UTERİN ANOMALİLER
<ul><li>Fertil ve infertil kadınlarda insidansı ortalama %3-4 </li></ul><ul><li>Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda...
EMBRİYOLOJİK GELİŞİM <ul><li>Ambiseksüel gelişme periyodunda bütün embriyolarda 8.haftaya kadar Wolf(mezonefrik) ve Mül...
<ul><li>Hangi kanalın kalacağı ya da gerileyeceğini belirleyen faktörler olan AMH(MİF) ve testosteron testislerden sal...
<ul><li>Bu gelişme önceden mezonefrik kanalın oluşumunu gerektirir,bu nedenle tüpler uterus ve vajinanın üst kısım anomali...
 
Farklılaşmamış embriyo <ul><li>Erkek ve dişi üreme organlarını oluşturan komponentler </li></ul><ul><li>Gonadlar  over ve...
Genital kanal sistemi <ul><li>Gebeliğin 6.haftasında 2 çift genital kanal sistemi beraber bulunur </li></ul><ul><li>Wolf s...
Müller kanalı <ul><li>Kranialinden fallop tüpleri gelişir. </li></ul><ul><li>Kaudal kısmı birleşerek uterovajinal primordi...
Uterin anomaliler ve sınıflaması <ul><li>Amerikan Fertilite Topluluğu : </li></ul><ul><li>Tip 1 Müllerian agenezi ya da hi...
<ul><li>Embriyolojik gelişim ve klinik prezentasyonlarına göre uterin anomaliler: </li></ul><ul><li>1.Uterus ve vajinal ag...
Vertikal füzyon defektleri:obstrüktif ve nonobstrüktif <ul><li>Vajinal plağın inkomplet kavitasyonu(vajinal plak  müller ...
İmperfore hymen <ul><li>Hematokolpos,hemotometra ve hematosalpenks nedeniyle gelişen siklik pelvik ağrı </li></ul><ul><li>...
 
Tranvers vajinal septum <ul><li>Hemakolpos,hematometra ve hematosalpenkse bağlı siklik pelvik ağrı </li></ul><ul><li>Muaye...
Lateral füzyon defektleri:obstrüktif ve nonobstrüktif <ul><li>Müllerien anomalilerin en sık görülenleri </li></ul><ul><li>...
 
İnsidans <ul><li>3000 vakalık 5 çalışmanın incelenmesinde </li></ul><ul><li>Uterus arkuatus……..% 15 </li></ul><ul><li>Ute...
 
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser sendromu (uterovajinal agenezis) <ul><li>Primer amenorelerin yaklaşık %15’i </li></ul><ul><...
Tedavi <ul><li>1.Mc indoe vajinoplasti(rektum ve mesane arasına deri grefti) </li></ul><ul><li>2.Sigmoid vajinoplasti </li...
 
Unikornuat uterus <ul><li>Tek taraflı bir anomali, bir taraf müller kanalı gelişiminde bozukluk </li></ul><ul><li>Rudiment...
Unikornuat uterus tipleri
Uterus didelfis(çift uterus) <ul><li>İki müller kanalının kaynaşamaması sonucu kopus uteri ve serviks uteri duplikasyonu <...
Bikornuat uterus <ul><li>Müller kanallarının kaynaşmasındaki kısmi bozukluk sonucu tek bir serviks ile birlikte uterusun i...
 
Septumlu uterus <ul><li>İki müller kanalının arasındaki orta hat septumunun rezorbsiyonundaki kısmi eksiklik </li></ul><ul...
 
DES ilişkili anomaliler <ul><li>Müllerian gelişme döneminde annenin yüksek doz östrojene maruz kalması sonucu T şeklinde u...
Uterin anomalilerin tanısı <ul><li>Öykü </li></ul><ul><li>Pelvik-rektal muayene </li></ul><ul><li>HSG, USG, MRI,L/S,H/S </...
Histerosalpingografi (HSG) <ul><li>Sensitivitesi %38,spesivitesi %28 </li></ul><ul><li>Bikornuat ve septat uterusun ayrımı...
 
Magnetik Rezonans Görüntüleme(MRI) <ul><li>Uterusu koronal planda göstererek sınırların net değerlendirilmesi </li></ul><u...
Üç Boyutlu Ultrasonografi( 3D USG) <ul><li>Tanıda yaygın kullanılan bir yöntemdir </li></ul><ul><li>Uterin anomali şüphesi...
Histeroskopi <ul><li>İntrauterin anomalilerin tanısında altın standart </li></ul><ul><li>Endometrial lezyonların tanı ve t...
Laparoskopi+Histeroskopi <ul><li>Uterin anomalilerin doğru sınıflandırılması </li></ul><ul><li>Septat uteride fundus düzey...
Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları <ul><li>Uterus septus infertilite faktörü değildir. Dolaylı ...
Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları <ul><li>IVF ile gebelik oranları genel popülasyonla aynıdır ...
Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları <ul><li>Erken ve geç abortus, erken doğum gibi obstetrik kom...
UTERİN ANOMALİLİ HASTALARDA GEBELİK SONUÇLARI Abortus Preterm doğum Termde doğum Canlı doğum Ut.Unicorn %37.1 %16.4 %45.3 ...
UTERİN ANOMALİLİ HASTALARDA GEBELİK SONUÇLARI <ul><li>Ut.Unikornus ve Didelfis olgularında benzerdir. </li></ul><ul><li>Ut...
UTERİN ANOMALİLERDE OPERASYON ENDİKASYONLARI <ul><li>Ut.Septus tanısı konması cerrahi endikasyonu değildir. </li></ul><ul>...
TEDAVİ <ul><li>Transabdominal metroplasti </li></ul><ul><ul><li>Komplikasyonlarının fazla olması (intrauterin intraperiton...
ENDOMETRİUMUN PREOPERATİF HAZIRLANMASI <ul><li>Septal insizyonda endometrial kalınlık endometrial rezeksiyon veya ablasyon...
REZEKTOSKOP (EC) <ul><li>Avantajları </li></ul><ul><ul><li>Hızlı olması </li></ul></ul><ul><ul><li>Hemostazisin daha kolay...
<ul><li>Parsiyel septumun tedavisinde kolaylık etkinlik ve düşük maliyet nedeni ile rezektoskop tercih edilmektedir. </li>...
HİSTEROSKOPİK METROPLASTİ SONUÇLARI <ul><li>Fertilite potansiyelini bozmaz. </li></ul><ul><li>Abortus ve erken doğum oranl...
HİSTEROSKOPİK METROPLASTİ SONUÇLARI <ul><li>İntrauterin gebelik %41 </li></ul><ul><li>Spontan abortus %28 </li></ul><ul><l...
Septat uterusu olan primer infertil hastalarda histeroskopik metroplasti sonuçları <ul><li>hasta sayısı gebelik oranları ...
SONUÇLAR <ul><li>Tüm popülasyonda ut.Malformasyon oranı %4.3 </li></ul><ul><ul><li>Ut.Septus ……..%35 </li></ul></ul><ul><u...
SONUÇLAR <ul><li>Histeroskopik teknikler uterin kaviteyi düzeltmede (Ut.Septus, Arkuatus, bazı Bikornus olgularında ) etki...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uterin Anomaliler - www.jinekolojivegebelik.com

15,063 views

Published on

Uterin Anomaliler - www.jinekolojivegebelik.com

 • Be the first to comment

Uterin Anomaliler - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. UTERİN ANOMALİLER
 2. 2. <ul><li>Fertil ve infertil kadınlarda insidansı ortalama %3-4 </li></ul><ul><li>Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda </li></ul><ul><li>%5-10 </li></ul><ul><li>Geç gebelik kayıpları ve preterm eylemi olan kadınlarda </li></ul><ul><li>>%25 </li></ul>
 3. 3. EMBRİYOLOJİK GELİŞİM <ul><li>Ambiseksüel gelişme periyodunda bütün embriyolarda 8.haftaya kadar Wolf(mezonefrik) ve Müller(paramezonefrik) kanalları birlikte bulunur. </li></ul><ul><li>Fetal dönemin 3.ayında sadece bir tip kanal sistemi kalır diğeri geride yalnızca fonksiyonel olmayan oluşumları bırakır. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Hangi kanalın kalacağı ya da gerileyeceğini belirleyen faktörler olan AMH(MİF) ve testosteron testislerden salınmaktadır. </li></ul><ul><li>AMH geni 19.kromozomda lokalizedir ve testiküler farklılaşmadan hemen sonra sertoli hücrelerinden salınır. </li></ul><ul><li>AMH aynı taraftaki müllerien kanalın gerilemesinden sorumludur. Yokluğunda fetus paramezonefrik kanaldan fallop tüpleri, uterus ve vajinanın üst kısmını geliştirecektir. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Bu gelişme önceden mezonefrik kanalın oluşumunu gerektirir,bu nedenle tüpler uterus ve vajinanın üst kısım anomalileri üriner sistem anomalileri ile birliktedir. </li></ul><ul><li>Wolf kanalı artıkları epooporon,paraoporon ve gardner kanalı artığını bırakarak gerilemektedir. </li></ul>
 6. 7. Farklılaşmamış embriyo <ul><li>Erkek ve dişi üreme organlarını oluşturan komponentler </li></ul><ul><li>Gonadlar  over ve testisler </li></ul><ul><li>Genital kanal sistemi  paramezonefrik ve mezonefrik kanallar </li></ul><ul><li>Dış genitaller </li></ul>
 7. 8. Genital kanal sistemi <ul><li>Gebeliğin 6.haftasında 2 çift genital kanal sistemi beraber bulunur </li></ul><ul><li>Wolf sistemi  mezonefrozun ürogenital sinüse (kloaka) doğru genişlemesi ile oluşur. </li></ul><ul><li>Müller sistemi  ürogenital katlantıların anterolateral yüzeyindeki çölomik epitelin longitudinal invaginasyonu ile oluşur. </li></ul>
 8. 9. Müller kanalı <ul><li>Kranialinden fallop tüpleri gelişir. </li></ul><ul><li>Kaudal kısmı birleşerek uterovajinal primordiumu oluşturur. </li></ul><ul><li>Başlangıçta arada bir septum varken zamanla iki boşluk kaynaşarak septum kaybolur ve uterus oluşur. </li></ul>
 9. 10. Uterin anomaliler ve sınıflaması <ul><li>Amerikan Fertilite Topluluğu : </li></ul><ul><li>Tip 1 Müllerian agenezi ya da hipoplazi </li></ul><ul><li>A. Vajinal (uterus normal ya da malforme) </li></ul><ul><li>B. Servikal </li></ul><ul><li>C. Fundal </li></ul><ul><li>D. Tubal </li></ul><ul><li>E. Kombine </li></ul><ul><li>Tip 2 Unikornuat uterus </li></ul><ul><li>A1a. Kommünike(endometrial kavite var) </li></ul><ul><li>A1b. Nonkommünike(endometrial kavite var) </li></ul><ul><li>A2. Rudimenter horn var(endometrial kavite yok) </li></ul><ul><li>B. Rudimenter horn yok </li></ul><ul><li>Tip 3 Uterus didelfis </li></ul><ul><li>Tip 4 Bikornuat uterus </li></ul><ul><li>A. Komplet </li></ul><ul><li>B. Parsiyel </li></ul><ul><li>C. Arkuat </li></ul><ul><li>Tip 5 Septat uterus </li></ul><ul><li>A. Komplet </li></ul><ul><li>B. Parsiyel </li></ul><ul><li>Tip 6 DES ilişkili anomaliler </li></ul><ul><li>A. T şeklinde uterus </li></ul><ul><li>B. Dilate hornlar ile beraber T şeklinde </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Embriyolojik gelişim ve klinik prezentasyonlarına göre uterin anomaliler: </li></ul><ul><li>1.Uterus ve vajinal agenezi(RKHM sendromu) </li></ul><ul><li>2.Vertikal füzyon defektleri(obstrüktif-nonobstrüktif) </li></ul><ul><li>3.Lateral füzyon defektleri(obstrüktif-nonobstrüktif) </li></ul>
 11. 12. Vertikal füzyon defektleri:obstrüktif ve nonobstrüktif <ul><li>Vajinal plağın inkomplet kavitasyonu(vajinal plak  müller kanalı ve ürogenital sinüs) </li></ul><ul><li>1.İmperfore hymen </li></ul><ul><li>2.Transvers vajinal septum </li></ul>
 12. 13. İmperfore hymen <ul><li>Hematokolpos,hemotometra ve hematosalpenks nedeniyle gelişen siklik pelvik ağrı </li></ul><ul><li>Muayenede hymenin dışa doğru bombeleşmesi ve hymenal açıklığın olmaması </li></ul><ul><li>Nadiren beraberinde ürolojik anomaliler </li></ul><ul><li>Tedavi:hymenal insizyon </li></ul>
 13. 15. Tranvers vajinal septum <ul><li>Hemakolpos,hematometra ve hematosalpenkse bağlı siklik pelvik ağrı </li></ul><ul><li>Muayenede hymende balonlaşma yok </li></ul><ul><li>%19 alt 1/3,%35 orta 1/3,%46 üst 1/3 </li></ul><ul><li>Tedavi:transvers insizyon,stent </li></ul>
 14. 16. Lateral füzyon defektleri:obstrüktif ve nonobstrüktif <ul><li>Müllerien anomalilerin en sık görülenleri </li></ul><ul><li>Simetrik ya da asimetrik, obstrüktif ya da nonobstrüktif </li></ul><ul><li>Bir taraf müller kanalı oluşumu,migrasyonu,füzyonu ya da aradaki septum rezorbsiyonunda defekt </li></ul><ul><li>En sık görüleni uterin septum </li></ul>
 15. 18. İnsidans <ul><li>3000 vakalık 5 çalışmanın incelenmesinde </li></ul><ul><li>Uterus arkuatus……..% 15 </li></ul><ul><li>Uterus septus………….% 22 </li></ul><ul><ul><li>Komlet………………. % 9 </li></ul></ul><ul><ul><li>Subseptus …………% 13 </li></ul></ul><ul><li>Uterus bikornis ………..% 46 </li></ul><ul><ul><li>Komlet ……………….% 9 </li></ul></ul><ul><ul><li>Parsiyel ……………….% 37 </li></ul></ul><ul><li>uterus dıdelfis ………..% 11 </li></ul><ul><li>Uterus unikornis……….% 4.5 </li></ul><ul><li>Mülleryan agenezi …….% 4 </li></ul><ul><li>Acien 1997 </li></ul>
 16. 20. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser sendromu (uterovajinal agenezis) <ul><li>Primer amenorelerin yaklaşık %15’i </li></ul><ul><li>Normal sekonder sex karakterleri ve dış genitalia </li></ul><ul><li>Normal dişi testosteron düzeyi </li></ul><ul><li>Uterus ve üst vajen yok fakat overler normal </li></ul><ul><li>Karyotip 46 XX </li></ul><ul><li>% 15-30 böbrek iskelet ve orta kulak anomalileri </li></ul>
 17. 21. Tedavi <ul><li>1.Mc indoe vajinoplasti(rektum ve mesane arasına deri grefti) </li></ul><ul><li>2.Sigmoid vajinoplasti </li></ul><ul><li>3.Vecchietti operasyonu(transabdominal yaklaşım) </li></ul>
 18. 23. Unikornuat uterus <ul><li>Tek taraflı bir anomali, bir taraf müller kanalı gelişiminde bozukluk </li></ul><ul><li>Rudimenter horn kronik ağrıya sebep olabilir bu durumda eksizyon gerekir </li></ul><ul><li>Genellikle kaviteyle bağlantısız horn  asemptomatik </li></ul><ul><li>% 40 üriner sistem anomalileri </li></ul>
 19. 24. Unikornuat uterus tipleri
 20. 25. Uterus didelfis(çift uterus) <ul><li>İki müller kanalının kaynaşamaması sonucu kopus uteri ve serviks uteri duplikasyonu </li></ul><ul><li>Genellikle menstruasyon ve koitusta zorluk yok </li></ul><ul><li>Genellikle reprodüktif problem yok </li></ul>
 21. 26. Bikornuat uterus <ul><li>Müller kanallarının kaynaşmasındaki kısmi bozukluk sonucu tek bir serviks ile birlikte uterusun iki kornusundaki değişik derecelerde ayrılma </li></ul><ul><li>Gebelik sonuçları normale yakın </li></ul><ul><li>Tekrarlayan gebelik kayıplarında cerrahi metroplasti </li></ul>
 22. 28. Septumlu uterus <ul><li>İki müller kanalının arasındaki orta hat septumunun rezorbsiyonundaki kısmi eksiklik </li></ul><ul><li>Rezorbsiyonun tümden olmaması longitudinal vajinal septuma neden olabilir (çift vajina) </li></ul><ul><li>Tam septumlu uterus erken doğum ve makat presentazsyon ile ilişkili </li></ul><ul><li>Histeroskopik tedavi başarılı </li></ul><ul><li>Tedavisiz düşük oranı %90,tedavi sonrası düşük %10 </li></ul>
 23. 30. DES ilişkili anomaliler <ul><li>Müllerian gelişme döneminde annenin yüksek doz östrojene maruz kalması sonucu T şeklinde uterustan,adezyonların olduğu irregüler uterus boşluğuna kadar değişen çeşitli anomalilere neden olur </li></ul><ul><li>Ektopik gebelik,spontan düşük ve preterm doğum riski çok yüksek </li></ul><ul><li>Yetersiz serviks oldukça yaygındır </li></ul><ul><li>Servikal serklajın ötesinde uygun tedavi yoktur </li></ul>
 24. 31. Uterin anomalilerin tanısı <ul><li>Öykü </li></ul><ul><li>Pelvik-rektal muayene </li></ul><ul><li>HSG, USG, MRI,L/S,H/S </li></ul>
 25. 32. Histerosalpingografi (HSG) <ul><li>Sensitivitesi %38,spesivitesi %28 </li></ul><ul><li>Bikornuat ve septat uterusun ayrımında kullanılan kriterler: </li></ul><ul><li>1.İki horn arasındaki mesafe </li></ul><ul><li>a. >4 cm bikornuat uterus </li></ul><ul><li>b. <2 cm septat uterus </li></ul><ul><li>c. 2-4 cm normal uterus </li></ul><ul><li>2.İki horn arasındaki açı </li></ul><ul><li>a. >60 ° bikornuat uterus </li></ul><ul><li>b. <60 ° septat uterus </li></ul><ul><li>3.T şeklinde uterus ise DES maruziyetini gösterir. </li></ul>
 26. 34. Magnetik Rezonans Görüntüleme(MRI) <ul><li>Uterusu koronal planda göstererek sınırların net değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>Pahalı ve kullanımı sınırlı </li></ul><ul><li>Uterus septus ile bikornus ayırıcı tanısında % 100 e yakın güvenirlik </li></ul>
 27. 35. Üç Boyutlu Ultrasonografi( 3D USG) <ul><li>Tanıda yaygın kullanılan bir yöntemdir </li></ul><ul><li>Uterin anomali şüphesi olan hastalarda beraberinde bulunan renal anomalilerin tanısındada kullanılmaktadır </li></ul><ul><li>Salin infüzyonu ile beraber USG kulllanımı HSG ile benzer sonuçları vermektedir </li></ul>
 28. 36. Histeroskopi <ul><li>İntrauterin anomalilerin tanısında altın standart </li></ul><ul><li>Endometrial lezyonların tanı ve tadavisi </li></ul><ul><li>Septat ve bikornuat uterus arasında kesin ayrım yapılmasında yetersiz </li></ul>
 29. 37. Laparoskopi+Histeroskopi <ul><li>Uterin anomalilerin doğru sınıflandırılması </li></ul><ul><li>Septat uteride fundus düzeyi düzgün </li></ul><ul><li>Bikornuat uterusta birbirinden ayrılmış iki boynuz </li></ul><ul><li>Endometriozis gibi ek patolojilerin tanı ve tedavisi </li></ul><ul><li>İnfertilite amaçlı tanısal fayda </li></ul>
 30. 38. Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları <ul><li>Uterus septus infertilite faktörü değildir. Dolaylı bir etken olabilir. </li></ul><ul><ul><li>Açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda belirgin olarak daha yüksek oranda saptanmaktadır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Histeroskopik tedavileri sırasında yapılan diagnostik laparoskopide %35 oranında endometriosis saptanmıştır. (Retrograd menstrüasyon) </li></ul></ul>
 31. 39. Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları <ul><li>IVF ile gebelik oranları genel popülasyonla aynıdır (Uterus Septus, Uterus Bicornus). </li></ul><ul><li>Tedavi edilmemiş uterin malformasyonlu hastalarda abortus ve erken doğum oranları daha fazladır. </li></ul><ul><li>Histeroskopik metroplasti fertilite sonuçlarını arttırmaktan çok gebelik sonuçları üzerine etkilidir. </li></ul>
 32. 40. Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları <ul><li>Erken ve geç abortus, erken doğum gibi obstetrik komplikasyon oranları artmıştır. </li></ul><ul><li>Bu bulguları olan hastalarda mülleryan defekt saptanma oranları daha yüksektir. </li></ul><ul><ul><li>Normal popülasyonda……..……………….……..%4.3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu hasta grubunda….……..………………………%12.6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir canlı doğumu olan ve gebelik kaybı öyküsü olmayanlarda………………………………………… %4.6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir canlı doğumu olan ve gebelik kaybı öyküsü olanlarda …...............................................%7.5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Acien 1997 </li></ul></ul>
 33. 41. UTERİN ANOMALİLİ HASTALARDA GEBELİK SONUÇLARI Abortus Preterm doğum Termde doğum Canlı doğum Ut.Unicorn %37.1 %16.4 %45.3 %55.1 Ut.Didelfis %32.9 %28.9 %36.2 %56.6 Ut.Septus %44.1 %22.3 %32.9 %50 Ut.Bicorn %36 %23 %40.6 %55.2 Ut.Arkuat %25.8 %7.5 %62.7 %66
 34. 42. UTERİN ANOMALİLİ HASTALARDA GEBELİK SONUÇLARI <ul><li>Ut.Unikornus ve Didelfis olgularında benzerdir. </li></ul><ul><li>Ut.Septus (özl.subseptus) ve bikornusta reprodüktif performans kötüdür. </li></ul><ul><li>Ut.Arkuatusta belirgin olarak daha iyidir. </li></ul><ul><li>Uterin malformasyonlu hastalarda gebelik kayıplarını önlemede tedavi endikasyonu vardır. </li></ul><ul><li>Tekrarlayan gebeliklerde gebelik sonuçları benzerdir. </li></ul><ul><li>Malprezentasyonlar (özl. Makadi) daha sıktır. </li></ul>
 35. 43. UTERİN ANOMALİLERDE OPERASYON ENDİKASYONLARI <ul><li>Ut.Septus tanısı konması cerrahi endikasyonu değildir. </li></ul><ul><li>Rekürren abortusu olan hastalarda Ut.Septum varlığı </li></ul><ul><li>Erken doğum öyküsü olan bayanlarda rekürren ihtimalinden dolayı (septum varsa) </li></ul><ul><li>Primer infertilite histeroskopik metroplasti için endikasyon değildir. Ancak, </li></ul><ul><ul><li>Tüm faktörlerin ekarte edildiği tanımlanmamış infertilite vakalarında </li></ul></ul><ul><ul><li>Başka bir nedenle yapılacak histeroskopi ve laparoskopi durumunda </li></ul></ul><ul><ul><li>ART planlanan hastalarda yapılabilir </li></ul></ul>
 36. 44. TEDAVİ <ul><li>Transabdominal metroplasti </li></ul><ul><ul><li>Komplikasyonlarının fazla olması (intrauterin intraperitoneal adhezyonlar, tubal oklüzyon vb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hastanede kalma ve operasyon süresinin uzun olması </li></ul></ul><ul><ul><li>Analjezi miktarının fazla olması </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebelik öncesi 3-6 ay bekleme gerekliliği </li></ul></ul><ul><ul><li>Uterusta oluşan skara bağlı gebelikte rüptür ihtimali </li></ul></ul><ul><ul><li>Sezeryan zorunluluğunun olması bu yöntemin artık kullanılmamasına neden olmuştur. </li></ul></ul><ul><li>Günümüzde histeroskopik septum insizyonu kullanılmaktadır. </li></ul>
 37. 45. ENDOMETRİUMUN PREOPERATİF HAZIRLANMASI <ul><li>Septal insizyonda endometrial kalınlık endometrial rezeksiyon veya ablasyon yapılacak hastalar kadar önemli değildir. </li></ul><ul><li>Progestinler: </li></ul><ul><ul><li>Vasküler telenjektaziye yolaçar </li></ul></ul><ul><ul><li>Endometriumu yeterince inceltmeyebilir. </li></ul></ul><ul><li>GNRH Anologları: Glandülarite, vaskülarite ve kalınlığı dramatik olarak azaltır. </li></ul><ul><li>Danazol: İkisinin arasında etki gösterir. </li></ul><ul><li>Pekçok otör preoperatif medikasyon önermemektedir. </li></ul><ul><li>Preparasyon yapılmayacak ise operasyon siklusun erken proliferatif fazda yapılmalıdır. </li></ul>
 38. 46. REZEKTOSKOP (EC) <ul><li>Avantajları </li></ul><ul><ul><li>Hızlı olması </li></ul></ul><ul><ul><li>Hemostazisin daha kolay sağlanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanamanın koagülasyon nedeni ile eş zamanlı kontrolü </li></ul></ul><ul><ul><li>Ucuz olması </li></ul></ul><ul><li>Dezavantajları </li></ul><ul><ul><li>Manevra daha zordur </li></ul></ul>
 39. 47. <ul><li>Parsiyel septumun tedavisinde kolaylık etkinlik ve düşük maliyet nedeni ile rezektoskop tercih edilmektedir. </li></ul><ul><li>Diseksiyon; myometrium hasarı, perforasyon, sineşi, takip eden gebelikte rüptür olmaması için histeroskop hareketlerinin kolaylaşması, her iki tubal ostiumun eş zamanlı gözlenmesi durumlarında sonlandırılmalıdır. </li></ul><ul><ul><li><1 cm rezidüel septum reprodüktif sonuçları bozmaz </li></ul></ul>
 40. 48. HİSTEROSKOPİK METROPLASTİ SONUÇLARI <ul><li>Fertilite potansiyelini bozmaz. </li></ul><ul><li>Abortus ve erken doğum oranları belirgin olarak düşer. </li></ul><ul><ul><li>Abortus oranı </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tedavi edilmeyenlerde %44.3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tedavi edilenlerde %16.4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Preterm doğum </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tedavi edilmeyenlerde %22.4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tedavi edilenlerde %6.8 </li></ul></ul></ul>
 41. 49. HİSTEROSKOPİK METROPLASTİ SONUÇLARI <ul><li>İntrauterin gebelik %41 </li></ul><ul><li>Spontan abortus %28 </li></ul><ul><li>Preterm doğum %20 </li></ul><ul><li>Miadında doğum %52 </li></ul><ul><li>Pabuçcu ve ark. 2004 </li></ul>
 42. 50. Septat uterusu olan primer infertil hastalarda histeroskopik metroplasti sonuçları <ul><li>hasta sayısı gebelik oranları % </li></ul><ul><li>Fayez 7 71 </li></ul><ul><li>Perino ve ark. 8 63 </li></ul><ul><li>Daly ve ark. 15 47 </li></ul><ul><li>Querleu ve ark. 9 67 </li></ul><ul><li>Marabini ve ark. 14 44 </li></ul><ul><li>Pabuçcu ve ark. 10 63 </li></ul><ul><li>Calacucci ve ark 21 29 </li></ul><ul><li>Toplam 84 48 </li></ul>Pabuçcu ve ark. 2004
 43. 51. SONUÇLAR <ul><li>Tüm popülasyonda ut.Malformasyon oranı %4.3 </li></ul><ul><ul><li>Ut.Septus ……..%35 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ut.Bikornus …..%25 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ut.Arkuatus …..%20 </li></ul></ul><ul><ul><li>Diğerleri ……...%20 </li></ul></ul><ul><li>İnfertil popülasyonda ut.Malformasyon oranı %3.4 </li></ul><ul><li>Ut.Septus infertilite faktörü değildir. (Normal konsepsiyonu önleyerek dolaylı katkı) </li></ul><ul><li>İnfertilite ut.septuslarda daha sık </li></ul><ul><li>Ut.Malformasyon varlığında gebelik sonuçları kötüdür. </li></ul>
 44. 52. SONUÇLAR <ul><li>Histeroskopik teknikler uterin kaviteyi düzeltmede (Ut.Septus, Arkuatus, bazı Bikornus olgularında ) etkili ve kolaydır. </li></ul><ul><ul><li>Histeroskopik septum rezeksiyonu uterin anomaliyi tam olarak düzeltmesede uterin fonksiyonları düzeltmektedir. </li></ul></ul><ul><li>Histeroskopik septum rezeksiyonu </li></ul><ul><ul><li>Asemptomatik hastalarda proflaktik </li></ul></ul><ul><ul><li>Semptomatik hastalarda terapotiktir </li></ul></ul>

×