Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

14,554 views

Published on

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Health & Medicine, Technology
 • nasıl indirebiliriz sunumları? daha çok kişiye ulaşması ve bilginin paylaşımı açısından.. interneti olmayan arkadaşlarımız için indirebilsek çok yararlı olur. çok güzel bi sunum


  <b>[Comment posted from</b> http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/09/d-gebelik.html]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik) - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. EKTOP İK GEBELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 2. 2. İçerik: <ul><li>Tanım, Epidemiyoloji </li></ul><ul><li>Patoloji </li></ul><ul><li>Semptom, Bulgular </li></ul><ul><li>Tanı </li></ul><ul><li>Tedavi </li></ul><ul><ul><li>Beklentisel yaklaşım, Medikal ted. , Cerrahi ted. </li></ul></ul><ul><li>Servikal Gebelik </li></ul><ul><li>İnterstisyel Gebelik </li></ul><ul><li>Abdominal Gebelik </li></ul><ul><li>Ovaryen Gebelik </li></ul>
 3. 3. Tanım & Epidemioloji: <ul><li>Blastokistin endometrial kavite dışına yerleşmesi </li></ul><ul><li>İnsidans: %2 </li></ul><ul><li>1990s,Centers for Disease Control </li></ul><ul><li>Son yıllarda ↑, artan PID insidansına (özellikle klamidya) ve ART ile oluşan gebeliklerin artmasına bağlanmakta </li></ul><ul><li>En sık 35-44 yaşlar </li></ul><ul><li>Mortalite hızı azalmakta </li></ul><ul><li>Mevsimsel varyasyon </li></ul><ul><li>En sık haziran ve aralık aylarında Am J Obstet Gynecol 1999 </li></ul>
 4. 4. Patoloji: <ul><li>L ümende koryonik villuslar -> patognomonik! </li></ul><ul><li>İmplantasyon ilk başta lümende </li></ul><ul><ul><li>intralüminal </li></ul></ul><ul><ul><li>ekstralüminal </li></ul></ul><ul><li>Patogenez: </li></ul><ul><li>1- Fertilize ovumun uterin kaviteye pasajını geciktiren veya engelleyen faktörler </li></ul><ul><li>2- Prematür implantasyona sebep olan embryoya ait faktörler </li></ul><ul><li>Kronik salpenjit , 6 kat ↑ </li></ul><ul><li>Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994 </li></ul><ul><li>%10 -> Salpingitis Isthmica Nodosa (SIN) </li></ul>
 5. 5. Pato genez (Embryo ile ilgili): <ul><li>Prematür implantasyon; </li></ul><ul><ul><li>Lectin </li></ul></ul><ul><ul><li>İntegrin </li></ul></ul><ul><ul><li>Prostaglandinler </li></ul></ul><ul><ul><li>Modüler proteinler </li></ul></ul><ul><li>¼ Kardiak aktivite ( + ) </li></ul><ul><li>Am J Obstet Gynecol 1989;161:157 </li></ul><ul><li>Fetal kromozomal ve anatomik bozuklukların, tubal gebelik etyolojisinde yer aldığı düşünülmemektedir. </li></ul><ul><li>Fertil Steril 2000; 74:1259 </li></ul>
 6. 6. Risk faktörleri <ul><li>Yüksek </li></ul><ul><li>Orta </li></ul><ul><li>Düşük </li></ul>
 7. 7. Yüksek Risk Faktörleri: <ul><li>Ektopik gebelik öyküsü : </li></ul><ul><ul><li>Tek Doz Mtx 8% </li></ul></ul><ul><ul><li>Salpenjektomi 9.8% </li></ul></ul><ul><ul><li>Lineer Salpingostomi 15.4% </li></ul></ul><ul><li> Fertil Steril 1997;67:421 </li></ul><ul><li>Tubal Patoloji : </li></ul><ul><ul><li>Enfeksiyon </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerrahi </li></ul></ul><ul><ul><li>Konjenital anomaliler </li></ul></ul><ul><ul><li>Tümör </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasar görmüş silier aktivite nedeniyle fonksiyonel bozukluk da beraberindedir. </li></ul></ul>
 8. 8. Yüksek Risk Faktörleri(2): <ul><li>Sterilizasyon : </li></ul><ul><ul><li>Başarısızlık oranı ilk yılda %0.1 ile 0.8 arasında değişir. Olan gebeliklerin üçte biri ektopiktir. </li></ul></ul><ul><ul><li>30 yaşından önce sterilizasyon yapılan olgularda risk ↑ </li></ul></ul><ul><ul><li>Bipolar koagülasyon riski ↑ N Engl J Med , 1997 </li></ul></ul><ul><li>DES Kullanımı : </li></ul><ul><ul><li>DES kullanmış kadınların kızlarında risk 9 kat ↑ </li></ul></ul><ul><li> Fertil Steril , 1999 </li></ul><ul><li>Rahim İçi Araçlar : </li></ul>
 9. 9. Orta Risk Faktörleri <ul><li>Pelvik Enfeksiyon: </li></ul><ul><ul><li>Klamidya, gonore gibi enfeksiyon etkenleri tubal hasara yol açarak ektopik gebelik insidansını artırmaktadır. </li></ul></ul><ul><li> Fertil Steril 1996 </li></ul><ul><li>İnfertilite: </li></ul><ul><ul><li>İnfertil hastalarda insidansın yüksek olması altta yatan tubal anormalliklere bağlı olabilir. ART’de kullanılan ilaçların hormonel fluktuasyona bağlı tubal motiliteyi bozdukları ve ektopik gebelikle ilişkili olabilecekleri söylenmiştir. </li></ul></ul><ul><li>Çoklu seksüel partner </li></ul><ul><li>Sigara </li></ul>
 10. 10. Düşük Risk Faktörleri: <ul><li>IVF : </li></ul><ul><ul><li>IVF hem ektopik gebelik hem de heterotopik gebelik insidansını artırmaktadır. </li></ul></ul><ul><li> Fertil Steril 1999 </li></ul><ul><li>Vajinal Duş </li></ul><ul><li>Yaş: </li></ul><ul><ul><li>Yaş arttıkça ektopik gebelik insidansı artar. Bu, zaman içinde kümülatif risk faktörlerinin sonucu olabilir. </li></ul></ul>
 11. 11. Ektopik Gebelik ve ART
 12. 12. Yerleşim Yerleri: <ul><li>Ampulla (70%) </li></ul><ul><li>Isthmus (12%) </li></ul><ul><li>Fimbrial (11.1%) </li></ul><ul><li>Over (3.2%) </li></ul><ul><li>İnterstisyel(2.4%) </li></ul><ul><li>Abdomen (1.3%) </li></ul><ul><li>Hum Reprod 2002;17:3224 </li></ul>
 13. 13. Semptomlar: <ul><li> Sıklık </li></ul><ul><li>Pelvik ağrı (90-100%) </li></ul><ul><li>Anormal kanama (50-80%) </li></ul><ul><li>Amenore (75-95%) </li></ul><ul><li>Senkop, baş dönmesi (10-25%) </li></ul><ul><li>Desidual atık (5-10%) </li></ul><ul><li>Olgular genellikle 6 ila 10 haftalık a menoreden sonra başvururlar </li></ul>
 14. 14. Muayene Bulguları: <ul><li>Sıklık </li></ul><ul><li>Adneksial hassasiyet (75-90%) </li></ul><ul><li>Abdominal hassasiyet (80-95%) </li></ul><ul><li>Uterin değişiklikler (20-30%) </li></ul><ul><li>Kan basıncı, nabız (15%) </li></ul><ul><li>Ateş (15%) </li></ul><ul><li>Pelvik kitle (50%) </li></ul>
 15. 15. Ektopik Gebelikte Tanı: <ul><li>Serum β - h CG </li></ul><ul><li>Progesteron </li></ul><ul><li>USG </li></ul><ul><li>Dilatasyon&Küretaj ?? </li></ul><ul><li>Kuldosentez </li></ul><ul><li>Laparoskopi </li></ul><ul><li>Erken tanı morbiditenin azaltılması ve hastanın fertilitesinin korunması açısından Çok Önemlidir! </li></ul>
 16. 16. β - h CG <ul><li>İntrauterin gebelikte ilk 6 hafta boyunca serum β - h CG eksponensiyel olarak artar. </li></ul><ul><li>48 saatte hCG’deki %66’lık artış, %85 güvenilirlik ile viable bir intrauterin gebeliği destekler. </li></ul><ul><li>β -hCG ektopik gebeliklerde ; </li></ul><ul><li>- 49 % azalır </li></ul><ul><li>- 44 % artar (normal gebelik artışlarına ulaşmadan) </li></ul><ul><li>- 7 % artar (normal gebelik benzeri artışlar) </li></ul><ul><li>Ektopik gebeliği en iyi belirleyen hCG paterni platoya ulaşandır. </li></ul>
 17. 17. Progesteron <ul><li>Ortalama serum Progesteron seviyesi, normal intrauterin gebeliği olanlardan daha düşüktür. </li></ul><ul><li>Normal IU gebeliklerin %90’ında progesteron > 25 ng/ml </li></ul><ul><li>Tüm ektopik gebeliklerde < 15 ng/ml </li></ul><ul><li>5 ng/ml ↓ non viable gebelik ile ilişkilidir </li></ul>
 18. 18. USG Bulgular ı: <ul><li>Gestasyonel kese </li></ul><ul><ul><li>TVUSG -> β -hCG > 1500 </li></ul></ul><ul><ul><li>Trans abd -> β -hCG > 6500 </li></ul></ul><ul><li>UTERUS: </li></ul><ul><li>Desidualizasyona bağlı endometrial kalınlaşma </li></ul><ul><li>Psödogestasyonel kese (düzensiz ve angüler) </li></ul><ul><li>Renkli doppler:Endometriumda akım yok ve myometriumda tipik zayıf vaskülarizasyon veya soğuk patern </li></ul>
 19. 19. USG Bulguları (Adneksler): <ul><li>Trofoblastik doku ve kas tabakasının oluşturduğu ekojenik halka ile çevrelenmiş santral hipoekojen alan </li></ul><ul><li>Kese içinde embryo, yolk sac </li></ul><ul><li>Korpus luteum ile karışabilir. (Korpus luteum ovaryen doku içinde ekzantrik olarak periferde lokalize olur.) </li></ul><ul><li>TV-RDS ile canlı trofoblast ihtiva eden rüptüre olmamış ektopik gebelikler vasküler bir halka oluşturur. </li></ul>
 20. 20. USG Bulguları : <ul><li>Intraperitoneal sıvı saptanabilir. </li></ul><ul><li>Her zaman rüptür olduğunu göstermez. </li></ul><ul><li>Rüptüre olmamış ektopik gebeliklerde tubanın fimbrial ucundan batın içine hemoraji de olabilir. </li></ul>
 21. 21. EKTOPİK GEBELİK USG BOYUT ve SERUM BİOKİMYASI İLİŞKİSİ Ultrasound Obstet Gynecol. Nov. 2006
 22. 22. Dilatasyon&Küretaj <ul><li>Plato çizen veya 48 saat içinde hCG artış oranı %50’den küçük olan hastalarda </li></ul><ul><li>Materyalde koryon villusların görülmesi ektopik gebeliği ekarte ettirir. </li></ul><ul><li>1003 PUL vakasında, uygulanan küretajın, devam eden gebelikleri sonlandırabileceği bildirilmiş. </li></ul><ul><li>Condous, Hum Reprod 2006 </li></ul><ul><li>Ektopik gebeliğin tanısında küretaj kullanılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Kirk, Curr Obstet Gynecol 2006 </li></ul>
 23. 23. Kuldosentez <ul><li>%70-83 -> pıhtılaşmayan kan (pozitif) </li></ul><ul><li> -> seröz sıvı (negatif) </li></ul><ul><li>-> sıvı gelmemesi veya pıhtılaşmış kan (tanısal değil) </li></ul><ul><li>Pozitif sonuç: her zaman rüptüre ektopik gebeliğe işaret etmez! </li></ul>
 24. 24. Laparoskopi: <ul><li>Tanıda altın standart </li></ul><ul><li>Son yıllarda diagnostik laparoskopiden operatif laparoskopi kullanımına eğilim olmuştur. </li></ul><ul><li>Diğer Tanısal Testler: </li></ul><ul><li>HSG ve selektif salpingografi </li></ul><ul><li>Falloposcopy </li></ul><ul><li>MRI </li></ul>
 25. 25. Ayırıcı Tanı: <ul><li>Appendi sit </li></ul><ul><li>Abort us imminens </li></ul><ul><li>R üptüre over kisti </li></ul><ul><li>PID </li></ul><ul><li>Salp enjit </li></ul><ul><li>Endometrit </li></ul><ul><li>Nephrolit iazis </li></ul><ul><li>Ovarian torsi yon </li></ul><ul><li>Intrauterine gebelik </li></ul><ul><li>Alternati f tanılar: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>D i smenor e </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>D i sf onksiyonel uterin kanama </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>İYE </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Diverti külit </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mesenteri k l enfadenit </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 26. 26. Tedavi Beklentisel Yakla şım Medikal Tedavi Cerrahi Tedavi
 27. 27. Beklentisel Yaklaşım: <ul><li>Başarı oranları %48 ile %100 arasında değişir. </li></ul><ul><li> K irk, Curr Opin Obstet Gynecol 2006 </li></ul><ul><li>Seçilen hastalarda, ektopik kitlenin boyutu, başlangıç β hCG düzeyi, β hCG değişme paterni gibi kriterlere bağlı olarak başarı oranı değişmektedir. </li></ul><ul><li>Lund, 1955 </li></ul><ul><li>107 tubal gebelik » Gözlem </li></ul><ul><li>1. Başarı oranı: 70% </li></ul><ul><li>Başlangıç β hCG düzeyi < 175 IU/l 96% </li></ul><ul><li>Başlangıç β hCG düzeyi > 1500 IU/l 21% </li></ul><ul><li>2. Tedavi takip süresi: </li></ul><ul><li> Başarısız 9 gün(1-29) </li></ul><ul><li>Başarılı 15 gün(3-66) </li></ul><ul><li>Elson, Ultrasound Obstet Gynecol 2004 </li></ul>
 28. 28. Beklentisel Yaklaşım: <ul><li>β -hCG’de düşüş paterni, ektopik gest. kese izlenmemesi, SATin üstünden uzun zaman geçmesi başarı şansını artırır. </li></ul><ul><li>Başlangıç β hCG düzeyi halen başarıyı öngörmede en değerli kriterdir. </li></ul>
 29. 29. Avantajları & Dezavantajları: <ul><li>Cerrahinin getireceği riskler yok </li></ul><ul><li>Fertilite üzerine etkileri: </li></ul><ul><li>* Takiben yapılan HSGler ile , vakaların %93’ünde etkilenmiş tüpün açık olduğu gösterilmiş. </li></ul><ul><li>Rantala, Fertil Steril 1997 </li></ul><ul><li>* Ekspektan yönetim sonrası intrauterin gebelik oranları %63 ile 88 arasında bulunmuştur. </li></ul><ul><li>Hastalar çok yakından takip edilmelidirler. </li></ul><ul><li>Düşük ve azalan hCG düzeylerinde bile tubal rüptür olguları bildirilmiştir . </li></ul><ul><li>Tulandi, Fertil Steril 1991 </li></ul><ul><li>hCG seviyesi 15 IU/l nin altına inene kadar takip önerilir. </li></ul>
 30. 30. Medikal Tedavi: <ul><li>Metotrexate </li></ul><ul><li>Dehidrofolat redüktazı inhibe eden folik asit analoğu </li></ul><ul><li>DNA sentezini engeller </li></ul><ul><li>*Hemodinamik olarak stabil </li></ul><ul><ul><li>*Takip için uyumlu ve istekli </li></ul></ul><ul><ul><li>*Tedavi öncesi serum β -hCG < 5000 mIU/mL </li></ul></ul><ul><ul><li>*3 cm’den küçük kitle </li></ul></ul><ul><ul><li>*USG’de FKA(-) </li></ul></ul><ul><li>Parenteral (IM veya IV) </li></ul><ul><li>Oral </li></ul><ul><li>Direk lokal enjeksiyon </li></ul>
 31. 31. Medikal Tedavi: Aktif pulmoner hastalık peptik ülser, ilaca hipersensitivite, sistemik hastalıklar İmmün yetmezlik Emziren kadınlar Fetal kardiak aktivite Hasta uyumsuzluğu Ektopik gebelik kitlesi büyük ( > 4 cm) Hemodinamik olarak instabil Yüksek β hCG ( β hCG > 5000) Kontraendikasyonlar: Relatif Kontraendikasyonlar:
 32. 32. Tek Doz Tedavi Protokolü: <ul><li>Genellikle 4. gün hCG hafif bir artış gösterir. </li></ul>hCG, CBC, KCFT 7 hCG 4 hCG IM Mtx 50 mg/m ² 1 hCG, CBC, KCFT, Üre, Kre, Elektrolitler 0 Tetkik: Uygulanan: Gün:
 33. 33. Doz Tekrarı: <ul><li>4. gün ß -hCG düzeyi ile 7. gün ß -hCG düzeyi arasındaki fark %15 den ↓ ikinci doz </li></ul><ul><li>Fark %15 ↑ise 15 IU/L ‘nin altına düşene kadar haftalık ß -hCG takibi </li></ul><ul><ul><li>Haftalık takipte azalma %15’ten az ise tek doz tekrarlanır. </li></ul></ul><ul><li>Uygulama günü ile 7. gün ß -hCG düzeyi arasında % 25 den daha az düşme olursa doz tekrarlanır </li></ul><ul><ul><li>Bu tedaviyi alan %15-20 hasta ikinci doza gereksinim duyar </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu hastaların %1 den daha azı 3. doz ihtiyacı duyar </li></ul></ul>Lipscomb, Am J Obstet Gynecol, 1998 Dilbaz, J Reprod Med, 2006
 34. 34. <ul><li>Tek Doz Mtx Başarı Oranı: </li></ul><ul><li>1993-2004 arası review -> % 65-95 </li></ul><ul><li>% 31-27’si ilave doza ihtiyaç duymuş </li></ul><ul><li>Kirk, Ultrasound Obstet Gynecol, 2006 </li></ul><ul><li>495 hasta -> % 90,5 Başarı </li></ul><ul><li>Lipscomb, Fertil Steril, 2004 </li></ul><ul><li>Ekspektan yönetimde oldugu gibi medikal tedavide de başarı oranları seçilen hasta grubuna göre farklılık gösterir. </li></ul>
 35. 35. Tek Doz Uygulamasında Başarı veya Başarısızlığı Öngören Faktörler Kirk E et al. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2006
 36. 36. Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler <ul><li>58 hastaya tek doz (50 mg/m2 ) methotrexate tedavisi verildi </li></ul><ul><li>Tedavi başarısızlığını öngören faktörler araştırıldı </li></ul><ul><li>Tedavi başarısızlığında önemli faktörler: </li></ul><ul><li>Subkoryonik kanama </li></ul><ul><li>Kesede embriyo varlığı </li></ul><ul><li>1. gün serum ß -hCG seviyesinin> veya = 3,000 mIU/mL </li></ul><ul><li>ß -hCG seviyelerinin 3. günde > veya =3,500 mIU/mL </li></ul>Dilbaz S ,J Reprod Med 2006
 37. 37. Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler <ul><ul><li>Maternal Yaş </li></ul></ul><ul><ul><li>Obstetrik Öykü </li></ul></ul><ul><ul><li>Ultrason Bulguları </li></ul></ul><ul><ul><li>Folik asit düzeyleri </li></ul></ul><ul><ul><li>hCG düzeyi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedavide n önceki ve sonraki β hCG düzeyi </li></ul></ul><ul><li>* Başarıyı Öngören en önemli faktör: başlangıç serum hCG </li></ul><ul><ul><li>( > 1000 IU/L -> Yüksek Başarısızlık) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dudley, Fertil Steril, 2004 </li></ul></ul>
 38. 38. Tek Doz Uygulaması <ul><li>ß -hCG seviyeleri MTX uygulamasından sonra ortalama 35 gün sonra 15 mIU/mL’ nin altına düşer fakat bazen bu süre 109 güne uzayabilir </li></ul>Lipscomb GH et al. N Engl J Med 1999
 39. 39. Çoklu Doz Tedavi Protokolü: <ul><li>48 saatte hCG’deki düşüş > % 15 olana kadar veya toplam 4 doz olana kadar devam </li></ul><ul><li>Folinik asit (Leukoverin): Metabolik olarak aktif folat koenzimi </li></ul><ul><li>Mtx varlığında bile timidilat, pürin, ve metionin büosentezini restore eder. Normal hücreleri Mtx toksisitesinden kurtarır. </li></ul>hCG Folinik asit 0,1 mg/kg 2,4,6,8 hCG IM Mtx 1 mg/kg 1,3,5,7 hCG, CBC, KCFT, Üre, Kre, Elektrolitler - 0 Tetkik: Uygulanan: Gün:
 40. 40. Tek ve Çoklu Doz MTX Tedavi Protokolu ACOG practice bulletin 2003
 41. 41. Tek Doz vs Çoklu Doz <ul><li>643 Hasta -> Başarı Oranları: </li></ul><ul><li>Tek Doz (%90) vs Çoklu Doz (%95) </li></ul><ul><li> Lipscomb, Am J Obstet Gynecol, 2005 </li></ul><ul><li>108 Hasta -> Tek doz tedavi (%88,9) en az Çoklu doz kadar başarılı (%92,6) </li></ul><ul><li>Yan etkileri benzer </li></ul><ul><li>Seçilmiş hastalarda tek doz ilk seçenek olmalı </li></ul><ul><li>Alleyasin, Feril Steril, 2006 </li></ul><ul><li> Barnhart, Obstet Gynecol, 2003 </li></ul><ul><li>Tek Doz Mtx tedavisi ; düşük hCG düzeyi olan, kardiak aktivitesi olmayan seçilmiş hasta grubuna uygulanırsa başarılı olur. </li></ul>
 42. 42. Tek Doz vs Çoklu Doz <ul><li>Daha ucuz </li></ul><ul><li>Yan etki az </li></ul><ul><li>Daha az sıkı takip </li></ul><ul><li>Folinik aside ihtiyaç duymaz </li></ul><ul><li>Daha pahalı </li></ul><ul><li>Yan etki fazla </li></ul><ul><li>Yakın takip </li></ul><ul><ul><li>Barnhart, Obstet Gynecol, 2003 </li></ul></ul>
 43. 43. <ul><li>61 hastaya tek ve çoklu doz MTX tedavisi verildi </li></ul><ul><li>4-6 ay sonra HSG </li></ul><ul><li>Lojistik regresyon kullanılarak hastaların yaş, gravida, parite, başlangıç ß -hCG seviyesi, adneksiyel kitle boyutu, MTX verilme şekli ile HSG sonuçları karşılaştırıldı </li></ul><ul><li>ipsilateral geçiş (+) </li></ul><ul><ul><li>çoklu doz -> %56 </li></ul></ul><ul><ul><li>tek doz -> % 83.9 </li></ul></ul><ul><li>Karşı tüpten geçiş istatistiksel olarak anlamlı olmasa da tek doz alan grupta yüksek bulundu. </li></ul>Fertil Steril 2007
 44. 44. Monitörizasyon : <ul><li>* Yan Etkileri: </li></ul><ul><ul><li>Stomatit </li></ul></ul><ul><ul><li>Konjunktivit </li></ul></ul><ul><ul><li>Gastrit </li></ul></ul><ul><ul><li>Enterit </li></ul></ul><ul><ul><li>Dermatit </li></ul></ul><ul><ul><li>Pneumonit </li></ul></ul><ul><ul><li>Alopesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kc enzimlerinde yükselme </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemik İliği Supresyonu </li></ul></ul><ul><ul><li>*Seri USG takiplerinde ektopik gebeliğin boyutunun arttığı ve haftalarca kaldığı izlenir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Brown, Obstet Gynecol, 1991 </li></ul></ul><ul><ul><li>*Bu kitle persiste ektopik gebelikten ziyade oluşan hematoma bağlıdır. Tedavi başarısızlığını göstermez. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atri, Radiology, 1992 </li></ul></ul>
 45. 45. Monitörizasyon : <ul><li>6-7 gün sonra kısa süreli (1-2 gün) hafif bir karın ağrısı sık! </li></ul><ul><ul><li>Tubal aborta veya hematomdan dolayı tüpün distansiyonuna bağlı </li></ul></ul><ul><ul><li>Asetominofen verilebilir. </li></ul></ul><ul><li>Pelvik muayeneden kaçınılmalıdır. </li></ul><ul><li>Travmatik rüptür riskinden dolayı koit yasaklanmalıdır. </li></ul><ul><li>Tedaviden en az 1 ay sonraya kadar kontrasepsiyon önerilmeli! </li></ul><ul><li>Rh negatif olup sensitize olmamış hastalarda </li></ul><ul><li>Anti D İmmunglobulin 250IU (50 µ g) dozunda mutlaka verilmelidir!!! </li></ul>
 46. 46. Medikal Tedavi: <ul><li>Kombine Tedavi (Mifepristone + Metotrexate) </li></ul><ul><li>*212 ektopik gebelikte Mifepristonun eklenmesi Mtx’in etkinliğini artırmamış. </li></ul><ul><li>Rozenberg, Hum Reprod, 2003 </li></ul><ul><li>Metotrexate USG eşliğinde veya laparoskopik yöntemle LOKAL olarak verilebilir. </li></ul><ul><li>*USG eşliğinde Mtx -> %83 </li></ul><ul><li>Fernandez, Fertil Steril, 1993 </li></ul>
 47. 47. Medikal Tedavi: <ul><li>Lokal enjeksiyon: </li></ul><ul><ul><li>Hiperozmolar Glukoz </li></ul></ul><ul><ul><li>KCl </li></ul></ul><ul><ul><li>PGF2 α </li></ul></ul><ul><li>Son yıllarda lokal ve sistemik Mtx’i karşılaştıran çalışma yapılmamıştır. </li></ul><ul><ul><li>Başarı oranları benzer </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemik tedavi özel deneyim ve beceri gerektirmez </li></ul></ul><ul><ul><li>Laparoskopik olarak uygulanması pratik değildir </li></ul></ul>
 48. 48. Medikal Tedavi: <ul><li>Fertilite: </li></ul><ul><ul><li>Tedavi sonrası kümülatif intrauterin gebelik oranları : </li></ul></ul><ul><ul><li>1 yıldan sonra %57,5 </li></ul></ul><ul><ul><li>2 yıldan sonra %66,9 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gervaise, Fertil Steril, 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kümülatif ektopik gebelik oranları: </li></ul></ul><ul><ul><li>1 yıldan sonra %15,4 </li></ul></ul><ul><ul><li>2 yıldan sonra %23,7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu oranlar salpenjektomi (%17) ve salpingotomi (%16) sonrası oranlar ile benzerdir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bangsgaard, BJOG, 2003 </li></ul></ul>
 49. 49. Cerrahi Tedavi: Cerrahi Tedavi Konservatif Tedavi Radikal Cerrahi <ul><li>Salpenjektomi </li></ul><ul><li>Salpingostomi </li></ul><ul><li>Salpingotomi </li></ul><ul><li>Fimbrial Ekspresyon </li></ul>
 50. 50. Cerrahi Tedavi Endikasyonları: <ul><li>Cerrahi ; hemodinamik olarak stabil bir hastada Tv USG ile tubal ektopik gebelik izlendiği takdirde düşünülmeli !! </li></ul><ul><li>Ultrasonda herhangi bir kitle saptanmaz ise, ameliyat esnasında da büyük bir ihtimalle görülmeyecektir! </li></ul><ul><li>Rüptüre ektopik gebelik (özellikle instabil hastada) </li></ul><ul><li>Medikal tedaviye uyumsuzluk veya kontrendike olması </li></ul><ul><li>Rüptür olasılığında sağlık merkezine zamanında ulaşamayacak olması </li></ul><ul><li>Medikal tedavinin başarısız olması </li></ul>
 51. 51. Cerrahi Tedavi: <ul><li>Salpingostomi: Tüpün antimezenterik yüzünden 10-15 mm lineer insizyon ile ektopik gebelik ürünlerinin dışarıya çıkarılması </li></ul><ul><li>İnsizyon sekonder olarak iyileşmeye bırakılır. </li></ul><ul><li>En yaygın kullanılan yöntemdir. </li></ul><ul><li>Kanamayı önlemek amacı ile işlem öncesinde vasopressin enjeksiyonu yapılabilir. </li></ul><ul><li>Salpingotomi: İnsizyon sütür ile kapatılır. </li></ul>
 52. 52. Salpingostomi vs salpingotomi: <ul><li>Prognoz açısından iki teknik arasında fark yok. </li></ul><ul><li>Tulandi, saleh 1999 </li></ul><ul><li>Fertilite ve yapışıklık oranları benzerdir. </li></ul><ul><li>Fujishita, Hum Reprod, 2004 </li></ul><ul><li>Salpingostomide istatistiksel olarak anlamlı olmayan düşük başarıya eğilim ve düşük tubal patens </li></ul><ul><li>IU gebelik oranları ve rekürren EG oranları benzer </li></ul><ul><li>Cochrane 2007 </li></ul>
 53. 53. Radikal Cerrahi Tedavi: <ul><li>Salpenjektomi: Fallop tüpünün hasar gördüğü durumlarda uygulanır. </li></ul><ul><li>Rezeke ederken tüpün interstisyel parçasının dış 1/3’ünden fazlası eksize edilmemelidir. </li></ul><ul><li>Kornual rezeksiyon stumpta çok nadir de olsa görülen ektopik gebelik riskini azaltır. </li></ul><ul><li>Laparoskopik veya laparotomi ile yapılabilir. </li></ul>
 54. 54. Radikal Cerrahi Tedavi: Laparoskopik Salpenjektomi
 55. 55. Radikal Cerrahi Tedavi: Elektrocerrahi kullanılarak yapılan Laparoskopik Salpenjektomi
 56. 56. Radikal Cerrahi Tedavi: Vasküler Anatomi
 57. 57. Cerrahi Tedavi: <ul><li>Segmental Rezeksiyon ve Reanastomoz: </li></ul><ul><ul><li>Salpingostomi sonrası durdurulamayan kanama, aşırı doku hasarı nedeniyle konservatif yöntemlerin kullanılamadığı </li></ul></ul><ul><ul><li>Fertilitenin korunması istenilen durumlarda </li></ul></ul><ul><li>Fimbrial Operasyonlar: (Tubal Milking) </li></ul><ul><ul><li>Sonrasında tekrarlayan ektopik gebelik oranları </li></ul></ul><ul><ul><li>Persiste trofoblastik hastalık riski yüksek </li></ul></ul>
 58. 58. Cerrahi Tedavi: <ul><li>İmplantasyon sahasından kontrol edilemeyen kanama </li></ul><ul><li>Aynı tüpte reküren ektopik gebelik </li></ul><ul><li>Çok fazla hasar görmüş tüp </li></ul><ul><li>Büyük ektopik gebelik ( > 5 cm) </li></ul><ul><li>Çocuk istemeyen kadınlarda </li></ul><ul><li>Salpenjektomi </li></ul><ul><li>Rüptüre olmamış ektopik gebelikte </li></ul><ul><li>Gelecekteki fertilite potansiyeli korunmak isteniyorsa </li></ul><ul><li>Salpingostomi </li></ul>
 59. 59. Salpenjektomi vs Salpingostomi: <ul><li>Salpingostomi sonrası IU gebelik oranları > Salpenjektomi sonrası IU gebelik oranları </li></ul><ul><li>Yao, Fertil Steril, 1997 </li></ul><ul><li>Bangsgaard, BJOG, 2003 </li></ul><ul><li>Diğer çalışmalarda farklı sonuçlar </li></ul>
 60. 60. Laparoskopi vs Laparotomi: <ul><li>L/S: </li></ul><ul><ul><li>Daha az kan kaybı </li></ul></ul><ul><ul><li>Daha az analjezik ihtiyacı </li></ul></ul><ul><ul><li>Hastanede kalış süresi kısa </li></ul></ul><ul><ul><li>Maliyeti düşük </li></ul></ul><ul><li>Sonuç: Laparoskopik konservatif cerrahi laparotomiye üstün ! </li></ul><ul><li>Reprodüktif sonuç her ikisinde de aynı. </li></ul><ul><li>Murphy, Fertil Steril, 1992 </li></ul><ul><li>Vermesh, Obstet Gynecol, 1989 </li></ul><ul><li>Lundorff, Acta Obstet Gynecol scand, 1991 </li></ul>
 61. 61. L/S Salpingostomi vs LPT ile Salpingostomi <ul><li>Tubal EG’liğin yok edilmesi açısından ; Laparoskopik Salpingostomi açık cerrahi yaklaşımdan daha az başarılı </li></ul><ul><li>Laparoskopik cerrahinin maliyeti daha düşük ! </li></ul><ul><li>Uzun dönem takipte intrauterin gebelik oranında farklılık yoktur. Fakat düşük rekürren EG’e eğilim vardır. </li></ul><ul><ul><li> Hajenius ,Cochrane Database Syst Rev 2007 </li></ul></ul>
 62. 62. Persiste Ektopik Gebelik: <ul><li>Laparoskopik salpingostomi sonrası (%8) laparotomiye (%4) oranla daha sık görülür. </li></ul><ul><li>Yao, Fertil Steril, 1997 </li></ul><ul><li>Salpingostomi sonrası 1. gün β hCG > %50 azalması durumunda persistan EG olasılığı çok azdır. </li></ul><ul><li>1. gün β hCG’deki düşüş > %76 -> persistan EG %0 </li></ul><ul><li>Spandorfer, Fertil Steril, 1997 </li></ul><ul><li>Haftalık β hCG takibi önerilir. </li></ul><ul><li>1 hafta sonra preop değerin %5’inden az ise -> Komplet Rezolüsyon </li></ul><ul><li>Yüksek ise 1 hafta sonra tekrarlanır. </li></ul><ul><li> Tulandi, Up To Date, 2006 </li></ul><ul><li>Tedavi: 50 mg/m ² tek doz MTX </li></ul>
 63. 63. Medikal Tedavi vs Cerrahi Tedavi <ul><li>Çoklu doz MTX vs L/S salpingotomi </li></ul><ul><ul><li>Başarı açısından fark yok </li></ul></ul><ul><ul><li>MTX alan grupta ilaca bağlı yan etki %61 </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerrahi sonrası persiste vakalarda MTX’e yan etki %12 </li></ul></ul><ul><ul><li>MTX alan grupta tedavi maliyeti ve işgücü kaybı ↑ </li></ul></ul><ul><ul><li>Fertilite ve ektopik gebelik rekürrensi açısından fark yok </li></ul></ul><ul><li>Tek doz MTX vs L/S salpingotomi </li></ul><ul><ul><li>Cerrahiye oranla daha az başarılı </li></ul></ul><ul><ul><li>Yan etki MTX alan grupta ↑ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tek doz tedavi cerrahiye göre daha cost-efective </li></ul></ul><ul><ul><li>İleri dönemde iki tedavi arasında fertilite yönünden fark yok </li></ul></ul>Hajenius ,Cochrane Database Syst Rev 2007
 64. 64. Servikal Gebelik: <ul><li>Nadir , ektopik gebeliklerin %1’inden azını oluşturur. </li></ul><ul><li>Sebebi ? </li></ul><ul><li>* Servikal veya uterin cerrahiye bağlı lokal patolojiler </li></ul><ul><li>* Fertilize ovumun endoservikal kanala hızlı transferi </li></ul>
 65. 65. Servikal Gebelik: <ul><li>Ağrısız vajinal kanama, alt abdomen ağrısı, kramplar </li></ul><ul><li>Tuşede uterusa göre büyümüş, yumuşak serviks palpe edilir.(kum saati) </li></ul><ul><li>Tanı USG ile konur: </li></ul><ul><ul><li>*Ekojenik halka ile çevrilmiş intraservikal kese </li></ul></ul><ul><ul><li>*Kapalı internal servikal os </li></ul></ul><ul><ul><li>*Endoservikal dokunun trofoblastik invazyonu </li></ul></ul>
 66. 66. Servikal Gebelik: <ul><li>Ayırıcı tanı: Abort eden intrauterin gebelik </li></ul><ul><li>Sezaryen skar gebeliği </li></ul><ul><li>Tedavi: Stabil hastada Çokludoz Mtx </li></ul><ul><li>Kardiak aktivite( + ) ise lokal KCl enjeksiyonu </li></ul><ul><li> Yao, Current Prob in Obstet Gynecol and Fertility 2000 </li></ul><ul><li>Cerrahi tedavi: Dilatasyon ve Küretaj </li></ul><ul><li>Kontrol altına alınamayan kanama -> Histerektomi </li></ul><ul><li>Uterin arter embolizasyonu </li></ul>
 67. 67. İnterstisyel Gebelik <ul><li>1/2500-5000 gebelik </li></ul><ul><li>İpsilateral salpenjektomi de risk faktörü! </li></ul><ul><li>2-2.5 % mortalite, tanı geç konur. </li></ul><ul><li>Rüptür sık görülür </li></ul>
 68. 68. METHOTREXATE TEDAVİSİ Kornual Gebelik <ul><li>Medikal tedavi ilk seçenek </li></ul><ul><li>Çoğunlukla çoklu-doz tedavisi tercih edilir </li></ul><ul><li>Başarı -> %66-%100 </li></ul><ul><li>Tek doz tedavisinin başarılı olduğu vakalarda bildirilmiştir </li></ul>  Dilbaz S et al. J Reprod Med 2005
 69. 69. Abdominal Gebelik <ul><li>Primer: Blastokistin peritona vaya abdominal yüzeylere direk implantasyonu </li></ul><ul><li>Sekonder: Embryonun tüpten abortu sonrası implante olması </li></ul><ul><li>1/50000 </li></ul><ul><li>Tanı için Laparoskopi </li></ul><ul><li>P lasentanın yerinde bırakılmasıdır. </li></ul><ul><li>MTX verilebilir. </li></ul>
 70. 70. Ovaryen Gebelik <ul><li>1/7000 </li></ul><ul><li>İnfertilite öyküsü veya önceki ektopik gebelik ile ilişkili değildir. </li></ul><ul><li>Tanı cerrahi sırasında konur. </li></ul><ul><li>Tedavi: Laparoskopik Cerrahi Eksizyon </li></ul>
 71. 71. Ektopik gebelik tanısal akış şeması Hemodinamik boz.(+) Hemodinamik boz.(-) Gebelik lokasyonu ektopik Hemodinamik boz.(-) Gebelik lokasyonu bilinmiyor Cerrahi ted. ve stabilizasyon Cerrahi veya medikal ted. Seri USG ve hCG izlemi non-viable gebelik viable gebelik EG IUP Cerrahi / Medikal ted. D&C Villus (+) Villus (-) Spontan abortus EG Cerrahi/Medikal ted.
 72. 72. Sonuç: <ul><li>Ektopik Gebelik sonrası reprodüktif performans </li></ul><ul><li>1 EG -> %15 </li></ul><ul><li>2 EG -> %30 </li></ul><ul><ul><ul><li>Farquhar, Lancet, 2005 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tulandi, Fertil Steril, 1998 </li></ul></ul></ul><ul><li>Ektopik gebelik öyküsü olan kadınlarda IU gebelik %38-89 arasında değişir. </li></ul><ul><li>Etkileyen Faktörler: </li></ul><ul><ul><li>Önceki infertilite öyküsü*** </li></ul></ul><ul><ul><li>Tubal hasar </li></ul></ul><ul><ul><li>Maternal yaş </li></ul></ul><ul><ul><li>RİA ile gebe kalan hastalarda prognoz daha iyi </li></ul></ul>
 73. 73. Sonuç: <ul><li>Cerrahiden sonra spontan gebeliklerin %93’ü ilk 18 ayda olur. </li></ul><ul><li>Dubuisson, Fertil Steril,1990 </li></ul><ul><li>İlk 12-18 ayda konsepsiyon olmaz veya karşı taraf tüp hasarlı ise IVF merkezine yönlendirilmeli. </li></ul><ul><li>Hastane dışı uygulanabilirlik ve anestezi komplikasyonlarının olmaması nedeniyle MTX erken tan ı konmuş hastalarda iyi bir tedavi seçeneğidir. </li></ul>
 74. 74. <ul><li>ilginiz için teşekkürler </li></ul>Hayatımda gördüğüm en ilginç ektopik gebelik vakası

×