Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje

5,271 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje

 1. 1. VADOVŲ MAGISTRANTŪRA VERSLO PROCESŲ VALDYMO PROGRAMA Verslo procesų valdymas: aktualumas ir tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje Dr. Darius Šilingas 2013.10.02 @ Klaipėda
 2. 2. Apie pranešėją Dr. Darius Šilingas e-paštas: darsil@ism.lt mob.: +370 686 12748  ISM Executive School vadovų magistrantūros programos “Verslo procesų valdymas” vadovas  No Magic Europos sprendimų skyriaus vadovas  Verslo ir informacinių sistemų modeliavimo ekspertas, pravedė virš 150 mokymų sesijų 20 šalių  LinkedIn grupės “Verslo procesų valdymas” įkūrėjas  Konferencijos “Verslo procesų valdymo praktika” programos vadovas 2
 3. 3. Organizacijos verslo architektūra Verslo procesai Ţmonės Fiziniai resursai Informacinės sistemos Vizija, misija, strategija, taktika 3 Vadovai orientuoja koordinuoja formuoja Rezultatai pajamos kaštai tikslai
 4. 4. Verslo procesų valdymas yra sistemingas vadybos metodas, siekiantis suderinti organizacijos veiklą su kliento poreikiais bei įgyvendinti strategiją. Verslo procesų valdymas leidžia pagerinti organizacijos efektyvumą (effectiveness) ir produktyvumą (efficiency) per inovacijas, lankstumą ir technologijų pritaikymą. Verslo procesų valdymas siekia procesus tobulinti nuolatos.
 5. 5. PROCESŲ VADYBOS ĮTAKA FINANSINIAMS RODIKLIAMS Procesų efektyvumas Klientų pasitenkinimas •Didesnės vertės produktai/paslaugos •Aukštesnė kaina (jei galima) Produktyvumas Kaina Kaštai Rinkos dydis Pelnas VIDINĖS GALIMYBĖS IŠORINĖS GALIMYBĖS 5
 6. 6. Procesinė vs. funkcinė organizacija Funkcinis poţiūris: organizacija sudaryta iš funkcinių padalinių, kurių kiekvienas fokusuojasi į savo atliekamą funkciją 6 Procesinis poţiūris: procesai sukuria vertę, bendradarbiaujant funkciniams padaliniams
 7. 7. Procesinio poţiūrio svarba Pardavėjai Gamyba ir logistika Pardavimų kiekis Pristatymas laiku  7
 8. 8. Ar verslo procesų valdymas aktualus? 8
 9. 9. Ar verslo procesų valdymas aktualus Lietuvoje? 1. ISM Executive School vadovų magistratūros programa “Verslo procesų valdymas” 2. Kasmetinė konferencija “Verslo procesų valdymo praktika” (http://www.vpvp.lt) – 2012 m.: 254 dalyviai iš 130 organizacijų, ūkio ministro ir aukščiausio lygio vadovų prezentacijos – 2013 m. spalio 14 d. LITEXPO 3. LinkedIn diskusijų grupė “Verslo procesų valdymas” (1000 dalyvių) 4. Lean klubas ir konferencija 5. Procesų valdymo meistriškumo grupės žinomose organizacijose 6. “Procesas LT” programa 9
 10. 10. Verslo procesų valdymo istorija © Paul Harmon, BPTrends Associates 10
 11. 11. Procesų identifikavimas ir specifikavimas 11
 12. 12. Unified Business Process Understanding Verslo procesas yra pakartotinai panaudojamas rinkinys darbų, kuriuos atlikdama organizacija sukuria vertę klientui. Ar galite apibrėžti ... įvykį pradedantį verslo procesą? ... verslo proceso pabaigą? ... vertę, kurią procesas sukuria? 12 Pavyzdžiai:  Suteikti būsto paskolą  Surengti konferenciją  Pasamdyti darbuotoją  Suremontuoti automobilį  Pagaminti baldus pagal užsakymą Vieningas verslo proceso sąvokos supratimas
 13. 13. 13 Verslo procesų modeliavimas
 14. 14. Verslo procesų analizė ir tobulinimas 14
 15. 15. Verslo proceso analizės pavyzdys Tinkamo laiko parinkimas Kokybės vertinimas (anketos) Kaštai Pajamos 15
 16. 16. 16
 17. 17. Duomenų ir procesų analizės integracija 17
 18. 18. 18 © Fluxicon
 19. 19. Nuolatinis tobulinimas vs. Esminės inovacijos 19
 20. 20. 20© E2E Technologies
 21. 21. Klientų procesų modeliavimas 21
 22. 22. 22
 23. 23. Tikslų ir rodiklių suderinimas su verslo procesų architektūra 23
 24. 24. 24
 25. 25. Dinamiški ir adaptyvūs procesai 25
 26. 26. 26 Verslo taisyklių atskyrimas nuo proceso
 27. 27. Verslo architektūra 27
 28. 28. 28
 29. 29. Zachman organizacijos architektūra Verslo architektūra Sistemų architektūra Technologijų architektūra KAS? Pareigybės KĄ? Dalykinės srities terminologija KAIP? Verslo procesai KADA? Įvykiai, laiko apribojimai KUR? Organizacijos struktūra KODĖL? Verslo motyvacija 29
 30. 30. Define Business Architecture Structure 30
 31. 31. Procesų karkasai 31
 32. 32. eTOM framework © TeleManagement Forum 32
 33. 33. Pokyčių projektų valdymas 33
 34. 34. Apibrėžti organizacijos strategiją Formuoti procesų architektūrą Paruošti starto aikštelę Realizuoti vertę Suprasti esamą būsenąĮdiegti naujoves Išlaikyti patikimą funkcionavimą Kurti naujoves Žmonių pokyčių valdymas Lyderystė Projekto valdymas Pasiruošti diegimui Dirbti su žmonėmis Verslo procesų valdymo diegimas © Airidas Laugalis, Sprendimų idėjos 34
 35. 35. Verslo procesų valdymo branda 35
 36. 36. 1 lygis Pradinis Nenuosekli vadyba 2 lygis Valdomas Darbo vieneto vadyba Pasikartojančios praktikos 3 lygis Standartizuotas Procesų vadyba Standartizuotos praktikos 4 lygis Nuspėjamas Pajėgumų vadyba Kiekinės vadybos praktikos 5 lygis Naujovių diegimas Pokyčių vadyba Nuolatinio gerinimo praktikos Organizacijos branda pagal BPM © Airidas Laugalis, Sprendimų idėjos 36
 37. 37. Verslo procesų meistriškumo centrai 37
 38. 38. Detalesniam susipaţinimui 1. ISM Executive School vadovų magistratūros programa “Verslo procesų valdymas” 2. Verslo procesų valdymo klubo renginiai ISM Executive School 3. Konferencijos “Verslo procesų valdymo praktika” pranešimų medžiaga – http://www.vpvp.lt 4. Verslo procesų valdymo naujovių portalas www.bptrends.com 5. Tarptautinis verslo analizės institutas: www.iiba.com 6. Harmon, P. (2007). “Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals”, 2nd ed. 38

×