Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
27 september 2016 / LAMOT / Mechelen
Bart De Nil en Jeroen Walterus
 Wat is een
collectieplan?
 Wat is een collectieplan
niet
 In zes stappen naar een
collectieplan
TRAJECT COLLECTIEBELEIDSPLAN VLAAMSE
ERFGOEDBIBLIOTHEEK
 Wie?
• Collegagroep Vlaamse Erfgoedbibliotheek o.b.v. FARO
 Mot...
STAPPENPLAN AFSTEMMEN MET ARCHIEVEN
 Collegagroep West-Vlaanderen: Stadsarchief Ieper,
Stadsarchief Kortrijk, Stadsarchie...
INZICHT
SAMENSTELLING EN BETEKENIS
COLLECTIEBELEID
PRAKTIJK
STENEN TAFELS
STAAT OP ZICHZELF
100 PAGINA’S WAARMEE JE IEMAND KAN
DOODSLAAN
IN ZES STAPPEN NAAR EEN COLLECTIEPLAN
MOTIVATIE/HAALBAARHEID
Waarom starten met een collectiebeleidsplan?
 Motivaties
• Inzicht, kennis over de collecties verd...
STAPPENPLAN
Doel
• Doel, context, scope
Status
• Beschrijving v/d collectie
• Huidig collectievormingsprofiel
• Gebruikers...
PROCESMATIGE ASPECTEN
 Interne organisatie:
• Interne werkgroep
• Interne afstemming/terugkoppeling met bestuur, directie...
(1) DOEL, CONTEXT, SCOPE COLLECTIEPLAN
 Context van het plan ( interne en externe omgevingsanalyse)
• Organisatiecontext:...
(2) BESCHRIJVING V/D (ERFGOED)COLLECTIE
 Historiek
• herkomst en positionering van de collectie
 Beschrijving onderdelen...
(3) BESCHRIJVING HUIDIG
COLLECTIEVORMINGSPROFIEL
 Collectie-indeling (huidig profiel van de collectie)
• Zwaartepunt(en) ...
(4) GEBRUIKERS EN DIENSTVERLENING
 Wie zijn de gebruikers?
• Gebruikersonderzoek
 Wat is het gebruik v/d (digitale) coll...
(5) PRIORITEITEN COLLECTIEBELEID
Formuleer op basis van (1), (2), (3) en (4):
 Prioriteiten of streefdoelen voor het toek...
(6) SAMENWERKING ROND COLLECTIEBELEID
 Positionering en samenwerking
• netwerken (VVBAD, IFLA, Liber….)
• (culturele) par...
DAG VAN HET COLLECTIEPLAN
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51
B-1000 Brussel
tel: +32 (0)2 213 10 60
fax: +32 (0)2 213 ...
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Naar een collectieplan in 6 stappen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Naar een collectieplan in 6 stappen

1,631 views

Published on

Naar een collectieplan in 6 stappen - FARO, Bart De Nil en Jeroen Walterus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naar een collectieplan in 6 stappen

 1. 1. 27 september 2016 / LAMOT / Mechelen Bart De Nil en Jeroen Walterus
 2. 2.  Wat is een collectieplan?  Wat is een collectieplan niet  In zes stappen naar een collectieplan
 3. 3. TRAJECT COLLECTIEBELEIDSPLAN VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK  Wie? • Collegagroep Vlaamse Erfgoedbibliotheek o.b.v. FARO  Motivatie? • Erkende instellingen met kwaliteitslabel: visie op de collectievorming / collectieplan • Strategische doelstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheek: afstemming collectiebeleid partners  Hoe? • Stappenplan, leidraad (FARO): een mogelijk model
 4. 4. STAPPENPLAN AFSTEMMEN MET ARCHIEVEN  Collegagroep West-Vlaanderen: Stadsarchief Ieper, Stadsarchief Kortrijk, Stadsarchief Waregem, Gemeentearchief Anzegem, Gemeentearchief Koksijde, Intergemeentelijke archiefdienst Poperinge-Vleteren, Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Stadsarchief Wervik  Collegagroep Rest-van-Vlaanderen: Stadsarchief Leuven, Stadsarchief Mechelen, Stadsarchief Halle, Stadsarchief Tongeren, Stadsarchief Turnhout, Stadsarchief Lier, Stadsarchief Diest
 5. 5. INZICHT
 6. 6. SAMENSTELLING EN BETEKENIS
 7. 7. COLLECTIEBELEID
 8. 8. PRAKTIJK
 9. 9. STENEN TAFELS
 10. 10. STAAT OP ZICHZELF
 11. 11. 100 PAGINA’S WAARMEE JE IEMAND KAN DOODSLAAN
 12. 12. IN ZES STAPPEN NAAR EEN COLLECTIEPLAN
 13. 13. MOTIVATIE/HAALBAARHEID Waarom starten met een collectiebeleidsplan?  Motivaties • Inzicht, kennis over de collecties verdiepen • Dienstverlening verbeteren; bijsturen/evalueren van interne processen (efficiëntie) • Draagvlak bij interne en externe stakeholders vergroten (bv. transitietrajecten, (bestuurlijke) reorganisaties…) • Maatschappelijk draagvlak versterken  Haalbaarheid • Een collectieplan vraagt tijd, inzet… is die er? • Is er een draagvlak voor? (Beleid, stakeholders) • Enkel voor grotere geprofessionaliseerde organisaties?
 14. 14. STAPPENPLAN Doel • Doel, context, scope Status • Beschrijving v/d collectie • Huidig collectievormingsprofiel • Gebruikers en dienstverlening Strategie • Prioriteiten toekomstig collectiebeleid • Samenwerking Focus stappenplan: erfgoedcollecties (erfgoedbibliotheken, archieven)
 15. 15. PROCESMATIGE ASPECTEN  Interne organisatie: • Interne werkgroep • Interne afstemming/terugkoppeling met bestuur, directies, collega’s… • Timing, planning, taakafspraken…  Participatie externen: aftoetsing bij bredere groep voorzien (gebruikers, collega’s bij partnerorganisaties…)  Communicatie (interne en externe transparantie; bv. een blog)
 16. 16. (1) DOEL, CONTEXT, SCOPE COLLECTIEPLAN  Context van het plan ( interne en externe omgevingsanalyse) • Organisatiecontext: bestaan er al plannen? (Bv. beleidsplan) • Beleidscontext: lokale beleidskaders, andere decreten, wettelijke opdrachten? Ethische (beroeps)codes? • Omgevingscontext: maatschappelijke evoluties en trends  Focus v/h plan • Wat wil je bereiken, veranderen, voor wie? (Zie motivaties)  Scope van het plan • Welke collecties, diensten…? (erfgoedbibliotheken/archieven = scope erfgoedcollecties en erfgoedwerking) • Periode (van/tot) plan? -> goed aflijnen, scherp stellen!
 17. 17. (2) BESCHRIJVING V/D (ERFGOED)COLLECTIE  Historiek • herkomst en positionering van de collectie  Beschrijving onderdelen v/d collectie (fysiek/digitaal/digital born) • materiaaltypes (gedrukte publicaties, audiovisueel, e-books, games…) • Thematische onderdelen v/d collectie • cijfers omvang/aangroei v/d collectie (openbare bib.: BIOS) • fysieke staat (conditie, bewaaromstandigheden) (erfgoedcollecties) • status v/d collectieregistratie, digitalisering, digitale ontsluiting  Inschaling niveau of waardering v/d collectie (erfgoedcollecties) • Waarderingskader ‘erfgoed’ is nog te ontwikkelen (traject FARO) • Cf. studiedag FARO en prov. consulenten ‘Niet al goud wat blinkt’ • Themadossier ‘waardering en selectie’, faro | Tijdschrift over cultureel erfgoed, sept. 2015 -> zie www.faro.be
 18. 18. (3) BESCHRIJVING HUIDIG COLLECTIEVORMINGSPROFIEL  Collectie-indeling (huidig profiel van de collectie) • Zwaartepunt(en) v/d collectie (kerncollecties) • hiaten in de collectie?  Kritische analyse v/d sterktes en zwaktes collectievorming (selectiebeleid) • Bijsturen van selectie- en acquisitiebeleid? • Afstoting van collecties?
 19. 19. (4) GEBRUIKERS EN DIENSTVERLENING  Wie zijn de gebruikers? • Gebruikersonderzoek  Wat is het gebruik v/d (digitale) collecties? • Evolutie (aantal) consultaties, uitleningen (BIOS)  Hoe verloopt de dienstverlening? (evaluatie)  Valorisatie v/d collectie • Educatie, informatie, onderzoek, onderwijs, vrijetijd… • Valorisatie (erfgoed)werking: tentoonstellingen, publicaties, maatschappelijke projecten…
 20. 20. (5) PRIORITEITEN COLLECTIEBELEID Formuleer op basis van (1), (2), (3) en (4):  Prioriteiten of streefdoelen voor het toekomstig collectiebeleid • waar willen we staan over x jaar en waarom? Wat moet er veranderen, enz.  de acties om deze streefdoelen te realiseren • Verwervingsbeleid (criteria (de)selectie, vormen van verwerving…) • Registratie en digitalisering • Bewaring, preventieve conservering • Duurzame ontsluiting (digitale leeszaal) • Ontwikkeling v/d dienstverlening • Valorisatie-activiteiten  De middelen voor deze acties inschatten • personeel/financieel/infrastructureel
 21. 21. (6) SAMENWERKING ROND COLLECTIEBELEID  Positionering en samenwerking • netwerken (VVBAD, IFLA, Liber….) • (culturele) partners (lokaal, regionaal, internationaal…) • Met wie samenwerken? Voor welke acties? Hoe? • Vb: reminiscentiemateriaal aanbieden ism archieven/musea  Afstemming collectiebeleid met andere bibliotheken • Afspraken over selectie- en verzamelbeleid (= lange traditie in het openbaar bibliotheekwerk) • Afspraken over bewaring (erfgoedfocus) • Afspraken over digitalisering, digitale collecties (rol CultuurConnect)
 22. 22. DAG VAN HET COLLECTIEPLAN
 23. 23. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw Priemstraat 51 B-1000 Brussel tel: +32 (0)2 213 10 60 fax: +32 (0)2 213 10 99 e-mail: info@faronet.be www.faronet.be Bart De Nil , Jeroen Walterus bart.denil@faro.be , jeroen.walterus@faro.be

×