Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe ontwerp je een droom?

449 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe ontwerp je een droom?

 1. 1. Bij de realisatie van de bibliotheek van de toekomst gaat het niet langer om verbeteren of moderniseren. Het moet om vernieuwing en verandering gaan! De openbare bibliotheek heeft geen behoefte aan een midlife update, maar is rijp voor een compleet nieuwe release. Maar wel met behoud van de kernwaarden van de openbare bibliotheek.
 2. 2. Van Naar Schaarste Overvloed Consumptie Co-creatie Producten Processen Voorschrijven Toerusten
 3. 3. •  Schaarste •  Consumptie •  Product •  Voorschrijven
 4. 4. •  Overvloed •  Co-creatie •  Proces •  Toerusten
 5. 5. Overvloed Co-creatie Proces Toerusten
 6. 6. In feite gaat toekomstgericht werken uit van een transitie van ’passieve’ naar ‘actieve’ waarden'. Passieve waarden zijn zaken zoals goede toegankelijkheid, zoekgemak, vindbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid. Actieve waarden hebben veel meer te maken met vertrouwen, kennis, authenticiteit, interpretatie etc.
 7. 7. •  Gisteren: opslag •  Vandaag: display •  Morgen: betekenis Rode draad: de bezoeker wordt steeds meer actief bij het proces betrokken!
 8. 8. ‘Maak het nieuwe gebouw tot ‘het plein’ in Vught: het dorpsplein, waar de verhalen van en over Vught en de wereld worden verteld aan nieuwsgierige en cultuurminnende Vughtenaren.’
 9. 9. Laat elke partner de eigen deskundigheid, collectie en dienstverlening inbrengen in een gezamenlijk concept. Spraakmakend, innovatief en vooral een aanwinst voor de Vughtenaren en een belangrijke en zeer gewenste versterking van de centrumfunctie. Een centrum zonder cultuur verliest aan betekenis en aantrekkingskracht.
 10. 10. •  MiK, kunsteducatie •  Openbare bibliotheek de Meierij •  Parochie Edith Stein •  Vughts Historisch Museum
 11. 11. historische   context   culturele   context   culturele   expressie   spiritualiteit  
 12. 12. •  Maak een plan dat de verschillende functies van de bewoners versterkt: verbinden, verbreden, verdiepen op een oorspronkelijke en innovatieve manier. •  Het concept moet in alle opzichten excellentie organiseren en uitstralen! •  Geen ‘modieus’ concept, maar een tijdloos ontwerp dat ruimte geeft en flexibiliteit biedt (met name als het gaat om de inrichting). •  Op basis van dat plan kan ook de architect aan het werk
 13. 13. -  Pleinen voor de verschillende hoofdfuncties, -  Straten voor de verbindingen tussen de pleinen, -  Huizen waarin op pleinen en in straten concreet de verschillende functies worden gerealiseerd.
 14. 14. •  Op de pleinen worden de verschillende collectie onderdelen van de verschillende partners samen thematisch gepresenteerd. •  Zij zijn toegankelijk voor zowel volwassenen en kinderen; elk plein heeft zijn eigen specifieke jeugdafdeling. •  De ‘look and feel’ per plein verschilt, aangepast aan het thema. •  Elk plein heeft zijn eigen ‘hoofdbewoner’.
 15. 15. Plein   Hoofdbewoner     Algemeen  plein   Allen     Plein  van  de  expressie   MiK   Plein  van  de  historie   Museum   Plein  van  de  le8eren   Bibliotheek     Plein  van  de  verdieping   Bibliotheek  en  parochie   Kapel     Parochie     Werken   Allen    
 16. 16. •  Gezamenlijke entree en presentaties: exposities, speakers corner, etc. •  Gezamenlijke servicebalie van bewoners. •  Kranten en tijdschriften. •  Verkoop producten van de instellingen (kaarten, boeken, kaarsen, cd’s, muziek, etc.). •  Een open verbinding naar de kapel. •  Lichte (maar kwalitatief hoogwaardige) horeca (Coffeelovers, Dagelijks Brood, Van de boer).
 17. 17. •  Lessen en cursussen, maar ook b.v. collecties muziek (cd’s en bladmuziek) en kunsten van de bibliotheek. •  Lessen en cursussen zijn zichtbaar voor bezoekers. •  Aandacht voor akoestiek, logistiek (b.v. piano’s) en materiaalgebruik zoals theater- en dansvloeren). •  Hieraan verbonden een beperkte theaterfunctie (tot 100 personen) voor uitvoeringen voor gezamenlijk gebruik.
 18. 18. •  Ruimte voor de vaste collectie van het museum. •  Vele materialen worden gepresenteerd in vitrines. In deze ruimte worden zowel 2 dimensionale en 3 dimensionale objecten gepresenteerd, maar bestaat ook de mogelijkheid voor de multimedia presentaties. •  Hier ook: kunstschatten van de kerk en geschiedeniscollectie bibliotheek (incl. Molukkencollectie, oorlog en vrijheid, mensenrechten).
 19. 19. •  Collectie fictie en poëzie van de bibliotheek (boeken en films) •  Voorlezen, leesclubs en literatuurcursus, presentaties waar specifieke onderdelen van de collectie worden in de schijnwerpers worden geplaatst (= context aanbrengen). •  Aandacht voor lokale schrijvers, geschiedenis van het leesonderwijs.
 20. 20. •  Ruimte voor stilte (!!!), troost, rust, overdenking. •  Bibliotheekcollectie over religie, geestelijk leven / spiritualiteit/filosofie/new age/ muziek. •  Bibliotheekcollectie over Dood/rouw/ huwelijk/geboorte/doop. •  Maar ook: (museaal) kerkelijke voorwerpen, paramenten, beelden etc.
 21. 21. •  Maken verbindingen tussen pleinen. •  Zorgen voor thematische presentatie van objecten en onderdelen van de collectie. •  Maar hebben daardoor ook eigen functie en ze vervangen circulatieruimte.
 22. 22. •  Zijn in feite de interieurelementen op de verschillende pleinen: geven ruimte (b.v. voor presentatie van collectie-onderdelen) en maken ruimte (b.v. studeren, vergaderen). •  Zij zorgen voor rust en variëteit in de inrichting: –  Van buiten familie –  Van binnen een eigen karakter. •  Zijn dus heel belangrijke ‘sfeerbepalers’ •  Eisen: ‘tabula rasa’, adaptief, ook zinvol als zij niet gebruikt worden.
 23. 23. •  Zo veel mogelijk gezamenlijk van alle instellingen. •  Met spreek-, werk- en vergaderkamers voor algemeen gebruik. •  Flexibele werkplekken. •  Gezamenlijk IT-netwerk.
 24. 24. •  Niet alleen samenwonen en samen presenteren. •  Ook samenwerken als het gaat om organisatie van dienstverlening. •  Daardoor ontstaat extra synergie! •  Daarvoor wordt een eigen methodiek ontwikkeld in de broedplaats
 25. 25. •  Vanaf de dag van de opening moet het concept er ‘staan’! •  De broedplaats onderzoekt de nieuwe vorm van samenwerking door experimenten, expertmeetings, discussies, pilots en prototypes. •  Het wordt daardoor ook een ‘sneak preview’ de permanente etalage van een nieuw en spraakmakend concept. •  Voorlopige huisvesting: eerste verdieping bibliotheek.
 26. 26. •  Bibliotheek en museum: primair collectie (hardware) en gedeeltelijk proces (software) •  MIK en kerk: organiseren voornamelijk processen (software). •  Maar wel samen een doel: het creëren van reflectie, verdieping en betekenis •  Door deze complementaire rollen met gezamenlijke focus ontstaat een sterke combinatie.
 27. 27. Inspira>e   Podium    Laboratorium    
 28. 28. •  Zorg ervoor dat op elk plein dit werkproces gaat ontstaan. •  De verschillende instellingen kunnen elkaar in dit proces aanvullen en versterken vanuit hun eigen deskundigheid en kracht. •  Daardoor ontstaan verrassende combinaties en worden nieuwe vormen van presenteren en context gecreëerd. •  Dat is een Unique Selling Point van de Petruskerk!

×