Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ClusteRISE - представлення проекту розвитку кластерів ІАМ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to ClusteRISE - представлення проекту розвитку кластерів ІАМ (20)

Advertisement

More from APPAU_Ukraine (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

ClusteRISE - представлення проекту розвитку кластерів ІАМ

 1. 1. Презентація проєкту 18 серпня 2020
 2. 2. В програмі 1. Передумови кластерів, концепція ІАМ в контексті стагнаціх кластерного розвтику в Україні 2. Головні виклики кластерного руху 3. Проект ClusteRISE в контексті викликів – головні завдання та план проєкту 4. Дотичні точки до інших програм та проєктів рег. розвитку (Індустрія 4.0, смарт-спеціалізація, інновації тощо) 5. Переваги участі в проєкті для партнерів та учасників кластерів ІАМ 6. Напрями дій для Харкова, Запоріжжя, а також інших регіонів
 3. 3. Кластери – як рушій економічного розвитку регіонів Проектув ання Місцеве виробництво імпорт Автома тизація Пуско- наладка Конкурентоздатний експортний продукт: машина, лінія, завод, система Склад ання Регіон Х Краще управління PLC Формування стійких конк. переваг (e.g. – інновації) Розвинуті екосистеми Викоростання спільних ресурсів $ $ $ Масштабованість, Системність (кращі практики)… вихід на Державні політики
 4. 4. 2018-20
 5. 5. Переваги кластерного розвитку в ЄС (2950 кластерів) Також, кластери це – • 40% всіх роб. місць • 55% фондів ЗП • 50% експорту • 87% всіх патентів Кластери – це рушії економічного зростання регіонів та секторів економіки. Кластери – це №1 інструмент для зростання інновацій, діджиталізації та смарт-спеціалізації
 6. 6. Крос-секторальний СТА кластер Андалузія, ІСПАНІЯ
 7. 7. Нульовий або дуже слабкий фокус на кластерах. Розриви між ІТ та промисловими кластерами. 2018
 8. 8. Кластери в Україні Проектув ання Місцеве виробництво імпорт Автома тизація Пуско- наладка Конкурентоздатний експортний продукт: машина, лінія, завод, система Склад ання Регіон Х Краще управління PLC Формування стійких конк. переваг (e.g. – інновації) Розвинуті екосистеми Викоростання спільних ресурсів $ $ $ Проектув ання Місцеве виробництво імпорт Автома тизація Пуско- наладка Склад ання
 9. 9. Галузевий контекст (М. Сорокін по УЗ)  Результаты отсутствия государственной промышленной политики 1. Научно – технический сектор – деградировал до уровня 2 балла по 10-ти бальной шкале. 2. Локомотивостроение – уничтожено полностью(10-15 тысяч рабочих мест). Предлагается заместить импортом. 4. Вагоностроение – в состоянии стагнации из за отсутствия оплаченного спроса со стороны государства (10 тысяч рабочих мест). 5. Состояние инфраструктуры – критическое. Планы ремонтов сокращены до минимума. 6. Электропоезда – единственный производитель, не утративший компетенцию, КВСЗ. Заказов нет. Действующий подвижной состав доведен до состояния не ремонтопригодности. 7. Тепловозоремонтные предприятия (около 7 тысяч рабочих мест). Заказами не обеспечены, практически утратили дееспособность. Тепловозный парк функционирует с нарушениями требований безопасности движения на 99%.Поддерживается на ходу за счет донорских комплектующих. 8. Система закупок в отрасли не отвечает современным требованиям, криминализована полностью. Цивилизованные компании избегают сотрудничества с УЗ из за систематических не платежей и договорных тендеров. 9. Логистика – криминализована, уровень автоматизации 2+ по 4 бальной шкале. Десятки тысяч вагонов брошены на путях. 10. Закрытие малодеятельных станций ведет к деградации и утрате инвестиционных перспектив целых регионов  На этом фоне украинскими инженерами и частными компаниями было спроектировано и построено 80% вагоностроительных, локомотивостроительных предприятий по всему СНГ. В данный момент времени наша компания реализует проект модернизации вагоностроительного завода в Египте на основе оборудования Украинского производства, показавшего технологическую и ценовую конкурентоспособность, в сравнении с Европейскими брендами. Проект финансируется государством.
 10. 10. Чому так? – комплекс проблем Причини стагнації 1.Відсутність держ політик (вкл з пром розвитком) 2. Слабка рег. підтримка 3. Відсутність сучасних концепцій 4. Слабкі інновац. екосистеми 5. Розрушення вироб. Кооперації 6. «Дика» конкуренція (недовіра всіх до всіх) 7. Відсутність кадрів та стандартів якості Рамки проекту ClusteRISE Платформа Іndustry4Ukraine
 11. 11. Концепція кластерів ІАМ (Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування)
 12. 12. 5 ключових відмінностей концепції ІАМ від інших кластерів в промисловості чи хайтек 5 відмінно стей 1. Інституціо налізація 2. Фокус на секторах ІE 3. Smart- компонент и 4. Нові сектори хайтек 5. Концептуа льність
 13. 13. 1. «Інституціоналізація» = стратегічні засади, інтегровані в державні політики 1. Повна інтеграція промислового, інноваційного та цифрового потенціалу регіону з фокусом на показниках економічного зростання свого регіону 2. Глибока спеціалізація (технолог. сегмент, галузь) – у відповідності до визначених пріоритетів (смарт- спеціалізація) 3. Значно вищий рівень співпраці та взаємодії в проектах розвитку (кадри, таланти, експорт…) з формуванням розвинутих інноваційних екосистем 4. Інтеграція напрямів інновацій та діджиталізації як ключових факторів конкурентоздатності 5. Сильний фокус на експорті та інтернаціоналізації, інтеграція в глобальні ланцюжки цінності
 14. 14. 2. Фокус на секторах Industrial Engineering та інтеграції в них 3-х головних компетенцій - ІАМ
 15. 15. 2. Фокус на секторах Industrial Engineering та інтеграції в них 3-х головних компетенцій - ІАМ хххх- будування Автомати зація Інжинір инг Регіон X Які сектори та галузі? – питання відкрите
 16. 16. 3. Три ключові виклики та рішення для організацій – учасників кластерів Smart Product • Техно 4.0 • Перехід на сервісні моделі • Високий рівень інтеграції (всередині ІАМ, та зовні) Smart Organization • Колективні vs індивідуальні можливості • Фокус на спроможностях • Спільна боротьба за таланти Smart Export • Орієнтація на глобальні ринки • Повне використання наявних інструментів • Кооперація в діях Труднощі експорту «поодинці» Розірвані ланцюжки Слабка конкурентоздатність виклики рішення
 17. 17. 4. Нові сектори! (приклад «ИНФОКОМ Лтд»)
 18. 18. Нові ринки COVID-19
 19. 19. Общие цели и ценности Экспортная программа Стандарт ы и качество Кадры Квалифик ация Доступ к фондам Инноваци и Дидж-ция R&D Категории кластера Общие потребности Органы власти: ОДА Ассоциации: АППАУ Агенства развития: Запорожская ТПП Фонди Провайдеры: Инфоком, Триада-Сварка, QRSmarty. Предприятия Метинвест-диджитал, Преобразователь Котломонтаж Ролл Гранд ЗВО: «Политехника » Агенты изменений 1 Наиболее сложные’ Наиболее важные 2 3 5. Концептуальність (системність, послідовність, методичність…)
 20. 20. Методична база ClusteRISE 1. Національна стратегія Індустрії 4.0 3. Галузеві дорожні карти цифр. транс-ції 2. Коаліційна платформа Industry4Ukraine 5.Коллабораційні моделі 3. Інноваційна модель промисл. хайтек
 21. 21. Очікуються в вересні Промислова політика Кращий світовий досвід використання правильних інструментів та інституцій Аналітичний огляд Industry4Ukraine Кластерна політика Національна програма кластерного розвитку до 2027 Проект для Мінекономіки Industry4Ukraine
 22. 22. Про проєкт
 23. 23. Мета – повноцінний запуск 2-х кластерів ІАМ в Запоріжжі та Харкові  Операційна ефективність та самодостатність:  Кількість постійних учасників – не менше 20 юр осіб;  Кластер здатен утримувати виконавчу структуру – 2 особи  Нові фонди розвитку на 2021  Регулярна, системна діяльність:  згідно визначених планів та стратегії розвитку (мають бути вироблені до листопада)  Сервісна модель: 2 сервісні послуги (ф-рейзинг, експорт. маркетинг)  Інтеграція в регіональний розвиток: до 30% участі  Інтернаціоналізація: 2 проекти співпраці з ЄС
 24. 24. План дій 1. Ініціаця • MoU з партнерами проекту • Опитування учасників кластеру – формуванян пріоритетів • Популяризація, залучення учасників ринку 2. Інституціо налізація • Реєстрація, оформлення • Загальні збори -> Структура управління 3. Навчання • Навчання координаторів • Тренінги для учасників кластеру • Розробка детальних кластерних стратегій на 2021-23 4. Інтеграція в РРР •Стратегічні сесії – інтеграція в плани регіонального розвитку (смарт-спеціалізація, інновації, пром. Розвиток, діджиталізація) • допрацювання кластерних стратегій та плану дій на 2021 5. Інтернаці оналізаці я •Участь в онлайн мітингах ЄС •Підписання MoU • Обмін досвідом – 1-2 країни ЄС • навчання по технічним стандартам / 6. Фінальні допрацюв ання • Кластерний тиждень • Аналіз ланцюгів ДВ • Допрацювання стратегії • Фінальнаконференція та звітність Серп-вересень Вересень Жовт-лист Лист-грудень Січень - березень Квітень - липень
 25. 25. Можливі партнери (на прикладі Харкова) 1. Обласна держадміністрація, департаменти промислового та економічного розвитку. 2. Міська рада, департамент економічного розвитку та інновацій 3. Торгово-промислова палата 4. Регіональні Центри Індустрії 4.0 5. Місцеві ІТ-кластери 6. Інкубатори та технопарки, діяльність яких пов’язана з розвитком промислових хайтек 7. Медійні та інформаційні агенції, що висвітлюють діяльність в вказаних секторах
 26. 26. Що ми робимо разом?
 27. 27. Всі точки дотику та залучення (= нові та потужні синергетичні можливості) All touchpoints Смарт- спец-ія Агенти змін Роль ЗВО та НАНУ Інтеграція існуючих проектів
 28. 28. Touchpoint#1: смарт - спеціалізація ClusteRISE 1) Готовність до координації в секторах ІАМ 2) Спільне проходження EDP 3) Спільний план дій Виклики: 1) Чи всі пріоритети? 2) Адаптація EDP? 3) Хто координатор проекту?
 29. 29. Touchpoint#2: ролі ЗВО та НАНУ ЗВО та НАНУ сьогодні не є лідерами інноваційного розвитку в сегментах ІАМ. Але їх потенціал та можливості визначають інші важливі ролі (аргументація – тут) -  На рівні розвитку інноваційних політик:  максимізувати свій теперішній потенціал як джерела кадрів та інфраструктурної бази в напрямах – а) Інкубатори для молодих промислових стартапів, б) Розвинуті центри експертизи (Центри 4.0 – тренінги, консультації, розробки). с) перетворення існуючих навчальних лабораторій на Testsbeds (тестування для практичних інновацій)  На рівні практичних інновацій  заснувати інститут інноваційних та технологічних брокерів при Центрах експертизи  збільшувати потік готових прототипів І4.0 та потік готових тренінгів для ринку в І4.0.
 30. 30. Touchpoint#3: агенти змін 1) Match & connect 2) Orient & Drive 3) Build trust Cфери 1. Технології 2. Глобальні виклики 3. Ситуація по ринкам 4. Співпраця 5. Доступ до фінансів
 31. 31. Touchpoint#4: інтеграція з існуючими проектами Інноваційні конкурси (e.g. Unit.city) Технопарки (Екополіз ХТЗ) Корпоративні акселератори (e.g. «Метінвест» Програми АППАУ (EIF) Індустріальний тиждень (Industry4Ukraine)
 32. 32. Що НЕ фінансується проектом ClusteRISE  Фінансуються всі сплановані заходи крім  Оплата регіонального координатора 2-му півріччі  Логістика більшості локальних заходів, які не включені в план дій, але точно будуть  Оплата нових експертів та «агентів змін»  Дуже важлива роль якірних підприємств, регіональної спільноти та державних установ
 33. 33. Всі переваги #ClusteRISE для учасників проекту 1. Для комерційних учасників – ріст всіх чинників конкурентоспроможності 1. Покращення виробничої кооперації на рег. рівні 2. Зростання інновацій 3. Нові активності по експорту та інтернаціоналізації 4. Цифровізаця б-процесів та продуктів 5. Нова бізнес-культура 2. Для університетів та НДІ: потужна інтеграція з бізнесом 3. Для органів держ влади, агенцій та інших policy- makers – надійний партнер та «інструмент» реалізації регіональних політик – планів
 34. 34. Найближчі кроки для учасників проекту + регіональні зібрання: Харків – 26 серпня, Запоріжжя – 8 вересня
 35. 35. Залучення широкої кластерної спільноти  Члени АППАУ з інших регіонів  Підготовка до подібних проектів в своїх регіонах на 2021  Участь для провайдерів нац. рівня в окремій програмі просвіти (в підготовці)  Інші учасники та policy-makers  Участь для бажаючих в розробці нац. Кластерної програми  Ревізія власних кластерних політик, інтеграції їх з проектом смарт-спеціалізації  Інтеграція в рамках Індустріального тижня Industry4Ukraine
 36. 36. Питання?

×