Pedagogisk IKT2011 -2012<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />1<br />
Ny strategiplan 2011 - 2014<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />2<br />
Status Buskerud<br />2006 – 2011 Offensiv IKT-satsing, mange initiativ fra skoleeier. Delingskultur på tvers av skoler. ...
Krumtapp<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />4<br />
Pedagogisk IKT-ansvarlig en nøkkelrolle<br />IKT-pilotene på skolene<br />Bindeledd mot andre skoler/fylket<br />Ledersaml...
Formålet med møtet<br />Erfaringsdeling: <br />Hvordan jobber vi på egen skole med å nå målene i strategiplanen?<br />Info...
Fagnettverkene
Brukerforum itslearning
Videreutdanning
Skolebibliotek</li></ul>Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />6<br />
Ansvarlig for pedagogisk IKT er med i skolens ledergruppe og bør:<br />Være informasjonslinje for aktuelle felles digital...
Skolens IKT-piloter bør:<br />Stadig utvikle egen pedagogisk IKT-kompetanse (aktuelle verktøy, programvare, tjenester, læ...
Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />9<br />
Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />10<br />
itslearning<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />11<br />
Skolebibliotek<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />12<br />Informasjonskompetanse<br />Husk å se planene i sammen...
Digital ledelseskompetanse<br />Hvordan står det til?<br />Hvordan jobber dere med den på din skole?<br />Ledersamling Fir...
I Kjennetegn ved lederens digitale kompetanse<br />1Holdninger<br />a. være en nysgjerrig, åpen og kritisk bruker av digit...
II Kjennetegn ved lederens digitale ledelseskompetanse<br />Holdninger<br />a. være pådriver og inspirator<br />b. ha endr...
Hvordan leder du?<br />a.Organisering m/IKT-piloter<br />b. Læreren som leder – målretta bruk<br />c.Ledelsesfilosofi<br /...
Del 2: Info og tilbakemelding<br />Planer for IKT-forum<br />Hva skjer med itslearning-forum?<br />Videreutdanning IKT og ...
Mandat IKT- forum<br />I<br />IKT-forum er kanal for informasjon og erfaringsdeling om felles pedagogisk programvare, heru...
Blikket for de gode eksemplene<br />Finne<br />Dele<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />19<br />
Planlagte samlinger<br />IKT-forum 3.november Hønefoss<br />Arbeidsflyt med OneNote mm (Gulskogen skole), Outlook, Lesepen...
Sandvikakonferansen 12. oktober<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />21<br />
Fra itslearning-forum til Digital pedagogisk referansegruppe<br />Utveksle erfaringer med bruk av felles pedagogiske digit...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ledersamling vurdering og IKT 21.9.2011

294

Published on

Presentasjon for ledere med pedagogisk IKT-ansvar. Drammen.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
294
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Aktiv skoleeier – hovedansvar på skolene. Ønske om å beholde fellesforumet IKT-forum.
 • Alle skoler skal ha en leder med ansvar for pedagogisk IKT.
 • Folk blir gode av å bli spurt. Hvordan gi tips om hvem som kan vise fram god praksis? Bruke på tvers.
 • Stein Erik kontaktperson
 • Ledersamling vurdering og IKT 21.9.2011

  1. 1. Pedagogisk IKT2011 -2012<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />1<br />
  2. 2. Ny strategiplan 2011 - 2014<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />2<br />
  3. 3. Status Buskerud<br />2006 – 2011 Offensiv IKT-satsing, mange initiativ fra skoleeier. Delingskultur på tvers av skoler. Mange ressurspersoner. Kobling mot andre pedagogiske satsingsområder.<br />2011 – 2014 Ny strategiplan. Ambisiøse mål. Skolen har hovedansvaret for utviklingen. Ønske om å beholde fellesarenaen IKT-forum.<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />3<br />
  4. 4. Krumtapp<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />4<br />
  5. 5. Pedagogisk IKT-ansvarlig en nøkkelrolle<br />IKT-pilotene på skolene<br />Bindeledd mot andre skoler/fylket<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />5<br />
  6. 6. Formålet med møtet<br />Erfaringsdeling: <br />Hvordan jobber vi på egen skole med å nå målene i strategiplanen?<br />Informasjon fra og tilbakemelding til fylket:<br /><ul><li>IKT-forum
  7. 7. Fagnettverkene
  8. 8. Brukerforum itslearning
  9. 9. Videreutdanning
  10. 10. Skolebibliotek</li></ul>Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />6<br />
  11. 11. Ansvarlig for pedagogisk IKT er med i skolens ledergruppe og bør:<br />Være informasjonslinje for aktuelle felles digitale læremidler/programmer og felles utfordringer<br />Organisere skolens arbeid med pedagogisk IKT i samarbeid med IKT-pilotene og eventuelt andre superbrukere<br />Modellere læring gjennom IKT<br />Den ansvarlige får mandat fra rektor<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />7<br />
  12. 12. Skolens IKT-piloter bør:<br />Stadig utvikle egen pedagogisk IKT-kompetanse (aktuelle verktøy, programvare, tjenester, læremiddel, web 2.0)<br />Ha innsikt i strukturer og utfordringer knytta til pedagogisk bruk av IKT<br />Ha innsikt i kompetanse, god praksis og utfordringer i eget personale når det gjelder pedagogisk IKT-bruk<br />Delta i IKT-forum<br />Lage strukturer for støtte og deling av kompetanse på egen skole, herunder kompetanse fra IKT-forum, og bidra i disse (f.eks. kurs, workshop, blogg, wiki)<br />Identifisere og løfte fram gode praksiseksempler på egen skole eller i IKT-forum (se eget mandat for IKT-forum, vedlegg 2) <br />Initiere og støtte IKT-prosjekter på egen skole<br />Samarbeide med skolebibliotekar om opplegg for informasjonskompetanse og nettetikk<br />Samarbeide med fagseksjonene om aktuell kompetanse<br />IKT-pilotene skal ikke fungere som support for lærerne, men det bygges opp en"hjelp- til -selvhjelp"- kompetanse i organisasjonen<br />Følge med i fagrommene "BFK- IKT i opplæringen" og "BFK- Læringsstøttende vurdering"<br />Dele kompetanse på digitale arenaer<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />8<br />
  13. 13. Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />9<br />
  14. 14. Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />10<br />
  15. 15. itslearning<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />11<br />
  16. 16. Skolebibliotek<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />12<br />Informasjonskompetanse<br />Husk å se planene i sammenheng<br />
  17. 17. Digital ledelseskompetanse<br />Hvordan står det til?<br />Hvordan jobber dere med den på din skole?<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />13<br />
  18. 18. I Kjennetegn ved lederens digitale kompetanse<br />1Holdninger<br />a. være en nysgjerrig, åpen og kritisk bruker av digitale verktøy<br />Ferdigheter<br />b. ha grunnleggende ferdigheter<br />c. utøve informasjonskompetanse og digital dømmekraft<br />d. kjenne til de mest vanlige web 2.0-verktøyene og bruke relevante verktøy<br />e. kjenne til og beherske relevante administrative systemer og fagsystemer på skolen<br />f. kjenne til og kunne bruke digitale verktøy og ressurser som er relevante i egen avdeling og egne fag<br />g.være en synlig deltaker på skolens digitale arenaer og sørge for at disse er tidsmessige<br />h. stadig utvikle sin digitale kompetanse individuelt og sammen med kolleger i ledergruppa<br />Kunnskap<br />g. ha kunnskap om elevers digitale hverdag<br />h. ha kunnskap om hvordan digitale endringer påvirker læring og samarbeid<br />i. ha kunnskap om kjennetegn ved fagdidaktisk IKT-kompetanse<br />j. ha kunnskap av på hvilke områder IKT kan fremme læring<br />k. ha kjennskap til foresattes og elevers digitale forventninger til skolen<br />l. ha kunnskap om viktige digitale fenomener i samtiden<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />14<br />
  19. 19. II Kjennetegn ved lederens digitale ledelseskompetanse<br />Holdninger<br />a. være pådriver og inspirator<br />b. ha endringsvilje- og endringsevne<br />c. ha blikk for og legge til rette for god innovativ undervisningspraksis<br />Strategisk kompetanse<br />a. fremme pedagogisk bruk av IKT og refleksjon om hva som er god didaktikk<br />b. bidra til utvikling av god klasseledelse i det digitale klasserommet<br />c. bygge IKT inn i en helhetlig strategi for utvikling av kvalitet i opplæringen<br />d. lede utvikling av, forankring av og gjennomføring av visjoner, strategi og tiltak for skolens IKT-satsing<br />e. skape rammer for alle læreres kompetanseutvikling, f.eks. skape digitalt handlingsrom, differensiere, gi incentiver og støtte<br />f. sikre oppfølging av læreplanenes krav til elevers digitale kompetanse og dannelse<br />g. sørge for utvikling av delingskultur for læring internt på skolen og mellom skoler<br />h. fremme bruk av gode digitale læringsressurser og verktøy i fagene<br />i. sikre at skolens ledelse har eierskap og forpliktelse i forhold til skolens IKT-satsing<br />j. bruke nasjonale og regionale styringsdokumenter og forskning i skolens IKT-satsing<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />15<br />
  20. 20. Hvordan leder du?<br />a.Organisering m/IKT-piloter<br />b. Læreren som leder – målretta bruk<br />c.Ledelsesfilosofi<br />d.Kompetanse/bruk:<br />NDLA?<br />iFinger?<br />Itslearning?<br />Informasjonskompetanse<br />e. Informasjon/deling<br />f. Hva er dere gode på?<br />g. Spesielle prosjekter?<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />16<br />
  21. 21. Del 2: Info og tilbakemelding<br />Planer for IKT-forum<br />Hva skjer med itslearning-forum?<br />Videreutdanning IKT og læring?<br />Sandvika-konferansen 12. oktober<br />Noe vi har glemt?<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />17<br />
  22. 22. Mandat IKT- forum<br />I<br />IKT-forum er kanal for informasjon og erfaringsdeling om felles pedagogisk programvare, herunder læringsplattformen it’slearning. IKT-forum kan også diskutere behov for nye programmer og opplæringstiltak.<br />IKT-forum er delings- og diskusjonsarena for pedagogiske erfaringer med IKT knytta til fag, som har overføringsverdi til andre fag. Erfaringer knytta til fag bør også deles i aktuelle fagnettverk.<br />IKT-forum er delingsarena for erfaringer med systemer for kunnskapsdeling på skolene<br />IKT-forum er arena for å løfte opp og synliggjøre gode pedagogisk eksempler på skolene<br />IKT-forum er en arena for å vise fram læreres nyerverva kompetanse, for eksempel fra videreutdanning.<br />IKT-forum er arena for å drøfte og finne løsninger på utfordringer knytta til IKT i opplæringen<br />Aktiviteten i IKT-forum skal være gjennomsiktig og åpen for alle, men deltakelsen begrenses til faste medlemmer innenfor ett skoleår. Dette for å skape kontinuitet fra samling til samling.<br />IKT-forum skal bygge nettverk med andre fylker.<br />Aktivitet i IKT-forum plasseres i sammenheng med BFKs andre satsingsområder, særlig læringsstøttende vurdering, se tankekart med strategiplan.<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />18<br />Krever dialog med IKT-lederne! <br />Med dere! <br />Hvordan? <br />
  23. 23. Blikket for de gode eksemplene<br />Finne<br />Dele<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />19<br />
  24. 24. Planlagte samlinger<br />IKT-forum 3.november Hønefoss<br />Arbeidsflyt med OneNote mm (Gulskogen skole), Outlook, Lesepenn, itslearning (Nils Hjelmervik), dashbord<br />Delingssarena: nytt fra skolene<br />IKT-forum 9. – 10. feb NB! Ny dato! Drammen<br /> Dag 1: ledelse av læringsprosesser (m/klasseromsledelse) the flipped classroom<br /> Dag 2: NDLA Konferanse?<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />20<br />
  25. 25. Sandvikakonferansen 12. oktober<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />21<br />
  26. 26. Fra itslearning-forum til Digital pedagogisk referansegruppe<br />Utveksle erfaringer med bruk av felles pedagogiske digitale programmer og drøfte bruik i forhold til strategisk IKT-plan<br />Være sparringpartner for IKT-seksjon ved valg av løsninger og innstillinger<br />Foreslå tiltak for å prøve ut nye funksjoner<br />Foreslå kompetansetiltak<br />Delta i forberedelse og gjennomføring av samlinger med IKT-piloter<br />Delta i itslearnings Brukerkonferanse<br />Gi råd til hovedadministrator når det gjelder itslearning-siten for Buskerud fylkeskommune<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />22<br />
  27. 27. Digital pedagogisk referansegruppe<br />5 IKT-piloter<br />1 IKT-ansvarlig på skolene<br />1 fra Utdanningsavdelingen<br />3 fra IKT-seksjonen (LMS, Office, trådløst)<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />23<br />
  28. 28. Innspill<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />24<br />
  29. 29. Videreutdanning IKT i læring og vurdering<br />24 deltakere tar modul og 2<br />24 deltakere tar 2 moduler i år<br />Kanskje nytt tilbud denne høsten.<br /> Dere må rekruttere.<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />25<br />
  30. 30. Noe vi har glemt?<br />Ledersamling First Hotel 21.9.2011<br />26<br />
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×