read offline
1. IDENTIFICACIÓN
TÍTULO DA TAREFA PREPARACIÓN DA INAUGURACIÓN
ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO
ÁREA/S MATEMÁTICAS, LINGUA CASTELÁ, ITI
DESCRICIÓN DA TAREFA:
O produto final será a preparación da inauguración da biblioteca, elaborarase galletas e farase unha campaña publicitaria para anuncia o
acontecementos (cuña na radio, carteis e invitacións).
2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 AGRUPAMENTO Temp. Instrumentos de
avaliación
ACTIVIDADE 1
Decisión de que
facer para a
inauguración da
biblioteca.
Gran grupo
Unha sesión
LCL
luns 13
ACTIVIDADE 2
Selección de
receitas
Lectura de diferentes
tipos de textos
instrutivos.
Parada de tres
minutos
Argumentar que
receitas se
seleccionan.
Grupo nominal
Buscar características
lingüísticos dos textos
instrutivos.
1, 2, 4
Equipos
cooperativos
Gran grupo
Cinco sesións
(LCL)
14, 15., 20, 21,
22
Rúbrica baseada
na base de
orientación
Rúbrica para a
exposición oral.
ACTIVIDADE 3
Elaboración
dunha memoria
económica
Cambiar unidades de
medida.
Calcular a cantidade
de cada un dos
ingredientes que se
empregarán.
Lapis ao centro
Calcular os prezos dos
ingredientes que se se
van empregar.
Lapis ao centro
Equipos
cooperativos
Gran grupo
Cinco sesións
MAT. 16, 17,
20, 21, 22 e 23
MAT e LCLC
24, 27, 28
ACTIVIDADE 4
Elaboración das
etiquetas das
galletas
Analizar diferentes
etiquetas.
Selección do modelo
que máis se adapta.
Dúas sesións
(Mat e LCL)
31
ACTIVIDAD 5
(ITI) Realización
de carteis e
invitacións
Lectura analítica de
varios carteis,
invitacións.
Selección do que se
adapta máis.
15, 17, 22, 24
xaneiro
2. CONCRECIÓN CURRICULAR
ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO
ACTIVIDADE 1
Decisión de que facer para a
inauguración da biblioteca
ACTIVIDADE 2
Selección de receitas
LCLB1.3.1. Coñece o proceso
de produción de discursos
orais valorando a claridade
expositiva, a adecuación, la
coherencia do discurso e a
cohesión dos contidos.
LCLB1.3.2. Recoñece a
importancia de aspectos
prosódicos, da linguaxe
no verbal, da xestión de
tempos e do emprego de
axudas audiovisuais en
calquera tipo de discurso.
LCLB1.3.3. Recoñece os
erros da produción oral
propia e allea a partir da
práctica habitual da
avaliación e propón
solucións para melloralas.
Rúbrica baseada na
base de orientación
Rúbrica para a
exposición oral.
ACTIVIDAD 3
Elaboración dunha receita
LCLB2.4.2. Escribe textos
narrativos, descritivos e
instrutivos, expositivos,
argumentativos e
dialogados, imitando textos
modelo.
LCLB3.3.1. Recoñece, usa e
explica los conectores
textuais (de adición,
contraste e explicación) e
os principais mecanismos
de referencia interna,
gramaticais (substitucións
pronominais) e léxicos
(elipses y substitucións
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando a
súa función na
organización do contido
del texto.
LCLB3.1.2. Recoñece e
corrixe erros ortográficos e
gramaticais en textos
propios e alleos, aplicando
os coñecementos
adquiridos para mellorar a
produción de textos nas
súas producións orais,
escritas y audiovisuais.
MAB2.2.6. Realiza
operacións de
redondeo e
truncamento de
números decimais,
coñecendo o grao de
aproximación, e
aplícao a casos
concretos.
MAB2.2.7. Realiza
operacións de
conversión entre
números decimais e
fraccionarios, acha
fraccións equivalentes
e simplifica fraccións,
para aplicalo na
resolución de
problemas.
Proba escrita
(matemáticas)
MAB2.4.2. Realiza
cálculos con números
naturais, enteiros,
fraccionarios e
decimais, decidindo a
forma máis axeitada
(mental, escrita ou con
calculadora),
coherente e precisa.

Recommended

LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdfLCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Estándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdf
Estándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdfEstándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdf
Estándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Copia de Onda gastronómica.docx.pdf
Copia de Onda gastronómica.docx.pdfCopia de Onda gastronómica.docx.pdf
Copia de Onda gastronómica.docx.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdfConectamos con el mundo - 2019-1.pdf
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf
 
Proxectos e dinamización
Proxectos e dinamizaciónProxectos e dinamización
Proxectos e dinamización
 
Reunion de decembro
Reunion de decembroReunion de decembro
Reunion de decembro
 
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
 
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
 
Síntese da programación 1º ESO
Síntese da programación 1º ESOSíntese da programación 1º ESO
Síntese da programación 1º ESO
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Programacion principihno
Programacion principihnoProgramacion principihno
Programacion principihno
 
Exemplo udi
Exemplo udiExemplo udi
Exemplo udi
 
Titoría 5º-
Titoría 5º-Titoría 5º-
Titoría 5º-
 
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIALProgramacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
Programacion 3º PDC ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
 

Similar to Inauguración biblioteca - 2019.pdf

Misterio en Valadares - 2021-1.pdf
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfMisterio en Valadares - 2021-1.pdf
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Obradoiro Proxecto Sociolingüístico Centro
Obradoiro Proxecto Sociolingüístico CentroObradoiro Proxecto Sociolingüístico Centro
Obradoiro Proxecto Sociolingüístico CentroCoordinadora Galega ENDL
 
Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...
Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...
Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...Román Landín
 
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!Mercedes Sans Boga
 
Programación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaProgramación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaEIRIS4
 
Radio na biblio 21-22.pdf
Radio na biblio 21-22.pdfRadio na biblio 21-22.pdf
Radio na biblio 21-22.pdfvilabarreiro
 
Proxecto Lector de Centro
Proxecto Lector de CentroProxecto Lector de Centro
Proxecto Lector de CentroRomán Landín
 
Os Enfoques Comunicativos
Os Enfoques ComunicativosOs Enfoques Comunicativos
Os Enfoques ComunicativosLuz Zas
 
Proxecto lector de centro
Proxecto lector de centroProxecto lector de centro
Proxecto lector de centrobibliomarineda
 
Proxecto lector de centro
Proxecto lector de centroProxecto lector de centro
Proxecto lector de centrobibliomarineda
 
Implicacións didácticas do currículo de lingua galega e literatura
Implicacións didácticas do currículo de lingua galega e literaturaImplicacións didácticas do currículo de lingua galega e literatura
Implicacións didácticas do currículo de lingua galega e literaturaLuciano Fernández
 
Podcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística
Podcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüísticaPodcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística
Podcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüísticaLuciano Fernández
 
Manual Linguaxe Administrativa
Manual Linguaxe AdministrativaManual Linguaxe Administrativa
Manual Linguaxe AdministrativaEncarna Lago
 
2. lexislación- os cambios da loe en primaria
2. lexislación- os cambios da loe en primaria2. lexislación- os cambios da loe en primaria
2. lexislación- os cambios da loe en primariafpmoran
 
O proxecto
O proxectoO proxecto
O proxectoviloba
 

Similar to Inauguración biblioteca - 2019.pdf (20)

Misterio en Valadares - 2021-1.pdf
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfMisterio en Valadares - 2021-1.pdf
Misterio en Valadares - 2021-1.pdf
 
Obradoiro Proxecto Sociolingüístico Centro
Obradoiro Proxecto Sociolingüístico CentroObradoiro Proxecto Sociolingüístico Centro
Obradoiro Proxecto Sociolingüístico Centro
 
Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...
Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...
Elaboracion da Planificación Sociolinguistica de Centro, de Mercedes Queixas ...
 
Lingua 6 examenes
Lingua 6 examenesLingua 6 examenes
Lingua 6 examenes
 
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
Aspectos curriculares de Proxecto CHEF!
 
Programación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaProgramación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º lingua
 
Radio na biblio 21-22.pdf
Radio na biblio 21-22.pdfRadio na biblio 21-22.pdf
Radio na biblio 21-22.pdf
 
UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA
UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADAUNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA
UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA
 
Lévame ies valadares
Lévame ies valadaresLévame ies valadares
Lévame ies valadares
 
Proxecto Lector de Centro
Proxecto Lector de CentroProxecto Lector de Centro
Proxecto Lector de Centro
 
Os Enfoques Comunicativos
Os Enfoques ComunicativosOs Enfoques Comunicativos
Os Enfoques Comunicativos
 
Proxecto lector de centro
Proxecto lector de centroProxecto lector de centro
Proxecto lector de centro
 
Proxecto lector de centro
Proxecto lector de centroProxecto lector de centro
Proxecto lector de centro
 
Implicacións didácticas do currículo de lingua galega e literatura
Implicacións didácticas do currículo de lingua galega e literaturaImplicacións didácticas do currículo de lingua galega e literatura
Implicacións didácticas do currículo de lingua galega e literatura
 
P Lector Web
P Lector WebP Lector Web
P Lector Web
 
Podcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística
Podcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüísticaPodcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística
Podcast para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística
 
Deseño tarefa gloria
Deseño tarefa gloriaDeseño tarefa gloria
Deseño tarefa gloria
 
Manual Linguaxe Administrativa
Manual Linguaxe AdministrativaManual Linguaxe Administrativa
Manual Linguaxe Administrativa
 
2. lexislación- os cambios da loe en primaria
2. lexislación- os cambios da loe en primaria2. lexislación- os cambios da loe en primaria
2. lexislación- os cambios da loe en primaria
 
O proxecto
O proxectoO proxecto
O proxecto
 

More from CarmenBoadoAguinaga1

Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfValoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfValoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfEn la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2CarmenBoadoAguinaga1
 
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021CarmenBoadoAguinaga1
 
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1CarmenBoadoAguinaga1
 
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docxUnidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docxCarmenBoadoAguinaga1
 
Experimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundariaExperimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundariaCarmenBoadoAguinaga1
 
Memoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressedMemoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressedCarmenBoadoAguinaga1
 
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economíaCooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economíaCarmenBoadoAguinaga1
 

More from CarmenBoadoAguinaga1 (19)

Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfValoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
 
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfValoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
 
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
 
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
 
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfEn la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
 
Cuadrimestrais
CuadrimestraisCuadrimestrais
Cuadrimestrais
 
Vou de roda en roda pictos
Vou de roda en roda pictosVou de roda en roda pictos
Vou de roda en roda pictos
 
Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2
 
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
 
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
 
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docxUnidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docx
 
Material proyecto co2.docx
Material proyecto co2.docxMaterial proyecto co2.docx
Material proyecto co2.docx
 
Experimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundariaExperimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundaria
 
Experimentos co2.docx
Experimentos co2.docxExperimentos co2.docx
Experimentos co2.docx
 
Boletin proyecto medidor de co2
Boletin proyecto medidor de co2Boletin proyecto medidor de co2
Boletin proyecto medidor de co2
 
Estadística para 2 y 3 eso
Estadística para 2 y 3 esoEstadística para 2 y 3 eso
Estadística para 2 y 3 eso
 
Memoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressedMemoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressed
 
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economíaCooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
 
Libreta alumno
Libreta alumnoLibreta alumno
Libreta alumno
 

Inauguración biblioteca - 2019.pdf

 • 1. 1. IDENTIFICACIÓN TÍTULO DA TAREFA PREPARACIÓN DA INAUGURACIÓN ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO ÁREA/S MATEMÁTICAS, LINGUA CASTELÁ, ITI DESCRICIÓN DA TAREFA: O produto final será a preparación da inauguración da biblioteca, elaborarase galletas e farase unha campaña publicitaria para anuncia o acontecementos (cuña na radio, carteis e invitacións).
 • 2. 2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 AGRUPAMENTO Temp. Instrumentos de avaliación
 • 3. ACTIVIDADE 1 Decisión de que facer para a inauguración da biblioteca. Gran grupo Unha sesión LCL luns 13 ACTIVIDADE 2 Selección de receitas Lectura de diferentes tipos de textos instrutivos. Parada de tres minutos Argumentar que receitas se seleccionan. Grupo nominal Buscar características lingüísticos dos textos instrutivos. 1, 2, 4 Equipos cooperativos Gran grupo Cinco sesións (LCL) 14, 15., 20, 21, 22 Rúbrica baseada na base de orientación Rúbrica para a exposición oral. ACTIVIDADE 3 Elaboración dunha memoria económica Cambiar unidades de medida. Calcular a cantidade de cada un dos ingredientes que se empregarán. Lapis ao centro Calcular os prezos dos ingredientes que se se van empregar. Lapis ao centro Equipos cooperativos Gran grupo Cinco sesións MAT. 16, 17, 20, 21, 22 e 23 MAT e LCLC 24, 27, 28 ACTIVIDADE 4 Elaboración das etiquetas das galletas Analizar diferentes etiquetas. Selección do modelo que máis se adapta. Dúas sesións (Mat e LCL) 31
 • 4. ACTIVIDAD 5 (ITI) Realización de carteis e invitacións Lectura analítica de varios carteis, invitacións. Selección do que se adapta máis. 15, 17, 22, 24 xaneiro 2. CONCRECIÓN CURRICULAR ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO
 • 5. ACTIVIDADE 1 Decisión de que facer para a inauguración da biblioteca ACTIVIDADE 2 Selección de receitas LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, la coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. LCLB1.3.2. Recoñece a importancia de aspectos prosódicos, da linguaxe no verbal, da xestión de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. LCLB1.3.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e propón solucións para melloralas. Rúbrica baseada na base de orientación Rúbrica para a exposición oral. ACTIVIDAD 3 Elaboración dunha receita LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica los conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipses y substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido del texto. LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas y audiovisuais. MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos. MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. Proba escrita (matemáticas)
 • 6. MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.
 • 7. ACTIVIDADE 4 Elaboración dunha memoria económica MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximado, valorando a precisión esixida na operación ou no problema. MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.
 • 8. ACTIVIDADE 5 Elaboración das etiquetas das galletas LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos o culturais, e valora las competencias que pose como persoa plurilingüe.
 • 9. ACTIVIDAD 6 (ITI) Realización de carteis e invitacións INEINB3.3.1. Escoita aos integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, argumenta as súas opinións e respecta as opinións das outras persoas. INEINB4.1.1. Identifica o tipo de información que precisa en función duns obxectivos. INEINB4.4.1. Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do traballo. Lista de cotexo
 • 10. Temporalización XANEIRO 2019 13 ACTIVIDADE 1 Comunicación da dirección da data da inauguración. 14 ACTIVIDADE 2 exercicio 1 Lectura de diferentes tipos de textos instructivos. Parada de tres minutos Diario de sesións 15 ACTIVIDADE 2 exercicio 2 Argumentar que recetas se seleccionan. Abrimos Plan de equipo ACTIVIDADE 5 ITI Realización de carteis e invitacións 16 ACTIVIDADE 3 MAT exercicio 1 Cambiar unidades de medida. 17 ACTIVIDADE 2 exercicio 2 Argumentar que recetas se seleccionan. Grupo nominal ACTIVIDADE 3 MAT exercicio 1 Cambiar unidades de medida. ACTIVIDADE 5 ITI Realización de carteis e invitacións. 20 ACTIVIDADE 2 LCL exercicio 3 Buscar rasgos lingüísticos característicos dos textos instructivos. ACTIVIDADE 3 MAT exercicio 1 Calcular a cantidade de cada un dos ingredientes que se 21 ACTIVIDADE 2 LCL exercicio 3 Buscar rasgos lingüísticos característicos dos textos instructivos. (Base de orientación) ACTIVIDADE 3 MAT exercicio 1 Calcular a cantidade de cada un dos ingredientes que se 22 ACTIVIDADE 2 LCL exercicio 3 Buscar rasgos lingüísticos característicos dos textos instructivos. (Base de orientación) Lápices ao centro ¿O 1-2-4? 23 ACTIVIDADE 3 exercicio 1 Calcular a cantidade de cada un dos ingredientes que se empregarán. Lápices ao centro 24 ACTIVIDADE 3 XUNTOS exercicio 1 Calcular a cantidade de cada un dos ingredientes que se empregarán. (A receta de cada grupo) Lápices ao centro ACTIVIDADE 6
 • 11. empregarán. (Receta igual para todos) empregarán. (Receta igual para todos) ACTIVIDADE 3 MAT exercicio 1 Calcular a cantidade de cada un dos ingredientes que se empregarán. (Receta igual para todos) ACTIVIDADE 6 ITI Realización dun anuncio de radio ITI Realización dun anuncio de radio 27 ACTIVIDADE 3 XUNTOS exercicio 2 Calcular os prezos dos ingredientes que se se van empregar. Lápices ao centro 28 ACTIVIDADE 3 Elaboración dunha memoria económica Lápices ao centro Diario de sesións 29 ACTIVIDADE 2 Elaboración da receta que van facer ACTIVIDADE 6 ITI Realización dun anuncio de radio 30 Proba escrita matemáticas 31 ACTIVIDADE 4 Elaboración das etiquetas das galletas ACTIVIDADE 6 ITI Realización dun anuncio de radio FEBREIRO 2019 3 Elaboración das galletas Creación das etiquetas 4 Elaboración das galletas Creación das etiquetas 5 DÍA DA INAUGURACIÓN 6 7
 • 12. Ensaio da presentación Ensaio da presentación