Advertisement

More Related Content

Similar to Презентація АППАУ зі страт сесії 21 серпня(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Презентація АППАУ зі страт сесії 21 серпня

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПРОЕКТІВ 2019-22 СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ РУХУ «ІНДУСТРІЯ 4.0 в Україні»
 2. Завдання сесії 1. Оптимізувати портфель проектів (вилучити другорядні, об’єднати подібні, додати інші…) 2. Визначити пріоритети 3. Визначити завдання на наступний період Дедлайн: подання «оцифрованих» проектів до середини жовтня 2018.
 3. Програма сесії  14-00 Вступний блок (О. Юрчак, М. Крикунов)  Знайомство. Стратегічний фреймворк 4.0. Портфель проектів. Цілі та завдання сесії. Правила для розробників – узгодження та домовленості. Порядок роботи  14-20 Презентація програм та проектів  Точки дотику з Digital Agenda Ukraine, інтеграція результатів роботи в урядові програми (Андрій Бірюков)  Представлення окремих програм та проектів: Дорожні карти DX, Конкурси 4.0 (М. Романов) Секторальні Стратегії (ІТ – В. Варгола) Регіональні політики та стратегії (Д. Базилевич) Аналітика екосистем хайтек (Ю. Нікітін) Центри трансферу технологій (В. Ночвай) Центри 4.0 та інші проекти (О. Юрчак)  16-00 Перерва  16-20 Визначення пріоритетів – робота в групах  Визначення цілей- КРІ на коротко- та довго-строковий період (разом, модератор М. Крикунов)  Робота в 3-х групах – визначення пріоритетних проектів (модератори – О. Юрчак, М. Крикунов, Р. Корж)  17-30 Підведення підсумків  18-00 Закінчення сесії
 4. Спільна платформа промислових хайтек Стратегія 4.0 Гравці ринку АСУТП ІТ-галузь Машинобу дування Інжиніринг Урядовці Агентства розвитку
 5. Хартія 4.0 – це про наш вибір сценарію розвитку країни Сировинна країна Пост - індустріальна Людський капітал + технології 4.0Ключовий фактор
 6. Історія “Індустрія 4.0 в Україні” Липень 2016 Об’єднання з ІТ Вересень 2017 1-ий пул інноваторів 1 Грудень 2017 Екосистема інноваторів 5 2016-17 Просвіта ринку 3 Грудень 2016 Консолідація - Цілі 2 4 2017-18 Багато конкретних, маленьких, але важливих кроків вперед Лютий 2018 Ініціатива «Центри 4.0» 6 ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТІВ В ОБЛАСТІ 4.0
 7. Залучення в рух біля 100 компаній
 8. Strategy 4.0 Outsourcing
 9. Промислові хайтек – тотальні дисбаланси Культура 2.0 ? Outsourcing
 10. Перелік розривів 1. Замовники 1. Відсутність системних підходів (дорожні карти DX тощо) 2. Бізнес-драйвери та драйвери цінності 1. Слабке розуміння «на чому фокус» – по всім сегментам 3. Інноватори 1. Значне відставання ОЕМ, РЕ, стартапів 2. «Інший фокус» ІТ-розробників 4. Технології 1. Дисбаланси по сегментам 5. Інституційна / Корпоративна спроможність та Екосистема 1. Відсутність системних елементів та звязків (= відсутність стратегії на рівні держави). Все інше – наслідки.
 11. Як закривати ці розриви, вирівнювати та прискорювати рух до збалансованих, цілісних екосистем?
 12. #ДієвеПартнерство Think big Start small Scale fast
 13. Більше 20 експертів зі всіх категорій 6 стандартів в роботі Початок застосування (Інтерпайп, УГД, Метінвест, АМКР) Технічний комітет 185
 14. Флагманський проект 4.0 в 2018 Систематизація, Просвіта, Методики (use-cases), Реальні проекти
 15. Регіональні центри 4.0
 16. Новий тренд – розбудження корпоративного сектору
 17. Роль АППАУ Building connected and collectives assets Експерти Бренди Колективні інструменти взаємодії та розвитку для всіх стейкхолдерів Кейси Collecte & Analyse –> Optimize & Align –> Speed-up & Dessiminate Технології ТК 185 Індустрія 4.0 Центри 4.0 Хакатони D. Agenda UA Досвід Галузеві знання Міжнародні стандарти Стратегії та Тренди ГАЛУЗЕВА ЕКОСИСТЕМА Маркетплейс
 18. Ринки 4.0 Техно 4.0 Маркетинг та PR Інноваційний менеджмент Кадри та робота з молоддю Smart Factory (Щербатенко О.) Smart machines (Корж Р. Гурак Д.) Smart Energy (Гурєєв В.) Infrastructure (Онищенко С.) Smart Agro (Петрук Ю.) Координатор руху Юрчак О. Data science (В. Варгола) VR/AR (вакансія) IIoT (Пупена О.) Additive / 3D (вакансія) Smart devices вакансія Robotics (Єгоров В.) Внутр PR (Д. Кисилевський) Лобінг 4.0 (Базилевич Д.) Аналітика (вакансія) Мережа центрів 4.0 (АППАУ) Загальний маркетинг (АППАУ) Конкурси 4.0 (АППАУ) Євро-фонди (Кульчицький І./ Нікітін Ю.) Іннов. корпор. менеджмент (Романов М.) Зв’язки з зарубіжними інвесторами (вакансія) Експорт та аутсоурсинг (вакансія) Регіон. Розвиток та Технопарки (В. Панченко) Взаємодія з НАНУ (Ночвай В.) Стартапи, Накові парки (Гнат В.) Рада 4.0
 19. Think big. Start Small. Scale Fast 1. Аудит пром-хайтек 1.Інноватори - Замовники 2.Екосистеми 2. Розвиток інновацій 1.Конкурси 4.0 2.Маркетплейс 3.Технопарки 4. Центри ТТ 5.Дорожні карти DX 6.Школи пром. стартапів 3. Експортні програми 1.Стенд HMI2019 2.Cектораль ні програми експорту 3.Торгова місія при 4.0 4. Інстит. спроможніст ь МСБ 1.Сервісна програма АППАУ Інші програми 5. Міжнародна підтримка 1.Оптимізація пошуку по грантовим програмам 2.Партнерство з рухами 4.0 6. Створення стимулів розвитку 1.Стимули для інноваторів на законодавч ому рівні 1.Стимули для використан ня 7. Просвіта ринку 1.Мережа центрів 4.0 2.Івенти 4.0 3.Базова просвіта 8. Тех. стандарти Діяльність ТК 185 5 ключових стандартів 4.0 9. Стратегії 4.0 Національні Регіональні Секторальні
 20. Портфель проектів по розвитку Культура 2.0 ? Outsourcing 1.1 1.2 2.1 2.2 2.2 2.4 7.1 8.1 8.2 3.1 3.2 3.3 4.1 6.1 6.2 5.1 2.5 7.2 7.3
 21. Завдання сесії 1. Оптимізувати портфель проектів (вилучити другорядні, об’єднати подібні, додати інші…) 2. Визначити пріоритети 3. Визначити завдання на наступний період Дедлайн: подання «оцифрованих» проектів до середини жовтня 2018 вигляді 1-ої версії нац. Стратегії 4.0
 22. Правила для узгодження 1. Проектний підхід - управління програмами проектів та проектами 2. Прийняття спільного toolbox (як - формат окремого проекту узгоджується в початковій стадії в резюме на 1-ій сторінці) 3. «Поза політикою» 4. Фаховість через залучення кращих українських експертів – від планування й до реалізації проектів 5. Послідовність у виконанні (beyond next elections)
 23. Деградація кафедр технічних ЗВО ПРОБЛЕМА Просвіта ринку Інженерні професії Розробки К-сть та якість спец. МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ 4.0 РІШЕННЯ Нетворкинг та Хаб Просвіта ринку Інтеграція в ринкові R&DНові курси Знищення основи екосистеми пром. хайтек = 1. Прискорення реформи МОН 2. Створення екосистем – рег. та сект. 3. Ріст популярності інж. Професій 4. Ріст інновацій Переваги 1. Бюджети на створення та розвиток 2. Інертність, бюрократія Бар’єри ЯК –> створення окремих господарчих одиниць при ВНЗ Вартість – до 1,5 млн грн на центр
 24. Нові інструменти генерації інновацій та взаємодії • Орієнтація на промислові хайтек • Повний облік інноваторів 4.0 та пропозицій Маркетплейс 4.0 • Вертикальна орієнтація (галузь Х) • Рушії – ключові замовники Галузеві Хакатони • Ефективний, доказаний метод (GE) • Виконання – цифрова платформа Краудфандинг ідей • Активізація в Нorizon 2020 • Міжнародна співпраця з країнами Міжнародна співпраця - Фонди
Advertisement