Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfgoeddag 2018 - inspiratiesessies

1,410 views

Published on

Erfgoeddag 2018
Inspiratiesessies 'kiezen'
najaar 2017

door Tine Vandezande en Michelle Van Meerhaeghe,
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfgoeddag 2018 - inspiratiesessies

 1. 1. Erfgoeddag: zondag 22 april 2018 thema ‘Kiezen’
 2. 2. 240.000 bezoekers
 3. 3. Aantal deelnemers en aantal activiteiten 544 511 454 529 587 814 800 669 657 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aantal deelnemers Aantal activiteiten
 4. 4. Erfgoeddag op 22 april 2018  Roerend en immaterieel cultureel erfgoed: de schilderijen in onze musea en depots, vlaggen, oude perkamenten, kaarten,… + Feesten, tradities, rituelen, dialecten,…  Zie interactief platform www.immaterieelerfgoed.be voor inspirerende voorbeelden,  (Open Monumentendag = onroerend erfgoed)
 5. 5. 2018: Het thema KIEZEN: een ruim begrip  Ethische keuzes,  Vandaag: Keuzestress,  2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Een jaar lang vieren we de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa. Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH2018) wil de EU de culturele diversiteit promoten. Ook wil de EU de economische meerwaarde van erfgoed en het belang ervan voor de externe betrekkingen van de EU illustreren. In handen van Europese commissie. https://ec.europa.eu/culture/european-year- cultural-heritage-2018_en  Kiezen als vrijheid,  17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen,  …
 6. 6. 1. Geschiedenis van verkiezingen
 7. 7. 1. Geschiedenis van verkiezingen  Tijdens Erfgoeddag: Organiseer een stemming waaraan niet iedereen mag deelnemen en laat bezoekers zich zo inleven in vroegere tijden. Je kan daarbij heel concreet gaan denken: welke materialen werden er gebruikt? Had het materiaal een invloed op de kiezers?  Als je aan de slag wil met het cultureel erfgoed van verkiezingen, doet er goed aan om het erfgoed in zijn of haar stad of regio eerst in kaart te brengen. Welke waren de partijen die het in een bepaalde periode voor het zeggen hadden?
 8. 8. 2. Keuzes binnen (digitale) archieven
 9. 9. 2. Keuzes binnen (digitale) archieven
 10. 10. 3. Kiezen voor immaterieel cultureel erfgoed
 11. 11. 3. Kiezen voor immaterieel cultureel erfgoed
 12. 12. 4. Het behoud en beheer van ons erfgoed
 13. 13. Tijdens Erfgoeddag:  Blik achter de schermen,  Rondleiding,  Het hen zelf laten ervaren: museum voor een dag  Proces uiteenzetten: hoe werd een bepaald object precies aangepakt en waarom? Wat is de complexiteit van een object? Etc.  Goed of fout spel: hoe zou jij het restaureren? Het brengt een soort luchtigheid in het thema van behoud en beheer. 4. Het behoud en beheer van ons erfgoed
 14. 14. 5. Het parlement der dingen
 15. 15. 5. Het parlement der dingen Tijdens Erfgoeddag:  Je kan het publiek bijvoorbeeld indelen in rollen. Iedere bezoeker krijgt een rol: Iemand is het misnoegde schilderij, de tevreden vaas, de vergeten traditie… Het kan mensen eens op een andere manier laten kijken naar een museum en ons erfgoed. Interessante website: https://heritage-futures.org
 16. 16. 6. Diversiteit als positieve keuze
 17. 17. 6. Diversiteit als positieve keuze
 18. 18. 7. Dag van de aarde, ook op 22 april
 19. 19. 7. Dag van de aarde, ook op 22 april 2018 Tijdens Erfgoeddag:  Wereldkaarten,  Ontdekkingsreizen,  Opvatting van het begrip tijd,  Natuurhistorische collecties  Wetenschappelijke collecties  …
 20. 20. Belangrijke data!  Start inschrijvingen woensdag 29 november 2017  Einde inschrijvingen woensdag 14 februari 2018  Promotiemateriaal bestellen tussen 29 november 2017 en 14 februari 2018  Levering promotiemateriaal midden maart  Promotiemateriaal: • Gedrukt materiaal: Affiches, Erfgoeddagbuttons, Erfgoeddagvlaggen, nationale folder SUGGESTIES WELKOM! • Digitaal materiaal: Affiches en flyers in diverse formaten Banners om in je mails te sturen en op je website te plaatsen.  Bijeenkomst Werkgroep Erfgoeddag: Toekenning speciale vermeldingen en bespreking afgekeurde activiteiten  Activiteiten online op 22 maart 2018 via www.erfgoeddag.be Zondag 22 april 2018: Erfgoeddag! Feest!
 21. 21. Maar voor het zover is…  Dien je je activiteiten in via het nieuwe inschrijvingssysteem: www.erfgoeddag.be/inschrijving.
 22. 22.  Sneller inschrijven = sneller bevestiging dat je activiteit in orde is. • Zo kan je sneller vooruit in de organisatie van je activiteit.  Sneller afstemming en lokaal meer betrokkenheid • De lokale of regiocoördinator keurt de activiteit goed, voor doorstroming naar coördinatiecel Erfgoeddag.  Als deelnemer kan je zelf kleine aanpassingen blijven doen. • kleine praktische wijzigingen - zoals aanpassingen van openingstijden - kan je zelf doen, zonder daarvoor de coördinatiecel Erfgoeddag te moeten contacteren. • Je blijft zo meer ‘eigenaar’ van je eigen activiteit. Voordelen nieuw inschrijvingssysteem
 23. 23. Wat blijft hetzelfde?  Je activiteiten richten zich nog steeds tot het publiek: gebruik wervende taal zodat het publiek geprikkeld wordt jouw activiteit te bezoeken.  Activiteiten verschijnen op www.erfgoeddag.be en op UitinVlaanderen.be. • Je hoeft zelf geen activiteiten toe te voegen in de Uitdatabank. Anders ontstaan er dubbels.
 24. 24. Wedstrijd: campagnebeeld Erfgoeddag HOE WERKT DE WEDSTRIJD?  Maak een beeld gerelateerd aan het thema ‘kiezen’ en geef kort duiding. Binnen dit thema ben je vrij. Een zwart- wit, een detail, een portret of zelfs een grafisch ontwerp: de keuze is aan jullie! Denk eraan dat tijdens Erfgoeddag het roerend en immaterieel cultureel erfgoed in de kijker staat.  Je kan je foto posten tussen 2 oktober 2017 en 20 december 2017 op de Facebookpagina van Erfgoeddag of via Instagram met #kiezenvoorerfgoed en #erfgoeddag2018 WAAROM OP DEZE MANIER?  Betrokkenheid  Nieuw publiek  Op gang trekken campagne
 25. 25. BRAINSTORM. Maak eerst duo’s.
 26. 26. Brainstorm: op naar een actieve Erfgoeddagactiviteit  Er is niets mis met een klassieke tentoonstelling.  Kiezen voor een interactieve aanpak kan zeker een meerwaarde zijn: het vergroot de betrokkenheid van de bezoekers en vergroot kans op optimale ervaring.
 27. 27. Concrete acties: - Betoging organiseren - Debat organiseren waarin mensen geen toeschouwer maar deelnemer zijn. Wat betekent erfgoed voor jou? - Verkiezing organiseren: Wie is de grootste inwoner van jouw stad en waarom? - Stemmen voor erfgoed: Wat is jouw favoriete erfgoedobject en waarom? - Museum Hour: 1 uur discussie over een thema - Conversatietafel(s) - Workshop: een verkiezingsaffiche ontwerpen - Jongeren betrekken: hoe zouden zij het aanpakken? - ErfgoedApp: De App laat toe om extra informatie bij een tentoonstelling te voegen. - …
 28. 28. BRAINSTORM: op naar een actieve activiteit! Welk cultureel erfgoed wil je in de kijker zetten tijdens Erfgoeddag?  vb. verkiezingen in jouw gemeente in 1850, vrouwenrechten in de streek,… Wat voor soort activiteit heb je voor ogen?  vb. Tentoonstelling, verkiezing, debat, rondleiding, workshop,… Welke organisaties wil je daarbij betrekken?  vb. Archief, naburige school, Femma, Landelijke gilden, academie,… Heb je al een idee waar je activiteit zal plaatsvinden?  Museum, school, buiten,… Hoe maak je je activiteit(en) bekend bij het publiek? Wanneer steek je je communicatie in gang?  Sociale media, flyers, via een ludieke stemmingscampagne, affiche,… Wil je graag je samenwerken met nieuwe partners om een nieuwe blik te krijgen? Hoe pak je dit aan?  bijvoorbeeld jongeren, ouderen, anderstaligen,… Hoe maak je er een actieve activiteit van en vergroot je de betrokkenheid van je publiek? vb. Bezoekers aan het begin van je tentoonstelling een kaartje geven met daarop een object. Dit moeten ze vinden tijdens de tentoonstelling. Je bezoekers op het einde van de tentoonstelling laten stemmen op hun favoriete object, gebruik maken van de ErfgoedApp,…
 29. 29. Bedankt! Voor jullie aanwezigheid!

×