IKT og Læringsutbytte

1,341 views

Published on

Foredrag for øvingslærarar på Hamar 030209

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • IKT og Læringsutbytte

  1. 1. IKT og læringsutbytte Kva veit vi og kva trur vi? IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  2. 2. Glimt frå IKT-kvardagem <ul><li>Det går ikkje alltid like lett: </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=wuxBb5Y7DDM </li></ul></ul><ul><li>Når ny teknologi pressar seg på er det godt å ha ein helpdesk: </li></ul><ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=zotTf0G9STM </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  3. 3. Ambisiøse mål <ul><li>Kunnskapsløftet : </li></ul><ul><ul><li>Å kunne bruke digitale verktøy er den 5. grunnleggjande ferdigheit </li></ul></ul><ul><li>Program for digital kompetanse 2004-2008: </li></ul><ul><ul><li>Digital kompetanse til alle </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital kompetanse: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte </li></ul></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  4. 4. Tilstanden i skulen (1) <ul><li>ITU Monitor 2007 om utviklinga frå 2005 til 2007 </li></ul><ul><ul><li>Det har vært en klar økning i bruk av tid ved datamaskin på skolen særlig elever på 7. og 9. trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Det har vært en økning i bruk av tid ved datamaskin til skolearbeid hjemme på alle trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Det har vært en økning i bruken av IKT i skolefagene norsk, engelsk og samfunnsfag på alle trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Elever på VK1 har en langt hyppigere bruk av IKT innen alle former for pedagogisk arbeid enn elever på 7. og 9. trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT brukes fortsatt mest til Internett-søk og Office-programmer </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale læringsressurser brukes lite i grunnskolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er fortsatt liten bruk av multimedia på skolen, men mer enn i 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Elever bruker multimedia i langt større grad hjemme enn på skolen. </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  5. 5. Tilstanden i skulen (2) <ul><li>Milliardinvesteringer står ubrukt ! </li></ul><ul><ul><li>Pressemelding frå Abelia etter evaluering av Program for Digital Kompetanse </li></ul></ul><ul><li>Kun 24 % av målene er oppnådd </li></ul><ul><li>Vi trenger: </li></ul><ul><ul><li>Mer kunnskap om hvordan IKT kan tas i bruk til læringsformål </li></ul></ul><ul><ul><li>Bærekraftige forretningsmodeller for utvikling av digitale læremidler </li></ul></ul><ul><ul><li>En lærer-, videre- og etterutdanning med fokus på den digitale virkeligheten  </li></ul></ul>Abelia 05.12.08 IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  6. 6. Tilstanden i lærarutdanninga <ul><li>Rapport frå NIFU STEP : </li></ul><ul><ul><li>Digital kompetanse er ikkje tilstrekkeleg integrert i norsk lærarutdanning – preg av verktøytekning meir enn integreringstenking </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital kompetanse ikkje ein naturleg del av praksistilbodet </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  7. 7. Er vi nede i ein bølgedal? <ul><li>Digitale skuffelser – og forventninger (”Bedre Skole” nr 8 2008): </li></ul><ul><ul><li>IKT i skolen fungerer utmerket når målet er å utvikle elevenes digitale ferdigheter. Men det er vanskeligere å påvise at elevene lærer bedre matematikk, norsk og naturfag gjennom digitale læremidler. Undersøkelser viser motstridende resultater. (Lars Vavik) </li></ul></ul><ul><li>Elever vil slippe PC på skolen : </li></ul><ul><ul><li>Oppslag i Bergens Tidende januar 2008 om pc-en som uroelement </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  8. 8. IKT går ikkje over! <ul><li>Lat oss halde ein ting fast: dei unge må førebu seg på den digitale kvardagen utafor skulen </li></ul><ul><li>Heller enn å kaste ut datamaskinen må vi finne dei gode måtane å bruke den på </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  9. 9. Kva veit vi om læringsutbyttet? <ul><li>Vanskeleg å måle </li></ul><ul><li>Forskningsresultata er ikkje eintydige når det gjeld læring i fag </li></ul><ul><ul><li>Varierer med fag, læraren sin digitale kompetanse, pedagogisk tilnærming osv. </li></ul></ul><ul><li>Det er lettare å finne belegg for at IKT aukar elevane sin meir almenne kompetanse som analytisk evner, kreativitet og sjølstende </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  10. 10. Norsk forskning <ul><li>Pilot-prosjektet (Ola Erstad): </li></ul><ul><ul><li>Den skriftlige aktiviteten øker for elever og lærere </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene trives godt på skolen og er generelt positive til bruk av IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærerne mener at IKT har positiv innvirkning på elevenes prestasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Elever og lærere blir i større grad produsenter enn konsumenter av kunnskap og informasjon </li></ul></ul><ul><li>Huseby-prosjektet (Dons og Bakken 2003) </li></ul><ul><ul><ul><li>Elevenes motivasjon øker gjennom bruk av varierte arbeidsmåter hvor IKT er integrert i arbeidsprosessen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elever som får i oppdrag å formidle komplisert fagkunnskap gjennom video og animasjon oppnår økt faginnsikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elever med lese- og skriveproblemer utfolder seg ofte svært rikt i sine multimedia presentasjoner </li></ul></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  11. 11. Nordisk undersøking <ul><li>Elearning Nordic 2006 (Rambøll Management): </li></ul><ul><ul><li>IKT har ein positiv effekt på elevane sine prestasjonar </li></ul></ul><ul><ul><li>Effekten er størst på dei faglege prestasjonane, men det har også ein positiv verknad på dei grunnleggande ferdigheitene som lesing og skriving </li></ul></ul><ul><ul><li>Indikasjon på at jo meir ein brukar IKT jo større effekt </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  12. 12. New Millenium Learners- studien <ul><li>15-åringer som har brukt PC i fem år eller mer har bedre resultater enn jevnaldrende som har brukt PC i kortere tid. (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Hyppig bruk hjemme – bedre resultater (PISA 2003 og 2006) </li></ul><ul><li>Kilde: http://www.slideshare.net/oysteinj/new-millenium-learners-14112008-presentation (Øystein Johannessen, Kunnskapsdep) </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  13. 13. Europeisk studie av IKT-effekt <ul><li>The ICT Impact Report 2006 rapporterer: </li></ul><ul><ul><li>Svake utslag når målt med nasjonale prøvar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærarar og elevar opplever likevel positiv verknad på fag, i grunnleggjande ferdigheiter, motivasjon, tryggleik og sjølstendig læring </li></ul></ul><ul><ul><li>Det kjem også fram at IKT ikkje blir fullt utnytta. Fleirtalet av lærarane brukar ikt til å støtte tradisjonelle undervisningsmetodar heller enn å intridusere nye læringsprosessardere elevane er aktive kunnkskapsprodusentar </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  14. 14. Eigne erfaringar og forskning <ul><li>To prosjekt: </li></ul><ul><li>Lærende Nettverk Hedmark </li></ul><ul><ul><li>Finansiert gjennom Program for digital kompetanse </li></ul></ul><ul><li>Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent (Ajerprosjektet) </li></ul><ul><ul><li>Finansiert av Norges Forskningsråd gjennom forskingsprogrammet Praksis-FoU </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  15. 15. Lærende Nettverk Hedmark <ul><li>11 skular i sør-fylket </li></ul><ul><li>Tema: IKT i praktisk-estetiske fag </li></ul><ul><li>Hovudtilnærming: </li></ul><ul><ul><li>Eleven som kunnskapsprodusent </li></ul></ul><ul><li>Tre tema-grupper (undernettverk): </li></ul><ul><ul><li>IKT i kunst og håndverk </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT i musikk </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT i kroppsøving </li></ul></ul><ul><li>Nettside: http://prosjekt.hihm.no/larendenett/ </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  16. 16. Uttrykk og verktøy LN Hedmark <ul><li>Bildebehandling og bildeforteljing </li></ul><ul><li>Digital historieforteljing </li></ul><ul><li>Animasjon </li></ul><ul><li>Lage musikk </li></ul><ul><li>Fotoorientering/fotorebus, elektronisk tidtaking,dansematter etc. </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  17. 17. Erfaringar frå nettverket <ul><li>Lærande nettverk er inspirerande, støttande og lærerikt </li></ul><ul><li>Kunst & håndverk har blitt eit nøkkelfag </li></ul><ul><ul><li>Nyttig inn i andre fag der ein skal arbeide med samansette tekstar </li></ul></ul><ul><li>Lærarane har mista angsten for IKT </li></ul><ul><li>IKT er motiverande for elevane </li></ul><ul><li>Svake elevar kan tene på IKT </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  18. 18. Nokre nettsider i LN Hedmark <ul><li>http://nordodalungdomsskole.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>http://vaalerungdomsskole.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://valbyenskole.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://grueskole.blogspot.com/ </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  19. 19. Ajerprosjektet <ul><li>Tittel: </li></ul><ul><ul><li>Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent </li></ul></ul><ul><li>3- årig aksjonsforskningsprosjekt på Ajer ungdomsskole med Åretta ungdomsskole som referanseskole </li></ul><ul><li>Finansiert med 3 mill. av Norges Forskningsråd </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  20. 20. Forskande partnerskap Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark Høgskolen Ajer ungdomsskole Hamar kommune IKT-opplæring og støtte Forskning Undervisning samtaler og refleksjonsskriving Tilrettelegge IKT IKT-drift IKT og læringsutbytte
  21. 21. Målet med prosjektet <ul><li>Å undersøke korleis systematisk bruk av IKT kan auke læringsutbytte </li></ul><ul><li>Å betre den digitale kompetansen både for lærarar og elevar ved prosjektskolen </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  22. 22. Hypotese <ul><li>Elevar som arbeider aktivt med digitale verktøy i ein rolle som kunnskapsprodusentar vil være meir motiverte og oppnå betre læringsresultat </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  23. 23. Læringsteoretisk grunnlag <ul><li>Vi støtter oss til konstruktivistisk læringsteori som sier at læring er en aktiv og sosial prosess: elevene ”konstruerer” sin egen kunnskap i samspill med hverandre og med omgivelsene </li></ul><ul><li>Konstruktivismen omfatter mange varianter hvorav noen er mer relevante enn andre </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  24. 24. Konstruksjonismen <ul><li>Konstruksjonismen (Saymour Papert) påstår at barn lærer best når dei er aktivt engasjert i å lage noko konkret som kan visast fram og beundrast, for eksempel ei teikning, ein modell, ei digital historieforteljing eller ein animasjon </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  25. 25. Det sosiokulturelle perspektivet <ul><li>Byggjer på konstruktivismen men vektlegg(iflg. Olga Dysthe): </li></ul><ul><ul><li>interaksjon og samarbeid mellom elevar </li></ul></ul><ul><ul><li>betydningen av språket og andre medierande ”artefakter” (for eksempel digitale verktøy og uttrykk) </li></ul></ul><ul><li>Læring dreier seg alltid om å læra å gjere noko med kulturelle verktøy (Roger Säljö) </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  26. 26. Kunnskapsproduksjonsperspektivet <ul><li>At elevene konstruerer sin egen kunnskap i samhandling med kvarandre og læraren </li></ul><ul><li>At elevane brukar digitale verktøy til å uttrykke denne kunnskapen og til å dele kunnskapen med andre </li></ul><ul><li>At elevane er kreative produsentar heller enn konsumentar av digitalt innhold </li></ul><ul><li>Stikkord: </li></ul><ul><li>produksjon, samarbeid og deling </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  27. 27. Kva vi trur på <ul><li>Vi trur at elevane kan læra mer i fagene ved å vektlegge produksjonsperspektivet </li></ul><ul><li>Vi trur at elevane utviklar meir digital kompetanse ved å være produsentar enn berre konsumentar av digitalt innhold </li></ul><ul><li>Vi tror at elevane kan bli meir motiverte dersom fritidskompetansen kan brukast i skulearbeidet </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  28. 28. Vi trur også på <ul><li>At ved å arbeide med digitale forteljingar, animasjon og andre samansette uttrykk blir eleven sett i produksjonsrollen </li></ul><ul><li>At meir åpenheit, samarbeid og deling kan utvikle eit læringsfellesskap i klassen </li></ul><ul><li>At å ”skrive” på Internett (wikispaces og liknande) er lærerikt og ei god førebuing til å ta del i dagens medieverden </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  29. 29. Ny teknologi støtter produksjonsperspektivet <ul><li>Kraftige, enkle og rimelige multimedia-verktøy gjer det enkelt å lage samansette tekstar (Photo Story, Movie Maker, Audacity osv) </li></ul><ul><li>Nye verktøy på Internett (web 2.0) gjer det lett å produsere og publisere samansette tekster i fellesskap med andre (Wikispaces, blogging osv) </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  30. 30. Gap mellom skole og fritid <ul><li>Internett som arena for samarbeid og deltaking er i rask utvikling </li></ul><ul><li>Dette er en viktig del av ungdommens fritid og sosialisering, men brukes lite på skolen </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  31. 31. Arbeidsformer i Ajerprosjektet <ul><li>Vi har fokusert mest på: </li></ul><ul><li>Digital historieforteljing på 9. trinn </li></ul><ul><li>Animasjon på 10. trinn </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  32. 32. Digital Historiefortelling Alle har ein historie å fortelja
  33. 33. Kva er digital historieforteljing? <ul><li>Sjanger utvikla rundt 1990 av Dana Achley og Joe Lambert i San Francisco </li></ul><ul><li>Byggjer på muntleg forteljartradisjon med den personlege stemmen i sentrum </li></ul><ul><li>Er ein kort film på 1-3 minutter </li></ul><ul><li>Kan innehalde bilete, tekst, musikk, små videosnuttar (samansett tekst) </li></ul><ul><li>Følgjer ”dei 7 elementene” </li></ul><ul><li>Innhaldet skal vera personleg: ei oppleving, ei hending, noko du brenn for, noko som har betydd mykje for deg osv </li></ul>
  34. 34. Manus <ul><li>Finn din eigen historie, relativt til eventuelt valgt tema </li></ul><ul><li>Presenter ideen din i ei responsgruppe. Responsen frå dei andre skal hjelpe deg til å ”spisse” historien </li></ul><ul><li>Skriv første utkast til manus, 100-300 ord </li></ul><ul><li>Diskuter utkastet i responsgruppa </li></ul><ul><li>Skriv ferdig manus </li></ul>
  35. 35. Dei 7 elementene <ul><li>Forteljinga må ha eit poeng </li></ul><ul><li>Bør vera spanande (dramatisk spørsmål, noko som skapar interesse osv) </li></ul><ul><li>Prega av kjensler </li></ul><ul><li>Må bruke eiga stemme </li></ul><ul><li>Kan forsterkast med musikk </li></ul><ul><li>Økonomisk bruk av bilete, lyd etc </li></ul><ul><li>Tempo, finne den rette rytmen i forteljinga </li></ul>
  36. 36. Framgangsmåte <ul><li>Manuset er grunnlaget: ca. 100-300 ord </li></ul><ul><li>Bestem kva for bilete du vil bruke </li></ul><ul><li>Bestem eventuelle andre visuelle element, t.d. avisutklipp, teikningar, figurar osv. </li></ul><ul><li>Les inn manuset ved hjelp av eit lydopptaks-program (f. eks. Audacity). Les inn fleire gonger dersom du ikkje er nøgd </li></ul><ul><li>Ta lydfila inn i eit videoredigeringsprogram (f. eks. MovieMaker eller Photostory) </li></ul><ul><li>Legg til bilete og evt. andre effektar (teikningar, lydeffektar,musikk) </li></ul>
  37. 37. Eksempel <ul><li>Stine på stasjonen </li></ul><ul><li>Öppna ögon </li></ul><ul><li>Träd </li></ul><ul><li>Framtiden eller något </li></ul><ul><li>Födelsedagen </li></ul><ul><li>Tro, tvivel och en vaniljdoft </li></ul>
  38. 38. Eksempel frå Ajer <ul><li>Katrine: ensomhet (dikt) </li></ul><ul><li>Joakim: vintersøvn (dikt) </li></ul><ul><li>Aina og Ella:The Pink Pirats (gruppearbeid engelsk ) </li></ul><ul><li>Detektiven Børre Brun (gruppearbeid norsk) </li></ul><ul><li>Armando: Pompeii </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  39. 39. Læringsutbytte <ul><li>Digital historiefortelling er eit sammensatt uttrykk som fører med seg tverrfagleg arbeid: </li></ul><ul><ul><li>Eit fagleg tema forteljinga som forteljinga skal handle om (for eksempel psykisk helse) </li></ul></ul><ul><ul><li>forteljarteknikk (norsk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk av bilete i forteljinga (k&h og norsk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lyd: musikk, lydar, stemmebruk (musikk, norsk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Redigeringsarbeid på datamaskin (IKT) </li></ul></ul>Fritt etter Anita Normann
  40. 40. Animasjon i fag <ul><li>Tverrfagleg samarbeid: kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag </li></ul><ul><li>Brukar 1/3 av k&h-timane på 10. trinn </li></ul><ul><li>To lærarar med heile tida + forskarar </li></ul><ul><li>Grupper på 3 </li></ul><ul><li>Ca to klokketimar i veka, 9 veker. </li></ul><ul><li>Oppgåve: lage animasjon i samfunnsfag eller naturfag </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  41. 41. animasjonseksempler <ul><li>Espen, Theoline og Ruben: Vietnamkrigen </li></ul><ul><li>Marta og Bella: Vietnamkrigen </li></ul><ul><li>Ann Jeanett, Sondre og Mats: Økosystemet i Frognerkjernet </li></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark
  42. 42. Kompetanse for framtida <ul><li>Brigid Barron(2004) </li></ul><ul><ul><li>“ the discourse has rapidly shifted from a concern about who has access to new information technologies to who will have the knowledge that will position them to design, create, invent, and use the technologies to enhance their personal lives and social worlds” ( </li></ul></ul><ul><li>David Buckingham (2006): </li></ul><ul><ul><li>Media literacy involves «writing» the media as well as «reading» them </li></ul></ul>IKT og læringsutbytte Terje Mølster, Høgskolen i Hedmark

  ×