• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com
 

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

on

 • 14,997 views

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

Statistics

Views

Total Views
14,997
Views on SlideShare
13,825
Embed Views
1,172

Actions

Likes
10
Downloads
0
Comments
2

8 Embeds 1,172

http://www.jinekolojivegebelik.com 1067
http://www.saglikmemurlari.com 65
http://www.tipfakultesi.org 17
http://tipfakultesi.org 11
http://www.slideshare.net 9
http://209.85.129.132 1
http://209.85.135.132 1
http://static.slidesharecdn.com 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • nasıl indirebiliriz sunumları? daha çok kişiye ulaşması ve bilginin paylaşımı açısından.. interneti olmayan arkadaşlarımız için indirebilsek çok yararlı olur. çok güzel bi sunum


  <b>[Comment posted from</b> http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/d-gebelik.html]
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Good
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com Presentation Transcript

  • EKTOP İK GEBELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
  • İçerik:
   • Tanım, Epidemiyoloji
   • Patoloji
   • Semptom, Bulgular
   • Tanı
   • Tedavi
    • Beklentisel yaklaşım, Medikal ted. , Cerrahi ted.
   • Servikal Gebelik
   • İnterstisyel Gebelik
   • Abdominal Gebelik
   • Ovaryen Gebelik
  • Tanım & Epidemioloji:
   • Blastokistin endometrial kavite dışına yerleşmesi
   • İnsidans: %2
   • 1990s,Centers for Disease Control
   • Son yıllarda ↑, artan PID insidansına (özellikle klamidya) ve ART ile oluşan gebeliklerin artmasına bağlanmakta
   • En sık 35-44 yaşlar
   • Mortalite hızı azalmakta
   • Mevsimsel varyasyon
   • En sık haziran ve aralık aylarında Am J Obstet Gynecol 1999
  • Patoloji:
   • L ümende koryonik villuslar -> patognomonik!
   • İmplantasyon ilk başta lümende
    • intralüminal
    • ekstralüminal
   • Patogenez:
   • 1- Fertilize ovumun uterin kaviteye pasajını geciktiren veya engelleyen faktörler
   • 2- Prematür implantasyona sebep olan embryoya ait faktörler
   • Kronik salpenjit , 6 kat ↑
   • Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994
   • %10 -> Salpingitis Isthmica Nodosa (SIN)
  • Pato genez (Embryo ile ilgili):
   • Prematür implantasyon;
    • Lectin
    • İntegrin
    • Prostaglandinler
    • Modüler proteinler
   • ¼ Kardiak aktivite ( + )
   • Am J Obstet Gynecol 1989;161:157
   • Fetal kromozomal ve anatomik bozuklukların, tubal gebelik etyolojisinde yer aldığı düşünülmemektedir.
   • Fertil Steril 2000; 74:1259
  • Risk faktörleri
   • Yüksek
   • Orta
   • Düşük
  • Yüksek Risk Faktörleri:
   • Ektopik gebelik öyküsü :
    • Tek Doz Mtx 8%
    • Salpenjektomi 9.8%
    • Lineer Salpingostomi 15.4%
   • Fertil Steril 1997;67:421
   • Tubal Patoloji :
    • Enfeksiyon
    • Cerrahi
    • Konjenital anomaliler
    • Tümör
    • Hasar görmüş silier aktivite nedeniyle fonksiyonel bozukluk da beraberindedir.
  • Yüksek Risk Faktörleri(2):
   • Sterilizasyon :
    • Başarısızlık oranı ilk yılda %0.1 ile 0.8 arasında değişir. Olan gebeliklerin üçte biri ektopiktir.
    • 30 yaşından önce sterilizasyon yapılan olgularda risk ↑
    • Bipolar koagülasyon riski ↑ N Engl J Med , 1997
   • DES Kullanımı :
    • DES kullanmış kadınların kızlarında risk 9 kat ↑
   • Fertil Steril , 1999
   • Rahim İçi Araçlar :
  • Orta Risk Faktörleri
   • Pelvik Enfeksiyon:
    • Klamidya, gonore gibi enfeksiyon etkenleri tubal hasara yol açarak ektopik gebelik insidansını artırmaktadır.
   • Fertil Steril 1996
   • İnfertilite:
    • İnfertil hastalarda insidansın yüksek olması altta yatan tubal anormalliklere bağlı olabilir. ART’de kullanılan ilaçların hormonel fluktuasyona bağlı tubal motiliteyi bozdukları ve ektopik gebelikle ilişkili olabilecekleri söylenmiştir.
   • Çoklu seksüel partner
   • Sigara
  • Düşük Risk Faktörleri:
   • IVF :
    • IVF hem ektopik gebelik hem de heterotopik gebelik insidansını artırmaktadır.
   • Fertil Steril 1999
   • Vajinal Duş
   • Yaş:
    • Yaş arttıkça ektopik gebelik insidansı artar. Bu, zaman içinde kümülatif risk faktörlerinin sonucu olabilir.
  • Ektopik Gebelik ve ART
  • Yerleşim Yerleri:
   • Ampulla (70%)
   • Isthmus (12%)
   • Fimbrial (11.1%)
   • Over (3.2%)
   • İnterstisyel(2.4%)
   • Abdomen (1.3%)
   • Hum Reprod 2002;17:3224
  • Semptomlar:
   • Sıklık
   • Pelvik ağrı (90-100%)
   • Anormal kanama (50-80%)
   • Amenore (75-95%)
   • Senkop, baş dönmesi (10-25%)
   • Desidual atık (5-10%)
   • Olgular genellikle 6 ila 10 haftalık a menoreden sonra başvururlar
  • Muayene Bulguları:
   • Sıklık
   • Adneksial hassasiyet (75-90%)
   • Abdominal hassasiyet (80-95%)
   • Uterin değişiklikler (20-30%)
   • Kan basıncı, nabız (15%)
   • Ateş (15%)
   • Pelvik kitle (50%)
  • Ektopik Gebelikte Tanı:
   • Serum β - h CG
   • Progesteron
   • USG
   • Dilatasyon&Küretaj ??
   • Kuldosentez
   • Laparoskopi
   • Erken tanı morbiditenin azaltılması ve hastanın fertilitesinin korunması açısından Çok Önemlidir!
  • β - h CG
   • İntrauterin gebelikte ilk 6 hafta boyunca serum β - h CG eksponensiyel olarak artar.
   • 48 saatte hCG’deki %66’lık artış, %85 güvenilirlik ile viable bir intrauterin gebeliği destekler.
   • β -hCG ektopik gebeliklerde ;
   • - 49 % azalır
   • - 44 % artar (normal gebelik artışlarına ulaşmadan)
   • - 7 % artar (normal gebelik benzeri artışlar)
   • Ektopik gebeliği en iyi belirleyen hCG paterni platoya ulaşandır.
  • Progesteron
   • Ortalama serum Progesteron seviyesi, normal intrauterin gebeliği olanlardan daha düşüktür.
   • Normal IU gebeliklerin %90’ında progesteron > 25 ng/ml
   • Tüm ektopik gebeliklerde < 15 ng/ml
   • 5 ng/ml ↓ non viable gebelik ile ilişkilidir
  • USG Bulgular ı:
   • Gestasyonel kese
    • TVUSG -> β -hCG > 1500
    • Trans abd -> β -hCG > 6500
   • UTERUS:
   • Desidualizasyona bağlı endometrial kalınlaşma
   • Psödogestasyonel kese (düzensiz ve angüler)
   • Renkli doppler:Endometriumda akım yok ve myometriumda tipik zayıf vaskülarizasyon veya soğuk patern
  • USG Bulguları (Adneksler):
   • Trofoblastik doku ve kas tabakasının oluşturduğu ekojenik halka ile çevrelenmiş santral hipoekojen alan
   • Kese içinde embryo, yolk sac
   • Korpus luteum ile karışabilir. (Korpus luteum ovaryen doku içinde ekzantrik olarak periferde lokalize olur.)
   • TV-RDS ile canlı trofoblast ihtiva eden rüptüre olmamış ektopik gebelikler vasküler bir halka oluşturur.
  • USG Bulguları :
   • Intraperitoneal sıvı saptanabilir.
   • Her zaman rüptür olduğunu göstermez.
   • Rüptüre olmamış ektopik gebeliklerde tubanın fimbrial ucundan batın içine hemoraji de olabilir.
  • EKTOPİK GEBELİK USG BOYUT ve SERUM BİOKİMYASI İLİŞKİSİ Ultrasound Obstet Gynecol. Nov. 2006
  • Dilatasyon&Küretaj
   • Plato çizen veya 48 saat içinde hCG artış oranı %50’den küçük olan hastalarda
   • Materyalde koryon villusların görülmesi ektopik gebeliği ekarte ettirir.
   • 1003 PUL vakasında, uygulanan küretajın, devam eden gebelikleri sonlandırabileceği bildirilmiş.
   • Condous, Hum Reprod 2006
   • Ektopik gebeliğin tanısında küretaj kullanılmamalıdır.
   • Kirk, Curr Obstet Gynecol 2006
  • Kuldosentez
   • %70-83 -> pıhtılaşmayan kan (pozitif)
   • -> seröz sıvı (negatif)
   • -> sıvı gelmemesi veya pıhtılaşmış kan (tanısal değil)
   • Pozitif sonuç: her zaman rüptüre ektopik gebeliğe işaret etmez!
  • Laparoskopi:
   • Tanıda altın standart
   • Son yıllarda diagnostik laparoskopiden operatif laparoskopi kullanımına eğilim olmuştur.
   • Diğer Tanısal Testler:
   • HSG ve selektif salpingografi
   • Falloposcopy
   • MRI
  • Ayırıcı Tanı:
   • Appendi sit
   • Abort us imminens
   • R üptüre over kisti
   • PID
   • Salp enjit
   • Endometrit
   • Nephrolit iazis
   • Ovarian torsi yon
   • Intrauterine gebelik
   • Alternati f tanılar:
       • D i smenor e
       • D i sf onksiyonel uterin kanama
       • İYE
       • Diverti külit
       • Mesenteri k l enfadenit
  • Tedavi Beklentisel Yakla şım Medikal Tedavi Cerrahi Tedavi
  • Beklentisel Yaklaşım:
   • Başarı oranları %48 ile %100 arasında değişir.
   • K irk, Curr Opin Obstet Gynecol 2006
   • Seçilen hastalarda, ektopik kitlenin boyutu, başlangıç β hCG düzeyi, β hCG değişme paterni gibi kriterlere bağlı olarak başarı oranı değişmektedir.
   • Lund, 1955
   • 107 tubal gebelik » Gözlem
   • 1. Başarı oranı: 70%
   • Başlangıç β hCG düzeyi < 175 IU/l 96%
   • Başlangıç β hCG düzeyi > 1500 IU/l 21%
   • 2. Tedavi takip süresi:
   • Başarısız 9 gün(1-29)
   • Başarılı 15 gün(3-66)
   • Elson, Ultrasound Obstet Gynecol 2004
  • Beklentisel Yaklaşım:
   • β -hCG’de düşüş paterni, ektopik gest. kese izlenmemesi, SATin üstünden uzun zaman geçmesi başarı şansını artırır.
   • Başlangıç β hCG düzeyi halen başarıyı öngörmede en değerli kriterdir.
  • Avantajları & Dezavantajları:
   • Cerrahinin getireceği riskler yok
   • Fertilite üzerine etkileri:
   • * Takiben yapılan HSGler ile , vakaların %93’ünde etkilenmiş tüpün açık olduğu gösterilmiş.
   • Rantala, Fertil Steril 1997
   • * Ekspektan yönetim sonrası intrauterin gebelik oranları %63 ile 88 arasında bulunmuştur.
   • Hastalar çok yakından takip edilmelidirler.
   • Düşük ve azalan hCG düzeylerinde bile tubal rüptür olguları bildirilmiştir .
   • Tulandi, Fertil Steril 1991
   • hCG seviyesi 15 IU/l nin altına inene kadar takip önerilir.
  • Medikal Tedavi:
   • Metotrexate
   • Dehidrofolat redüktazı inhibe eden folik asit analoğu
   • DNA sentezini engeller
   • *Hemodinamik olarak stabil
    • *Takip için uyumlu ve istekli
    • *Tedavi öncesi serum β -hCG < 5000 mIU/mL
    • *3 cm’den küçük kitle
    • *USG’de FKA(-)
   • Parenteral (IM veya IV)
   • Oral
   • Direk lokal enjeksiyon
  • Medikal Tedavi: Aktif pulmoner hastalık peptik ülser, ilaca hipersensitivite, sistemik hastalıklar İmmün yetmezlik Emziren kadınlar Fetal kardiak aktivite Hasta uyumsuzluğu Ektopik gebelik kitlesi büyük ( > 4 cm) Hemodinamik olarak instabil Yüksek β hCG ( β hCG > 5000) Kontraendikasyonlar: Relatif Kontraendikasyonlar:
  • Tek Doz Tedavi Protokolü:
   • Genellikle 4. gün hCG hafif bir artış gösterir.
   hCG, CBC, KCFT 7 hCG 4 hCG IM Mtx 50 mg/m ² 1 hCG, CBC, KCFT, Üre, Kre, Elektrolitler 0 Tetkik: Uygulanan: Gün:
  • Doz Tekrarı:
   • 4. gün ß -hCG düzeyi ile 7. gün ß -hCG düzeyi arasındaki fark %15 den ↓ ikinci doz
   • Fark %15 ↑ise 15 IU/L ‘nin altına düşene kadar haftalık ß -hCG takibi
    • Haftalık takipte azalma %15’ten az ise tek doz tekrarlanır.
   • Uygulama günü ile 7. gün ß -hCG düzeyi arasında % 25 den daha az düşme olursa doz tekrarlanır
    • Bu tedaviyi alan %15-20 hasta ikinci doza gereksinim duyar
    • Bu hastaların %1 den daha azı 3. doz ihtiyacı duyar
   Lipscomb, Am J Obstet Gynecol, 1998 Dilbaz, J Reprod Med, 2006
   • Tek Doz Mtx Başarı Oranı:
   • 1993-2004 arası review -> % 65-95
   • % 31-27’si ilave doza ihtiyaç duymuş
   • Kirk, Ultrasound Obstet Gynecol, 2006
   • 495 hasta -> % 90,5 Başarı
   • Lipscomb, Fertil Steril, 2004
   • Ekspektan yönetimde oldugu gibi medikal tedavide de başarı oranları seçilen hasta grubuna göre farklılık gösterir.
  • Tek Doz Uygulamasında Başarı veya Başarısızlığı Öngören Faktörler Kirk E et al. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2006
  • Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler
   • 58 hastaya tek doz (50 mg/m2 ) methotrexate tedavisi verildi
   • Tedavi başarısızlığını öngören faktörler araştırıldı
   • Tedavi başarısızlığında önemli faktörler:
   • Subkoryonik kanama
   • Kesede embriyo varlığı
   • 1. gün serum ß -hCG seviyesinin> veya = 3,000 mIU/mL
   • ß -hCG seviyelerinin 3. günde > veya =3,500 mIU/mL
   Dilbaz S ,J Reprod Med 2006
  • Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler
    • Maternal Yaş
    • Obstetrik Öykü
    • Ultrason Bulguları
    • Folik asit düzeyleri
    • hCG düzeyi
    • Tedavide n önceki ve sonraki β hCG düzeyi
   • * Başarıyı Öngören en önemli faktör: başlangıç serum hCG
    • ( > 1000 IU/L -> Yüksek Başarısızlık)
    • Dudley, Fertil Steril, 2004
  • Tek Doz Uygulaması
   • ß -hCG seviyeleri MTX uygulamasından sonra ortalama 35 gün sonra 15 mIU/mL’ nin altına düşer fakat bazen bu süre 109 güne uzayabilir
   Lipscomb GH et al. N Engl J Med 1999
  • Çoklu Doz Tedavi Protokolü:
   • 48 saatte hCG’deki düşüş > % 15 olana kadar veya toplam 4 doz olana kadar devam
   • Folinik asit (Leukoverin): Metabolik olarak aktif folat koenzimi
   • Mtx varlığında bile timidilat, pürin, ve metionin büosentezini restore eder. Normal hücreleri Mtx toksisitesinden kurtarır.
   hCG Folinik asit 0,1 mg/kg 2,4,6,8 hCG IM Mtx 1 mg/kg 1,3,5,7 hCG, CBC, KCFT, Üre, Kre, Elektrolitler - 0 Tetkik: Uygulanan: Gün:
  • Tek ve Çoklu Doz MTX Tedavi Protokolu ACOG practice bulletin 2003
  • Tek Doz vs Çoklu Doz
   • 643 Hasta -> Başarı Oranları:
   • Tek Doz (%90) vs Çoklu Doz (%95)
   • Lipscomb, Am J Obstet Gynecol, 2005
   • 108 Hasta -> Tek doz tedavi (%88,9) en az Çoklu doz kadar başarılı (%92,6)
   • Yan etkileri benzer
   • Seçilmiş hastalarda tek doz ilk seçenek olmalı
   • Alleyasin, Feril Steril, 2006
   • Barnhart, Obstet Gynecol, 2003
   • Tek Doz Mtx tedavisi ; düşük hCG düzeyi olan, kardiak aktivitesi olmayan seçilmiş hasta grubuna uygulanırsa başarılı olur.
  • Tek Doz vs Çoklu Doz
   • Daha ucuz
   • Yan etki az
   • Daha az sıkı takip
   • Folinik aside ihtiyaç duymaz
   • Daha pahalı
   • Yan etki fazla
   • Yakın takip
    • Barnhart, Obstet Gynecol, 2003
   • 61 hastaya tek ve çoklu doz MTX tedavisi verildi
   • 4-6 ay sonra HSG
   • Lojistik regresyon kullanılarak hastaların yaş, gravida, parite, başlangıç ß -hCG seviyesi, adneksiyel kitle boyutu, MTX verilme şekli ile HSG sonuçları karşılaştırıldı
   • ipsilateral geçiş (+)
    • çoklu doz -> %56
    • tek doz -> % 83.9
   • Karşı tüpten geçiş istatistiksel olarak anlamlı olmasa da tek doz alan grupta yüksek bulundu.
   Fertil Steril 2007
  • Monitörizasyon :
   • * Yan Etkileri:
    • Stomatit
    • Konjunktivit
    • Gastrit
    • Enterit
    • Dermatit
    • Pneumonit
    • Alopesi
    • Kc enzimlerinde yükselme
    • Kemik İliği Supresyonu
    • *Seri USG takiplerinde ektopik gebeliğin boyutunun arttığı ve haftalarca kaldığı izlenir.
    • Brown, Obstet Gynecol, 1991
    • *Bu kitle persiste ektopik gebelikten ziyade oluşan hematoma bağlıdır. Tedavi başarısızlığını göstermez.
    • Atri, Radiology, 1992
  • Monitörizasyon :
   • 6-7 gün sonra kısa süreli (1-2 gün) hafif bir karın ağrısı sık!
    • Tubal aborta veya hematomdan dolayı tüpün distansiyonuna bağlı
    • Asetominofen verilebilir.
   • Pelvik muayeneden kaçınılmalıdır.
   • Travmatik rüptür riskinden dolayı koit yasaklanmalıdır.
   • Tedaviden en az 1 ay sonraya kadar kontrasepsiyon önerilmeli!
   • Rh negatif olup sensitize olmamış hastalarda
   • Anti D İmmunglobulin 250IU (50 µ g) dozunda mutlaka verilmelidir!!!
  • Medikal Tedavi:
   • Kombine Tedavi (Mifepristone + Metotrexate)
   • *212 ektopik gebelikte Mifepristonun eklenmesi Mtx’in etkinliğini artırmamış.
   • Rozenberg, Hum Reprod, 2003
   • Metotrexate USG eşliğinde veya laparoskopik yöntemle LOKAL olarak verilebilir.
   • *USG eşliğinde Mtx -> %83
   • Fernandez, Fertil Steril, 1993
  • Medikal Tedavi:
   • Lokal enjeksiyon:
    • Hiperozmolar Glukoz
    • KCl
    • PGF2 α
   • Son yıllarda lokal ve sistemik Mtx’i karşılaştıran çalışma yapılmamıştır.
    • Başarı oranları benzer
    • Sistemik tedavi özel deneyim ve beceri gerektirmez
    • Laparoskopik olarak uygulanması pratik değildir
  • Medikal Tedavi:
   • Fertilite:
    • Tedavi sonrası kümülatif intrauterin gebelik oranları :
    • 1 yıldan sonra %57,5
    • 2 yıldan sonra %66,9
    • Gervaise, Fertil Steril, 2004
    • Kümülatif ektopik gebelik oranları:
    • 1 yıldan sonra %15,4
    • 2 yıldan sonra %23,7
    • Bu oranlar salpenjektomi (%17) ve salpingotomi (%16) sonrası oranlar ile benzerdir.
    • Bangsgaard, BJOG, 2003
  • Cerrahi Tedavi: Cerrahi Tedavi Konservatif Tedavi Radikal Cerrahi
   • Salpenjektomi
   • Salpingostomi
   • Salpingotomi
   • Fimbrial Ekspresyon
  • Cerrahi Tedavi Endikasyonları:
   • Cerrahi ; hemodinamik olarak stabil bir hastada Tv USG ile tubal ektopik gebelik izlendiği takdirde düşünülmeli !!
   • Ultrasonda herhangi bir kitle saptanmaz ise, ameliyat esnasında da büyük bir ihtimalle görülmeyecektir!
   • Rüptüre ektopik gebelik (özellikle instabil hastada)
   • Medikal tedaviye uyumsuzluk veya kontrendike olması
   • Rüptür olasılığında sağlık merkezine zamanında ulaşamayacak olması
   • Medikal tedavinin başarısız olması
  • Cerrahi Tedavi:
   • Salpingostomi: Tüpün antimezenterik yüzünden 10-15 mm lineer insizyon ile ektopik gebelik ürünlerinin dışarıya çıkarılması
   • İnsizyon sekonder olarak iyileşmeye bırakılır.
   • En yaygın kullanılan yöntemdir.
   • Kanamayı önlemek amacı ile işlem öncesinde vasopressin enjeksiyonu yapılabilir.
   • Salpingotomi: İnsizyon sütür ile kapatılır.
  • Salpingostomi vs salpingotomi:
   • Prognoz açısından iki teknik arasında fark yok.
   • Tulandi, saleh 1999
   • Fertilite ve yapışıklık oranları benzerdir.
   • Fujishita, Hum Reprod, 2004
   • Salpingostomide istatistiksel olarak anlamlı olmayan düşük başarıya eğilim ve düşük tubal patens
   • IU gebelik oranları ve rekürren EG oranları benzer
   • Cochrane 2007
  • Radikal Cerrahi Tedavi:
   • Salpenjektomi: Fallop tüpünün hasar gördüğü durumlarda uygulanır.
   • Rezeke ederken tüpün interstisyel parçasının dış 1/3’ünden fazlası eksize edilmemelidir.
   • Kornual rezeksiyon stumpta çok nadir de olsa görülen ektopik gebelik riskini azaltır.
   • Laparoskopik veya laparotomi ile yapılabilir.
  • Radikal Cerrahi Tedavi: Laparoskopik Salpenjektomi
  • Radikal Cerrahi Tedavi: Elektrocerrahi kullanılarak yapılan Laparoskopik Salpenjektomi
  • Radikal Cerrahi Tedavi: Vasküler Anatomi
  • Cerrahi Tedavi:
   • Segmental Rezeksiyon ve Reanastomoz:
    • Salpingostomi sonrası durdurulamayan kanama, aşırı doku hasarı nedeniyle konservatif yöntemlerin kullanılamadığı
    • Fertilitenin korunması istenilen durumlarda
   • Fimbrial Operasyonlar: (Tubal Milking)
    • Sonrasında tekrarlayan ektopik gebelik oranları
    • Persiste trofoblastik hastalık riski yüksek
  • Cerrahi Tedavi:
   • İmplantasyon sahasından kontrol edilemeyen kanama
   • Aynı tüpte reküren ektopik gebelik
   • Çok fazla hasar görmüş tüp
   • Büyük ektopik gebelik ( > 5 cm)
   • Çocuk istemeyen kadınlarda
   • Salpenjektomi
   • Rüptüre olmamış ektopik gebelikte
   • Gelecekteki fertilite potansiyeli korunmak isteniyorsa
   • Salpingostomi
  • Salpenjektomi vs Salpingostomi:
   • Salpingostomi sonrası IU gebelik oranları > Salpenjektomi sonrası IU gebelik oranları
   • Yao, Fertil Steril, 1997
   • Bangsgaard, BJOG, 2003
   • Diğer çalışmalarda farklı sonuçlar
  • Laparoskopi vs Laparotomi:
   • L/S:
    • Daha az kan kaybı
    • Daha az analjezik ihtiyacı
    • Hastanede kalış süresi kısa
    • Maliyeti düşük
   • Sonuç: Laparoskopik konservatif cerrahi laparotomiye üstün !
   • Reprodüktif sonuç her ikisinde de aynı.
   • Murphy, Fertil Steril, 1992
   • Vermesh, Obstet Gynecol, 1989
   • Lundorff, Acta Obstet Gynecol scand, 1991
  • L/S Salpingostomi vs LPT ile Salpingostomi
   • Tubal EG’liğin yok edilmesi açısından ; Laparoskopik Salpingostomi açık cerrahi yaklaşımdan daha az başarılı
   • Laparoskopik cerrahinin maliyeti daha düşük !
   • Uzun dönem takipte intrauterin gebelik oranında farklılık yoktur. Fakat düşük rekürren EG’e eğilim vardır.
    • Hajenius ,Cochrane Database Syst Rev 2007
  • Persiste Ektopik Gebelik:
   • Laparoskopik salpingostomi sonrası (%8) laparotomiye (%4) oranla daha sık görülür.
   • Yao, Fertil Steril, 1997
   • Salpingostomi sonrası 1. gün β hCG > %50 azalması durumunda persistan EG olasılığı çok azdır.
   • 1. gün β hCG’deki düşüş > %76 -> persistan EG %0
   • Spandorfer, Fertil Steril, 1997
   • Haftalık β hCG takibi önerilir.
   • 1 hafta sonra preop değerin %5’inden az ise -> Komplet Rezolüsyon
   • Yüksek ise 1 hafta sonra tekrarlanır.
   • Tulandi, Up To Date, 2006
   • Tedavi: 50 mg/m ² tek doz MTX
  • Medikal Tedavi vs Cerrahi Tedavi
   • Çoklu doz MTX vs L/S salpingotomi
    • Başarı açısından fark yok
    • MTX alan grupta ilaca bağlı yan etki %61
    • Cerrahi sonrası persiste vakalarda MTX’e yan etki %12
    • MTX alan grupta tedavi maliyeti ve işgücü kaybı ↑
    • Fertilite ve ektopik gebelik rekürrensi açısından fark yok
   • Tek doz MTX vs L/S salpingotomi
    • Cerrahiye oranla daha az başarılı
    • Yan etki MTX alan grupta ↑
    • Tek doz tedavi cerrahiye göre daha cost-efective
    • İleri dönemde iki tedavi arasında fertilite yönünden fark yok
   Hajenius ,Cochrane Database Syst Rev 2007
  • Servikal Gebelik:
   • Nadir , ektopik gebeliklerin %1’inden azını oluşturur.
   • Sebebi ?
   • * Servikal veya uterin cerrahiye bağlı lokal patolojiler
   • * Fertilize ovumun endoservikal kanala hızlı transferi
  • Servikal Gebelik:
   • Ağrısız vajinal kanama, alt abdomen ağrısı, kramplar
   • Tuşede uterusa göre büyümüş, yumuşak serviks palpe edilir.(kum saati)
   • Tanı USG ile konur:
    • *Ekojenik halka ile çevrilmiş intraservikal kese
    • *Kapalı internal servikal os
    • *Endoservikal dokunun trofoblastik invazyonu
  • Servikal Gebelik:
   • Ayırıcı tanı: Abort eden intrauterin gebelik
   • Sezaryen skar gebeliği
   • Tedavi: Stabil hastada Çokludoz Mtx
   • Kardiak aktivite( + ) ise lokal KCl enjeksiyonu
   • Yao, Current Prob in Obstet Gynecol and Fertility 2000
   • Cerrahi tedavi: Dilatasyon ve Küretaj
   • Kontrol altına alınamayan kanama -> Histerektomi
   • Uterin arter embolizasyonu
  • İnterstisyel Gebelik
   • 1/2500-5000 gebelik
   • İpsilateral salpenjektomi de risk faktörü!
   • 2-2.5 % mortalite, tanı geç konur.
   • Rüptür sık görülür
  • METHOTREXATE TEDAVİSİ Kornual Gebelik
   • Medikal tedavi ilk seçenek
   • Çoğunlukla çoklu-doz tedavisi tercih edilir
   • Başarı -> %66-%100
   • Tek doz tedavisinin başarılı olduğu vakalarda bildirilmiştir
     Dilbaz S et al. J Reprod Med 2005
  • Abdominal Gebelik
   • Primer: Blastokistin peritona vaya abdominal yüzeylere direk implantasyonu
   • Sekonder: Embryonun tüpten abortu sonrası implante olması
   • 1/50000
   • Tanı için Laparoskopi
   • P lasentanın yerinde bırakılmasıdır.
   • MTX verilebilir.
  • Ovaryen Gebelik
   • 1/7000
   • İnfertilite öyküsü veya önceki ektopik gebelik ile ilişkili değildir.
   • Tanı cerrahi sırasında konur.
   • Tedavi: Laparoskopik Cerrahi Eksizyon
  • Ektopik gebelik tanısal akış şeması Hemodinamik boz.(+) Hemodinamik boz.(-) Gebelik lokasyonu ektopik Hemodinamik boz.(-) Gebelik lokasyonu bilinmiyor Cerrahi ted. ve stabilizasyon Cerrahi veya medikal ted. Seri USG ve hCG izlemi non-viable gebelik viable gebelik EG IUP Cerrahi / Medikal ted. D&C Villus (+) Villus (-) Spontan abortus EG Cerrahi/Medikal ted.
  • Sonuç:
   • Ektopik Gebelik sonrası reprodüktif performans
   • 1 EG -> %15
   • 2 EG -> %30
     • Farquhar, Lancet, 2005
     • Tulandi, Fertil Steril, 1998
   • Ektopik gebelik öyküsü olan kadınlarda IU gebelik %38-89 arasında değişir.
   • Etkileyen Faktörler:
    • Önceki infertilite öyküsü***
    • Tubal hasar
    • Maternal yaş
    • RİA ile gebe kalan hastalarda prognoz daha iyi
  • Sonuç:
   • Cerrahiden sonra spontan gebeliklerin %93’ü ilk 18 ayda olur.
   • Dubuisson, Fertil Steril,1990
   • İlk 12-18 ayda konsepsiyon olmaz veya karşı taraf tüp hasarlı ise IVF merkezine yönlendirilmeli.
   • Hastane dışı uygulanabilirlik ve anestezi komplikasyonlarının olmaması nedeniyle MTX erken tan ı konmuş hastalarda iyi bir tedavi seçeneğidir.
   • ilginiz için teşekkürler
   Hayatımda gördüğüm en ilginç ektopik gebelik vakası