Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en 11 februari 2019: Toelichting over cultureel-erfgoedconvenants

249 views

Published on

1) Toelichting over cultureel-erfgoedconvenants: Leen Van Wezemael, procedurebeheerder cultureel-erfgoedconvenants, departement Cultuur, Jeugd en Media

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en 11 februari 2019: Toelichting over cultureel-erfgoedconvenants

 1. 1. Werkingssubsidie Dienstverlenende rol op regionaal niveau Leen Van Wezemael Departement Cultuur, Jeugd en Media DepikkelingAalstccBY-SA4.0Hermanvandenbroeck(WikimediaCommons)
 2. 2. Het instrument HandmadeinBruggeJeffereyVanhillefotoAlainMeessen
 3. 3. Terugblik instrument Vanaf 2000 cultureel-erfgoedconvenants lokale besturen steden en gemeenten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Vlaamse Gemeenschapscommissie Zorg voor en omgang cultureel erfgoed niet in professionele bewaarinstellingen Ondersteunen lokale cultureel-erfgoedactoren Vergroten maatschappelijk en politiek draagvlak
 4. 4. Verspreidingskaart 1 2014-2020 Erfgoed Haspengouw 5 CO7 9 Erfgoed Noorderkempen 13 Kusterfgoed 17 Viersprong Land van Rode 21 Mechelen 2 Bie 6 Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei 10 Interwaas 14 Mijnstreek 18 Antwerpen 22 VGC 3 Cultuurdijk 7 Leuven 11 k.ERF 15 Zuidwest 19 Brugge 4 COMEET 8 Erfgoed Denderland 12 Kempens Karakter 16 POLS 20 Gent
 5. 5. Doel werkingssubsidie Regionale dienstverlenende rol Voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedbeheerders en –gemeenschappen Met betrekking tot de zorg voor en omgang met cultureel erfgoed Grondgebied of bredere regio
 6. 6. Vlaamse Gemeenschapscommissie Ontwikkelen depotbeleid 8/02/2019 │6 ©CO7RegionaalErfgoeddepotPotyzeFotoHaroldNaeye
 7. 7. Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen Intergemeentelijk samenwerkingsverband Delegatie aan collectiebeherende organisatie op het grondgebied van de stad doet de aanvraag
 8. 8. Bredere regio VROEGER uitsluitend van toepassing op het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren, aanwezig op het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband NU cultureel-erfgoedwerking op het grondgebied of een bredere regio
 9. 9. Subsidie voor VROEGER de inhoudelijke kosten voor de werking van de cultureel- erfgoedcel de kosten voor andere vormen van ondersteuning van lokale cultureel-erfgoedactoren
 10. 10. Subsidie voor NU werking van een cultureel-erfgoedcel die een initiërende, coördinerende en ondersteunende rol opneemt werking van eventuele collectiebeherende organisaties voor zover deze de dienstverlenende rol mee opnemen
 11. 11. Subsidiebedrag bepalen Niet langer inwonersaantal Wel: noden kwaliteit plan
 12. 12. Bedrag? Nieuw? BardelaeremuseumCCBY-SA4.0RositaSantens(WikimediaCommons)
 13. 13. De aanvraag ©ErfgoecelMijn-erfgoedFotoEddyDaniels
 14. 14. Timing 1 april 2020 2021-2026 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven 15 januari 2021 2021-2025 Vlaamse Gemeenschapscommissie
 15. 15. Ontvankelijkheidsvoorwaarden Aanvraag indienen Vlaamse Gewest Rechtspersoonlijkheid regelgeving intergemeentelijke samenwerking WS: Gemeente => 1 samenwerkingsverband
 16. 16. Subsidiëringsvoorwaarden Voldoende cultureel erfgoed en actoren Ten minste 85.000 inwoners* * vervalt bij IOED * huidige convenants
 17. 17. Criteria Belang cultureel erfgoed en actoren Kwaliteit expertise Wijze waarop rol wordt opgenomen en mate waarin ingespeeld wordt op noden Wijze uitvoeren strategische visie Wijze betrekken erfgoedgemeenschappen Kwaliteit zakelijke beheer, haalbaarheid en realiteitsgehalte begroting noodzaak subsidie wordt aangetoond in begroting, rekening houdend met ontvangsten Inbreng van middelen Afstemming actoren regionale dienstverlening
 18. 18. Strategische visie Huidige visienota minister Gatz Depotbeleid Religieus erfgoed 8/02/2019 │18 ©PCCEFotoEddyDaniels
 19. 19. Kwaliteit zakelijk beheer Aansturing organisatie en mate waarin hierbij rekening gehouden wordt met belanghebbenden Organisatie: schriftelijke afspraken interne controle overheidsopdrachten Personeels- en verloningsbeleid Gezond financieel beleid Principes goed bestuur
 20. 20. Haalbaarheid en realiteitsgehalte begroting Afstemming begroting op doelstellingen Realistische raming kosten en opbrengsten + onderbouwd met concrete elementen
 21. 21. Eigen inbreng logistieke, financiële en personele ondersteuning Ondersteunende kosten … 8/02/2019 │21 ©k.ERFKempennseklaprozen
 22. 22. Afstemming actoren regionale dienstverlening IOED’s Bovenlokale werking …
 23. 23. Procedure 1/4/20 Online aanvraag indienen Ontvankelijkheidstoets Beoordelingscommissie 15/5/20 Voorlopig advies Repliek feitelijke onjuistheden Definitief advies Ontwerp van beslissing Departement Voorstel van beslissing minister 1/10/20 Beslissing Vlaamse Regering 31/12/20 Sluiten cultureel- erfgoedconvenant
 24. 24. KIOSK KIOSK: online indienen van aanvragen September Samenstelling aanvraagdossier: visie werking, doelstellingen, effecten en resultaten meerjarenbegroting … 8/02/2019 │24 ©k.ERFKempennseklaprozen©HuisvanAlijnFotoMichielDevijver HeemmuseumPutte©JanVanBostraeten
 25. 25. De evaluatie CultureelErfgoedAnnuntiatenHeverlee©PieterBaert
 26. 26. Timing Eind mei - begin juli September verslag 8/02/2019 │26 KempensKarakterHeemmuseumPutte©JanVanBostraeten
 27. 27. Decreet Bovenlokale Cultuurwerking
 28. 28. Werkingssubsidies Doel: duurzame voorwaarden creëren om geïntegreerd bovenlokaal cultuurwerk te (laten) ontwikkelen, in stand te houden en te verspreiden Vervullen van regisseursrol als verbinder, facilitator en verduurzamer van het bovenlokale culturele veld Infosessies bovenlokaal cultuur- en jeugdbeleid 16 februari Tienen 19 februari Gent 23 februari Blankenberge 26 februari Mechelen
 29. 29. Meer informatie Cultureel-erfgoedconvenants www.vlaanderen.be/erfgoed • Bovenlokaal cultuurbeleid www.cjm.vlaanderen.be

×