LMS Gardermoen 13.11.2006

1,616 views

Published on

Foredrag på konferanse om digital læringsmiljøer

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,616
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • LMS Gardermoen 13.11.2006

  1. 1. Digital kompetanse og digitale læringsmiljøer Marianne Skogerbø, Gardermoen 13.11.2006
  2. 2. Om ITU
  3. 3. Foredragets innhold <ul><li>LMS hva er det og hvilke muligheter gir det </li></ul><ul><ul><li>Undersøkelse om bruk av LMS i grunnopplæringen </li></ul></ul><ul><li>Er LMS tilstrekkelig for å m ø t e Kunnskapsl ø f tets krav om digital kompetanse i fagene? </li></ul><ul><li>Eksempler på alternative og/eller supplerende tiln æ r minger til hvordan jobbe med LMS og IKT i skolen </li></ul>
  4. 4. Hva er et LMS? <ul><li>Et LMS er et utvalg av verktøy for å støtte læringsaktiviteter og administrasjonen av dem. Verktøyene er teknisk integrert i en felles omgivelse med en felles database og har derfor delt tilgang til dokumenter, statusinformasjon og annen informasjon. De er videre presentert i et enhetlig webbasert brukergrensesnitt, hvor de opptrer visuelt og logisk konsistent overfor brukeren. </li></ul><ul><li>(Uninett ABC, temahefte om LMS) </li></ul>
  5. 5. LMS funksjonalitet <ul><li>Informasjon og administrasjon </li></ul><ul><ul><li>Reservasjon av rom og ressurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppslagstavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Fravær </li></ul></ul><ul><li>Skriftlig kommunikasjon </li></ul><ul><ul><li>Forum </li></ul></ul><ul><ul><li>Chat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilstedeoversikt </li></ul></ul><ul><ul><li>E-post </li></ul></ul><ul><li>Deling av ressurser og samhandling om innhold </li></ul><ul><ul><li>Laste opp fil </li></ul></ul><ul><ul><li>Legge til lenker </li></ul></ul><ul><ul><li>Gruppedokumenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Produksjon av e-læringsinnhold </li></ul></ul><ul><li>Vurdering og evaluering </li></ul><ul><ul><li>Oppgaveinnlevering </li></ul></ul><ul><ul><li>Mappevurdering </li></ul></ul><ul><ul><li>Testverktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistikkverktøy </li></ul></ul>Administrativ funksjonalitet Pedagogisk funksjonalitet Er det et uutnyttet potensial i LMS-ene? (UNINETT ABC temahefte om LMS)
  6. 6. Hvor viktig er LMS for skolens arbeid med IKT? Resultater av spørreundersøkelse blant 100 rektorer 27.-29 sept. 2006
  7. 7. Hvor mange skoler har LMS? <ul><li>Grunnskoler 17% </li></ul><ul><li>Videregående skoler 96% </li></ul><ul><ul><ul><li> (Tall fra 2005) </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Elevenes digitale drømmeskole <ul><li>Oppdrag til medieelever ved to videregående skoler: Beskriv din digitale drømmeskole </li></ul>
  9. 9. Elevenes digitale drømmeskole
  10. 10. Bestilling til Utdanningsdirektoratet høsten 2005: Kunnskapsdannelse og funksjonskrav knyttet til bruk av digitale læringsplattformer
  11. 11. Bakgrunn for oppdraget fra UFD/KD <ul><li>Den store og raske utbredelsen av LMS </li></ul><ul><li>Aktualisert av Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Behov for kunnskap om: </li></ul><ul><ul><li>Økonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogikk </li></ul></ul>
  12. 12. Rapporten bygger på: <ul><li>Underlagsdokument om teknologiske og markedsmessige utviklingstrekk </li></ul><ul><ul><li>Bidrag fra eStandard prosjektet </li></ul></ul><ul><li>Studie av LMS-bruk ved tre skoler </li></ul><ul><ul><li>Hovedansvar ITU </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tilgjengelig fra ITUs nettsider: http: //www . itu . no/Prosjekter/1132303580 . 51/view </li></ul></ul></ul>
  13. 13. Metode LMS-studien <ul><li>Utvalg: skoler med god pedagogisk bruk av IKT og LMS </li></ul><ul><ul><li>Skolene valgte selv informanter </li></ul></ul><ul><li>Spredning på skolenivå og type LMS </li></ul><ul><li>Fokusgruppeintervjuer </li></ul><ul><ul><li>Elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærere </li></ul></ul><ul><ul><li>Skoleleder og/eller IKT-ansvarlig </li></ul></ul><ul><li>Det er informantenes ”stemmer” vi hører </li></ul>
  14. 14. Mål med eksemplene på bruk av LMS <ul><li>Få innsikt i hvordan LMS brukes i skolehverdagen </li></ul>
  15. 15. Studie av bruk av LMS i grunnopplæringen <ul><li>Åskollen barneskole </li></ul><ul><li>Flesberg skole </li></ul><ul><li>Nesodden videregående skole </li></ul>
  16. 16. Åskollen skole <ul><li>” Da hun på et morgenmøte sa: ”dette er lettvint altså, og det går mye fortere” - da hadde vi lagt det store egget.” </li></ul><ul><li> Rektor ved Åskollen skole </li></ul>
  17. 17. Åskollen skole <ul><li>Ledelsen positiv tilrettelegger </li></ul><ul><li>Hovedmål: alle lærere personlige IKT brukere </li></ul><ul><ul><li>Delmål 1: trygge pedagogiske brukere av IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>Delmål 2: innovative brukere av IKT </li></ul></ul><ul><li>Alle lærerne har hver sin bærbare PC </li></ul><ul><li>Kompetanseheving </li></ul><ul><ul><li>IKT-utvalg/ressursgruppe bidrar med kursing og kollegaveiledning </li></ul></ul><ul><li>LMS brukes i kombinasjon med internettresursser </li></ul><ul><ul><li>Elevene gjør oppgaver på nettet som arkiveres i LMS-et </li></ul></ul><ul><li>LMS arena for å dele undervisningsopplegg </li></ul>Skoleutvikling med IKT Hvordan brukes LMS/IKT
  18. 18. Flesberg skole <ul><li>” Data er en stor del av hverdagen til de unge. De kan utrolig mye, og da må jo vi henge med og legge til rette. Det blir jo helt håpløst om vi skal sitte med gamle metoder og ikke tilpasse oss.” </li></ul><ul><li> Lærer ved Flesberg skole </li></ul>
  19. 19. Flesberg skole <ul><li>Målsetting: alle på skolen skal delta i IKT-satsingen </li></ul><ul><li>Skoleeier og skolens ledelse har prioritert datautstyr og infrastruktur </li></ul><ul><li>Alle lærerne deltok på LærerIKT </li></ul><ul><ul><li>Medførte midlertidig positivt engasjement blant lærerne </li></ul></ul><ul><li>Bærbar PC til alle lærerne var avgjørende </li></ul><ul><li>Informasjon til lærerne kun i LMS </li></ul><ul><li>Alle periodeplaner inneholder noen digitale elementer </li></ul><ul><li>LMS brukes til innlevering av skolearbeider </li></ul><ul><li>Lærerne sender påminnelser til elevene </li></ul>Skoleutvikling med IKT Hvordan brukes LMS/IKT
  20. 20. Nesodden videregående skole <ul><li>” Det er en symbiose her. Nå i 2006 kan vi si at den bærbare PC-en er avhengig av it ´s learning, og </li></ul><ul><li>it´s learning er avhenig av den bærbare PC-en.” </li></ul><ul><li>Rektor ved Nesodden vgs </li></ul>
  21. 21. Nesodden videregående skole <ul><li>Alle elever og lærere har hver sin bærbare PC </li></ul><ul><li>Store administrative fordeler ved LMS </li></ul><ul><li>Pedagogisk bruk tar tid </li></ul><ul><li>Tilgjengelighet er avgjørende for pedagogisk bruk av IKT/LMS </li></ul><ul><li>Veiledning mellom lærere og elever </li></ul><ul><li>Digital mappevurdering </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Innlevering av oppgaver </li></ul>Skoleutvikling med IKT Hvordan brukes LMS/IKT Læringsresultatene bedres totalt sett ved bruk av IKT
  22. 22. Oppsummering av skolenes erfaringer <ul><li>Tendens til bedre resultater for sterke elever </li></ul><ul><li>Mappevurdering positiv betydning for svake elever </li></ul><ul><li>Motivasjon øker ved bruk av IKT/LMS </li></ul><ul><li>Avhengig av tilpasset og bevisst bruk </li></ul><ul><li>Utfordring å få til pedagogisk bruk </li></ul><ul><li>Behov for bedre tilgang på digitale læringsressurser </li></ul><ul><li>Administrative fordeler ved LMS </li></ul>
  23. 23. Utfordringer med LMS-bruk i skolen <ul><li>LMS kan oppleves som lukket og begrensende </li></ul><ul><li>Pedagogisk bruk tar tid </li></ul><ul><li>Administrativ bruk dominerer </li></ul><ul><li>Uutnyttet pedagogisk potensial </li></ul><ul><li>Mangel på digitalt innhold / digitale læringsressurser </li></ul><ul><li>LMS i konflikt med utviklingen av Internett (Web 2.0)? </li></ul>
  24. 24. Digital kompetanse <ul><li>Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. </li></ul>
  25. 25. Digital kompetanse - en operasjonalisering <ul><li>Tilgang </li></ul><ul><ul><li>Vite om og hvordan man skaffer og/eller gjenfinner informasjon </li></ul></ul><ul><li>Organisere </li></ul><ul><ul><li>Organisere informasjon i forhold til klassifikasjon, sjanger o.l </li></ul></ul><ul><li>Integrere </li></ul><ul><ul><li>Fortolke og presentere informasjon. Innebærer oppsummering, sammenligning og kontrastering </li></ul></ul><ul><li>Evaluere </li></ul><ul><ul><li>Bedømme kvalitet, relevans og nytteverdi i informasjonen </li></ul></ul><ul><li>Skape </li></ul><ul><ul><li>Skape informasjon gjennom tilpasning, tilføyelser, design, oppfinnsomhet og gjennom dette forfatte ny informasjon </li></ul></ul>(Kilde: Educational Testing Service (ETS))
  26. 26. Hva med LMS og 2. generasjon Internett (web2.0)?
  27. 27. Læreplanen digital kompetanse i naturfag <ul><li>Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet , levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner , simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger . </li></ul>
  28. 28. ITU samarbeid med naturfagsenteret
  29. 29. Læreplanen om digital kompetanse i norsk <ul><li>Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk . Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster . I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. </li></ul>
  30. 30. Vinneren av ITUs kreativitetspris 2006
  31. 31. Hjemme hos en av beboerne
  32. 32. Kompetansemål i norsk etter 4. trinn <ul><li>ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning </li></ul><ul><li>gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder </li></ul><ul><li>foreta informasjonssøk, skape, lagre, og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy </li></ul><ul><li>finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på bibliotek og Internett </li></ul><ul><li>lage fortellinger ved å kombinere ord lyd og bilde </li></ul><ul><li>drøfte estetiske virkemidler i sammensatte tekster </li></ul>
  33. 33. Vinnerne fra Eberg skole i Trondheim!
  34. 34. Digital historiefortelling - Telling Lives <ul><li>Prosjekt ved Charlottenlund skole i Trondheim </li></ul><ul><li>Digital historiefortelling arbeider man med digitale tekster hvor man forteller ved hjelp av lyd og bilder </li></ul><ul><ul><li>Kombinere gamle fortellertradisjoner med ny teknologi </li></ul></ul><ul><li>I Telling Lives prosjektet skal elevene </li></ul><ul><ul><li>produsere digitale historiefortellinger </li></ul></ul><ul><ul><li>utveksle disse </li></ul></ul><ul><ul><li>kommentere hverandres fortellinger/filmer </li></ul></ul><ul><ul><li>diskutere tema for nye produksjoner </li></ul></ul><ul><li>Jobber med 4 av 5 grunnleggende ferdigheter! </li></ul>
  35. 35. Digital historiefortelling eksempel Fra prosjektet Ung i sentrum ved Gausdal vgs
  36. 36. Blogging ved Bugården ungdomsskole
  37. 37. Spill som læringsarena James Paul Gee på ITU konferansen 2006: ”I dataspill tilegner spillerne seg komplisert kunnskap gjennom erfaring - ikke gjennom bruksanvisninger!” (Bilder fra World of Warcraft)
  38. 38. Oppsummering <ul><li>LMS-ene har spilt en viktig rolle i skolenes arbeid med IKT </li></ul><ul><li>Pedagogisk nytteverdi avhengig av tilpasset og målrettet bruk </li></ul><ul><li>Administrativ bruk av LMS er ikke nok i seg selv for å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet! </li></ul><ul><li>Kunnskapsbehov om modeller som ikke reproduserer pedagogikk </li></ul>
  39. 39. Takk for oppmerksomheten!

  ×