Erfgoed als werf: een 'convenant' voor de regio?

928 views

Published on

Gewikt en gewogen - 2mei 2012 - Steven Masil

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
338
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erfgoed als werf: een 'convenant' voor de regio?

 1. 1. Niet-tastbaar Tastbaar erfgoed erfgoed (Immaterieel) Niet- Verplaatsbaarverplaatsbaar (Roerend) Ambachten, technieken, (Onroerend) rituelen , verhalen, gebruiken, recepten, feesten, talen, rites, Schilderijen, beelden, overtuigingen, liederen, Historische sites, podiumkunsten, sport- juwelen, munten, zegels, historische steden, spelen,… meubels, tapijten, monumenten, molens, boeken, foto’s, films,landschappen, kanalen, muziekinstrumenten, archeologische sites documenten… “Cultureel erfgoed”
 2. 2. Cultureel-erfgoedconvenants? Convenant = ‘contract’ tussen Vlaamse Gemeenschap en een stad of regio. • Missie: • Stimuleren van het integraal lokaal cultureel-erfgoedbeleid • Doelstellingen: • Stimuleren van samenwerking binnen de lokale erfgoedgemeenschap • Vergroten van het draagvlak voor cultureel erfgoed. Zichtbaar maken van het roerend en immaterieel erfgoed. • Ondersteuning van lokale erfgoedactoren Wat betekent dit concreet? • Structurele werkingsmiddelen • Erfgoedbeleid op maat van de betrokken stad of regio. • Omgaan met erfgoed wordt zo iets dat echt lokaal groeit, en niet van bovenaf is opgedrongen. Aanvraag: via cultuur-erfgoedbeleidsplan
 3. 3. Erfgoedcel? Erfgoedcel = uitvoerder van dit contract • Vlaamse Gemeenschap verwacht dat een deel van de Vlaamse werkingsmiddelen wordt ingezet voor extra personeel. • Taken? • Een erfgoedcel stimuleert de erfgoedzorg maar beheert zelf geen collecties. • Een erfgoedcel is er niet om de bestaande lokale erfgoedwerking over te nemen maar om deze te versterken. • De cel is een groep experts ten dienste van het lokale erfgoed
 4. 4. Opportuniteit voor de regio? Er is reeds een goede basis voor een regionaal erfgoedbeleid. • Rijk aan erfgoed en vele gemeenschappelijke thema’s • Een aantal erfgoedactoren werken al regionaal: musea, historische kringen, … • Huidige projectwerking met voortrekkersrol vanuit Provincie, Overleg Cultuur, Stad Kortrijk • Opstart regionaal collectie- en depotbeleid • Bestaand erfgoedoverleg met erfgoedprofessionelen uit de regio
 5. 5. Opportuniteit voor de regio? Nog ruimte voor groei • Verwachtingen van de erfgoedorganisaties (netwerking, begeleiding,…) • Er is nog geen integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid • De werking is op vandaag niet structureel verankerd en sterk afhankelijk van de tijd, de expertise en het budget van de diverse partners Wikken en wegen? Waarop kan zo’n erfgoedcel inzetten? Op welke domeinen kunnen we verder groeien? Wat maken we tot prioriteiten? • Netwerking • Erfgoedzorg • Projectwerking • Communicatie • Erfgoededucatie • Ondersteuningsmaatregelen (Ranking op basis van resultaten erfgoedenquête)
 6. 6. Netwerking Aanspreekpunt rond erfgoed in de regio, doorverwijzen • Waas Erfgoedloket Erfgoedspelers samenbrengen en helpen bij het vinden van partners. • Barnum: straks in sessie 2 Een platform aanbieden om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. Het BEN: straks in sessie 4 Evoluties en opportuniteiten op Vlaams of provinciaal niveau vertalen naar de regio • projecten rond digitalisering, WOI, subsidies • Standaarden voor collectiezorg Bundeling van krachten om invloed op het erfgoedbeleid te vergroten …
 7. 7. Erfgoedzorg Gezamenlijke initiatieven opzetten rond registratie, collectiebeheer. • Ten Gronde: archeologiecollecties in eigen streek • Ieperse vlaggen: straks in sessie 1 • Erfgoeddatabanken (erfgoed in zicht) Adviseren en begeleiden bij behoud en beheer van lokale erfgoedcollecties in situ • Vorming rond digitaliseren • Vorming rond textielcollecties • … Een regionaal depot uitbouwen voor collecties in nood of bepaalde types erfgoed (bv industrieel, archeologisch, …) …
 8. 8. Publiekswerking Initiëren of versterken van publieksprojecten rond regionale thema’s Coördineren van gemeenschappelijke projecten • Erfgoeddag • Tijdelijke projecten als Vlasparlee, Vlastheater …
 9. 9. Communicatie Gezamenlijke erfgoedcommunicatie: jouw activiteit breed verspreid • Website • Nieuwsbrief (papier, digitaal) • Promotie en sensibilisering Verzorgen van communicatie rond regionale erfgoedprojecten • Erfgoeddag, Open Monumenten dag, • Tijdelijke projecten
 10. 10. Erfgoededucatie Uitwerken van gemeenschappelijke lespakketten Aanbieden van instrumenten (materiaal, digitale tools, uitleenbox …) voor lokale educatieve werking Adviseren en begeleiden van lokale educatieve projecten Opzetten samenwerking met (hoge)scholen… • Vb. Gray, straks in sessie 3
 11. 11. Ondersteuning Inhoudelijke steun bv. vorming, trajectbegeleiding, advies … Logistieke steun bv. uitleendienst Financiële steun bv. subsidiereglement; werkingssubsidies
 12. 12. En wat met onroerend erfgoed? Cultureel-erfgoedcel + intergemeentelijke onroerend-erfgoeddienst één intergemeentelijk samenwerkingsverband
 13. 13. Vandaag Willen we u met vier concrete sessies inspiratie bieden en samen met u de mogelijkheden verder verkennen en bespreken. We maken nog geen definitieve keuzes 4 themasessies, 20h-21hThema Locatie Kleur (zie badge)Collectiezorg Theaterzaal RoodSamenwerking Foyer GroenPubliekswerking Polyvalente zaal BlauwNetwerking Polyvalente zaal Geel
 14. 14. Na vandaag? Wat morgen? Zomer 2012 • Overleg Cultuur Regio Kortrijk rondt het in kaart brengen af. Najaar 2012 • Van start om beleidsplan in te vullen: wat zijn de prioriteiten, wat willen we concreet verwezenlijken in periode 2015-2020 • Belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers, erfgoedorganisaties! • Deelname aan stuurgroep • Deelname aan focusgroepen rond specifieke thema’s Voorjaar 2013 • schrijven van het erfgoedbeleidsplan Eind 2013 • Indienen erfgoedbeleidsplan 1 januari 2015 • van start met de regionale erfgoedcel
 15. 15. Jouw rol? Denkt jouw organisatie mee? • Deelname in de begeleidende stuurgroep • Deelname aan focusgesprekken rond specifieke thema’s • Terugkoppeling april-mei 2013: een tweede ontmoetingsmoment Hoe blijf ik op de hoogte? • Via mail, brief,… • http://www.uitinregiokortrijk.be/erfgoedzorg/

×