SlideShare a Scribd company logo

Misterio en Valadares - 2021-1.pdf

matelengua

1 of 5
Download to read offline
1.IDENTIFICACIÓN
TÍTULO DA TAREFA
ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO
ÁREA/S IT, Lingua castelá e Matemáticas
DESCRICIÓN DA TAREFA:
O producto final desta tarefa será a creación dun libro colaborativo cos historias de misterios ambientadas en Valadares. Este libro publicarase en dous
formatos: impreso e dixital. O texto irá acompañado de audios gravados polo propio alumnado.
2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 EXERCICIO 4 AGRUPAMEN
TO
Temp. ESCENARIO
ACTIVIDADE INICIAL Resolución de
enigmas sobre
Alicia.
Presentación de
programa de radio.
Equipos
cooperativos
Luns 1 de
marzo
Aula
Actividade 1
Creación dun texto
narrativo
Estructura 1, 2, 4
Lectura de
diferentes textos
narrativos.
Identificación das
características
lingüísticas do texto
narrativo.
Identificación
das
características
do texto
narrativo.
Equipos
cooperativos
A partir de
martes 2
de marzo
Aula
Actividade 2
Matemáticas
Creación dun
problema
matemático e
resolución do mesmo
mediante ecuacións
de primeiro grao.
Estructura 1, 2, 4
Resolución de
exercicios para
aprender a
describir
situacións ou
enunciados
utilizando
monomios e
aprender a
traballar con eles.
Resolución de
exercicios para
aprender a describir
situacións ou
enunciados
utilizando
expresións
alxébricas e
aprender a traballar
con elas.
Resolución de
exercicios para
aprender a
traballar con
ecuacións de
primeiro grao.
Identificación
das
características
dun problema
matemático,
plantexamento
e resolución.
Equipos
cooperativos
A partir de
martes 2
de marzo
Aula
Actividade 3
Gravación dos
programas de radio
Lectura en voz
alta na aula.
Abril Na radio na
biblioteca
2. CONCRECIÓN CURRICULAR
ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO
ACTIVIDADE
INICIAL
Non se avalía.
Actividade 1
Creación dun
texto narrativo
LCLB2.4.2. Escribe textos
narrativos, descritivos e
instrutivos, expositivos,
argumentativos e
dialogados, imitando
textos modelo.
LCLB3.1.2. Recoñece e
corrixe erros
ortográficos e
gramaticais en textos
propios e alleos,
aplicando os
coñecementos
adquiridos para
mellorar a produción de
textos nas súas
producións orais,
escritas e audiovisuais.
LCLB3.1.3. Coñece e
utiliza adecuadamente
as formas verbais nas
súas producións orais
e escritas.
Escala de valoración
Actividade 2
Creación du
problema
MAB2.6.1 Describe
situacións ou
enunciados que
dependen de
cantidades variables ou
descoñecidas e
secuencias lóxicas ou
regularidades, mediante
expresións alxébricas, e
opera con elas.
MAB2.6.2 Identifica
propiedades e leis
xerais a partir do
estudo de procesos
numéricos
recorrentes ou
cambiantes,
exprésaas mediante
a linguaxe alxébrica e
utilízaas para facer
predicións.
MAB2.7.1 Comproba,
dada unha
ecuación,se un
número é solución
desta
MAB2.7.2 Formula
alxebricamente unha
situación da vida real
mediante ecuacións
de primeiro grao,
resólvea e interpreta
o resultado obtido.
Escala de
valoración
Actividade 3
Gravación dos
programas de
radio
LCLB1.3.1. Coñece o
proceso de produción de
discursos orais valorando
a claridade expositiva, a
adecuación, a coherencia
do discurso e a cohesión
dos contidos.
LCLB1.3.2. Recoñece a
importancia dos
aspectos prosódicos,
da linguaxe non verbal,
da xestión de tempos e
do emprego de axudas
audiovisuais en
calquera tipo de
discurso.
Escala de valoración
Misterio en Valadares - 2021-1.pdf

Recommended

Copia de Onda gastronómica.docx.pdf
Copia de Onda gastronómica.docx.pdfCopia de Onda gastronómica.docx.pdf
Copia de Onda gastronómica.docx.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Estándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdf
Estándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdfEstándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdf
Estándares LCL - Instrumentos y temporalización.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Inauguración biblioteca - 2019.pdf
Inauguración biblioteca - 2019.pdfInauguración biblioteca - 2019.pdf
Inauguración biblioteca - 2019.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdfLCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 

More Related Content

What's hot

Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdfConectamos con el mundo - 2019-1.pdf
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Carmela Garcia
 
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Carmela Garcia
 
Programacion principihno
Programacion principihnoProgramacion principihno
Programacion principihnoCarmela Garcia
 
Programación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaProgramación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaEIRIS4
 
Reunion pais e nais 2º curso
Reunion pais e nais 2º cursoReunion pais e nais 2º curso
Reunion pais e nais 2º cursopsargibay
 

What's hot (11)

Conectamos con el mundo-2021.pdf
Conectamos con el mundo-2021.pdfConectamos con el mundo-2021.pdf
Conectamos con el mundo-2021.pdf
 
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdfConectamos con el mundo - 2019-1.pdf
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf
 
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
 
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021
 
Reunion de decembro
Reunion de decembroReunion de decembro
Reunion de decembro
 
Proxectos e dinamización
Proxectos e dinamizaciónProxectos e dinamización
Proxectos e dinamización
 
Exemplo udi
Exemplo udiExemplo udi
Exemplo udi
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Programacion principihno
Programacion principihnoProgramacion principihno
Programacion principihno
 
Programación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaProgramación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º lingua
 
Reunion pais e nais 2º curso
Reunion pais e nais 2º cursoReunion pais e nais 2º curso
Reunion pais e nais 2º curso
 

More from CarmenBoadoAguinaga1

Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfValoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfValoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfEn la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfCarmenBoadoAguinaga1
 
Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2CarmenBoadoAguinaga1
 
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021CarmenBoadoAguinaga1
 
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1CarmenBoadoAguinaga1
 
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docxUnidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docxCarmenBoadoAguinaga1
 
Experimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundariaExperimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundariaCarmenBoadoAguinaga1
 
Memoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressedMemoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressedCarmenBoadoAguinaga1
 
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economíaCooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economíaCarmenBoadoAguinaga1
 

More from CarmenBoadoAguinaga1 (20)

Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfValoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
 
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfValoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
 
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
 
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
 
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfEn la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
 
Lévame ies valadares
Lévame ies valadaresLévame ies valadares
Lévame ies valadares
 
Cuadrimestrais
CuadrimestraisCuadrimestrais
Cuadrimestrais
 
Vou de roda en roda pictos
Vou de roda en roda pictosVou de roda en roda pictos
Vou de roda en roda pictos
 
Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2
 
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
 
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
 
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docxUnidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docx
 
Material proyecto co2.docx
Material proyecto co2.docxMaterial proyecto co2.docx
Material proyecto co2.docx
 
Experimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundariaExperimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundaria
 
Experimentos co2.docx
Experimentos co2.docxExperimentos co2.docx
Experimentos co2.docx
 
Boletin proyecto medidor de co2
Boletin proyecto medidor de co2Boletin proyecto medidor de co2
Boletin proyecto medidor de co2
 
Estadística para 2 y 3 eso
Estadística para 2 y 3 esoEstadística para 2 y 3 eso
Estadística para 2 y 3 eso
 
Memoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressedMemoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressed
 
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economíaCooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
Cooperativismo no ies valadares.. proyecto economía
 
Libreta alumno
Libreta alumnoLibreta alumno
Libreta alumno
 

Misterio en Valadares - 2021-1.pdf

  • 1. 1.IDENTIFICACIÓN TÍTULO DA TAREFA ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO ÁREA/S IT, Lingua castelá e Matemáticas DESCRICIÓN DA TAREFA: O producto final desta tarefa será a creación dun libro colaborativo cos historias de misterios ambientadas en Valadares. Este libro publicarase en dous formatos: impreso e dixital. O texto irá acompañado de audios gravados polo propio alumnado.
  • 2. 2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 EXERCICIO 4 AGRUPAMEN TO Temp. ESCENARIO ACTIVIDADE INICIAL Resolución de enigmas sobre Alicia. Presentación de programa de radio. Equipos cooperativos Luns 1 de marzo Aula Actividade 1 Creación dun texto narrativo Estructura 1, 2, 4 Lectura de diferentes textos narrativos. Identificación das características lingüísticas do texto narrativo. Identificación das características do texto narrativo. Equipos cooperativos A partir de martes 2 de marzo Aula Actividade 2 Matemáticas Creación dun problema matemático e resolución do mesmo mediante ecuacións de primeiro grao. Estructura 1, 2, 4 Resolución de exercicios para aprender a describir situacións ou enunciados utilizando monomios e aprender a traballar con eles. Resolución de exercicios para aprender a describir situacións ou enunciados utilizando expresións alxébricas e aprender a traballar con elas. Resolución de exercicios para aprender a traballar con ecuacións de primeiro grao. Identificación das características dun problema matemático, plantexamento e resolución. Equipos cooperativos A partir de martes 2 de marzo Aula
  • 3. Actividade 3 Gravación dos programas de radio Lectura en voz alta na aula. Abril Na radio na biblioteca 2. CONCRECIÓN CURRICULAR ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO ACTIVIDADE INICIAL Non se avalía. Actividade 1 Creación dun texto narrativo LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. Escala de valoración
  • 4. Actividade 2 Creación du problema MAB2.6.1 Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. MAB2.6.2 Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. MAB2.7.1 Comproba, dada unha ecuación,se un número é solución desta MAB2.7.2 Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido. Escala de valoración Actividade 3 Gravación dos programas de radio LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. LCLB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. Escala de valoración