Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2014 - Livia Snauwaert - Adlib en Picturae bij Erfgoedinzicht Vlaanderen

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk 
Adlib gebruikersgroep 
6 november 2014 
CODA - Apeldoorn
“Erfgoedinzicht is een interprovinciaal netwerk 
dat het in kaart brengen van, de zorg voor 
en de bekendmaking van het roerend erfgoed 
in Oost- en West-Vlaanderen wil stimuleren.”
1.Instrument binnen de regionale depotwerking 
2.Interprovinciaal netwerk 
3.Beelden inzicht 
4.Resultaten
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
10 schadefactoren bij erfgoedcollecties: 
-Fysische krachten 
-Diefstal en vandalisme 
-Brand 
-Waterschade 
-Ongedierte en schimmel 
-Verontreiniging 
-Licht 
-Temperatuur 
-Relatieve vochtigheid 
-Informatieverlies
1. Instrument binnen de regionale depotwerking
1. Instrument binnen de regionale depotwerking
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
Doelstellingen Erfgoedinzicht: roerend erfgoedcollecties in Oost- en West-Vlaanderen 
gestandaardiseerd in kaart brengen 
optimaal en professioneel beheren 
virtueel toegankelijk maken voor een breed publiek 
valoriseren 
dynamiseren stakeholders 
erfgoedzorgers motiveren voor collectiezorg 
publiek en beleidsmakers sensibiliseren 
netwerk van erfgoedhouders en -beheerders versterken duurzaam en kostenbesparend werken
1. Instrument binnen de provinciale depotwerking 
Voorwaarden en doelgroep 
Focus op objectencollecties met bijbehorende documentatie 
Criterium erfgoedwaarde 
Mogelijke partners: musea, steden en gemeenten, kerkfabrieken… 
Standaarden: AAT, COMETA-model, MovE-invulboek en CEST
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West-Vlaanderen inzake roerend erfgoed
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding eerste depotconsulent in Vlaanderen focus op registratie
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie PWV
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet 
juli 2008 afronding depotonderzoek PWV 
februari 2010 afronding depotonderzoek POV 
juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen 
september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) 
december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie 
voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet 
juli 2008 afronding depotonderzoek PWV 
februari 2010 afronding depotonderzoek POV 
juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen 
september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) 
december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie 
voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht 
november 2011 gunning Picturae met Adlib Information Systems als onderaannemer
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet 
juli 2008 afronding depotonderzoek PWV 
februari 2010 afronding depotonderzoek POV 
juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen 
september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) 
december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie 
voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht 
november 2011 gunning Picturae 
augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht december 2012 oplevering Erfgoedinzicht
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet 
juli 2008 afronding depotonderzoek PWV 
februari 2010 afronding depotonderzoek POV 
juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen 
september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) 
december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie 
voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht 
november 2011 gunning Picturae 
augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht 
december 2012 oplevering Erfgoedinzicht 
juni 2013 lancering sector
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
www.erfgoedinzicht.be
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet 
juli 2008 afronding depotonderzoek PWV 
februari 2010 afronding depotonderzoek POV 
juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen 
september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) 
december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie 
voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht 
november 2011 gunning Picturae 
augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht 
december 2012 oplevering Erfgoedinzicht 
juni 2013 lancering sector 
oktober 2013 oprichting stuurgroep Erfgoedinzicht
1. Instrument binnen de regionale depotwerking 
mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht december 2012 oplevering Erfgoedinzicht juni 2013 lancering sector oktober 2013 oprichting stuurgroep november 2013 lancering depotwijzer.be
2. Interprovinciaal netwerk 
Personeel: 2FTE per provincie 
PWV 
POV 
Livia Snauwaert 
coördinator 
Adeline Beurms coördinator 
Christoph Coevoet 
applicatiebeheerder 
Marc Cornelis 
applicatiebeheerder 
Stefaan Froyman coördinator digitale cel 
Jan Deckers 
Directeur eGov 
Hans Vandecappelle 
administratieve ondersteuning 
Nele Bogaert 
communicatie 
Niki Priem invulboek 
Laurence De Bolle 
consulent religieus erfgoed 
Jan Denolf 
Directeur Cultuur 
Carine Stevens 
Directeur Cultuur 
Elien Doesselaere Publiekswerking 
An Poppe 
administratieve ondersteuning 
PBS/ Winob 
Probat 
Beeld- bank 
PBS/ Ovinob
2. Interprovinciaal netwerk 
Werking En nog… 
Jaarvergadering / ontmoetingsdag 
Thematische en technische werkgroepen 
Helpdesk 
wens om dit samen te voegen vanaf 2015
2. Interprovinciaal netwerk 
Partners in West-Vlaanderen 
24 swo’s 
58 locaties 
31 instellingen (musea, culturele archieven, steden en gemeenten, kerkbesturen) Partners in Oost-Vlaanderen 
270 locaties 
262 instellingen (musea, heemmusea, culturele archieven, kerkbesturen) http://www.erfgoedinzicht.be/deelnemende-instellingen
2. Interprovinciaal netwerk 
Gedeelde infrastructuur 
Centraal collectiebeheersysteem Adlib: Adlib Enterprisemodel 
Iedereen zelfde applicatie- en softwareversie (nu: 4.3 en 7.1) 
Adlib hostingserver => toegankelijk via extern bureaublad => internet noodzakelijk 
Virtuele tussenschotten via uitgebreid rollen- en rechtensysteem 
Verhuismodule: gemeenschappelijk standplaatsen- en verpakkingsbestand 
Ondersteuning, accounts en hosting via Erfgoedinzicht 
API versleuteling 
Gedeeld Digital Asset Managementsysteem van Picturae (Erfgoedinzicht – Beeldbank West-Vlaanderen) 
1 publieke website met centrale zoekindex (CISS): www.erfgoedinzicht.be
3. Beelden inzicht 
op erfgoedinzicht.be worden afgeleide beelden gepresenteerd 
opladen van bestanden enkel via collectiebeheer in Adlib => wegschrijven origineel naar DAM 
in Adlib media viewer worden afgeleide beelden gepresenteerd die ook in het DAM worden bewaard 
DAM wordt enkel gebruikt om originele bestanden te downloaden of te verwijderen; geen bestandbewerking mogelijk
3. Beelden inzicht
3. Beelden inzicht
3. Beelden inzicht
3. Beelden inzicht
3. Beelden inzicht
3. Beelden inzicht
3. Beelden inzicht 
In de map G:AdlibRaversydeimport- images worden de foto’s geplaatst die men wil opladen 
De bestandsnaam van de foto’s moet het objectnummer bevatten!
3. Beelden inzicht 
In de map G:AdlibRaversydeimport- images-procedure bevindt zich de importprocedure (.bat).
4. Resultaten 
Databank Oost- en West-Vlaanderen samen: 
Ca. 680.000 objecten en (deel)collecties 
Ca. 270.000 publicaties Diversiteit!
4. Resultaten 
Website Oost- en West-Vlaanderen samen: 
Ca. 73.500 objecten en (deel)collecties online (= ca. 10%) 
Ca. 1.700 publicaties online 
23 erfgoedthema’s 
alle erfgoed-gerelateerde evenementen uit beide provincies via UiT-databank (swo met CultuurNet Vlaanderen)
4. Resultaten 
Website Bezoekers na lancering sector: 
Ca. 1.300 unieke bezoekers per maand 
Gemiddeld 6 pagina’s / 3 minuten per sessie 
10% Engelstalig, rest Nederlandstalig
4. Resultaten 
Website Lancering breed publiek: 
Online wedstrijd 24/10/14-23/1/15: http://www.erfgoedinzicht.be/wedstrijd 
Fb-advertentie, banners op diverse digitale kanalen voor “viraal” effect 
10.000 wuppies verspreid over partnerlocaties en openbare bibliotheken in twee provincies 
Afsluiting op ontmoetingsdag Erfgoedinzicht 26/1/15 
© Abdijmuseum Ten Duinen 1138 , Lambert J. Derenette
4. Resultaten 
Website Bezoekers na lancering breed publiek: 
Ca. 3.900 unieke bezoekers eerste wedstrijdweek 
Gemiddeld 6 pagina’s / 3 minuten per sessie 
7% Engelstalig, rest Nederlandstalig
4. Resultaten 
Beperking informatieverlies 
erfgoed
Contact 
Livia Snauwaert 
coördinator Erfgoedinzicht West-Vlaanderen 
depotconsulent registratie 
livia.snauwaert@west-vlaanderen.be 
+32 50 40 34 18
1 of 42

Recommended

Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ... by
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...Onroerend Erfgoed
307 views24 slides
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ... by
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...
Infosessies lokaal cultureel en onroerend erfgoed in Brussel en Gent op 4 en ...Onroerend Erfgoed
276 views22 slides
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed Noorderkempen by
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed NoorderkempenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed Noorderkempen
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 3 IOED Erfgoed NoorderkempenOnroerend Erfgoed
622 views27 slides
Een intergemeentelijke archeologische dienst: WinAr (Veerle Lauwers) by
Een intergemeentelijke archeologische dienst: WinAr (Veerle Lauwers)Een intergemeentelijke archeologische dienst: WinAr (Veerle Lauwers)
Een intergemeentelijke archeologische dienst: WinAr (Veerle Lauwers)Onroerend Erfgoed
859 views31 slides
Opleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed by
Opleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoedOpleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoed
Opleiding voor gemeentelijke verbalisanten onroerend erfgoedOnroerend Erfgoed
886 views73 slides

More Related Content

Similar to Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2014 - Livia Snauwaert - Adlib en Picturae bij Erfgoedinzicht Vlaanderen

20090116 Bom Vl Jeroen by
20090116 Bom Vl Jeroen20090116 Bom Vl Jeroen
20090116 Bom Vl JeroenFARO
279 views12 slides
HET ATHENA-PROJECT STAND VAN ZAKEN & RESULTATEN by
HET ATHENA-PROJECT STAND VAN ZAKEN & RESULTATENHET ATHENA-PROJECT STAND VAN ZAKEN & RESULTATEN
HET ATHENA-PROJECT STAND VAN ZAKEN & RESULTATENEuropeanaLocal Project
546 views32 slides
Presentatie plenairev1 by
Presentatie plenairev1Presentatie plenairev1
Presentatie plenairev1FARO
1.2K views30 slides
Intergemeentelijke Projectvereniging by
Intergemeentelijke ProjectverenigingIntergemeentelijke Projectvereniging
Intergemeentelijke Projectverenigingwesthoekverbeeldt
469 views11 slides
200810 West by
200810 West200810 West
200810 WestFARO
311 views11 slides

Similar to Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2014 - Livia Snauwaert - Adlib en Picturae bij Erfgoedinzicht Vlaanderen(20)

20090116 Bom Vl Jeroen by FARO
20090116 Bom Vl Jeroen20090116 Bom Vl Jeroen
20090116 Bom Vl Jeroen
FARO279 views
Presentatie plenairev1 by FARO
Presentatie plenairev1Presentatie plenairev1
Presentatie plenairev1
FARO1.2K views
200810 West by FARO
200810 West200810 West
200810 West
FARO311 views
Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010 by Oneindig Noord-Holland
Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010
Oneindig Noord-Holland bijeenkomst Raad van Advies - 9 september 2010
Industrieel erfgoed binnen het agentschap Onroerend Erfgoed (Leni Thiers) by ETWIE
Industrieel erfgoed binnen het agentschap Onroerend Erfgoed (Leni Thiers)Industrieel erfgoed binnen het agentschap Onroerend Erfgoed (Leni Thiers)
Industrieel erfgoed binnen het agentschap Onroerend Erfgoed (Leni Thiers)
ETWIE963 views
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed by Onroerend Erfgoed
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed
Algemeen kader voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed
Onroerend Erfgoed136 views
1206 boselie ezels_van_sittard by KVANdagen
1206 boselie ezels_van_sittard1206 boselie ezels_van_sittard
1206 boselie ezels_van_sittard
KVANdagen762 views
20180329 wiki loves_heritage_collegagroep_digitale_participatie by PACKED vzw
20180329 wiki loves_heritage_collegagroep_digitale_participatie20180329 wiki loves_heritage_collegagroep_digitale_participatie
20180329 wiki loves_heritage_collegagroep_digitale_participatie
PACKED vzw77 views
2010 06 01 slides gii symposium bas savenije by Johan Stapel
2010 06 01 slides gii symposium bas savenije2010 06 01 slides gii symposium bas savenije
2010 06 01 slides gii symposium bas savenije
Johan Stapel756 views
Wissel van de wacht. FARO, erfgoedbibliotheken en depotbeleid. (Overlegplatfo... by Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Wissel van de wacht. FARO, erfgoedbibliotheken en depotbeleid. (Overlegplatfo...Wissel van de wacht. FARO, erfgoedbibliotheken en depotbeleid. (Overlegplatfo...
Wissel van de wacht. FARO, erfgoedbibliotheken en depotbeleid. (Overlegplatfo...

More from Adlib_gebruikersgroep

4. publieksmedewerkerinterface by
4. publieksmedewerkerinterface4. publieksmedewerkerinterface
4. publieksmedewerkerinterfaceAdlib_gebruikersgroep
423 views15 slides
3 adlib eds koppeling presentatie1.1 by
3 adlib eds koppeling presentatie1.13 adlib eds koppeling presentatie1.1
3 adlib eds koppeling presentatie1.1Adlib_gebruikersgroep
543 views13 slides
1. 2020 online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuur by
1. 2020  online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuur1. 2020  online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuur
1. 2020 online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuurAdlib_gebruikersgroep
849 views22 slides
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ... by
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ...Adlib_gebruikersgroep
298 views23 slides
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ... by
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ...Adlib_gebruikersgroep
218 views11 slides
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu... by
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu...Adlib_gebruikersgroep
211 views27 slides

More from Adlib_gebruikersgroep(20)

1. 2020 online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuur by Adlib_gebruikersgroep
1. 2020  online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuur1. 2020  online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuur
1. 2020 online najaarsbijeenkomst - mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Wouter De Voogd - schermen ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Blijleven - cover van ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Jeroen De Meester - Introdu...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuurAdlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuurAdlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis... by Adlib_gebruikersgroep
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...

Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2014 - Livia Snauwaert - Adlib en Picturae bij Erfgoedinzicht Vlaanderen

 • 1. Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk Adlib gebruikersgroep 6 november 2014 CODA - Apeldoorn
 • 2. “Erfgoedinzicht is een interprovinciaal netwerk dat het in kaart brengen van, de zorg voor en de bekendmaking van het roerend erfgoed in Oost- en West-Vlaanderen wil stimuleren.”
 • 3. 1.Instrument binnen de regionale depotwerking 2.Interprovinciaal netwerk 3.Beelden inzicht 4.Resultaten
 • 4. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking 10 schadefactoren bij erfgoedcollecties: -Fysische krachten -Diefstal en vandalisme -Brand -Waterschade -Ongedierte en schimmel -Verontreiniging -Licht -Temperatuur -Relatieve vochtigheid -Informatieverlies
 • 5. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking
 • 6. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking
 • 7. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking Doelstellingen Erfgoedinzicht: roerend erfgoedcollecties in Oost- en West-Vlaanderen gestandaardiseerd in kaart brengen optimaal en professioneel beheren virtueel toegankelijk maken voor een breed publiek valoriseren dynamiseren stakeholders erfgoedzorgers motiveren voor collectiezorg publiek en beleidsmakers sensibiliseren netwerk van erfgoedhouders en -beheerders versterken duurzaam en kostenbesparend werken
 • 8. 1. Instrument binnen de provinciale depotwerking Voorwaarden en doelgroep Focus op objectencollecties met bijbehorende documentatie Criterium erfgoedwaarde Mogelijke partners: musea, steden en gemeenten, kerkfabrieken… Standaarden: AAT, COMETA-model, MovE-invulboek en CEST
 • 9. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet
 • 10. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV
 • 11. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV
 • 12. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West-Vlaanderen inzake roerend erfgoed
 • 13. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding eerste depotconsulent in Vlaanderen focus op registratie
 • 14. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie PWV
 • 15. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht
 • 16. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae met Adlib Information Systems als onderaannemer
 • 17. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht
 • 18. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht december 2012 oplevering Erfgoedinzicht
 • 19. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht december 2012 oplevering Erfgoedinzicht juni 2013 lancering sector
 • 20. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking www.erfgoedinzicht.be
 • 21. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht december 2012 oplevering Erfgoedinzicht juni 2013 lancering sector oktober 2013 oprichting stuurgroep Erfgoedinzicht
 • 22. 1. Instrument binnen de regionale depotwerking mei 2008 cultureel-erfgoeddecreet juli 2008 afronding depotonderzoek PWV februari 2010 afronding depotonderzoek POV juni 2010 swo Provincies Oost- en West- Vlaanderen september 2010 indiensttreding depotconsulent (registratie) december 2010 oprichting overlegplatform collectieregistratie voorjaar 2011 onderzoek collectieregistratie, marktonderzoek en bestekopmaak erfgoeddatabank en –website Erfgoedinzicht november 2011 gunning Picturae augustus 2012 instap MovE in Erfgoedinzicht december 2012 oplevering Erfgoedinzicht juni 2013 lancering sector oktober 2013 oprichting stuurgroep november 2013 lancering depotwijzer.be
 • 23. 2. Interprovinciaal netwerk Personeel: 2FTE per provincie PWV POV Livia Snauwaert coördinator Adeline Beurms coördinator Christoph Coevoet applicatiebeheerder Marc Cornelis applicatiebeheerder Stefaan Froyman coördinator digitale cel Jan Deckers Directeur eGov Hans Vandecappelle administratieve ondersteuning Nele Bogaert communicatie Niki Priem invulboek Laurence De Bolle consulent religieus erfgoed Jan Denolf Directeur Cultuur Carine Stevens Directeur Cultuur Elien Doesselaere Publiekswerking An Poppe administratieve ondersteuning PBS/ Winob Probat Beeld- bank PBS/ Ovinob
 • 24. 2. Interprovinciaal netwerk Werking En nog… Jaarvergadering / ontmoetingsdag Thematische en technische werkgroepen Helpdesk wens om dit samen te voegen vanaf 2015
 • 25. 2. Interprovinciaal netwerk Partners in West-Vlaanderen 24 swo’s 58 locaties 31 instellingen (musea, culturele archieven, steden en gemeenten, kerkbesturen) Partners in Oost-Vlaanderen 270 locaties 262 instellingen (musea, heemmusea, culturele archieven, kerkbesturen) http://www.erfgoedinzicht.be/deelnemende-instellingen
 • 26. 2. Interprovinciaal netwerk Gedeelde infrastructuur Centraal collectiebeheersysteem Adlib: Adlib Enterprisemodel Iedereen zelfde applicatie- en softwareversie (nu: 4.3 en 7.1) Adlib hostingserver => toegankelijk via extern bureaublad => internet noodzakelijk Virtuele tussenschotten via uitgebreid rollen- en rechtensysteem Verhuismodule: gemeenschappelijk standplaatsen- en verpakkingsbestand Ondersteuning, accounts en hosting via Erfgoedinzicht API versleuteling Gedeeld Digital Asset Managementsysteem van Picturae (Erfgoedinzicht – Beeldbank West-Vlaanderen) 1 publieke website met centrale zoekindex (CISS): www.erfgoedinzicht.be
 • 27. 3. Beelden inzicht op erfgoedinzicht.be worden afgeleide beelden gepresenteerd opladen van bestanden enkel via collectiebeheer in Adlib => wegschrijven origineel naar DAM in Adlib media viewer worden afgeleide beelden gepresenteerd die ook in het DAM worden bewaard DAM wordt enkel gebruikt om originele bestanden te downloaden of te verwijderen; geen bestandbewerking mogelijk
 • 34. 3. Beelden inzicht In de map G:AdlibRaversydeimport- images worden de foto’s geplaatst die men wil opladen De bestandsnaam van de foto’s moet het objectnummer bevatten!
 • 35. 3. Beelden inzicht In de map G:AdlibRaversydeimport- images-procedure bevindt zich de importprocedure (.bat).
 • 36. 4. Resultaten Databank Oost- en West-Vlaanderen samen: Ca. 680.000 objecten en (deel)collecties Ca. 270.000 publicaties Diversiteit!
 • 37. 4. Resultaten Website Oost- en West-Vlaanderen samen: Ca. 73.500 objecten en (deel)collecties online (= ca. 10%) Ca. 1.700 publicaties online 23 erfgoedthema’s alle erfgoed-gerelateerde evenementen uit beide provincies via UiT-databank (swo met CultuurNet Vlaanderen)
 • 38. 4. Resultaten Website Bezoekers na lancering sector: Ca. 1.300 unieke bezoekers per maand Gemiddeld 6 pagina’s / 3 minuten per sessie 10% Engelstalig, rest Nederlandstalig
 • 39. 4. Resultaten Website Lancering breed publiek: Online wedstrijd 24/10/14-23/1/15: http://www.erfgoedinzicht.be/wedstrijd Fb-advertentie, banners op diverse digitale kanalen voor “viraal” effect 10.000 wuppies verspreid over partnerlocaties en openbare bibliotheken in twee provincies Afsluiting op ontmoetingsdag Erfgoedinzicht 26/1/15 © Abdijmuseum Ten Duinen 1138 , Lambert J. Derenette
 • 40. 4. Resultaten Website Bezoekers na lancering breed publiek: Ca. 3.900 unieke bezoekers eerste wedstrijdweek Gemiddeld 6 pagina’s / 3 minuten per sessie 7% Engelstalig, rest Nederlandstalig
 • 41. 4. Resultaten Beperking informatieverlies erfgoed
 • 42. Contact Livia Snauwaert coördinator Erfgoedinzicht West-Vlaanderen depotconsulent registratie livia.snauwaert@west-vlaanderen.be +32 50 40 34 18