Pgd (1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pgd (1)

on

 • 1,761 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,761
Views on SlideShare
1,023
Embed Views
738

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

4 Embeds 738

http://www.muammerdogan.com 710
http://www.gothicmelancholy.com 15
http://muammerdogan.com 7
http://istanbul.pleksus.com.tr 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pgd (1) Pgd (1) Presentation Transcript

 • PREİMPLANTASYON GENETİK TANI Doç. Dr. Muammer Doğan                                                                                                                                                                    
 • PGD
  • Asıl düşünce doğal gebelik ve prenatal tanı.
  • PGD- IVF sonrası oluşan embryo.
  • Oosit veya embryonal materyalin spesifik genetik anormallikler açısından invitro kültür ortamlarında test edilmesi.
  • Tanı sonrası etkilenmemiş embryoların selektif transferi.
 • PGD
  • Konjenital geçişli hastalık taşıyıcılarının hastalığı çocuklarına geçirmeleri konusunda klinik bilgi vererek yardım.
  • Kesin sensitif ve hızlı tanı
  • (12-48 saat)
 • PGD
  • Günümüzde PGD sıklıkla IVF başarısını yükseltmek için anöploidik embryoların saptanımında kullanılmaktadır.
 •  
 • PGD- Kimlere ?
  • Kromozomal anormalikleri olan infertil çiftler, CF taşıyıcıları veya Y kromozomal delesyonu olanlar
  • Kromozomal anomali nedenli tekrarlayan düşükler
  • Tekrarlayan IVF başarısızlığı
  • Terminasyona dini veya ahlaksal karşı olma?
 •  
 • BİOPSİ
  • Zona Drilling
   • Mekanik
   • Kimyasal ( asit tyrodes)
   • Lazer
  • Aspirasyon
 • MEKANİK
  • Cam mikroiğne
  • ZP’ da V veya ⊔ flap kaldırımı
  • Fazla zaman alır, ileri tecrübe gerektirir.
  • Verlisky Y, An atlas of PGD 2000.
 • KİMYASAL
  • 12 mm pipet
  • Asit Tyrode (Ph 2.35)
  • Bastomer 3 hizasına getirilir.
  • İlk kullanılan ve halen en sık tercih edilen yöntemdir.
  • ESHRE PGD Consortium Steering Committee Hum Reprod 2000;15:2673.
                                    
 • KONTAKT LAZER
  • Nontouch microdrilling.
  • Embryoyu kültür mediumundan almak gerekmez.
  • Germond M Hum Reprod 1996;11:1043 .
  • Hızlı en kesin ve güvenilir yöntemdir.
  • En sık kullanılan rutin yöntem olabilmesi için insan embryosundaki güvenirliği tam ispatlanmamıştır.
  • ESHRE PGD Consortium Steering Committee Hum Reprod 2000;15:2673.
 • KONTAKT LAZER
  • Alınacak blastomer 3 hizasına getirilir.
  • Hücreli blastomer seçilir.( DNA analizi)
  • Hücre görülemiyorsa blastomer büyüklüğü ve sitoplazma görüntüsüne göre seçim yapılır.
  • 30-40 μm cam pipet
  • Biopsi sonrası alınan hücre mikromaniplasyon dish’inde ve oda sıcaklığında bırakılabilir .
  • Embryoların implantasyon öncesi taraması yeni değildir. Tavşan blastokist biopsisi ile sex -spesifik kromatin örnekleri kullanımı.
  • Gardner RL, Edwards RG Nature 1968 ; 218:346.
  PGD .
 • PGD
  • PGD için PCR yapılan tüm olgularda ICSI önerilmektedir.
  • ( IVF sonrası zona pellücidada kalabilecek fazla spermler paternal DNA ile PCR reaksiyonunu kontamine ederek yanlış tanıya yol açabilir.)
   • Bazı PGD merkezlerinde istenmeyen FF den kaçınmak için rutin ICSI uygulanmaktadır.
  • Vandervorst M, Hum Reprod Update 2000;6:364.
 • BİOPSİ
  • Polar Body
  • Cleavage embryo
  • Blastocyst
 • PB BİYOPSİSİ
  • Sadece oositin mayoz sonrası oluşan yan ürünlerinin (PB) genetik analizini yapar. (oosit/zigot)
  • 1. ve 2. Polar body’e gereksinim vardır.
  • Çalışılan materyal extra-embryonik kökenlidir.
  • Sadece maternal genotip hakkında bilgi verir (Ör; yaşa bağımlı anöploidi). Paternal kökenli defektler saptanamaz.
  • Rechitsky S, J Assist Reprod Genet 1999;16:192.
  • .
 • PB BİYOPSİSİ
  • PGD yapılamadığında alternatif sunar.
  • Fertilizasyon veya embryonik bölünme sonrası gelişen problemler belirlenemez.
  • Rechitsky S, J Assist Reprod Genet 1999;16:192.
  • ABD’nde 2-3 grup kullanmaktadır
  • İşlemi zordur .
  • PB 1 – I. Mayoz bölünmenin yan ürünüdür. Oosit kromozomlarının kopyasını içerir. Diploidiktir.
  • PB 2 - Fertilizasyon sonrası oosit kromozom sayısı yarıya iner. Diğer yarı PB 2 ile atılır. Haploidiktir.
 • PB 1 Biopsisi
  • OPU sonrası ∼ 4. saatte oositten mikromaniplasyonla alınır. PB 1 genellikle oolemmadan ayrıktır.
  • 1 saat içinde ICSI uygulanır. ( Sperm DNA kontaminasyonu ve polispermiden kaçınma)
  • Fertilite ve klivajı etkilemez.
  • ♀ translokasyon olgularında avantajlıdır (FISH)
  • Munnes S, Fertil Steril 2000;73:1209.
 • PB 2 BİYOPSİSİ
  • PB 1 nin alındığı girişten alınır.
  • Biopsi sonrası oositler klivaj kontrolüne kadar inkübe edilir.
 • CLEAVAGE STAGE –BLASTOMER BİOPSİSİ
  • İnseminasyon sonrası 62-64 saat (Compaction)
  • ZP da 20-25 μm çaplı açıklık
  • 8-16 cell aşaması
  • 16 cell aşamada tight junction oluşumu başlar.
  • Çoğu merkezin tercihidir.
 • CLEAVAGE STAGE – BLASTOMER BİOPSİSİ
  • Blastomerler totipotenttir.
  • Compaction ve hücre lisisi problem yaratabilir.
  • Analiz için 1-2 hücre alınır.
  • Asıl dezavantajı analiz için alınan materyal miktarının kısıtlılığıdır.
 • CLEAVAGE STAGE – BLASTOMER BİOPSİSİ
  • Mg ve Ca içermeyen kültürlerde kısa süreli inkübasyon yapılarak sellüler bağlantılar zayıflatılır. Hücreler arası adezyon ve bağlantı bölgeleri serbestleştirilir ve işlem kolaylaşır.
  • De Vos & Van Steirteghem AC, Prenat Diagn 2001;21:767 .
 • CLEAVAGE STAGE –BLASTOMER BİOPSİSİ 1 v 2 cell Alınımı?
  • İki hücre alımı ile embryonik hücre kitlesi azalır ve gelişim kapasitesi azalabilir.
  • İki hücrenin tanısı da benzerse tanı etkinliği artar.
  • İki hücre tanısı arasındaki farklılık ET etkileyerek PR’ azaltır.
  • DeVos & Van Steirteghem AC, Prenat Diag 2001;21:767.
  • Lewis CM, Hum Reprod 2001;16:43.
  • Van de Velde H, Prenat Diag 2000;20:1030.
 • BLASTOKİST BİOPSİSİ
  • D5-D6 uygulanır. Kliniğe rutin girmemiştir.
  • Embryo 300’ den fazla hücre içerir. PB ve cleavage stage embryodan daha fazla hücre alınabilir. (Doğru ve yeterli tanı)
  • Tanı süresi kısalır.Ama her zaman yeterli embryo olmayabilir
  • Trophectoderm hücreler alınır. (Erken CVS)
  • ICM (fetal kısım) hasarı olmaz. (Etik sorunlar azalır.)
                                                             
 • BLASTOKİST BİOPSİSİ
      • ZP ‘da delik açılır .
      • Özel iğnelerle yumuşak ayırma hareketleri veya trophectodermal vesikülün herniasyonu sonrası hücreler alınabilir. ( 10 hücre. Erken gelişim etkilenmez
      • Viega A, Zygote 1997;5:351.
 • BLASTOKİST BİOPSİSİ
  • Sequential medium kullanımı , biopsi sonrası canlı doğumlar uygulanımı cesaretlendirip yaygınlaştırdı.
  • Gardner DK, Hum Reprod 1998;13:3434.
  • Blastokist biopsisi ve PGD analizi ile ilk canlı doğum.
  • De Boer K, Reprod Biomed Online 2002;4:35.
  • Biyopsi sonrası fötal gelişim etkilenimi açısından yeterli bilgi yoktur.
 • BİOPSİ SONRASI KRYOPREZERVASYON
  • ZP bütünlüğü bozulmuştur.
  • İntakt ZP da cryoprotectan’ ın yavaş difüzyonu.
  • Biopsi sonrası embryo viabilitesi, aynı aşama biopsi yapılmayan embryolara göre daha kötüdür.
  • Jaris H , Hum Reprod 1999;14:2933.
 • BİOPSİ SONRASI KRYOPREZERVASYON
  • PB Biopsisi
  • Lee M, Fertil Steril 2000;73:645.
  • Cleavage stage embryo biyopsisi Wilton LJ, N Engl J Med 2001;345:1537
  • sonrası frozen ET gebelikleri bildirilmiştir.
  • Genetik tanı sonrası fazla embryonun rutin freezing’ i ?
  • Cleavage stage emb. -> Blastokist -> freezing -> ET (IR %25)
  • Lalic I, Hum Reprod 2001;16:32.
 • PGD
  • İlk başarılı kullanım X’ e bağlı hastalık için PCR tekniği ile uygulandı.
   • Adrenoleukodystrophy , X- linked mental reterdasyon
    • Handyside AH, Nature 1990;344:768.
 • PGD
  • PGD sonrası ilk canlı doğum bir cystic fibrosis olgusunda gerçekleşti. ( ♀ )
   • Handyside AH, N Engl J Med 1992;327:905.
 • PGD-TANI
  • Polymerase chain reaction (PCR)
  • Spesifik mutasyon analizi
  • Tek gen defektleri (%90)
  • X’ e bağlı hastalıkta cinsiyet belirleme
  • Triplet repeat diseases (Frajil X, Myotonik distrofi, Huntington)
  • Saiki RK 1985,Li H 1988.
 • PGD-TANI
  • Fluorescent in situ hybridisation (FISH)
  • Kromozomların analizi
  • X’ e bağlı hastalıkta cinsiyet belirleme
  • Kromozom anormallikleri
  • Yaşa bağımlı anöploidi
 • PCR - TANI
  • Spesifik mutasyonu analize eder.
  • Tek gen defektleri
  • Otozomal resesif
  • Otozomal dominant
  • X’ e bağlı hastalıkta cinsiyet belirleme
  • Triplet repeat diseases (Frajil X, Myotonik distrofi, Huntington)
 • PGD-Otozomal resesif
  • Cystic fibrosis
  • Tay Sachs hastalığı
  • Rh tipi
  • Thalessemi
 • PGD-Otozomal dominant
  • Marfan sendromu
  • Huntington koresi
  • Genetik geçişli kanserler
  • Polyposis coli
 • PGD- X’e bağımlı spesifik tanı
  • Duchenne musküler distrofi
  • Becker musküler distrofi
  • Hemofili
  • Charcot Marie Tooth
 • KROMOZOM ANORMALLİKLERİ
  • Kromozomların yeniden düzenlenmesi
  • Reciprocal translokasyon
  • 1/500 canlı doğum
  • Robertsonian translokasyon 1/1000
  • İnsersiyonlar
  • İnversiyonlar
 • YAŞA BAĞIMLI ANÖPLOİDİ
  • Düşük gebelik oranları
  • Yüksek abortus oranları
  • IVF hastaları-ortalama yaş 35
  • FISH (kromozom 13,16,18,21,22,X,Y)
  • Problemler- Yaşlı hastalardan az oosit
  • Mozaisizm
  • Küçük kromozomlar
 •  
 •  
 •  
 • PGD
  • Embryonik hücre sitoplazmik enzim aktivitesi değerlendirimi ilk kez PGD ile başarıldı.
   • Severe combined immunodeficiency disorder Adenosine deaminase deficiency
    • Benson C;1988 , Monk M ; 1987.
    • Lesch-Nyhan Syndrome Hypoxanthinephosphoribosyl transferase deficiency
    • Tay-Sachs Disease
    • Hexosaminidase deficiency
    • Sermon K ; 1992.
 • PGD - YANLIŞ TANI
  • PCR
  • Allelic drop out (ADO- Allellerden birinin saptanabilecek düzeylere çoğaltımındaki yetersizlik) %10
  • Kontaminasyon – sperm /kümülüs/ DNA/ hücreler (operatör)
  • Mozaisizm
  • Total PCR yetersizliği
 • PGD - YANLIŞ TANI
  • FISH
  • Kontaminasyon – kümülüs
  • Mozaisizm
  • Arka planda boyanma
  • Zayıf sinyal
  • Nükleus kaybı
  • Cross hibridizasyon
                
 • PGD - SINIRLAMALAR
  • Multistep bir işlem
  • Reprodüktif tıp ve genetik tecrübesini birlikte gerektirir.
  • Tek hücreden tanı zorluğu
  • Allelic drop out (PCR)
  • Mozaisizm
 • ESHRE PGD CONSORTİUM
  • 1999-2001
  • 1197 siklus
  • %22.4 klinik PR (/ET)
  • %97 biopsi başarısı
  • %86 tanı
  • 5 PCR yanlış tanı
  • 1 FISH yanlış tanı
  • Hum Reprod 2002;17:233.
 • PGD-Anöploidi Screening
  • İleri maternal yaş
  • Tekrarlayan IVF başarısızlığı
  • Anomalili fetus öyküsü
  • PGD-AS ile
  • Abortus oranı azalmıştır.
  • % 24.2 -> % 9.6
  • Devam eden gebelik oranı artmıştır.
  • %10.5 -> %16.1
  • Munne S, Hum Reprod 1999;14:2191.
 • PGD - ETİK
  • IVF ( Tüm hücrelerde N kromozom yapısı < %35 )
  • İnfertil olmayanlarda IVF gerekliliği ?
  • Embryo çalışmaları
  • Eugenic planlanan bebekler
  • Cinsiyet seçimi
  • İşlem sonrası erken fetal olumsuz etki görülmemiştir.
  • Bonduelle M, Eur J Hum Genet 1999; 7:38.
 • PGD - GELECEK
  • Floresan PCR
  • Findlay I J Assist Reprod Genet 1996;13:96.
  • Kromozomal anormallikler – Comparative genomic hybridisation (CGH) 2-3gün sürer. Embryo freezingini gerektirir.
  • Wilton L,Fertil Steril 2001;75:S6
  • İlk canlı doğum bildirilmiştir.
  • Wilton L, N Eng J Med 2001;345:1537.
 • PGD - GELECEK
  • Hastalık sınırlarını genişletme
  • Tüm genom amplifikasyonu
  • DNA fingerprinting
  • Kromozom değiştirme
 •  
 • PGD-SONUÇ
  • Reprodüktif tıpta 10 yıllık PGD tecrübesi
  • ~ 2500 siklus
  • PGD terapötik abortusa alternatif bir yöntemdir.Etkilenmiş fetusları belirlemede güvenilirdir.
  • PGD özellikle anoploidi taramasında etkin olup, seçilmiş patolojilerde eve sağlıklı bebek götürme oranlarını yükseltir.
  • Yine de PGD nin etkinliğine rağmen prenatal tanı ilk tercih olmalıdır.