Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Akut Pelvik İnflamatuar Hastalık
Pelvik İnflamatuar Hastalık <ul><li>Üst genital traktın infeksiyonudur </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Endometrium;endom...
<ul><li>Sıklıkla asendan infeksiyon </li></ul><ul><li>Daha nadiren </li></ul><ul><ul><li>İnflame barsak hastalıkları (rek...
Epidemiyoloji <ul><li>Reprodüktif dönemdeki kadınların %10-15’i en az bir kez PID atağı geçirmektedir Aral SO, JAMA 1991 ...
Etken Patogenler <ul><li>Neisseria gonorrhea </li></ul><ul><li>Chlamydia trachomatis </li></ul><ul><li>Anaerobi k ba kte...
Patogenez <ul><li>Alt genital sistem kolonizasyonu ve infeksiyonu </li></ul><ul><li>Çoğu olguda etken polimikrobik </li></...
Akut Salpengitis
Risk Faktörleri <ul><li>Cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı </li></ul><ul><li>Geçirilmiş PID öyküsü </li></ul><ul><li>Er...
Klinik <ul><li>Semptomlar </li></ul><ul><li>Alt abdominal/pelvik ağrı ve huzursuzluk </li></ul><ul><li>Vaginal akıntı </li...
TANI ( CDC KRİTERLERİ - 1 ) <ul><li>Minimum Tanısal  Kriterler (en az birinin varlığı) </li></ul><ul><li>Kollum hareket...
TANI ( CDC KRİTERLERİ – 2 ) <ul><li>Özgün Tanısal Kriterler  </li></ul><ul><li>Endometrial biops i ile endometritin kanıt...
TANI  (Laboratuar Testleri) <ul><li>Endoservikal-vaginal Gram boyama ve direkt mikroskopi:  Bol miktarda PMN lökositle...
<ul><li>Transvaginal veya transabdominal USG </li></ul><ul><li>Renkli doppler USG </li></ul><ul><li>CT </li></ul><ul><li>M...
<ul><li>Transvaginal USG </li></ul><ul><li>≥ 5 mm tubal duvar kalınlığı, tüp içinde inkomplet septalı görüntü, hidro-piyos...
CT Bulguları – A k ut PID Genişlemiş Fallop t üpü Genişlemiş Fallop t üpü
TANIDA L/S ALTIN STANDART Pyosalpinx
 
Ayırıcı Tanı <ul><ul><li>Jinekolojik Patolojiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Ektopik gebelik Malignite </li></ul></ul><ul>...
Tedavi ( Temel Amaçlar ) <ul><li>Mikrobiyolojik kür </li></ul><ul><li>Semptom ve bulgularda tam gerileme </li></ul><ul><li...
Tedavi ( Temel Prensipler ) <ul><li>Sıklıkla etken patogen gösterilmeden ampirik olarak yapılır </li></ul><ul><li>Ampirik...
Hospitalizasyon ( CDC kriterleri )  <ul><li>Kesin olmayan tanı </li></ul><ul><li>Cerrahi acillerin ekarte edilememesi </...
Ayaktan Tedavi ( Re jim A ) <ul><li>Oflo ks a s in (Oflocide ® , Tarivid ® )  400 mg p. o . günde iki kez 14 gün ...
Ayaktan Tedavi ( Re jim B ) <ul><li>Ceftria kson (Rocephin ® )  250 mg IM </li></ul><ul><li>veya </li></ul><ul><li>Ce...
Ayaktan Tedavi ( Re jim B ) <ul><li>Ceftria kson (Rocephin ® )  250 mg IM </li></ul><ul><li>veya  </li></ul><ul><li>C...
Hastanede  Tedavi <ul><li>Re jim A </li></ul><ul><li>Cefotetan (Cefotan ® ) 2 g IV 12 saatte bir </li></ul><ul><li> ...
Hastanede  Tedavi <ul><li>Alternati f parenteral re jimler  (en az bir klinik çalışmada etkinliği gösterilmiş) </li></u...
PEACH  ÇALIŞMASI <ul><li>Amaç: Ayaktan ve yatan hastada tedavi etkinliğinin karşılaştırılması </li></ul><ul><li>-831 hast...
PID Tedavisi  (İzlem) <ul><li>Hastaya özel yapılmalı </li></ul><ul><li>Tedavi başlangıcından sonra 3. gün : </li></ul><u...
PID Tedavisi (İzlem) <ul><li>Hastanın semptomları başlamadan 60 gün öncesinde seksuel ilişki mevcut ise  PARTNER muaye...
Pelvik İnflamatuar Hastalık  Tedavisi: Anahtar Öneriler <ul><li>Klinisyen uterin, adneksial veya ağrılı kollum hareketle...
Klamidya Taraması <ul><li>Klamidya; zorunlu-intrasellüler gram(-) bakteri </li></ul><ul><li>Kadınların %80’inde asemptomat...
Klamidya Taraması <ul><li>Klamidya taraması ve tedavisi PID ve PID’ye bağlı sekellerin önlenmesinde etkin bulunmuştur. <...
Klamidya Taramasında Kullanılan Teknikler <ul><li>Nükleik asit amplifikasyon testleri </li></ul><ul><ul><li>PCR </li></ul>...
PID ( Komplikasyonlar ) <ul><li>Tubo-ovarian abse </li></ul><ul><li>Yaygın peritonit </li></ul><ul><li>Sepsis </li></ul><...
Tubo-ovarian Abse <ul><li>Tuba, over ve komşu dokular arasında sıvı toplanması </li></ul><ul><li>Tüm PID olgularının yakla...
Transvaginal USG: Tubo-ovarian Abse
Tubo-ovarian Abse <ul><li>TEDAVİ:  </li></ul><ul><li>Tek başına medikal tedavi;  %34-87 arasında değişen başarı oranı, y...
Tedavi: Tubo-ovarian Abse <ul><li>Hastaların büyük bir kısmının reprodüktif dönemde olması nedeniyle uygulanacak tedavi mü...
FITZ HUGH CURTIS SENDROMU <ul><li>Gonore ve Clamidya ile oluşan PID lerde %15 </li></ul><ul><li>KC kapsül inflamasyonu ve ...
 
PID:  Sekel <ul><li>Atak sıklığı sekel oranını arttırır </li></ul><ul><li>Erken tanı ve tedavi sekel oranlarının azaltıl...
PID: RİA Varlığında <ul><li>Riskin en fazla olduğu dönem RİA yerleştirilmesini takip eden ilk 3 haftadır </li></ul><ul><l...
RİA ve AKTİNOMİÇES <ul><li>Gr(+) anaerob basil </li></ul><ul><li>Normal barsak ve vagen florasında bulunur. </li></ul><ul>...
PID: Postmenopozal  <ul><ul><li>Risk Faktörleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Uterin instrumentasyon </li></ul></ul><ul><ul...
PID: Postmenopozal <ul><li>Büyük çoğunluğu tuboovaryan abse ile birlikte </li></ul><ul><li>Ayırıcı tanıda diğer patoloji...
PID:  Adolesan <ul><li>PID vakalarının %20 si adolesan </li></ul><ul><li>15-19 yaş grubunda PID riski 5 kat fazla; </li><...
PID:  HIV (+) Hasta <ul><li>Gonore ve chlamidya ajanları büyük bir kısmında etken </li></ul><ul><li>Tubo-ovarian abse ri...
PID:  Gebelik <ul><li>Çok nadir </li></ul><ul><li>Maternal morbidite ve erken doğum eylemini tetiklemesi nedeniyle önemli...
KORUNMA (1) <ul><li>EĞİTİM ŞART </li></ul><ul><li>Seksüel geçişli hastalıklar </li></ul><ul><li>Güvenli cinsel davranış b...
KORUNMA (2) <ul><li>Asemptomatik infekte bireylerin tespiti ve tedavisi </li></ul><ul><li>İnfekte kişilerin etkin tedavisi...
<ul><li>TEŞEKKÜRLER ... </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pelvik İnflamatuar Hastalık - www.jinekolojivegebelik.com

Pelvik İnflamatuar Hastalık - www.jinekolojivegebelik.com

 • Login to see the comments

Pelvik İnflamatuar Hastalık - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. Akut Pelvik İnflamatuar Hastalık
 2. 2. Pelvik İnflamatuar Hastalık <ul><li>Üst genital traktın infeksiyonudur </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Endometrium;endometrit </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Fallopian tüpler; salpengit </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pelvik periton; peritonit </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Sıklıkla asendan infeksiyon </li></ul><ul><li>Daha nadiren </li></ul><ul><ul><li>İnflame barsak hastalıkları (rekto-sigmoid, divertikülit) </li></ul></ul><ul><ul><li>İatrojenik olarak (HSG, RIA takılması, D&C, IUI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hematojen yayılım </li></ul></ul>İnfeksiyon ajanı-STD P elvik İnflamatuar Hastalık
 4. 4. Epidemiyoloji <ul><li>Reprodüktif dönemdeki kadınların %10-15’i en az bir kez PID atağı geçirmektedir Aral SO, JAMA 1991 </li></ul><ul><li>Gerçek insidans ? </li></ul><ul><li>Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) verilerine göre, 2002 yılında ABD’de </li></ul><ul><ul><li>hastanelerde tespit edilen olgu sayısı; </li></ul></ul><ul><ul><li>-80.000 Akut PID </li></ul></ul><ul><ul><li>-40.000 Kronik PID </li></ul></ul><ul><ul><li>muayenehanelerde tespit edilen olgu sayısı; 200.000 </li></ul></ul><ul><li>En sık 15-24 yaşları arasında görülür (18-20/1.000) </li></ul><ul><li>CDC 2002 </li></ul>
 5. 5. Etken Patogenler <ul><li>Neisseria gonorrhea </li></ul><ul><li>Chlamydia trachomatis </li></ul><ul><li>Anaerobi k ba kteriler özellikle; Bacteroides spp., Peptostreptococci , Provetella, G.vaginalis </li></ul><ul><li>E. Coli ve diğer gram (-) enterik basiller </li></ul><ul><li>Mycoplasma hominis , Ureaplasma urealyticum </li></ul><ul><li>Haemophilis influenza, grup A streptokok, pnömokoklar, staphylococci </li></ul><ul><li>M.tuberculosis </li></ul><ul><li>Herpes,CMV,HPV ? ? ? </li></ul><ul><li>Khan E, Gyn and Perinatal Practise 2006 </li></ul><ul><li>Dayan L, Aust Fam Physican 2006 </li></ul>Tüm olguların 1/3-1/2’sinde etken
 6. 6. Patogenez <ul><li>Alt genital sistem kolonizasyonu ve infeksiyonu </li></ul><ul><li>Çoğu olguda etken polimikrobik </li></ul><ul><li>Bakteriyel vaginozis </li></ul><ul><ul><li>Direkt olarak PID nedeni olması tartışmalı </li></ul></ul><ul><ul><li>Servikal mukus bariyerinin enzimatik olarak yıkılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Soper DE, AJOG,1994 </li></ul></ul>
 7. 7. Akut Salpengitis
 8. 8. Risk Faktörleri <ul><li>Cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı </li></ul><ul><li>Geçirilmiş PID öyküsü </li></ul><ul><li>Erken yaşta cinsel aktiflik </li></ul><ul><li>Seksüel partner sayısının fazlalığı </li></ul><ul><li>Alkol kullanımı, sigara kullanımı </li></ul><ul><li>Düşük sosyo-ekonomik düzey </li></ul><ul><li>Yaşlı seksüel partner </li></ul><ul><li>Menstruasyon sırasında cinsel ilişki </li></ul><ul><li>Yakın zamanda RIA uygulaması </li></ul><ul><li>Kondom kullanılmaması </li></ul><ul><li>Bakteriyel vaginozis </li></ul><ul><li>Dayan L, Aust Fam Physican 2006 </li></ul><ul><li>Gray-Swain R , Curr Opin Obstet Gynecol 2006 </li></ul>
 9. 9. Klinik <ul><li>Semptomlar </li></ul><ul><li>Alt abdominal/pelvik ağrı ve huzursuzluk </li></ul><ul><li>Vaginal akıntı </li></ul><ul><li>Anormal vaginal kanama </li></ul><ul><li>Disparoni </li></ul><ul><li>Ateş </li></ul><ul><li>Bel ağrısı </li></ul><ul><li>Bulantı-kusma </li></ul><ul><li>Bulgular </li></ul><ul><li>Alt abdominal/pelvik alanda duyarlılık, defans ve rebound </li></ul><ul><li>Adneksial duyarlılık veya kitle </li></ul><ul><li>Servikal hareketlerle duyarlılık </li></ul><ul><li>Ateş </li></ul><ul><li>Eksudatif servikal akıntı </li></ul><ul><li>Müko-pürülan servisit </li></ul>
 10. 10. TANI ( CDC KRİTERLERİ - 1 ) <ul><li>Minimum Tanısal Kriterler (en az birinin varlığı) </li></ul><ul><li>Kollum hareketi sırasında ağrı </li></ul><ul><li>Uterin duyarlılık </li></ul><ul><li>Adneksial duyarlılık </li></ul><ul><li> Ek Tanısal Kriterler (en az birinin varlığı tanısal duyarlılğı arttırır) </li></ul><ul><li>Servikal veya vaginal mükopürülan akıntı </li></ul><ul><li>Ateş ≥38.3 C o </li></ul><ul><li>Artmış sedim, CRP </li></ul><ul><li>Vaginal akıntıda fazla sayıda WBC varlığı (salin mikroskopide) </li></ul><ul><li>Spesifik etkenin gösterilmesi (gonore/klamidya kültürü veya seroloji) </li></ul><ul><li>Sexually transmitted diseases treatment guidelines. </li></ul><ul><li>Centers for Disease Control and Prevention.MMWR Recomm Rep 200 2 </li></ul>
 11. 11. TANI ( CDC KRİTERLERİ – 2 ) <ul><li>Özgün Tanısal Kriterler </li></ul><ul><li>Endometrial biops i ile endometritin kanıtlanması (en az beş nötrofil veya en az iki plasma hücre varlığı) </li></ul><ul><li>Transva j inal sonogra fi veya MRI da </li></ul><ul><li>> kalınlaşmış, sıvı dolu (pelvik serbest sıvının eşlik ettiği veya etmediği) tuba </li></ul><ul><li>> tubaovarian kompleks (TOA) </li></ul><ul><li>Laparos kopide </li></ul><ul><li>> tubal yüzeyde belirgin hiperemi </li></ul><ul><li>> tubada ödem </li></ul><ul><li>> fimbrial uçta gözlenen mukoid akıntı </li></ul><ul><li>Sexually transmitted diseases treatment guidelines. </li></ul><ul><li>Centers for Disease Control and Prevention.MMWR Recomm Rep 200 2 </li></ul>
 12. 12. TANI (Laboratuar Testleri) <ul><li>Endoservikal-vaginal Gram boyama ve direkt mikroskopi: Bol miktarda PMN lökositlerin varlığı </li></ul><ul><li>intra s ell ü l e r Gram-negati f diplo kokların varlığı (N. Gonore) </li></ul><ul><li>Kültür (endoservikal,vaginal,ürethral) </li></ul><ul><li>Seroloji (endoservikal,vaginal,ürethral): PCR,LCR, EIA </li></ul><ul><li>Sedim, CRP düzeyi, WBC sayımı, KCFT, BFT, ß -Hcg, Tam idrar, CA 125… </li></ul><ul><li>Dayan L, Aust Fam Physican 2006 </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Transvaginal veya transabdominal USG </li></ul><ul><li>Renkli doppler USG </li></ul><ul><li>CT </li></ul><ul><li>MRI </li></ul><ul><li>Pyosalpenks </li></ul><ul><li>Tubo-ovarian abse </li></ul><ul><li>Douglasda sıvı </li></ul><ul><li>Diğer pelvik ve abdominal patolojilerin ekarte edilmesi </li></ul>TANI -Görüntüleme Yöntemleri
 14. 14. <ul><li>Transvaginal USG </li></ul><ul><li>≥ 5 mm tubal duvar kalınlığı, tüp içinde inkomplet septalı görüntü, hidro-piyosalpenks görünümü, serbest sıvı, pelvik abse, endometrial kalınlık, kavitede sıvı </li></ul><ul><li>Timor-Tritsch IE, Ultrasound Obstet Gynecol 1998 </li></ul><ul><li>Renkli Doppler USG </li></ul><ul><li>Vaskuler akım paremetrelerinin değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>Molender P Ultrasound Obstet Gynecol 2001 </li></ul><ul><li>CT </li></ul><ul><li>Tüp ve overde inflamatuar değişiklikler, kalınlaşmış uterosakral ligament, çevre yapılarda reaktif inflamatuar değişiklikler </li></ul><ul><li>Sam JW. Radiographics 2002 </li></ul><ul><li>MRI </li></ul><ul><li>PID’de tüp ve overlerin inflamasyonunu göstermede transvaginal ultrasonografiye üstündür Tukeva TA Radiology 1999 </li></ul>TANI – Görüntüleme Yöntemleri
 15. 15. CT Bulguları – A k ut PID Genişlemiş Fallop t üpü Genişlemiş Fallop t üpü
 16. 16. TANIDA L/S ALTIN STANDART Pyosalpinx
 17. 18. Ayırıcı Tanı <ul><ul><li>Jinekolojik Patolojiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Ektopik gebelik Malignite </li></ul></ul><ul><ul><li>Rüptüre ovarian kist Endometriosis </li></ul></ul><ul><ul><li>Adneksial torsiyon Dismenore </li></ul></ul><ul><ul><li>Non-jinekolojik patolojiler </li></ul></ul><ul><li> Appendisit, Kolesistit Divertikülit </li></ul><ul><li> İrritable barsak sendromu Barsak perforasyonu </li></ul><ul><li> Üriner sistem infeksiyonu Gastroenterit </li></ul><ul><li> Non-jinekolojik abdomino-pelvik abse veya maligniteler </li></ul>
 18. 19. Tedavi ( Temel Amaçlar ) <ul><li>Mikrobiyolojik kür </li></ul><ul><li>Semptom ve bulgularda tam gerileme </li></ul><ul><li>Komplikasyon ve uzun dönem sekellerin engellenmesi </li></ul><ul><li>Bulaştırıcılığın engellenmesi </li></ul>
 19. 20. Tedavi ( Temel Prensipler ) <ul><li>Sıklıkla etken patogen gösterilmeden ampirik olarak yapılır </li></ul><ul><li>Ampirik tedavi muhtemel etyolojik ajanların tamamını kapsamalı </li></ul><ul><li>Hastalara: </li></ul><ul><ul><li>İstirahat önerilmeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Takip kültürleri negatif olana kadar ilişkiden kaçınması önerilmeli ( genellikle minumum 2 hafta ) </li></ul></ul><ul><li>Orta ve şiddetli PID olgularında rahim içi araç antibiyotik tedavisi başlandıktan sonra çıkarılmalı </li></ul><ul><li>Neisseria gonore infeksiyonlarında, kinolon grubu antibiyotiklere resiztans suşların olduğu unutulmamalıdır </li></ul>
 20. 21. Hospitalizasyon ( CDC kriterleri ) <ul><li>Kesin olmayan tanı </li></ul><ul><li>Cerrahi acillerin ekarte edilememesi </li></ul><ul><li>Gebelik </li></ul><ul><li>İmmünsupresyon </li></ul><ul><li>Oral antibiyoterapiye klinik yanıtın olmaması </li></ul><ul><li>Ayaktan tedaviye intolerans (bulantı-kusma) </li></ul><ul><li>Ciddi hastalık (bulantı ve kusma veya yüksek ateş) </li></ul><ul><li>Pelvik/ Tub o-ovarian abse </li></ul><ul><li>Postmenopozal hasta </li></ul><ul><li>Adolesan hasta </li></ul><ul><li>Sexually transmitted diseases treatment guidelines </li></ul><ul><li>Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2002 </li></ul><ul><li>Up to date PID 2006 </li></ul>
 21. 22. Ayaktan Tedavi ( Re jim A ) <ul><li>Oflo ks a s in (Oflocide ® , Tarivid ® ) 400 mg p. o . günde iki kez 14 gün </li></ul><ul><li>veya </li></ul><ul><li>Levoflo ks a s in (Cravit ® , Tavanic ® ) 500 mg p. o . günde bir kez </li></ul><ul><li>± Metronidazol (Flagyl ® ) 500 mg p. o . günde iki kez 14 gün </li></ul><ul><li>CDC T reatment Guidelines 2002 </li></ul>
 22. 23. Ayaktan Tedavi ( Re jim B ) <ul><li>Ceftria kson (Rocephin ® ) 250 mg IM </li></ul><ul><li>veya </li></ul><ul><li>Cefoxitin (Mefoxin ® ) 2 g IM + Probenecid 1 g p.o </li></ul><ul><li>veya </li></ul><ul><li>Cefotetan (Cefotan ® ) 2 gIM + Probenecid 1 g p.o </li></ul><ul><li>TEK DOZ </li></ul>CDC T reatment Guidelines 2002
 23. 24. Ayaktan Tedavi ( Re jim B ) <ul><li>Ceftria kson (Rocephin ® ) 250 mg IM </li></ul><ul><li>veya </li></ul><ul><li>Cefoxitin (Mefoxin ® ) 2 g IM + Probenecid 1 g p.o </li></ul><ul><li>veya </li></ul><ul><li>Cefotetan (Cefotan ® ) 2 gIM + Probenecid 1 g p.o </li></ul><ul><li>TEK DOZ </li></ul><ul><li>VE </li></ul><ul><li>Do ksisik lin (Monodox ® ) 100 mg p.o. günde iki kez 14 gün </li></ul><ul><li>± Metronidazol (Flagyl ® ) 500 mg p. o . günde iki kez 14 gün </li></ul>CDC T reatment Guidelines 2002
 24. 25. Hastanede Tedavi <ul><li>Re jim A </li></ul><ul><li>Cefotetan (Cefotan ® ) 2 g IV 12 saatte bir </li></ul><ul><li> veya </li></ul><ul><li>Cefoxitin (Mefoxim ® ) 2 g IV 6 saatte bir </li></ul><ul><li>ve </li></ul><ul><li>Do ksisiklin (Tetradox , Monodox ® ) 100 mg p.o. veya IV 12 saatte bir </li></ul><ul><li>Re jim B </li></ul><ul><li>K lindam is in (Cleocin ® ) 900 mg IV ve Gentami s in (Genta ® ) 2 mg/kg dozdan yüklemeyi takiben 1,5 mg/kg IV veya IM ( 8 saatte bir) </li></ul><ul><li>CDC Treatment Guidelines 2002 </li></ul>
 25. 26. Hastanede Tedavi <ul><li>Alternati f parenteral re jimler (en az bir klinik çalışmada etkinliği gösterilmiş) </li></ul><ul><li>1. Oflo ksas in 400 mg IV 12 saatte bir </li></ul><ul><li>2. Levoflo ks a s in 500 mg IV günde bir kez </li></ul><ul><li>± Metronidazol 500 mg p. o . günde iki kez 14 gün </li></ul><ul><li>3. Ampi silin /Sulba k tam 3 g IV 6 saatte bir ve Do ksisiklin 100 mg p.o. veya IV 12 saatte bir </li></ul><ul><li>CDC Treatment Guidelines 2002 </li></ul>
 26. 27. PEACH ÇALIŞMASI <ul><li>Amaç: Ayaktan ve yatan hastada tedavi etkinliğinin karşılaştırılması </li></ul><ul><li>-831 hasta,klinik hafif-orta PID </li></ul><ul><li>-Yatan hastada Cefoxitin 2 gr IV 6 saatte bir + 1-2 doz 100 mg IV doksisiklini takiben 14 gün oral 100 mg doksisiklin </li></ul><ul><li>-Ayaktan hastada Cefoxitin 2 gr IM + probenesid 1 gr oral takiben 14 gün oral 100 mg doxisiklin </li></ul><ul><li>Sonuç: Tedavi rejimlerinin gebelik zamanı, PID rekürrensi, kronik pelvik ağrı veya ektopik gebelik üzerinde fark yok. </li></ul><ul><li>(84 aylık izlem sonuçları) </li></ul><ul><li>Obstet Gynecol 2005 </li></ul>
 27. 28. PID Tedavisi (İzlem) <ul><li>Hastaya özel yapılmalı </li></ul><ul><li>Tedavi başlangıcından sonra 3. gün : </li></ul><ul><li>Klinik iyileşme olup olmadığı değerlendirilmeli </li></ul><ul><li>İyileşmenin yetersiz olduğu hastalar hospitalizasyon, ek tanı yöntemleri ve cerrahi müdahale için gözden geçirilmeli </li></ul><ul><li>Tedaviden 4-6 hf sonra: </li></ul><ul><li>Klamidya ve Gonorenin yeniden taranması önerilmektedir. </li></ul><ul><li>Sexually transmitted diseases treatment guidelines </li></ul><ul><li>Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2002 </li></ul>
 28. 29. PID Tedavisi (İzlem) <ul><li>Hastanın semptomları başlamadan 60 gün öncesinde seksuel ilişki mevcut ise PARTNER muayene ve tedavi edilmeli </li></ul><ul><li>Muayene, üretral smear ve gonore için mikroskopi kültür ve klamidya için seroloji </li></ul><ul><li>Ampirik olarak cefiksim ve doksisiklin ile veya azitromisin ile tedavi </li></ul>
 29. 30. Pelvik İnflamatuar Hastalık Tedavisi: Anahtar Öneriler <ul><li>Klinisyen uterin, adneksial veya ağrılı kollum hareketlerinin birinin varlığında PID düşünmeli ve tedaviye başlamalıdır (Kanıt C) </li></ul><ul><li>Hafif orta dereceli PID’li bir kadında ayaktan medikal tedavi uzun dönem sekel ihtimalini arttırmayan güvenli bir tedavi stratejisidir (Kanıt B) </li></ul><ul><li>Fluoroquinolon grubu antibiyotikler, kinolon-resistan gonore suşlarının endemik olduğu bölgelerde yaşayan bir kadında ve/veya bu bölgede seksüel partnerle cinsel ilişki hikayesi varlığında kullanılmamalıdır (Kanıt C) </li></ul><ul><li>Alt genital sistem asemptomatik chlamidya infeksiyonunun taraması ve tedavisi PID insidansını azaltmak için önerilmektedir ( Kanıt A) </li></ul><ul><li>Crossman SH. Am Fam Physican 2006 </li></ul>
 30. 31. Klamidya Taraması <ul><li>Klamidya; zorunlu-intrasellüler gram(-) bakteri </li></ul><ul><li>Kadınların %80’inde asemptomatik infeksiyon </li></ul><ul><li>Gaydos CA, N Engl J Med 1998 </li></ul><ul><li>Prevalans </li></ul><ul><ul><ul><li><25 yaş % 13.5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>>25 yaş % 5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Svensson LO.Acta Obstet Gynecol Scand 1991 </li></ul></ul></ul><ul><li>Batı avrupa’da cinsel yolla bulaşan en sık bakteriyel infeksiyon </li></ul><ul><li> Natasha LP, BMC Public Health 2006 </li></ul>
 31. 32. Klamidya Taraması <ul><li>Klamidya taraması ve tedavisi PID ve PID’ye bağlı sekellerin önlenmesinde etkin bulunmuştur. </li></ul><ul><li>Klamidya infeksiyonu engellenebilir infertilite nedenlerinin başında gelmektedir. </li></ul><ul><li>Taramada, kültür dışı yöntemler tercih edilir. </li></ul><ul><ul><li>ucuz </li></ul></ul><ul><ul><li>teknik olarak kolay </li></ul></ul><ul><ul><li>kısa sürede sonuç </li></ul></ul><ul><li>Temel strateji <25 yaş cinsel aktif kadınların yıllık taranmasıdır . </li></ul><ul><li>Dayan L, Aust Fam Physican 2006 </li></ul><ul><li>C rossman SH , Am Fam Physician 2006 </li></ul>
 32. 33. Klamidya Taramasında Kullanılan Teknikler <ul><li>Nükleik asit amplifikasyon testleri </li></ul><ul><ul><li>PCR </li></ul></ul><ul><ul><li>LCR </li></ul></ul><ul><li>Gen probe </li></ul><ul><li>Enzyme immunoassay </li></ul><ul><li>Direkt immunofluorescence </li></ul><ul><li>Kültür </li></ul>Bu testler ile vulvar, vaginal, servikal, rektal ve üretral örneklerde çalışma yapılmaktadır WATSON E.J. J. Med. Microbiol Vol. 51 2002
 33. 34. PID ( Komplikasyonlar ) <ul><li>Tubo-ovarian abse </li></ul><ul><li>Yaygın peritonit </li></ul><ul><li>Sepsis </li></ul><ul><li>Fitz-Hugh Curtis Sendromu </li></ul><ul><li>İnfertilite </li></ul><ul><li>Kronik pelvik ağrı </li></ul><ul><li>Ektopik gebelik </li></ul><ul><li>Pelvik ve intraabdominal adezyon </li></ul>
 34. 35. Tubo-ovarian Abse <ul><li>Tuba, over ve komşu dokular arasında sıvı toplanması </li></ul><ul><li>Tüm PID olgularının yaklaşık %25-35’inde </li></ul><ul><li>Rüptür sonrası mortalite %9 </li></ul><ul><li>Sıklıkla bilateral </li></ul><ul><li>Etkenler PID ile aynı </li></ul><ul><li>PID atak sıklığı TOA gelişiminde etkili değil </li></ul><ul><li>%90 PELVİK AĞRI , %60-80 ATEŞ ve LÖKOSİTOZ ile beraberdir. İLEUS bulguları da olabilir. </li></ul>
 35. 36. Transvaginal USG: Tubo-ovarian Abse
 36. 37. Tubo-ovarian Abse <ul><li>TEDAVİ: </li></ul><ul><li>Tek başına medikal tedavi; %34-87 arasında değişen başarı oranı, yaklaşık %25’inde cerrahi tedavi gerekmekte </li></ul><ul><li> Mc Neeley SG AJOG 1998 </li></ul><ul><li>Konservatif cerrahi (laparoskopi/laparotomi); medikal tedaviyle birlikte fertilite arzusu olan hastalarda tercih edilebilir </li></ul><ul><li>Ultrasonografi eşliğinde drenaj; 302 hastalık bir seride tranvaginal USG eşliğinde yapılan drenaj ile %94 başarı Gjellant K AJOG 2005 </li></ul><ul><li>TAH+BSO; fertilitesinin tamamlamış ve ileri yaş grubunda </li></ul><ul><li>CT eşliğinde drenaj; Yüksek başarı oranları (%90-100) </li></ul><ul><li>Goharkhay N.Ultrasound Obstet Gynecol 2007 </li></ul>
 37. 38. Tedavi: Tubo-ovarian Abse <ul><li>Hastaların büyük bir kısmının reprodüktif dönemde olması nedeniyle uygulanacak tedavi mümkün olabildiğince konservatif ve etkin olmalı </li></ul><ul><li>Sadece medikal tedavi; küçük, unilokule ve ince cidarlı abselerde daha başarılı </li></ul><ul><li>İlk 72 saat içinde antibiyotiklere yanıt vermeyen abse olgularında cerrahi düşünülmeli </li></ul><ul><li>Rüptüre abse varlığında gecikmeden cerrahi tedavi </li></ul><ul><li> Harold C Clin Obstet Gynecol 1993 </li></ul>
 38. 39. FITZ HUGH CURTIS SENDROMU <ul><li>Gonore ve Clamidya ile oluşan PID lerde %15 </li></ul><ul><li>KC kapsül inflamasyonu ve adezyonlara bağlı sağ hipokondriak ağrı ve duyarlılık </li></ul><ul><li>İnflamasyonun neden sadece KC </li></ul><ul><li>etrafında olduğu ? </li></ul><ul><li>Beraberinde plevral effüzyon </li></ul><ul><li>olabilir </li></ul>
 39. 41. PID: Sekel <ul><li>Atak sıklığı sekel oranını arttırır </li></ul><ul><li>Erken tanı ve tedavi sekel oranlarının azaltılmasında en önemli faktör </li></ul><ul><li>Olguların %25’inden fazlasında sekel bildirilmiştir!!! </li></ul><ul><ul><li>Tubal Faktör İ nfertilit e ( %20 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kronik Pelvik Ağrı ( %20 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>E ktopik gebelik ( %10 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ross J. Pelvic inflammatory disease. BMJ 2001 </li></ul></ul>
 40. 42. PID: RİA Varlığında <ul><li>Riskin en fazla olduğu dönem RİA yerleştirilmesini takip eden ilk 3 haftadır </li></ul><ul><li>Akut PID durumunda RİA’nın uzaklaştırılmasının faydalı olup olmadığı tartışmalı. Hafif infeksiyon varlığında RİA korunabilir </li></ul><ul><li>Farklı RİA türleri ile PID riski ve tedavi sonuçları arasında ilişkiye yönelik veriler yetersiz </li></ul><ul><li>Workowski KA& Berman SM. Pelvic inflammatory disease. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006 </li></ul>
 41. 43. RİA ve AKTİNOMİÇES <ul><li>Gr(+) anaerob basil </li></ul><ul><li>Normal barsak ve vagen florasında bulunur. </li></ul><ul><li>RİA sı olan hastalarda PID, TOA, retroperitoneal fibrosis ile ilgili </li></ul><ul><li>PAP smearda tariflenmesi tedavi endikasyonu değil. </li></ul><ul><li>TOA da nadir saptanır fakat TOA oluşturma eğilimindedir. </li></ul><ul><li>Penisilinlere duyarlı. </li></ul>
 42. 44. PID: Postmenopozal <ul><ul><li>Risk Faktörleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Uterin instrumentasyon </li></ul></ul><ul><ul><li>Yapısal patolojiler (stenos, polip, v.b.) </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Unutulmuş” R İ A </li></ul></ul><ul><ul><li>Dejenere myomlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Postmenopozal vajinal flora (anaerobik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jackson SL. Infect Dis Obstet Gynecol 1999 </li></ul></ul>
 43. 45. PID: Postmenopozal <ul><li>Büyük çoğunluğu tuboovaryan abse ile birlikte </li></ul><ul><li>Ayırıcı tanıda diğer patolojiler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır; maligniteler, divertikülit, appendisit, barsak perforasyonu </li></ul><ul><li>Hastalar hospitalize edilmeli ve hızla parenteral tedavi başlanmalı </li></ul><ul><li>RİA varsa çekilmeli </li></ul><ul><li>Komplikasyon oranı yüksek </li></ul>Jackson SL. Infect Dis Obstet Gynecol 1999
 44. 46. PID: Adolesan <ul><li>PID vakalarının %20 si adolesan </li></ul><ul><li>15-19 yaş grubunda PID riski 5 kat fazla; </li></ul><ul><li>-serviksleri immatür </li></ul><ul><li>-anovulatuar sikluslar daha fazla </li></ul><ul><li>En iyi önleme yolu klamidya tarama ve tedavisi </li></ul><ul><li>Mutlak hospitalizasyon </li></ul><ul><li>Gray R,Curr Opin Obstet Gynecol 2006 </li></ul>
 45. 47. PID: HIV (+) Hasta <ul><li>Gonore ve chlamidya ajanları büyük bir kısmında etken </li></ul><ul><li>Tubo-ovarian abse riski yüksek </li></ul><ul><li>Tedaviye yanıt HIV(-) ler kadar iyi </li></ul><ul><li>Hospitalizasyon ve agresif parenteral tedavi ? </li></ul><ul><li>Workowski KA& Berman SM. Pelvic inflammatory disease. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006 </li></ul>
 46. 48. PID: Gebelik <ul><li>Çok nadir </li></ul><ul><li>Maternal morbidite ve erken doğum eylemini tetiklemesi nedeniyle önemli </li></ul><ul><li>Hospitalizasyon ve parenteral tedavi </li></ul><ul><li>Workowski KA& Berman SM. Pelvic inflammatory disease. </li></ul><ul><li>Sexually transmitted diseases treatment guidelines. </li></ul><ul><li>MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006 </li></ul>
 47. 49. KORUNMA (1) <ul><li>EĞİTİM ŞART </li></ul><ul><li>Seksüel geçişli hastalıklar </li></ul><ul><li>Güvenli cinsel davranış biçimi </li></ul>
 48. 50. KORUNMA (2) <ul><li>Asemptomatik infekte bireylerin tespiti ve tedavisi </li></ul><ul><li>İnfekte kişilerin etkin tedavisi </li></ul><ul><li>İnfekte kişinin seksüel partnerinin değerlendirilmesi ve gerekliyse tedavisi </li></ul><ul><li>CDC: Morbidity and Mortality Report 2002 </li></ul><ul><li>C rossmanSH , Am Fam Physician 2006 </li></ul>
 49. 51. <ul><li>TEŞEKKÜRLER ... </li></ul>

×