Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Strategic session Industry4Ukraine

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 40 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Strategic session Industry4Ukraine (20)

Advertisement

More from APPAU_Ukraine (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Strategic session Industry4Ukraine

 1. 1. Витоки – кінець 2018… Індустрія 4.0 Цифрова стратегія Інноваційна стратегія Регіонально - Кластерна стратегія Промислова стратегія «Якщо Індустрія 4.0 лежить на перетині цих державних стратегій, то де ж вони?» «Реалізуючи окремі проекти І4.0 ми маємо дбати за створення цих стратегій…»
 2. 2. 1 2 4 5 3 Національна стратегія Індустрії 4.0
 3. 3. Деіндустріалізація – як головний чинник впливу на український контекст І4.0 1. Наростаюча де-індустріалізація України – наша економіка все більше стає сировинним придатком для інших країн світу. 2. Деградація науки та інновацій – з відповідним зростанням долі імпортних технологій 3. Перетворення секторів ІТ та чисельних інженерних секторів в ту саму «сировину» Промислова стратегія Цифрова стратегія Інноваційна стратегія Регіональна стратегія Індустрія 4.0 Кластерна стратегія Регіональна: смарт- спеціалізація Рівень 1 Рівень 2
 4. 4. Новітній Індустріальний Розвиток України (НІРУ) = Новий порядок денний для промислових та хайтек policy-makers
 5. 5. Маніфест Industry4Ukraine (2019)
 6. 6. Пропозиція цінності платформи 1. Чіткі орієнтири та курс НІРУ 2. Унікальні діалогові майданчики «Влада-Бізнес- Громадськість» 3. Фокус на Індустрії 4.0 як майбутньому промисловості 4. Синхронізація укр. аженди з передовим стандартами (WEF, UNIDO, EU) 5. Широка колаборація передових агенцій та асоціацій IndustryWeek АППАУ – І 4.0 Анал. центр Спільні процеси policy-making
 7. 7. Industry4Ukraine – як мережа експертних та секторальних центрів (галузі, технології, регіони) Центр А Центр В Центр С Policy-makers • Секторальні стратегії та політики • Інструменти розвитку Секторальні інституції • Кластери • Центри 4.0 • Аналітичний центр • Окремі б- об’єднання • …. Єдине середовище співпраці та розвитку • Спільні пріоритети • Правила взаємодії та колаборації в policy-making • Відношення з органами влади
 8. 8. Policy making in Industry4Ukraine Довгострокова промислова стратегія України (НІРУ) Короткострокова пром стартегія Інноваційна стратегія Цифрова стратегія Експортна стратегія Стратегія Індустрії 4.0 Кластерна програма розвитку Застосування інструментів пром політики Модель інноваційних пром хайтек Галузеві дорожні карти цифр трансф-ції Коллабораційна модель «Агенти змін» МЕРТ ДП «Укрпромзовнішекспертиза» МОН ІМ- DAU МЕРТ АППАУ I4U I4U I4U АППАУ АППАУ Рівень секторальних чи галузевих стратегій I4U 2019 2019 2018 2020 2019 2018 2020 НЕС 2030 ЦЕВ S3: адаптована модель EDP I4U
 9. 9. Інституції Інструменти Процеси (розробки + впровадження) Знайти правильний баланс та запустити всі 3 базові елементи промислової політики
 10. 10. 10 детальних статей 9 зарубіжних кейсів 7 українських кейсів 3 фокус-групи Toolbox «Цілі - Інструменти» 5 аналітичних звітів UNIDO Синхронізація з НІРУ
 11. 11. Модель зрілості Інтеграція в ГЛДВ Зворотня інтеграція (внутрішні ЛДВ) Експорт Інтеграція в ГЛДВ Індустріальні парадигми 4-а промислова революція Міжнародні угоди СОТ Набір 1 (інстр+ інстит) Набір 2 (інстр+ інстит) Набір 3 (інстр+ інстит)
 12. 12. Електротранспорт (6 інструментів + 6 інституцій) «ДП хххTech» Профільна Б-А $
 13. 13. Опитування учасників платформи 4-5 жовтня 2021  37 респондентів  Участь в платформі: активний прихильник або періодичне включення – 70%  Найбільш знайомі документи: НЕС2030, І4.0, Кластерна стратегія – по 47%, гайд ІПП – 27%, НІРУ – 24%  Найбільша цінність – діалоговий майданчик всіх стейкхолдерів  Вплив на держ. політики – маленький або дуже опосередкований  Оцінка роботи ЦОВВ/ РОВВ – мінімальні зрушення, які ніяк не впливають на темпи деіндустріалізації  Головні перешкоди більш активного включення в роботі плафторми – брак часу + брак інформації про напрями роботи
 14. 14. Головні програми та проекти 2021
 15. 15. АІ IoT Advanced Robotics Cloud comp Digital Twins Block- chain Cyber- security VR/AR Industry 4.0 Energy 4.0 Logistic 4.0 Utility 4.0 CleanTech FinTech Mobility 4.0 MilTech AgTech MedTech EdTech 3D MarTech eHealth SmartCity E-Gov Public servs 1. Який стан за галузевими та технологічними сегментами? 2. Якими мають бути національні пріоритети за секторами на напрямами? які критерії їх визначення? 3. Що може бути спільними інструментами та як їх оптимізувати? 4. Які інституції є відповідальними та як їх посилити? 5. Яким є стратегічний план дій, який чітко відповідає на ці заптиання? Цифрова трансформація: від Industry – до TechIndustry Впродовж 2019-22 років уряд (свідомо?) ігнорує більшість економічних секторів, одночасно виділяючи мільярдні бюджети на діджиталізацію 2-3 привілейованих секторів
 16. 16. Формула «5+3» для НЕС 2030 1. Стимулювання замовників до переходу на І4.0 Топ 5 інструментів 2. Сучасні лабораторії (testbeds) Індустрії 4.0 3. Програми підтримки укр. інноваторів- експортерів І 4.0 4. Акселератори І4.0 (національні, галузеві, регіональні) 5. Програми підготовки та розгортання мережі експертів І4.0 3 ключові інституціії Державна агенція по розвитку Індустрії 4.0 Кластери та б- асоціації Індустрії 4.0 Мережа Центрів 4.0 - - - + + + + Ми ні на крок не просунулись в області 3-х ключових інструментів. НЕС 2030 де-факто не працює. Натомість, є прогрес по 2х ключових інституціях, кластери – завдяки підтримці GIZ
 17. 17. 1 2 4 5 3 Національна стратегія Індустрії 4.0 – прогрес 2021 SIRI TID Інтеграція 4.0 ClusteRISE EIF DIH / BOWI EU4Digital – I4MS #750 IntegrateIT EIF
 18. 18. Два ключові проекти 2021 – інтеграція кластерних підходів в смарт-спеціалізацію Суттєва зміна регіонального ландшафту інноваційних екосистем пром хайтек 1. Кластери ІАМ – лідери розвитку інновацій в пром хайтек, далі – економічного розвитку регіонів 2. Toolbox – для всієї кластерної спільноти 3. Зростання всього кластерного руху 1. Адаптована (рольова) модель співпраці 2. Українська версія EDP 3. Інтеграція кластерів в рег. плани розвитку Результати 2020-21
 19. 19. Right processes Right people Right organisation Right motivation Стратегія Сектору Х: 1. Цілі (SMART) 2. Програми та портфель проектів 3. Механізми та інструменти Проект розробки 1/ Розробники 2/ Пром підприємства 3/ Органи влади 4 Б-асоціації. Кластери 5/ Фонди 5/ Університети 7/ НДІ 8/ Консультанти Right roles Right drivers collaboration Цільова модель співпраці (Інтеграція 4.0)
 20. 20. Інтеграція заходів - єдина дорожна карта Конкретні проекти інвест. та розвитку Вмотивовані команди виконавців Діючі механізми та інструменти підтримки Ясний перелік ціл.секторів за галузями та секторами Єдиний графік, синхронізовані аженди подій, єдині комунікції, передача естафети єдиний порядок денний розвитку іннов. екосистем регіону Круглий стіл В (міська рада за ініціативи Донора1) 2 Круглий стіл А (ОДА за ініціативи вел. бізнесу Х) 1 Конференція (семінар…) (асоціація чи кластер за підтримки Донора2) 3 Тренінг для кластеру (АРР за підтримки Донора3) 4 9/11 2/12 17/12 xx/12 S3
 21. 21. «Інтеграція 4.0» - оцінка готовності на 9 березня 2021 Конкретні проекти інвест. та інно- розвитку Вмотивовані команди виконавців Діючі механізми та інструменти підтримки Узгоджений перелік ціл. секторів за галузями та секторами ІДЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ - єдиний графік, синхронізовані аженди, єдині комунікції… єдиний порядок денний розвитку іннов. екосистем регіону Миколаїв А В С D а & В & D Харків А+ Інші регіони: Вінниця, Запоріжжя, Київ А A & В & C & D Натомість, - з березня прогрес майже нульовий, за виключенням Вінниці
 22. 22. Взаємодія, узгодження та глибока інтеграція Інструменти Flow of Innovation Flow of Product (GDP) Flow of Policies Zone C Zone A Zone B Startups Incubators / Accelerators Technoparks Funds Researchers R&D labs Інституції Local authorities Government Others Clusters Development agencies Associations Consultancy Development centers Services centers End User IT integrator Process engineering SW developers Machine- builder Control system integrator Vendors Design bureau Стратегія розвитку value chain - скоординоване управління 3-ма зонами Кластер ІАМ Якщо в нас немає потоку інновацій та потоку політик – звідки візьметься конкурентоспроможний, індустріальний ВВП?
 23. 23. Головні індикатори регіонального рівня Цільові програми розвитку пріоритетних секторів А. Державні програми розвитку В. Виробнича кооперація – розвинуті ЛДВ С. Інноваційна екосистема Індустрії 4.0 Топ 3-5 пріоритетів смарт-спеціалізації в промислових хайтек Критичні фактори Діючі інструменти та інституції розвитку І4.0 К-сть проектів розвитку 4.0 1-3 2021 2023 КРІ К-сть діючих І&І підтримки 4.0 Нарощування внутрішніх ланцюгів ДВ Інтеграція в зовнішні ланцюги ДВ Розвиток інноваційної інфраструктури (тестування) Ріст інноваційних продуктів та рішень Краще проникнення технологій І4.0 в МСП Зростання експорту високотех. продуктів К-сть угод та обсяги виробництва учасників кластеру К-сть інтегрованих фірм – виробників пром хайтек Частка пром хайтек в експорті регіону К-сть центрів прикладної експертизи в зоні тест-ня К-сть пром стартапів / к- сть інно продуктів К-сть пром МСП, що почали перехід на І4.0 ? ? ? ? ? ? ?
 24. 24. Рівень об’єднання за напрямами дій Маніфест I4U НІРУ Індустрія 4.0 Синергія в діях 1. Спільні політики, стратегії, проекти та програми 2. Уніфікація підходів 3. Фіксація кращих практик 4. Спільні інструменти 5. Спільна адвокація А. Діджиталізація (І4.0) 1. АППАУ (founder) 2. Орг. комітет I4U 3. Мінекономіки 4. Мінстратпром 5. ТПП: Запорізька 6. RTO: КАУ, КПІ, ХАІ, ПДАУ 7. P-makers: HOU, ІМ, АЄІ, ІЕП, ЦЕВ, НІСД 8. Федерації – УСПП 9. Кластери ІАМ • Мінцифри • Інші галузеві чи ІТ- асоціації ? В. Кластерний розвиток 1.АППАУ (founder) 2. ТПП: Запорізька УАМ (меблевики) 3.Kharkiv IT-cluster 4.ФРА (автопром) 5.Кластери ІАМ 6.P-makers: ІЕП НАН • Мінекономіки • Мінцифри • Мінстратпром Регіональні ОДА, ОМС, АРР • Інші галузеві асоціації D. Стала Індустрія (Green deal, Циркулярна економіка) 1. Орг. комітет I4U 2. АППАУ • Робота зі іншими стейкхолдерами – тільки починається С. Смарт-спеціалізація 1.ІЕП НАН та АППАУ 2. АРР: ЦПБ Миколаєва 3. Мінекономіки 4. Українська рада бізнесу • Мінрегіон • Інститут політики • Офіс реформ КМУ • Регіональні ОДА 21 10 5 2
 25. 25. Панорама дискурсів на поточний момент «Промисловість – як каталізатор економічного розвитку» Початок Переломний момент Консенсус «Інституції більш важливі, ніж перфекційні стратегії чи інструменти. Й ще більш важливими є недержавні інституції». «Селективність, реалістичність та орієнтація на конкретні місії в побудові концесусу». «Якими мають бути процеси розробки й що таке «залучення експертів»? «Модель зрілості: як здійснити стрибок та яким для цього має бути набір Інстр+Інстц» «Розділення макроекономіки від пром політики. Відповідальність міністерств» Досвід країн Досвід країн 17 цілей СР EQuIP Модель зрілості Досвід країн
 26. 26. Вихід на шерингові моделі та інструменти Кращі практики та їх масштабування
 27. 27. Ідея шерингових моделей. Для кожного Бізнес-об’єднання (БО) потрібно зрозуміти – «не варто заново винаходити велосипед. Його вже хтось створив до вас. Більше того – вам пропонується регулярно користуватись велосипедом (а інколи й автівкою) сусідів чи партнерів по спільній «території» промислових хайтек.» Перший крок до шерингових моделей – визнання кращих практик на платформі І4Ю.
 28. 28. Фіксація та швидке тиражування – масштабування кращих практик. В ряді випадків – перевід в шерингові моделі.  Кращий досвід БО та федерацій  ФРУ – практики діалогу та лобіювання  УАМ – експорт та зростання членства  ФРА – GR  Kharkiv IT-cluster – освітні програми + залучення активістів  Промоція техно 4.0 - АППАУ  Кластерні практики та моделі  Стартовий пакет «Запуск кластеру»  Технологічно-інноваційні дні  Програма фандрейзингу та інтернаціоналізації (EIF)  …. Наразі систематизується спільно з GIZ….
 29. 29. Рух до працюючих стратегій Консолідація експертів – як найбільша цінність та найбільший барьєр Звірити цей фреймворк з тим, як рухається ФРА
 30. 30. А. Розвиток інноваційної екосистеми 1. кластер В. Інжиніринг та R&D С. Експорт та інтернаціоналізація 2021 2022 2023 2. Центр 4.0 3. Аксел. Програми 4.0 4. Серт-випроб центр 5. Аналіт. центр 1. Навчальні програми 2. Аудит екосистеми 3. Центри - R&D, симулятори… 4. Розробка проформ 5. Третійський суд 1. CASCADE 2. Cleaning OCEAN 3. DT roadmap 4. PLM technologies 15+ ініціатив 1. Promo-tools 3. Landscape МКУ 4. Marketplace 2. T&I day 5. Виставкові площі 6. Міжнародні виставки 7. Популяризація галузі Maritime TechFest Миколаїв: 16 топ-проектів за 3-ма напрямами Проекти в зеленому вже підготовлені. Завдання Миколаєва – просто пушити їх через свої канали.
 31. 31. 18 проектів, доступних для спільнот Презентація проектів відбудеться 20 жовтня
 32. 32. 1. Інформаційний брокеридж 2. Технологічний брокеридж 3. Консалтинг 4. Метчмейкинг 5. Міжнародна співпраця 6. Вихід на сталий експорт Інформаційний брокеридж – це вже шерингова послуга від АППАУ. Технологічний брокеридж – слабке місце програми. АППАУ форсує співпрацю з ЗВО через формати BOWI (КПІ) та РГ Харкова
 33. 33. Березень 2021 Low code / now code Готова платформа та інструменти Залучення десятків інтеграторів, інсталяторів, машинобудівників, розробників Сотні apps 4.0 Готовий майданчик (=шеринг) для популяризації та масштабування
 34. 34. Спільно пропонуємо та розширюємо пакет шерингових послуг, доступних для всіх учасників платформи Industry4Urkaine
 35. 35. Прикінцеві рішення та положення
 36. 36. Структура координації Industry4Ukraine Координація - оркестрування Смарт-спеціалізація та інновації (7) 3 регіони –повна інтеграція Цифрова трансформація (12) 3 проекти державного рівня (мін) Кластерний розвиток (5) Вивід проекту КР 2027 на держа рівень Стала індустрія (8) Вироблення єдиної стратегії Дорадчий комітет (think tank) 1. Базилевич Д. 2. Власюк В. 3. Забловський А. 4. Мусіна Л. 5. Кульчицький І. 6. Юрчак О. ІЕП НАНУ (І. Єгоров – Ю. Рижкова) Юрчак О. Юрчак О. (в.о.) Кравченко Р. Ключові БО: • АППАУ • УАМ • Кластери ІАМ – Вінниця, Миколаїв, Київ, Запоріжжя, Харків • ФРА Ключовий GR партнер - Українська Рада Бізнесу
 37. 37. Смарт-спеціалізація є «парасольковою» (визначальною та інтеграційною) стратегією для всіх інших. Приклад Київської області Смарт сектор / регіон S3 та інновацій ЦТ промисло вості Стала індустрія Кластерн ий розвиток 1. Запуск Центрально- українського кластеру ІАМ (ЦУК ІАМ) 2. Запуск Меблевого кластеру 3. Біо-фарма кластер 1. Запуск 1-го проекту по ІП «Біла Церква» 2. Пропозиція проектів сталого розвитку для рег. стратегії й для кластерів 1. Доведення стратегії 2027 до рівня узгоджених проектів та бюджетів розвитку 2. Включення EDP по методиці I4U 1. КАУ – запуск 1-го акселератора, створення ландшафту 4.0 регіону 2. BOWI (DIH - КПІ) – акселерація 10 МСП 3. «Смарт-меблі» ? Кластери – як рушії Кластери – ключові організатори та ідеологи EDP Комітети ЦТ та S3 пропонують та реалізують проекти інноваційного та цифрового розвитку Комітет пропонує кластерам «зелену аженду» й інтеграцію в плани рег. розвитку (вкл. з роботою з ОТГ) Регулярна координація та синхронізація пріоритетів подвійного переходу (Цифровий та зелений) Ключові стейкхолдери: 1) БО – УАМ, АППАУ, ЦУК 2) РОВВ – КОДА, 3) Інституційні партнери – ІЕП НАНУ, КАУ
 38. 38. Головні правила взаємодії  Головний метод – оркестрування та координація  Прийняття спільних планів дій – на щорічній страт. сесії платформи (вихідний файл)  Затвердження планів – на засіданнях Правлінь провідних БО, учасників платформи  Виконання – на рівні окремих планів робіт за комітетами та роб. групами  Комунікації – 1) веб-ресурс Industy4Ukraine 2) група Strategists в Телеграмі

×