Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfgoed- en beeldbanken: voorbeelden en kansen voor de Demervallei

1,075 views

Published on

ABC-overleg, Aarschot. 21 oktober 2009.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfgoed- en beeldbanken: voorbeelden en kansen voor de Demervallei

 1. 1. Erfgoed- en beeldbanken: voorbeelden en kansen voor de Demervallei Tijl Vereenooghe Heemkunde Vlaanderen
 2. 2. Beeldbank vs. erfgoedbank <ul><li>Beeldbanken = deelverzameling van ‘integrale erfgoedbanken’ </li></ul><ul><li>Beeldbanken = verzameling (gedigitaliseerde) afbeeldingen, opgeslagen in databank en ter beschikking gesteld op een website </li></ul><ul><li>Erfgoedbanken = combinatie van media (beeld, tekst, geluid…) </li></ul>
 3. 3. Beeldbank Mechelen www.beeldbankmechelen. be
 4. 4. Westhoek Verbeeldt www.westhoekverbeeldt. be
 5. 5. Erfgoedbank Hoogstraten www.erfgoedbankhoogstraten. be
 6. 6. Ganshoren Ingezoomd www.ganshoren-ingezoomd. be
 7. 7. Vooraf <ul><li>Nood aan langetermijnvisie </li></ul><ul><li>Baken je doelstelling af: publiekswerking of conserveren? </li></ul><ul><li>Collectieplan opstellen? </li></ul><ul><li>Doelpubliek? </li></ul><ul><li>Partners? </li></ul>
 8. 8. Selectiecriteria <ul><li>Inhoudelijk </li></ul><ul><ul><li>www.hetvirtueleland.be </li></ul></ul><ul><ul><li>www.rubensonline.be </li></ul></ul><ul><li>Geografisch </li></ul><ul><ul><li>www.beeldbankbrugge.be </li></ul></ul><ul><ul><li>www.ganshoren-ingezoomd.be </li></ul></ul><ul><li>Collecties </li></ul><ul><ul><li>www.vlaamsekunstcollectie.be </li></ul></ul><ul><li>… </li></ul>
 9. 9. Digitaliseren & beschrijven <ul><li>Keuzes maken </li></ul><ul><li>Afhankelijk van beschikbaar materiaal </li></ul><ul><li>Kwaliteit van de beelden (resolutie) </li></ul><ul><li>Formaten </li></ul><ul><li>Bestandsnamen </li></ul><ul><li>Coherente aanpak nastreven <> bijdrage verschillende mensen </li></ul><ul><li>Standaarden / metadata / thesauri </li></ul>
 10. 10. Auteursrechten <ul><li>Heel belangrijk! </li></ul><ul><li>Strategie om toestemming te verkrijgen </li></ul><ul><li>Na 70 jaar > rechtenvrij </li></ul><ul><li>Probleem: ‘orphan works’ / verweesde werken </li></ul><ul><li>‘ Auteursrecht en erfgoed. Handleiding tot het vermijden van uitschuivers’ ( www.faronet.be ) </li></ul>
 11. 11. Technische aspecten <ul><li>Meeste beeldbanken ontwikkeld door Pictura Imaging http :// www . pictura - im . nl / </li></ul><ul><li>Probleem 1: duur! </li></ul><ul><li>Probleem 2: afhankelijkheid! </li></ul>
 12. 12. Erf-goed.be www.erf-goed. be
 13. 13. Expo 58 www.expo58. eu
 14. 14. Omeka www.omeka. org
 15. 15. Omeka
 16. 16. Levend geheugen www.levendgeheugen. be <ul><li>“ Onder de noemer 'Levend Geheugen' werkt BNA-BBOT momenteel aan het bouwen van een open source databankstructuur voor de ontsluiting van audiovisuele bronnen. Het doel is een gratis, eenvoudig bruikbare en aantrekkelijke 'plug and play' virtuele werktool te creëren waarmee organisaties hun audiovisuele bronnen kunnen voorstellen aan een breder publiek. “ </li></ul>
 17. 17. Naar een Erfgoedbank Demervallei? <ul><li>Voorstel om het ABC-project te bestendigen in een 'Erfgoedbank Demervallei' </li></ul><ul><li>Samenwerking tussen erfgoedvrijwilligers over de verschillende gemeenten heen </li></ul><ul><li>Met ondersteuning van Heemkunde Vlaanderen en Regionaal Landschap Noord-Hageland </li></ul>
 18. 18. Concept <ul><li>Erfgoedbank voor de Demervallei (afbeeldingen, mondelinge getuigenissen, teksten, enz.) </li></ul><ul><li>Langetermijnvisie! </li></ul><ul><li>Belangrijke rol voor zowel vrijwilligers als erfgoed-professionelen > bovenlokale netwerken </li></ul><ul><li>Combinatie van verschillende (open source) modules </li></ul><ul><li>Voorbeeldproject voor andere organisaties / projecten </li></ul>
 19. 19. Doelstellingen <ul><li>Ontsluiting erfgoed Demervallei bevorderen </li></ul><ul><li>Ontwikkelen streekbewustzijn/streekidentiteit </li></ul><ul><li>Interesse opwekken en nieuwe vrijwilligers aantrekken, bij een bredere doelgroep </li></ul><ul><li>Startpunt voor nieuwe projecten en initiatieven </li></ul><ul><li>Promotie van de regio in het algemeen </li></ul>
 20. 20. Planning <ul><li>Voorbereiding (oktober 2009-januari 2010) </li></ul><ul><ul><li>Concept, oproep medewerkers, studiebezoek </li></ul></ul><ul><li>Vorming (februari – april 2010) </li></ul><ul><ul><li>Vorming (inhoudelijk + technisch), eerste invoer </li></ul></ul><ul><li>Lancering en invulling erfgoedbank (mei 2010 - …) </li></ul><ul><li>Eventueel: uitbreiden met verschillende thema's </li></ul>
 21. 21. Communicatie <ul><li>Krant en website RLNH </li></ul><ul><li>Tijdschriften heemkundige kringen </li></ul><ul><li>Gemeentelijke infobladen </li></ul><ul><li>Kanalen Heemkunde Vlaanderen </li></ul><ul><li>Publieksevenementen (Erfgoeddag/OMD...) </li></ul>
 22. 22. Wat vragen we van jullie? <ul><li>Zijn jullie bereid om hieraan mee te werken? </li></ul>
 23. 23. Wat vragen we van jullie? <ul><li>Zijn jullie bereid om hieraan mee te werken? </li></ul><ul><li>Zo ja, hoeveel tijd wensen jullie in dit project te investeren? </li></ul><ul><li>Welke gegevens willen we in deze erfgoedbank? </li></ul><ul><li>Welk technisch materiaal is er beschikbaar (scanners, computers...)? </li></ul>
 24. 24. Wat bieden we jullie? <ul><li>Kans om mee te werken aan vernieuwend initiatief </li></ul><ul><li>Goede ondersteuning op inhoudelijk en technisch vlak </li></ul><ul><li>Nieuwe activiteiten ontplooien met je organisatie </li></ul><ul><li>Mogelijkheid om nieuwe vrijwilligers aan te trekken </li></ul>
 25. 25. Contact <ul><li>Tijl Vereenooghe </li></ul><ul><li>tijl . vereenooghe @ heemkunde - vlaanderen .be </li></ul><ul><li>www. heemkunde - vlaanderen .be </li></ul>

×