Your SlideShare is downloading. ×

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

11,375

Published on

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Health & Medicine, Technology
2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
 • nasıl indirebiliriz sunumları? daha çok kişiye ulaşması ve bilginin paylaşımı açısından.. interneti olmayan arkadaşlarımız için indirebilsek çok yararlı olur. çok güzel bi sunum


  <b>[Comment posted from</b> http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/d-gebelik.html]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
11,375
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. EKTOP İK GEBELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 • 2. İçerik:
  • Tanım, Epidemiyoloji
  • Patoloji
  • Semptom, Bulgular
  • Tanı
  • Tedavi
   • Beklentisel yaklaşım, Medikal ted. , Cerrahi ted.
  • Servikal Gebelik
  • İnterstisyel Gebelik
  • Abdominal Gebelik
  • Ovaryen Gebelik
 • 3. Tanım & Epidemioloji:
  • Blastokistin endometrial kavite dışına yerleşmesi
  • İnsidans: %2
  • 1990s,Centers for Disease Control
  • Son yıllarda ↑, artan PID insidansına (özellikle klamidya) ve ART ile oluşan gebeliklerin artmasına bağlanmakta
  • En sık 35-44 yaşlar
  • Mortalite hızı azalmakta
  • Mevsimsel varyasyon
  • En sık haziran ve aralık aylarında Am J Obstet Gynecol 1999
 • 4. Patoloji:
  • L ümende koryonik villuslar -> patognomonik!
  • İmplantasyon ilk başta lümende
   • intralüminal
   • ekstralüminal
  • Patogenez:
  • 1- Fertilize ovumun uterin kaviteye pasajını geciktiren veya engelleyen faktörler
  • 2- Prematür implantasyona sebep olan embryoya ait faktörler
  • Kronik salpenjit , 6 kat ↑
  • Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994
  • %10 -> Salpingitis Isthmica Nodosa (SIN)
 • 5. Pato genez (Embryo ile ilgili):
  • Prematür implantasyon;
   • Lectin
   • İntegrin
   • Prostaglandinler
   • Modüler proteinler
  • ¼ Kardiak aktivite ( + )
  • Am J Obstet Gynecol 1989;161:157
  • Fetal kromozomal ve anatomik bozuklukların, tubal gebelik etyolojisinde yer aldığı düşünülmemektedir.
  • Fertil Steril 2000; 74:1259
 • 6. Risk faktörleri
  • Yüksek
  • Orta
  • Düşük
 • 7. Yüksek Risk Faktörleri:
  • Ektopik gebelik öyküsü :
   • Tek Doz Mtx 8%
   • Salpenjektomi 9.8%
   • Lineer Salpingostomi 15.4%
  • Fertil Steril 1997;67:421
  • Tubal Patoloji :
   • Enfeksiyon
   • Cerrahi
   • Konjenital anomaliler
   • Tümör
   • Hasar görmüş silier aktivite nedeniyle fonksiyonel bozukluk da beraberindedir.
 • 8. Yüksek Risk Faktörleri(2):
  • Sterilizasyon :
   • Başarısızlık oranı ilk yılda %0.1 ile 0.8 arasında değişir. Olan gebeliklerin üçte biri ektopiktir.
   • 30 yaşından önce sterilizasyon yapılan olgularda risk ↑
   • Bipolar koagülasyon riski ↑ N Engl J Med , 1997
  • DES Kullanımı :
   • DES kullanmış kadınların kızlarında risk 9 kat ↑
  • Fertil Steril , 1999
  • Rahim İçi Araçlar :
 • 9. Orta Risk Faktörleri
  • Pelvik Enfeksiyon:
   • Klamidya, gonore gibi enfeksiyon etkenleri tubal hasara yol açarak ektopik gebelik insidansını artırmaktadır.
  • Fertil Steril 1996
  • İnfertilite:
   • İnfertil hastalarda insidansın yüksek olması altta yatan tubal anormalliklere bağlı olabilir. ART’de kullanılan ilaçların hormonel fluktuasyona bağlı tubal motiliteyi bozdukları ve ektopik gebelikle ilişkili olabilecekleri söylenmiştir.
  • Çoklu seksüel partner
  • Sigara
 • 10. Düşük Risk Faktörleri:
  • IVF :
   • IVF hem ektopik gebelik hem de heterotopik gebelik insidansını artırmaktadır.
  • Fertil Steril 1999
  • Vajinal Duş
  • Yaş:
   • Yaş arttıkça ektopik gebelik insidansı artar. Bu, zaman içinde kümülatif risk faktörlerinin sonucu olabilir.
 • 11. Ektopik Gebelik ve ART
 • 12. Yerleşim Yerleri:
  • Ampulla (70%)
  • Isthmus (12%)
  • Fimbrial (11.1%)
  • Over (3.2%)
  • İnterstisyel(2.4%)
  • Abdomen (1.3%)
  • Hum Reprod 2002;17:3224
 • 13. Semptomlar:
  • Sıklık
  • Pelvik ağrı (90-100%)
  • Anormal kanama (50-80%)
  • Amenore (75-95%)
  • Senkop, baş dönmesi (10-25%)
  • Desidual atık (5-10%)
  • Olgular genellikle 6 ila 10 haftalık a menoreden sonra başvururlar
 • 14. Muayene Bulguları:
  • Sıklık
  • Adneksial hassasiyet (75-90%)
  • Abdominal hassasiyet (80-95%)
  • Uterin değişiklikler (20-30%)
  • Kan basıncı, nabız (15%)
  • Ateş (15%)
  • Pelvik kitle (50%)
 • 15. Ektopik Gebelikte Tanı:
  • Serum β - h CG
  • Progesteron
  • USG
  • Dilatasyon&Küretaj ??
  • Kuldosentez
  • Laparoskopi
  • Erken tanı morbiditenin azaltılması ve hastanın fertilitesinin korunması açısından Çok Önemlidir!
 • 16. β - h CG
  • İntrauterin gebelikte ilk 6 hafta boyunca serum β - h CG eksponensiyel olarak artar.
  • 48 saatte hCG’deki %66’lık artış, %85 güvenilirlik ile viable bir intrauterin gebeliği destekler.
  • β -hCG ektopik gebeliklerde ;
  • - 49 % azalır
  • - 44 % artar (normal gebelik artışlarına ulaşmadan)
  • - 7 % artar (normal gebelik benzeri artışlar)
  • Ektopik gebeliği en iyi belirleyen hCG paterni platoya ulaşandır.
 • 17. Progesteron
  • Ortalama serum Progesteron seviyesi, normal intrauterin gebeliği olanlardan daha düşüktür.
  • Normal IU gebeliklerin %90’ında progesteron > 25 ng/ml
  • Tüm ektopik gebeliklerde < 15 ng/ml
  • 5 ng/ml ↓ non viable gebelik ile ilişkilidir
 • 18. USG Bulgular ı:
  • Gestasyonel kese
   • TVUSG -> β -hCG > 1500
   • Trans abd -> β -hCG > 6500
  • UTERUS:
  • Desidualizasyona bağlı endometrial kalınlaşma
  • Psödogestasyonel kese (düzensiz ve angüler)
  • Renkli doppler:Endometriumda akım yok ve myometriumda tipik zayıf vaskülarizasyon veya soğuk patern
 • 19. USG Bulguları (Adneksler):
  • Trofoblastik doku ve kas tabakasının oluşturduğu ekojenik halka ile çevrelenmiş santral hipoekojen alan
  • Kese içinde embryo, yolk sac
  • Korpus luteum ile karışabilir. (Korpus luteum ovaryen doku içinde ekzantrik olarak periferde lokalize olur.)
  • TV-RDS ile canlı trofoblast ihtiva eden rüptüre olmamış ektopik gebelikler vasküler bir halka oluşturur.
 • 20. USG Bulguları :
  • Intraperitoneal sıvı saptanabilir.
  • Her zaman rüptür olduğunu göstermez.
  • Rüptüre olmamış ektopik gebeliklerde tubanın fimbrial ucundan batın içine hemoraji de olabilir.
 • 21. EKTOPİK GEBELİK USG BOYUT ve SERUM BİOKİMYASI İLİŞKİSİ Ultrasound Obstet Gynecol. Nov. 2006
 • 22. Dilatasyon&Küretaj
  • Plato çizen veya 48 saat içinde hCG artış oranı %50’den küçük olan hastalarda
  • Materyalde koryon villusların görülmesi ektopik gebeliği ekarte ettirir.
  • 1003 PUL vakasında, uygulanan küretajın, devam eden gebelikleri sonlandırabileceği bildirilmiş.
  • Condous, Hum Reprod 2006
  • Ektopik gebeliğin tanısında küretaj kullanılmamalıdır.
  • Kirk, Curr Obstet Gynecol 2006
 • 23. Kuldosentez
  • %70-83 -> pıhtılaşmayan kan (pozitif)
  • -> seröz sıvı (negatif)
  • -> sıvı gelmemesi veya pıhtılaşmış kan (tanısal değil)
  • Pozitif sonuç: her zaman rüptüre ektopik gebeliğe işaret etmez!
 • 24. Laparoskopi:
  • Tanıda altın standart
  • Son yıllarda diagnostik laparoskopiden operatif laparoskopi kullanımına eğilim olmuştur.
  • Diğer Tanısal Testler:
  • HSG ve selektif salpingografi
  • Falloposcopy
  • MRI
 • 25. Ayırıcı Tanı:
  • Appendi sit
  • Abort us imminens
  • R üptüre over kisti
  • PID
  • Salp enjit
  • Endometrit
  • Nephrolit iazis
  • Ovarian torsi yon
  • Intrauterine gebelik
  • Alternati f tanılar:
      • D i smenor e
      • D i sf onksiyonel uterin kanama
      • İYE
      • Diverti külit
      • Mesenteri k l enfadenit
 • 26. Tedavi Beklentisel Yakla şım Medikal Tedavi Cerrahi Tedavi
 • 27. Beklentisel Yaklaşım:
  • Başarı oranları %48 ile %100 arasında değişir.
  • K irk, Curr Opin Obstet Gynecol 2006
  • Seçilen hastalarda, ektopik kitlenin boyutu, başlangıç β hCG düzeyi, β hCG değişme paterni gibi kriterlere bağlı olarak başarı oranı değişmektedir.
  • Lund, 1955
  • 107 tubal gebelik » Gözlem
  • 1. Başarı oranı: 70%
  • Başlangıç β hCG düzeyi < 175 IU/l 96%
  • Başlangıç β hCG düzeyi > 1500 IU/l 21%
  • 2. Tedavi takip süresi:
  • Başarısız 9 gün(1-29)
  • Başarılı 15 gün(3-66)
  • Elson, Ultrasound Obstet Gynecol 2004
 • 28. Beklentisel Yaklaşım:
  • β -hCG’de düşüş paterni, ektopik gest. kese izlenmemesi, SATin üstünden uzun zaman geçmesi başarı şansını artırır.
  • Başlangıç β hCG düzeyi halen başarıyı öngörmede en değerli kriterdir.
 • 29. Avantajları & Dezavantajları:
  • Cerrahinin getireceği riskler yok
  • Fertilite üzerine etkileri:
  • * Takiben yapılan HSGler ile , vakaların %93’ünde etkilenmiş tüpün açık olduğu gösterilmiş.
  • Rantala, Fertil Steril 1997
  • * Ekspektan yönetim sonrası intrauterin gebelik oranları %63 ile 88 arasında bulunmuştur.
  • Hastalar çok yakından takip edilmelidirler.
  • Düşük ve azalan hCG düzeylerinde bile tubal rüptür olguları bildirilmiştir .
  • Tulandi, Fertil Steril 1991
  • hCG seviyesi 15 IU/l nin altına inene kadar takip önerilir.
 • 30. Medikal Tedavi:
  • Metotrexate
  • Dehidrofolat redüktazı inhibe eden folik asit analoğu
  • DNA sentezini engeller
  • *Hemodinamik olarak stabil
   • *Takip için uyumlu ve istekli
   • *Tedavi öncesi serum β -hCG < 5000 mIU/mL
   • *3 cm’den küçük kitle
   • *USG’de FKA(-)
  • Parenteral (IM veya IV)
  • Oral
  • Direk lokal enjeksiyon
 • 31. Medikal Tedavi: Aktif pulmoner hastalık peptik ülser, ilaca hipersensitivite, sistemik hastalıklar İmmün yetmezlik Emziren kadınlar Fetal kardiak aktivite Hasta uyumsuzluğu Ektopik gebelik kitlesi büyük ( > 4 cm) Hemodinamik olarak instabil Yüksek β hCG ( β hCG > 5000) Kontraendikasyonlar: Relatif Kontraendikasyonlar:
 • 32. Tek Doz Tedavi Protokolü:
  • Genellikle 4. gün hCG hafif bir artış gösterir.
  hCG, CBC, KCFT 7 hCG 4 hCG IM Mtx 50 mg/m ² 1 hCG, CBC, KCFT, Üre, Kre, Elektrolitler 0 Tetkik: Uygulanan: Gün:
 • 33. Doz Tekrarı:
  • 4. gün ß -hCG düzeyi ile 7. gün ß -hCG düzeyi arasındaki fark %15 den ↓ ikinci doz
  • Fark %15 ↑ise 15 IU/L ‘nin altına düşene kadar haftalık ß -hCG takibi
   • Haftalık takipte azalma %15’ten az ise tek doz tekrarlanır.
  • Uygulama günü ile 7. gün ß -hCG düzeyi arasında % 25 den daha az düşme olursa doz tekrarlanır
   • Bu tedaviyi alan %15-20 hasta ikinci doza gereksinim duyar
   • Bu hastaların %1 den daha azı 3. doz ihtiyacı duyar
  Lipscomb, Am J Obstet Gynecol, 1998 Dilbaz, J Reprod Med, 2006
 • 34.
  • Tek Doz Mtx Başarı Oranı:
  • 1993-2004 arası review -> % 65-95
  • % 31-27’si ilave doza ihtiyaç duymuş
  • Kirk, Ultrasound Obstet Gynecol, 2006
  • 495 hasta -> % 90,5 Başarı
  • Lipscomb, Fertil Steril, 2004
  • Ekspektan yönetimde oldugu gibi medikal tedavide de başarı oranları seçilen hasta grubuna göre farklılık gösterir.
 • 35. Tek Doz Uygulamasında Başarı veya Başarısızlığı Öngören Faktörler Kirk E et al. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2006
 • 36. Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler
  • 58 hastaya tek doz (50 mg/m2 ) methotrexate tedavisi verildi
  • Tedavi başarısızlığını öngören faktörler araştırıldı
  • Tedavi başarısızlığında önemli faktörler:
  • Subkoryonik kanama
  • Kesede embriyo varlığı
  • 1. gün serum ß -hCG seviyesinin> veya = 3,000 mIU/mL
  • ß -hCG seviyelerinin 3. günde > veya =3,500 mIU/mL
  Dilbaz S ,J Reprod Med 2006
 • 37. Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler
   • Maternal Yaş
   • Obstetrik Öykü
   • Ultrason Bulguları
   • Folik asit düzeyleri
   • hCG düzeyi
   • Tedavide n önceki ve sonraki β hCG düzeyi
  • * Başarıyı Öngören en önemli faktör: başlangıç serum hCG
   • ( > 1000 IU/L -> Yüksek Başarısızlık)
   • Dudley, Fertil Steril, 2004
 • 38. Tek Doz Uygulaması
  • ß -hCG seviyeleri MTX uygulamasından sonra ortalama 35 gün sonra 15 mIU/mL’ nin altına düşer fakat bazen bu süre 109 güne uzayabilir
  Lipscomb GH et al. N Engl J Med 1999
 • 39. Çoklu Doz Tedavi Protokolü:
  • 48 saatte hCG’deki düşüş > % 15 olana kadar veya toplam 4 doz olana kadar devam
  • Folinik asit (Leukoverin): Metabolik olarak aktif folat koenzimi
  • Mtx varlığında bile timidilat, pürin, ve metionin büosentezini restore eder. Normal hücreleri Mtx toksisitesinden kurtarır.
  hCG Folinik asit 0,1 mg/kg 2,4,6,8 hCG IM Mtx 1 mg/kg 1,3,5,7 hCG, CBC, KCFT, Üre, Kre, Elektrolitler - 0 Tetkik: Uygulanan: Gün:
 • 40. Tek ve Çoklu Doz MTX Tedavi Protokolu ACOG practice bulletin 2003
 • 41. Tek Doz vs Çoklu Doz
  • 643 Hasta -> Başarı Oranları:
  • Tek Doz (%90) vs Çoklu Doz (%95)
  • Lipscomb, Am J Obstet Gynecol, 2005
  • 108 Hasta -> Tek doz tedavi (%88,9) en az Çoklu doz kadar başarılı (%92,6)
  • Yan etkileri benzer
  • Seçilmiş hastalarda tek doz ilk seçenek olmalı
  • Alleyasin, Feril Steril, 2006
  • Barnhart, Obstet Gynecol, 2003
  • Tek Doz Mtx tedavisi ; düşük hCG düzeyi olan, kardiak aktivitesi olmayan seçilmiş hasta grubuna uygulanırsa başarılı olur.
 • 42. Tek Doz vs Çoklu Doz
  • Daha ucuz
  • Yan etki az
  • Daha az sıkı takip
  • Folinik aside ihtiyaç duymaz
  • Daha pahalı
  • Yan etki fazla
  • Yakın takip
   • Barnhart, Obstet Gynecol, 2003
 • 43.
  • 61 hastaya tek ve çoklu doz MTX tedavisi verildi
  • 4-6 ay sonra HSG
  • Lojistik regresyon kullanılarak hastaların yaş, gravida, parite, başlangıç ß -hCG seviyesi, adneksiyel kitle boyutu, MTX verilme şekli ile HSG sonuçları karşılaştırıldı
  • ipsilateral geçiş (+)
   • çoklu doz -> %56
   • tek doz -> % 83.9
  • Karşı tüpten geçiş istatistiksel olarak anlamlı olmasa da tek doz alan grupta yüksek bulundu.
  Fertil Steril 2007
 • 44. Monitörizasyon :
  • * Yan Etkileri:
   • Stomatit
   • Konjunktivit
   • Gastrit
   • Enterit
   • Dermatit
   • Pneumonit
   • Alopesi
   • Kc enzimlerinde yükselme
   • Kemik İliği Supresyonu
   • *Seri USG takiplerinde ektopik gebeliğin boyutunun arttığı ve haftalarca kaldığı izlenir.
   • Brown, Obstet Gynecol, 1991
   • *Bu kitle persiste ektopik gebelikten ziyade oluşan hematoma bağlıdır. Tedavi başarısızlığını göstermez.
   • Atri, Radiology, 1992
 • 45. Monitörizasyon :
  • 6-7 gün sonra kısa süreli (1-2 gün) hafif bir karın ağrısı sık!
   • Tubal aborta veya hematomdan dolayı tüpün distansiyonuna bağlı
   • Asetominofen verilebilir.
  • Pelvik muayeneden kaçınılmalıdır.
  • Travmatik rüptür riskinden dolayı koit yasaklanmalıdır.
  • Tedaviden en az 1 ay sonraya kadar kontrasepsiyon önerilmeli!
  • Rh negatif olup sensitize olmamış hastalarda
  • Anti D İmmunglobulin 250IU (50 µ g) dozunda mutlaka verilmelidir!!!
 • 46. Medikal Tedavi:
  • Kombine Tedavi (Mifepristone + Metotrexate)
  • *212 ektopik gebelikte Mifepristonun eklenmesi Mtx’in etkinliğini artırmamış.
  • Rozenberg, Hum Reprod, 2003
  • Metotrexate USG eşliğinde veya laparoskopik yöntemle LOKAL olarak verilebilir.
  • *USG eşliğinde Mtx -> %83
  • Fernandez, Fertil Steril, 1993
 • 47. Medikal Tedavi:
  • Lokal enjeksiyon:
   • Hiperozmolar Glukoz
   • KCl
   • PGF2 α
  • Son yıllarda lokal ve sistemik Mtx’i karşılaştıran çalışma yapılmamıştır.
   • Başarı oranları benzer
   • Sistemik tedavi özel deneyim ve beceri gerektirmez
   • Laparoskopik olarak uygulanması pratik değildir
 • 48. Medikal Tedavi:
  • Fertilite:
   • Tedavi sonrası kümülatif intrauterin gebelik oranları :
   • 1 yıldan sonra %57,5
   • 2 yıldan sonra %66,9
   • Gervaise, Fertil Steril, 2004
   • Kümülatif ektopik gebelik oranları:
   • 1 yıldan sonra %15,4
   • 2 yıldan sonra %23,7
   • Bu oranlar salpenjektomi (%17) ve salpingotomi (%16) sonrası oranlar ile benzerdir.
   • Bangsgaard, BJOG, 2003
 • 49. Cerrahi Tedavi: Cerrahi Tedavi Konservatif Tedavi Radikal Cerrahi
  • Salpenjektomi
  • Salpingostomi
  • Salpingotomi
  • Fimbrial Ekspresyon
 • 50. Cerrahi Tedavi Endikasyonları:
  • Cerrahi ; hemodinamik olarak stabil bir hastada Tv USG ile tubal ektopik gebelik izlendiği takdirde düşünülmeli !!
  • Ultrasonda herhangi bir kitle saptanmaz ise, ameliyat esnasında da büyük bir ihtimalle görülmeyecektir!
  • Rüptüre ektopik gebelik (özellikle instabil hastada)
  • Medikal tedaviye uyumsuzluk veya kontrendike olması
  • Rüptür olasılığında sağlık merkezine zamanında ulaşamayacak olması
  • Medikal tedavinin başarısız olması
 • 51. Cerrahi Tedavi:
  • Salpingostomi: Tüpün antimezenterik yüzünden 10-15 mm lineer insizyon ile ektopik gebelik ürünlerinin dışarıya çıkarılması
  • İnsizyon sekonder olarak iyileşmeye bırakılır.
  • En yaygın kullanılan yöntemdir.
  • Kanamayı önlemek amacı ile işlem öncesinde vasopressin enjeksiyonu yapılabilir.
  • Salpingotomi: İnsizyon sütür ile kapatılır.
 • 52. Salpingostomi vs salpingotomi:
  • Prognoz açısından iki teknik arasında fark yok.
  • Tulandi, saleh 1999
  • Fertilite ve yapışıklık oranları benzerdir.
  • Fujishita, Hum Reprod, 2004
  • Salpingostomide istatistiksel olarak anlamlı olmayan düşük başarıya eğilim ve düşük tubal patens
  • IU gebelik oranları ve rekürren EG oranları benzer
  • Cochrane 2007
 • 53. Radikal Cerrahi Tedavi:
  • Salpenjektomi: Fallop tüpünün hasar gördüğü durumlarda uygulanır.
  • Rezeke ederken tüpün interstisyel parçasının dış 1/3’ünden fazlası eksize edilmemelidir.
  • Kornual rezeksiyon stumpta çok nadir de olsa görülen ektopik gebelik riskini azaltır.
  • Laparoskopik veya laparotomi ile yapılabilir.
 • 54. Radikal Cerrahi Tedavi: Laparoskopik Salpenjektomi
 • 55. Radikal Cerrahi Tedavi: Elektrocerrahi kullanılarak yapılan Laparoskopik Salpenjektomi
 • 56. Radikal Cerrahi Tedavi: Vasküler Anatomi
 • 57. Cerrahi Tedavi:
  • Segmental Rezeksiyon ve Reanastomoz:
   • Salpingostomi sonrası durdurulamayan kanama, aşırı doku hasarı nedeniyle konservatif yöntemlerin kullanılamadığı
   • Fertilitenin korunması istenilen durumlarda
  • Fimbrial Operasyonlar: (Tubal Milking)
   • Sonrasında tekrarlayan ektopik gebelik oranları
   • Persiste trofoblastik hastalık riski yüksek
 • 58. Cerrahi Tedavi:
  • İmplantasyon sahasından kontrol edilemeyen kanama
  • Aynı tüpte reküren ektopik gebelik
  • Çok fazla hasar görmüş tüp
  • Büyük ektopik gebelik ( > 5 cm)
  • Çocuk istemeyen kadınlarda
  • Salpenjektomi
  • Rüptüre olmamış ektopik gebelikte
  • Gelecekteki fertilite potansiyeli korunmak isteniyorsa
  • Salpingostomi
 • 59. Salpenjektomi vs Salpingostomi:
  • Salpingostomi sonrası IU gebelik oranları > Salpenjektomi sonrası IU gebelik oranları
  • Yao, Fertil Steril, 1997
  • Bangsgaard, BJOG, 2003
  • Diğer çalışmalarda farklı sonuçlar
 • 60. Laparoskopi vs Laparotomi:
  • L/S:
   • Daha az kan kaybı
   • Daha az analjezik ihtiyacı
   • Hastanede kalış süresi kısa
   • Maliyeti düşük
  • Sonuç: Laparoskopik konservatif cerrahi laparotomiye üstün !
  • Reprodüktif sonuç her ikisinde de aynı.
  • Murphy, Fertil Steril, 1992
  • Vermesh, Obstet Gynecol, 1989
  • Lundorff, Acta Obstet Gynecol scand, 1991
 • 61. L/S Salpingostomi vs LPT ile Salpingostomi
  • Tubal EG’liğin yok edilmesi açısından ; Laparoskopik Salpingostomi açık cerrahi yaklaşımdan daha az başarılı
  • Laparoskopik cerrahinin maliyeti daha düşük !
  • Uzun dönem takipte intrauterin gebelik oranında farklılık yoktur. Fakat düşük rekürren EG’e eğilim vardır.
   • Hajenius ,Cochrane Database Syst Rev 2007
 • 62. Persiste Ektopik Gebelik:
  • Laparoskopik salpingostomi sonrası (%8) laparotomiye (%4) oranla daha sık görülür.
  • Yao, Fertil Steril, 1997
  • Salpingostomi sonrası 1. gün β hCG > %50 azalması durumunda persistan EG olasılığı çok azdır.
  • 1. gün β hCG’deki düşüş > %76 -> persistan EG %0
  • Spandorfer, Fertil Steril, 1997
  • Haftalık β hCG takibi önerilir.
  • 1 hafta sonra preop değerin %5’inden az ise -> Komplet Rezolüsyon
  • Yüksek ise 1 hafta sonra tekrarlanır.
  • Tulandi, Up To Date, 2006
  • Tedavi: 50 mg/m ² tek doz MTX
 • 63. Medikal Tedavi vs Cerrahi Tedavi
  • Çoklu doz MTX vs L/S salpingotomi
   • Başarı açısından fark yok
   • MTX alan grupta ilaca bağlı yan etki %61
   • Cerrahi sonrası persiste vakalarda MTX’e yan etki %12
   • MTX alan grupta tedavi maliyeti ve işgücü kaybı ↑
   • Fertilite ve ektopik gebelik rekürrensi açısından fark yok
  • Tek doz MTX vs L/S salpingotomi
   • Cerrahiye oranla daha az başarılı
   • Yan etki MTX alan grupta ↑
   • Tek doz tedavi cerrahiye göre daha cost-efective
   • İleri dönemde iki tedavi arasında fertilite yönünden fark yok
  Hajenius ,Cochrane Database Syst Rev 2007
 • 64. Servikal Gebelik:
  • Nadir , ektopik gebeliklerin %1’inden azını oluşturur.
  • Sebebi ?
  • * Servikal veya uterin cerrahiye bağlı lokal patolojiler
  • * Fertilize ovumun endoservikal kanala hızlı transferi
 • 65. Servikal Gebelik:
  • Ağrısız vajinal kanama, alt abdomen ağrısı, kramplar
  • Tuşede uterusa göre büyümüş, yumuşak serviks palpe edilir.(kum saati)
  • Tanı USG ile konur:
   • *Ekojenik halka ile çevrilmiş intraservikal kese
   • *Kapalı internal servikal os
   • *Endoservikal dokunun trofoblastik invazyonu
 • 66. Servikal Gebelik:
  • Ayırıcı tanı: Abort eden intrauterin gebelik
  • Sezaryen skar gebeliği
  • Tedavi: Stabil hastada Çokludoz Mtx
  • Kardiak aktivite( + ) ise lokal KCl enjeksiyonu
  • Yao, Current Prob in Obstet Gynecol and Fertility 2000
  • Cerrahi tedavi: Dilatasyon ve Küretaj
  • Kontrol altına alınamayan kanama -> Histerektomi
  • Uterin arter embolizasyonu
 • 67. İnterstisyel Gebelik
  • 1/2500-5000 gebelik
  • İpsilateral salpenjektomi de risk faktörü!
  • 2-2.5 % mortalite, tanı geç konur.
  • Rüptür sık görülür
 • 68. METHOTREXATE TEDAVİSİ Kornual Gebelik
  • Medikal tedavi ilk seçenek
  • Çoğunlukla çoklu-doz tedavisi tercih edilir
  • Başarı -> %66-%100
  • Tek doz tedavisinin başarılı olduğu vakalarda bildirilmiştir
    Dilbaz S et al. J Reprod Med 2005
 • 69. Abdominal Gebelik
  • Primer: Blastokistin peritona vaya abdominal yüzeylere direk implantasyonu
  • Sekonder: Embryonun tüpten abortu sonrası implante olması
  • 1/50000
  • Tanı için Laparoskopi
  • P lasentanın yerinde bırakılmasıdır.
  • MTX verilebilir.
 • 70. Ovaryen Gebelik
  • 1/7000
  • İnfertilite öyküsü veya önceki ektopik gebelik ile ilişkili değildir.
  • Tanı cerrahi sırasında konur.
  • Tedavi: Laparoskopik Cerrahi Eksizyon
 • 71. Ektopik gebelik tanısal akış şeması Hemodinamik boz.(+) Hemodinamik boz.(-) Gebelik lokasyonu ektopik Hemodinamik boz.(-) Gebelik lokasyonu bilinmiyor Cerrahi ted. ve stabilizasyon Cerrahi veya medikal ted. Seri USG ve hCG izlemi non-viable gebelik viable gebelik EG IUP Cerrahi / Medikal ted. D&C Villus (+) Villus (-) Spontan abortus EG Cerrahi/Medikal ted.
 • 72. Sonuç:
  • Ektopik Gebelik sonrası reprodüktif performans
  • 1 EG -> %15
  • 2 EG -> %30
    • Farquhar, Lancet, 2005
    • Tulandi, Fertil Steril, 1998
  • Ektopik gebelik öyküsü olan kadınlarda IU gebelik %38-89 arasında değişir.
  • Etkileyen Faktörler:
   • Önceki infertilite öyküsü***
   • Tubal hasar
   • Maternal yaş
   • RİA ile gebe kalan hastalarda prognoz daha iyi
 • 73. Sonuç:
  • Cerrahiden sonra spontan gebeliklerin %93’ü ilk 18 ayda olur.
  • Dubuisson, Fertil Steril,1990
  • İlk 12-18 ayda konsepsiyon olmaz veya karşı taraf tüp hasarlı ise IVF merkezine yönlendirilmeli.
  • Hastane dışı uygulanabilirlik ve anestezi komplikasyonlarının olmaması nedeniyle MTX erken tan ı konmuş hastalarda iyi bir tedavi seçeneğidir.
 • 74.
  • ilginiz için teşekkürler
  Hayatımda gördüğüm en ilginç ektopik gebelik vakası

×