Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Фінал проекту "Інтеграція 4.0"

презентація АППАУ з фінальної конференції проєкту "Інтеграція 4.0" (синергія смарт-спеціалізації та кластеризації для промислових хайтек)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фінал проекту "Інтеграція 4.0"

 1. 1. Результати проєкту ІНТЕГРАЦІЯ 4.0
 2. 2. Суть проєкту «Інтеграція 4.0» 1. Недовіра «всіх до всіх», слабка консолідація та фрагментація спільнот 2. Незрозумілий потенціал та стан регіональних інноваційних екосистем 3. Слабка підтримка регіональними адміністраціями 3 головні проблеми у розгляді Просвіта ринку (S3, кластери, І4.0) Серії круглих столів в 4 регіонах Міні-конференції Заплановані заходи проєкту
 3. 3. Позиції України за останні 5 років -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 TR PL HU RO RU KZ BL UA Динаміка змін частки середньо- та високотех. секторів 2014/2018 в рейтингах UNIDO 27 69 47 68 32 Джерело: звіти UNIDO за 2016 та 2020 роки по СІР 29 22 31 Східна Європа та Туреччина СНД та Україна
 4. 4. Український контекст 1. Зростаюча де-індустріалізація України – наша економіка все більше стає сировинним придатком для інших країн світу. 2. Деградація науки та інноваційних процесів – з відповідним зростанням долі імпортних технологій 3. Перетворення секторів ІТ та чисельних інженерних секторів в ту саму «сировину» Промислова стратегія Цифрова стратегія Інноваційна стратегія Регіональна стратегія Індустрія 4.0 Кластерна стратегія Регіональна: смарт- спеціалізація Рівень 1 Рівень 2 ?
 5. 5. Методика та підходи
 6. 6. Загальний підхід - синергія 3-х напрямів Чіткі пріоритети та плани дій інноваційного рег. розвитку Кластери України Смарт -спеціалізація Конкретні проекти Команди виконавців Механізми та інструменти Енергія, ресурси, та інновації підприємців Системність (стратегії, інструменти) policy-makers Ясний перелік ціл. секторів Рух 4.0 Готова стратегії, моделі колаборації, пул інноваторів 4.0
 7. 7. Right processes Right people Right organisation Right motivation Стратегія Сектору Х: 1. Цілі (SMART) 2. Програми та портфель проектів 3. Механізми та інструменти Проект розробки 1/ Розробники 2/ Пром підприємства 3/ Органи влади 4 Б-асоціації. Кластери 5/ Фонди 5/ Університети 7/ НДІ 8/ Консультанти Right roles Right drivers collaboration Цільова модель співпраці (Інтеграція 4.0)
 8. 8. Інтеграція в дії - єдина дорожна карта Конкретні проекти інвест. та розвитку Вмотивовані команди виконавців Діючі механізми та інструменти підтримки Ясний перелік ціл.секторів за галузями та секторами Єдиний графік, синхронізовані аженди подій, єдині комунікції, передача естафети єдиний порядок денний розвитку іннов. екосистем регіону Досягнення консенсусу щодо взаємодії та спільних правил Пункт №1 – визначення ролей учасників Круглий стіл В (міська рада за ініціативи Донора1) 2 Круглий стіл А (ОДА за ініціативи вел. бізнесу Х) 1 Конференція (семінар…) (асоціація чи кластер за підтримки Донора2) 3 Тренінг для кластеру (АРР за підтримки Донора3) 4 9/11 2/12 17/12 xx/12
 9. 9. Виконані заходи цілісна методика «Українська версія EDP» 1. Методичні напрацювання 7 вебінарів 2. Комунікації 10 внутрішніх нарад (онлайн) 16 публікацій 1 аналітичний звіт 1 онлайн-конференція 3. Інтеграція та взаємодія Тісна інтеграція з проєктами ClusteRISE та МКУ (ЄБРР) 4. Консолідація експертів Група з 15 експертів рег. розвитку Комітет S3 в Industry4Ukraine 5. Інтеграція в плани рег. розвитку Аналіз рег. стратегій 5 регіонів Прогрес у всіх 5 регіонах Бенчмаркинговий аналіз ЄС
 10. 10. Як працює методика
 11. 11. Ролі – це важливо! Науковці – учасники, але не лідери Влада – малоефект. в будь-яких ролях Опитування в листопаді 2020
 12. 12. Стан по ролям: перші корегування Влада – пасивний виконавець Наука – учасники окремих проектів Розробники – приховані чемпіони (не явні лідери) Підприємства – пасивні споживачі Кластери - ? Агенції - ? Консультанти - ? Ролі сьогодні Влада – орг. підтримка всіх заходів, buy-in, policy-making, фінансування Наука – лідерство окремих процесів R&D, policy-making, освіта та інно-брокеридж Розробники – взяти лідерство в хх проектах Підприємства – перелік перших Б-кейсів Кластери – драйвери колаборації та ре- індустріалізації Агенції – партнери в GR та PR Консультанти – інно- брокеридж, стратег. орієнтація Наступна сходинка Влада – організатори процесу + відпов. за реалізацію Наука – ко-лідери інновацій Розробники – явні лідери за напрямами Підприємства – активні споживачі, автори Б- кейсів на потоці Кластери – лідери в упр інновац. проектами Агенції – партнери в GR та PR, лідери в залуч. інвестицій Консультанти – лідери в фасилітації процесів змін Модель С3
 13. 13. Дорожна карта Миколаєва Єдиний графік, синхронізовані аженди подій, єдині комунікції, передача естафети єдиний порядок денний розвитку іннов. екосистем регіону Цілі кампанії: визначити 5-7 топ-проектів розвитку Морської галузі на 2021-22 роки й внести їх в регіональні плани розвитку Опрацювання головних питань в роб. групах. Включення критеріїв селекції – вихід на топ-5 2 Стратегічна сесія 2-3 лютого: скрінінг всіх ідей, визначення топ-20 1 Презентація дослідження, корекції до «топ-5» 24.02 3 Follow-up: завершальні угоди між стейкхолдерами 5 Презентація на фіналі проекту «Інтеграція 4.0» 9 березня 4 Конкретні проекти інвест. та розвитку Вмотивовані команди виконавців Діючі механізми та інструменти підтримки Ясний перелік ціл.секторів за галузями та секторами S3
 14. 14. Оцінка готовності на 9 березня Конкретні проекти інвест. та інно- розвитку Вмотивовані команди виконавців Діючі механізми та інструменти підтримки Узгоджений перелік ціл. секторів за галузями та секторами ІДЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ - єдиний графік, синхронізовані аженди, єдині комунікції… єдиний порядок денний розвитку іннов. екосистем регіону Миколаїв А В С D а & В & D Харків А+ Інші регіони: Вінниця, Запоріжжя, Київ А A & В & C & D
 15. 15. А. Розвиток інноваційної екосистеми 1. кластер В. Інжиніринг та R&D С. Експорт та інтернаціоналізація 2021 2022 2023 2. Центр 4.0 3. Аксел. Програми 4.0 4. Серт-випроб центр 5. Аналіт. центр 1. Навчальні програми 2. Аудит екосистеми 3. Центри - R&D, симулятори… 4. Розробка проформ 5. Третійський суд 1. CASCADE 2. Cleaning OCEAN 3. DT roadmap 4. PLM technologies 15+ ініціатив 1. Promo-tools 3. Landscape МКУ 4. Marketplace 2. T&I day 5. Виставкові площі 6. Міжнародні виставки 7. Популяризація галузі Maritime TechFest 16 топ-проектів з 3-ма напрямами
 16. 16. Аналіз стратегій регіонального розвитку
 17. 17. Ігнорування головного виклику - деіндустріалізації ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ 1. ДЕГРАДАЦІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ 2. ІНТЕГРАЦІЯ ІТ ТА ІНЖ. КАДРІВ ВИКЛЮЧНО В ГЛОБАЛЬНІ Е-МИ загрози ПРОМ ХАЙТЕК ВСЕ ЩЕ ЖИВІ, але РОЗДРІБЛЕНІ…. ‘ ’ 1. Визначитись та фокусуватись на зонах впливу, які найбільше протистоять загрозам деіндустріалізації та втрати кадрів 2. Посилтити колективну спроможність протистояти загрозам (спільне лобіювання, популяризація ключ секторів через відповідні рег. інституції) 3. СПРОЩЕННЯ ЕКОНОМІКИ – ЛІКВІДАЦІЯ ЧИСЛЕННИХ ХАЙТЕК СЕКТОРІВ
 18. 18. Загальна логіка для НЕС 2030 (based on EQuIP/UNIDO) Інноваційне, цифрове виробництво у вибраних пріоритетах смарт спеціалізації Зона А. Критичні місії Ключові чинники, що забезпечують перехід від фази «відсталі» на наступний рівень Зона В. Зони впливу Ключові механізми та сфери впливу, покращення яких веде до виконання крит. місій Зона С. Інституції та інструменти підтримки Головні інструменти та інституції, які необхідно пдітримати у вибраних зонах впливу
 19. 19. Як це реально планується в регіональних стратегій Зона А. Критичні місії Ключові чинники, що забезпечують перехід від фази «відсталі» на наступний рівень Зона В. Зони впливу Ключові механізми та сфери впливу, покращення яких веде до виконання крит. місій Зона С. Інституції та інструменти підтримки Головні інструменти та інституції, які необхідно пдітримати у вибраних зонах впливу Інноваційне, цифрове виробництво у вибраних пріоритетах смарт спеціалізації
 20. 20. Деіндустріалізація та спрощення економіки = зростання бідності
 21. 21. Важливі інсайти
 22. 22. Важливі інсайти
 23. 23. Фрагментарність Відсутність цілісності Слабкі комунікації
 24. 24. Стратегічне бачення Policy-making Стосунки з владою
 25. 25. Роль інноваційних кластерів в розвитку екосистем
 26. 26. Чи готові наші пром підприємства до роботи на глобальних ринках?
 27. 27. Ефективні заходи, які відновлюють довіру
 28. 28. Готові пропозиції інструментів регіонального розвитку
 29. 29. • В2В та групові зустрічі • Technology & Innovation days • Національні • Секторальні – галузеві, регіональні тощо • Брошури • Огляди, звіти •Лендскейп • Сайти • Методи – онлайн + фокус-групи + кабінетні досліждення • Зрізи: технології, затосування, галузі 1. Аналітичні бази 2. Засоби комунікацій 3. Brokerage events 4. Marketpalce Базовий пакет інструментів промоції рег. рівня
 30. 30. Українська версія EDP Неефективність планів та дій Відсутність відповідальності Розподіл ролей відповідно до реальних спроможностей Коло недовіри / Фрагментарність Поступове, ітераційне зближення Слабкі та розірвані комунікації Єдине інформаційне поле / регулярні комунікації Відсутність цілісності та послідовності Єдина аженда (дорожна карта) Незрозумілі цілі та результати S3 4 категорії SMART результатів Неадекватні часові установки Фокус на quick wins Дезінтеграція політик та програм рег. та нац. рівнів Повна інтеграція з нац. ініціативами виклик рішення 1 2 3 4 5 6 7
 31. 31. Головні результати проєкту для спільнот  Готова методика «українська версія EDP» -> now scale fast!  Мобілізовані команди інноваційних кластерів, готові до інтеграції в регіональні плани  Ясні напрями до вирівнювання  Портфелі топ-регіональних проектів промислових хайтек  Готові інструменти «базовий пакет розвитку інновацій»  Напрями вирівнювання з ЄС (аналіз - «Кращі практики І4.0 в рег. розвитку»)
 32. 32. Подяка командам  Інститут економіки та прогнозування НАН України: Ігор Єгоров, Юлія Рижкова, Віталій Грига  Вінницький приладобудівний кластер: Юрій Клименко та Надія Карплюк  Морський кластер України (Миколаїв): Роман Ханжин, Олена Жукова, Артем Ващиленко та кластер RinnoHUB  Запорізький кластер ІАМ: Андрій Карпенко та Правління, Запорізька ТПП  Харківський кластер ІАМ: Володимир Родченко, Віталій Зайцев та Правління  Київська ініціатива кластеру хайтек: Анатолій Долинний (УРБ) та Ольга Соколова (КОДА)  Донори – GIZ, UNDP, ЄБРР
 33. 33. Головні уроки проєкту «Інтеграція 4.0» 1. «Не робити хибні припущення» – реальність зовсім інша (= fail fast) 2. РАЗОМ МОЖЕМО – консолідація стейхолдерів промислових хайтек відбувається 3. Сила єднання: погляди (цінності) -> синергія в діях -> синергія в проектах та їх фінансування 4. Існуючі проєкти І4.0: б - спільноти набагато ближче до ЄС (ніж політики центр. уряду), - й тому потрібно їх інтегрувати у всі гілки влади 5. «Як розірвати коло недовіри?» - залучити кластери у формування проєктів рег. розвитку 6. Кластери – рушії у формуванні та виконанні регіональних аженд S3, й особливо, в інноваційному розвитку 7. Інструменти вже є, але - 1) потрібно їх знати, 2) забезпечити частину з них відповідним фінансуванням 8. Українська версія EDP – not just a case of glocalization, it is about true synergy in using best country potential for EU competitiveness
 34. 34. Що далі – перспектива 2021-22 1. Допрацювати існуючу методику (україньскої версії EDP) у всіх аспектах всередині проекту Інтеграція 4.0 2. Продовжити її розгортання в 5 вибраних регіонах по всім 4-м критеріям 3. Зафіксувати всю методику в окремій методичці з прикладами 4. перекласти англійською та узгодити з JRC 5. після валідації - узгодити зі всіма центральними ОВВ 6. широко відкомунікувати по регіонам (кампаніія на 2-3 місяці, - круглі столи, конференція тощо) 7. з осені - розпочати на її базі залучення ще 2-3 регіонів, де є розвинуті кластери 8. планувати це розгортання покроково - тобто входимо вже цикл 2021-22, - окремі міні-проекти по іншим регіонам, як зараз відбувається в цих 5. 9. спільно з мінекономіки провести в кінці року підсумкову конференцію щодо результатів цього підходу 10. випустити окремий звіт по результатам 2021

×