Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20180116 studiedag faro-conventie_sessie_actiefburgerschap

344 views

Published on

Sessie 2: Actief burgerschap en de rol van de lokale overheid. Wat is actief burgerschap? En wat is de rol van de lokale overheid hierbij? (Carine Goossens - gemeentearchivaris Beveren, Rebecca Gysen - erfgoedcel Leuven).
Erfgoedhuis Hof ter Welle. Een geïntegreerde erfgoedwerking vanuit een monument.
Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld. Bewoners en buurtcomités gaan zelf op zoek naar de roots en evoluties in hun buurt.

Published in: Government & Nonprofit
 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

20180116 studiedag faro-conventie_sessie_actiefburgerschap

 1. 1. ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE SAMEN BOUWEN AAN EEN OPEN HUIS
 2. 2. EEN LEEG HUIS HISTORIEK
 3. 3. EEN LEEG HUIS Historiek • 13de eeuw: omwalde hoeve • 14de-17de eeuw: adellijke residentie (kasteel) • 18de eeuw-1980: klooster, weeshuis en school • 1980-1999: aankoop en gemeente, leegstand en verval • 1999-2000: instandhoudingswerken • 2000-2014: leegstand • 2014-2017: restauratie • 8 september 2017: opening erfgoedhuis
 4. 4. DE ARCHITECT VISIE EN HERBESTEMMING
 5. 5. DE ARCHITECT Visie en herbestemming Situatie anno 2008 • Zoektocht naar een nieuwe bestemming van het gebouw en restauratieplannen (2008-2009) • Sterke erfgoedpubliekswerking • Collecties en werking versnipperd ondanks projectmatige samenwerking tussen gemeente en heemkundige kring
 6. 6. DE ARCHITECT Visie en herbestemming Noden anno 2008 • Professionalisering – Bewaring en ontsluiting – Publiekswerking • Centralisering – Collecties – Vragen & onderzoek • Efficiëntie • Portaalsite – Doorverwijsfunctie (Toerisme) – Geïntegreerd verhaal van het Land van Beveren (Onderwijs)
 7. 7. DE ARCHITECT Visie en herbestemming • Erfgoedhuis: fysiek vertrekpunt van waaruit alle erfgoedfuncties worden uitgevoerd • Functies Erfgoedhuis: – Kunstvitrine en depot – Erfgoedbibliotheek en studiekamer – Museum en museumdepot – Vergader- en workshopinfrastructuur – één uitzondering: archieven in nieuw AC (2020)
 8. 8. Kunstvitrine & depot
 9. 9. Museum & museumdepot
 10. 10. Erfgoedbibliotheek & studiekamer
 11. 11. Vergader- & workshopinfrastructuur
 12. 12. DE BOUWFASE TRAJECT
 13. 13. DE BOUWFASE Traject Werkgroep restauratie (vanaf 2008) - samenstelling: architect, OE, aannemer, technische diensten, eindgebruikers gebouw, bevoegde schepen - doel: initiëren en plannen van restauratie (opmaak van plannen, lastenboek, …) - frequentie: 5 x jaar
 14. 14. DE BOUWFASE Traject Werkgroep publiekswerking (vanaf 2008) - samenstelling: betrokken diensten (archief, erfgoed, toerisme en CUBECO) en schepenen, dienstencentrum Hof ter Welle vzw, Erfgoedcel Waasland, OLVP, heemkring, A.D.E.M. - op geregelde tijdstip publieksactiviteiten ontwikkelen om het gebouw, haar bewoners en de toekomstplannen onder de aandacht te brengen en interesse te ontwikkelen. - frequentie: 3 à 4 x jaar  proeftuin voor publiekswerking, bestendigen in een reguliere programmatie/werking, met resultaten van projecten het maatschappelijk draagvlak vergroten en zoveel mogelijk doelgroepen betrekken
 15. 15. PROJECTEN PUBLIEKSWERKING - Week van de Smaak - Mercator (2012) - Kidscam (2013) - Opendeurdag gemeente (2015) - Gedichtendag/winterwandeling (2015) - Workshop portretschilderen en zeefdruk (2016) - Workshop verhalen schrijven (2016)
 16. 16. KIDSCAM
 17. 17. MONDELINGE GESCHIEDENIS • Oproep getuigenissen, foto- en archiefmateriaal • 20 interviews met oud-werknemers, zusters, residerende kinderen, scouts, …
 18. 18. DE BOUWFASE Traject Werkgroep museum (vanaf 2014) - samenstelling: betrokken diensten en schepen, Erfgoedcel Waasland, provinciale museumconsulent, heemkring, onderwijs (BO+SO), jeugdauteur, Erfpunt - doel: geïntegreerd museaal concept en verhaallijnen, gefaseerde aanpak, bestaande museale collectie als onderdeel van een groter geheel - aanpak: via sectorale inspiratiebezoeken (MuZEEum Vlissingen, Ename provinciaal erfgoedcentrum, STEM Sint- Niklaas, Stadsmuseum Lokeren) en brainstormsessies - frequentie: 5 à 6 x jaar
 19. 19. DE BOUWFASE Traject communicatie • Algemeen Communicatie stand van zaken via diverse communicatiekanalen, vb. Tijdschrift Land van Beveren, gemeenteblad, Nieuwsbrief Erfgoedcel Waasland, … • Doelgericht - Beleidsmakers en politici - Gemeenteraadscommissies en -bezoeken - Medewerkers en vrijwilligers - heemkring - gidsen (opleiding) - Buurt - wijkcomité - congregatie OLVP - raad van bestuur dienstencentrum Hof ter Welle - …
 20. 20. DE OPLEVERING
 21. 21. DE OPLEVERING Openingsfeest - Academische zitting voor genodigden - Familiedag - Boekvoorstelling ‘Geesten van Hof ter Welle’ - Familiespel rond bewoners van het kasteel (Erfgoedontsluiting) - Historische fotoshoot - Grime en muziek - Open Monumentendag - Rondleidingen - Muzikale animatie - Speciaal themanummer tijdschrift Land van Beveren - Bezoekersaantallen: 3250 - Participatie met socio-culturele verenigingen: KVLV, schakersclub, fotoclub, gidsen en begeleiding spel (acteurs), …
 22. 22. WONEN, LEVEN & ONDERHOUD DYNAMIEK
 23. 23. WONEN, LEVEN EN ONDERHOUD Dynamiek • Samenwerking tussen de erfgoedactoren - gezamenlijke organisatie tentoonstellingen - gezamenlijk gebruik studiezaal - gezamenlijk programmatie activiteiten • Bredere openingsuren en publiekstoegankelijk van het erfgoedhuis - studiezaal - museum • Digitale ontsluiting en centralisatie van de collecties • Materiële uitrusting • Nieuwe dynamiek voor tijdschrift • Structureel overleg met partners en buren
 24. 24. WONEN, LEVEN EN ONDERHOUD Dynamiek • Wie werkt hier? - Balie en logistiek: onthaalmedewerker van cultuurcentrum (1/2) - Inhoudelijk en organisatorisch: erfgoeddeskundige (1) & gemeentearchivaris (1/2) - Collectiebeheer kunst: gemeentearchief (2/5) - Collectiebeheer museum: heemkring (2/5) - Collectiebeheer erfgoedbibliotheek: heemkring (1/5) - Museumpermanentie: heemkring (1/5) - Rondleidingen: toerisme en gidsenvereniging (op aanvraag)
 25. 25. WONEN, LEVEN EN ONDERHOUD Programmatie • Workshops • Archeologieateliers (2017, 2018) • Landschapschilderen (2018) • Activiteiten • Publieksevenementen (Erfgoeddag, Open Monumentendag) • Thematisch: herdenking WOI • Congressen & colloquia: Landschapscolloquium • Gasttentoonstellingen en eigen tentoonstellingen • Beveren Doorgrond (tot eind maart 2018) • Vrije Waasland (april-mei 2018) • Retrospectieve Albert Hulstaert (juni-september 2018) • Hof ter Wellelezing • Educatieve werking voor onderwijs • Erfgoedkruimel
 26. 26. CONTACTGEGEVENS Carine Goossens Gemeentearchivaris carine.goossens@beveren.be 03 750 17 51 Bert Verwerft Erfgoeddeskundige bert.verwerft@beveren.be 03 750 18 76
 27. 27. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 28. 28. Uitgangspunten • Op vraag van buurtbewoners = interesse en zin • Door en met buurtbewoners = samen • Binnen een kader = doelstellingen 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 29. 29. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 30. 30. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 31. 31. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 32. 32. Succesfactoren • Herkenbaar onderwerp • Werken in groep • Tools en begeleiding op maat • Financiële middelen om iets uit te besteden 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 33. 33. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 34. 34. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 35. 35. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 36. 36. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 37. 37. Hoogtepunten • Actief proces • Fierheid op eindresultaat • Leereffecten • Gemeenschapsvormende effecten 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 38. 38. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 39. 39. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 40. 40. 16/01/2018 Case Straathistories, Erfgoedcel stad Leuven
 41. 41. Tips • Informeel • Tijdelijk • Duidelijk vertrekpunt • Eigenaarschap 16/01/2018 Straathistories - Erfgoedcel stad Leuven

×