İ NTRAK İ ST İ K PAP İ LLER MEME KANSER İ Olgu Sunumu  Dr. Belma Ko ç er Ankara Numune E ğ itim ve Ara ştır ma Hastanesi ...
<ul><li>4 3 yaşında kadın hasta </li></ul><ul><li>Evli, 1 çocuk sahibi, premenapozal dönemde </li></ul><ul><li>S ol meme...
<ul><li>FM: Sol meme saat 2-3 hizasında areola komşuluğunda ele gelen d ü zg ü n s ı n ı rl ı , mobil 7x5 cm’lik kitle ...
<ul><li>MEME US: Sol meme saat 2-3 hizasında areola komşuluğunda 75x20 mm boyutlarında içinde internal ekoların izlendiği...
 
 
 
 
<ul><li>MMG: Sol meme üst dış kadranda lobüle konturlu nodüler kitle lezyonu mevcut. </li></ul>
 
 
 
<ul><li>Hastaya görüntüleme eşliğinde solid komponentten kalın iğne biyopsisi (tru-cut) uygulandı. Kitle kayboldu. </li><...
<ul><li>I. Ameliyat (22.07.2011) </li></ul><ul><li>Genel anestezi altında sol meme üst dış kadrandaki kitleye segmental ...
PATOLOJİ <ul><li>Tümöral lezyon 5cm uzun çaplı bir kistik yapının duvarında her biri 5 mm uzun çaplı 2 ayrı odak şeklinde ...
<ul><li>Hastanemizde ER(-), PR(-), Cerb-B2 (skor 2). </li></ul><ul><li>D ış merkezde yapılan hormon reseptör çalışmasında...
<ul><li>II. Ameliyat (28.07.2011) </li></ul><ul><li>Aksiller değerlendirme için hastaya genel anestezi altında %1 ‘lik izo...
<ul><li>ADJUVAN TEDAV İ </li></ul><ul><ul><li>Radyoterapi  30 seans, 5000 + 1000 Gy RT </li></ul></ul><ul><ul><li>Hormon...
PAPİLLER MEME KANSERİ <ul><li>Papiller karsinomlar kadınlarda meme kanserlerinin % 0.5- 2’  sini oluşturmakta </li></ul><...
İNTRAKİSTİK PAPİLLER MEME KANSERİ <ul><li>İntrakistik papiller karsinom, kist içinde lokalize non-invazif bir papiller ka...
<ul><li>İntrakistik papiller karsinom vakalarında tümör genellikle ER (+) PR (+) Cerb-B2 (-) </li></ul><ul><li>D üşü k vey...
İ nsitu- İ nvazif ? <ul><li>İ n situ lezyon </li></ul><ul><li>İ yi klinik ö zellik g ö stermesi </li></ul><ul><li>Ba z a...
Epidemiyoloji <ul><li>Kad ı n meme Ca  %0.5-%1  </li></ul><ul><li>Kad ı nlarda  60- 70 y (34-83y) </li></ul><ul><li>...
Semptomlar <ul><li>kistik bir kitle </li></ul><ul><li>retroareolar yerleşimli ve düzgün sınırlı ele gelen kitle (% 70-%...
<ul><li>n LN met. n ü ks Met.  Exitus </li></ul><ul><li>Wyveen 2011  39 %11 %10 %2.5  0 </li></ul><ul><li>Rakha 2011 2...
G ö r ü nt ü leme <ul><li>USG </li></ul><ul><li>İç duvardan kist i ç ine do ğ ru uzanan solid papiller yap ı lara sahip s...
<ul><li>Mamografi </li></ul><ul><li>d üzgün sınırlı oval veya yuvarlak kitleler </li></ul><ul><li>nadiren mikrokalsifikas...
 
Te ş his <ul><li>İİ AB </li></ul><ul><li>Kal ı n i ğ ne biyopsi (Kor biyopsi) </li></ul><ul><li>Cerrahi </li></ul>
İ nce İğ ne Biyopsi <ul><li>Benign ve malign papiller lezyonlar ı  İİ AB ile tan ısını vermek zordur </li></ul><ul><li>...
Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>Papiller lezyonlarda K İ B do ğ ruluk oran ı  İİ AB’den daha y ü ksek </li></ul><ul><li>du...
Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>S ınır da lezyonlar (borderline)(%47.3) </li></ul><ul><li>Ö rnekleme hatas ı (%31.5) </li>...
Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>K İ B sonucu atipik papiller veya papiller karsinom olan vakalarda mutlaka cerrahi eksizy...
Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>Kal ı n i ğ ne biyopsi ile papillom tan ısı alm ış hastalar ı n cerrahi gerektirip gerekt...
Tedavi <ul><li>İ nva z i f karsinom e ş lik eden İ P K ’da evrelendirme ve tedavi inva z i f karsinoma g ö re yap ılır...
Cerrahi <ul><li>n Mastektomi Seg.M. SLN  AD  LN + </li></ul><ul><li>Wynveen 2011 39 %28 %72 %58  %15  % 11 </li></u...
Cerrahi <ul><li>Yap ı lan cerrahi y ö ntemin fark lılığı lokal n üksü ve toplam sa ğkalımı etkilem ediği gösterilmiştir...
Aksiller Evrelendirme <ul><li> n LN met. n ü ks Met.  Exitus </li></ul><ul><li>Wyveen 2011  39 %11 %10 %2.5  0 </li>...
<ul><li>Bazı çalışmalarda İPK’un DK İ S + mikroinvazyon  lezyonlar ı gibi tedavi edilmesi gerektiği önerilmektedir. </li...
<ul><li>İPK İ PK + DK İ S  İ PK + İ nv. </li></ul><ul><li>n 14  13 13 </li></ul><ul><li>Cer. Ted. </li></ul><ul><li>Seg...
<ul><li>TE Ş EKK Ü R EDER İ M </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

intrakistik papiller meme kanseri

2,737 views

Published on

ankara meme hastalıkları derneği 19 ocak 2012 toplantısında yapılan sunum

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • KALIN SEPTALI SOLİD EKOJEN ALANLARI BULUNAN LOBÜLE KONTURLU, DÜZGÜN SINIRLI HİPOEKOİK KİSTİK KİTLE
 • SOLİD KOMPONENTDE PERİFE R İK VE SANTRALDE KANLANMA
 • PAPİLLER KARSİNOMLAR YA TERMINAL DUKTUS LOBULER UNITENIN ICERISINDE YAYGIN DKIS NIN PAPILLER VARYANTI OLARAK OLUSUR . YA DA PAPILLER KARSINOMLAR LOKALIZE EKSPANSILE KITLE OLUSTURACAK SEKILDE IPC VEYA SOLID PC OLUSTURUR. SPC SOLIDTIR, MUSIN URETIMI VE NEUROENDOKRIN OZELLIKLERI ILE KARAKTERIZEDIR, SIKLIKLA MULTINODULERDIR.
 • İNTRAKİSTİK PAPİLLER KARSİNOM, TEK BAŞINA YADA İNSİTU VEYA İNVAZİFKARSİNOMLA BİRLİKTE BULUNABİLİR.
 • 14 vakalik calismada ER %100, PR % 92.8, HER 2 % 21.4, P53 %14.2
 • IPK ‘LAR UZUN YILLAR BELIRGIN BIR BAZAL MEMBRANE ICERMESI VE IYI KLINIK OZELLIK GOSTERMESINDEN DOLAYI DKIS’NUN BIR VARYANTI OLARAK KABUL EDILIRKEN SON YILLARDA MIYOEPITEL HUCRELERININ GOSTERILEMEMESI , nadirde olsa AKSILLER LAP VE UZAK MET GOSERILMESI
 • PÜR İKP HASTALIĞA BAĞLI MORTALİTE BİLDİRİLMEMİŞTİR, VE REKÜRRENS NADİRDİR.
 • A-T1 KESITTE HIPODENS,T2 KESITTE HIPERDENS, KONTRASTLI KESITLERDE HEM SEPTA HEMDE DUVARDA KONSTRASTLANMA GOZLENIR. YUVARLAK VEYA OVAL, IYI SINIRLI, ORTA INTENSITEDE NODULER KITLE SEKLINDE KENDINI GOSTERIR.IC YAPISI HETEROGENDIR,KIST SIVISI SEROZ ISE T1 DE DUSUK, T2 DE YUKSEK YOGUNLUKTA, KANLI ISE T1 VE T2 DE YUKSEK YOGUNLUKLU GORUNTU VERIR. KINETIK EGRISI TIP 3 DUR.
 • %35 vakada cerrahi eksizyon sonrasi atipik veya malignite tanisi almistir. Yalanci negatiflik orani % &lt;50 Yalanci pozitiflik orani % &lt;28
 • BUNUNLA BIRLIKTE KIB SONUCUNDA BENIGN INTRADUKTAL PAPILLOMU OLAN HASTALARA CERRAHI YAPILMADIGINDA ATIPI VEYA KARSINOM ODAKLARI GOZDEN KACABILIR.
 • INTRAKISTIK PK NADIR GORULMELERI NEDENIYLE LITERATURDE SERILER AZ SAYIDAKI VAKALARDAN OLUSMUSTUR VE BUNLARIN TEDAVISINDE GORUS BIRLIKTE GELISMEMISTIR.
 • GEÇMİŞTE BU HASTALAR DAHA ÇOK MASTEKTOMİ İLE TEDAVİ EDİLİRKEN, GEÇMİŞ VERİLER EŞLİĞİNDE GÜNÜMÜZDE CERRAHİ TEDAVİ NEGATİF CERRAHİ SINIRLA YAPILAN SEGMENTAL MASTEKTOMİDİR.
 • AKSILLER EVRELENDIRME YAPILMALI MI YAPILMAMALI MI? HER NE KADAR DUSUK GRADLI BIR TUMOR OLSA DA % 11 E KADAR LN POZITIFLIGI BELIRTILMIS. SENTINEL LN BIYOPSISININ AKSILLANIN DEGERLENDIRILMESINDE ONERILMEKTEDIR.
 • HER NE KADAR BAZI ÇALIŞMALARDA LN TUTULUMU OLMADIĞI GÖSTERİLSE DE, ÇOK NADİRDE OLSA AKSİLLADA MİKROİNVAZYON İÇEREN LENF NODLARI VARLIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. B U NEDENLE HER OLGUDA SLN YAPILMASINI ONERENLER OLDUGU GIBI, SADECE INVAZYONUN ESLIK ETTIGI VAKALARA SLNB YAPILMASINI SAVUNANLAR DA MEVCUTTUR.
 • intrakistik papiller meme kanseri

  1. 1. İ NTRAK İ ST İ K PAP İ LLER MEME KANSER İ Olgu Sunumu Dr. Belma Ko ç er Ankara Numune E ğ itim ve Ara ştır ma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Klini ğ i
  2. 2. <ul><li>4 3 yaşında kadın hasta </li></ul><ul><li>Evli, 1 çocuk sahibi, premenapozal dönemde </li></ul><ul><li>S ol memesinde 15 gün önce kitle farketmesi üzerine klini ği mize başvuruyor </li></ul><ul><li>Özgeçmiş: 6 ay OKS kullanımı </li></ul><ul><li>Soygeçmiş: Kuzeninde meme Ca, dayıda mide Ca hikayesi (+) </li></ul>
  3. 3. <ul><li>FM: Sol meme saat 2-3 hizasında areola komşuluğunda ele gelen d ü zg ü n s ı n ı rl ı , mobil 7x5 cm’lik kitle mevcut , her iki aksilla muayenesi doğal </li></ul>
  4. 4. <ul><li>MEME US: Sol meme saat 2-3 hizasında areola komşuluğunda 75x20 mm boyutlarında içinde internal ekoların izlendiği, yer yer kanlanması olan solid ekojen alanlar bulunan kalın septalı, lobüle konturlu kistik kitle lezyonu. </li></ul>
  5. 9. <ul><li>MMG: Sol meme üst dış kadranda lobüle konturlu nodüler kitle lezyonu mevcut. </li></ul>
  6. 13. <ul><li>Hastaya görüntüleme eşliğinde solid komponentten kalın iğne biyopsisi (tru-cut) uygulandı. Kitle kayboldu. </li></ul><ul><li>Patoloji; benign olarak raporlandı. </li></ul><ul><li>Kesitlerin incelenmesinde bir parçanın tamamen yağ dokusu görünümünde olduğu izlenmiştir. Diğer parçanın küçük bir stromal bağ dokusu alanı ve stromadan tamamen ayrılmış görünümde bir küçük apokrin epitel kümesinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. </li></ul><ul><li>Materyalde ve kist s ı v ı s ı nda malignite ile uyumlu bulgu izlenmemiştir. </li></ul><ul><li>1 ay sonra yap ı lan USG kontrol ü nde kistin tekrar olu ş tu ğ u g ö zlendi. Bunun ü zerine h astaya operasyon planlandı. </li></ul>
  7. 14. <ul><li>I. Ameliyat (22.07.2011) </li></ul><ul><li>Genel anestezi altında sol meme üst dış kadrandaki kitleye segmental mastektomi uygulandı. </li></ul>
  8. 15. PATOLOJİ <ul><li>Tümöral lezyon 5cm uzun çaplı bir kistik yapının duvarında her biri 5 mm uzun çaplı 2 ayrı odak şeklinde izlenmiştir . </li></ul><ul><li>Apokrin özellikler gösteren enkapsüle (intrakistik) papiller karsinom (2 ayrı odak 5mm, 5mm), cerrahi sınırlar (-) </li></ul>
  9. 16. <ul><li>Hastanemizde ER(-), PR(-), Cerb-B2 (skor 2). </li></ul><ul><li>D ış merkezde yapılan hormon reseptör çalışmasında ise ER( - ), PR(+) %70 , Cerb-B2 (skor 0) olarak raporlandı. </li></ul>
  10. 17. <ul><li>II. Ameliyat (28.07.2011) </li></ul><ul><li>Aksiller değerlendirme için hastaya genel anestezi altında %1 ‘lik izosülfan blue ile S entinel L enf N odu Biyopsi uygulandı. </li></ul><ul><li>Perop çalışılan frozen sonucu tümör negatif lenf nodu olarak raporlandı. </li></ul><ul><li>0/5 Reaktif LN </li></ul>
  11. 18. <ul><li>ADJUVAN TEDAV İ </li></ul><ul><ul><li>Radyoterapi 30 seans, 5000 + 1000 Gy RT </li></ul></ul><ul><ul><li>Hormonoterapi (T amoksifen 20mg/g ü n ) </li></ul></ul>
  12. 19. PAPİLLER MEME KANSERİ <ul><li>Papiller karsinomlar kadınlarda meme kanserlerinin % 0.5- 2’ sini oluşturmakta </li></ul><ul><li>Papiller Karsinom Yaygın (Papiller DKİS) </li></ul><ul><li> Lokalize (İntrakistik PK, Solid PK) </li></ul><ul><li>Yavaş gelişim gösteren bir tümör </li></ul><ul><li>Sıklıkla postmenapozal (6 5 -75 yaş) </li></ul>
  13. 20. İNTRAKİSTİK PAPİLLER MEME KANSERİ <ul><li>İntrakistik papiller karsinom, kist içinde lokalize non-invazif bir papiller kanser varyantıdır </li></ul><ul><li>Saf İ P K % 31-52 </li></ul><ul><li>DKİS ile birlikte İ P K % 26-46 </li></ul><ul><li>İ nvazi f Ca ile birlikte İ P K % 12-38 </li></ul>
  14. 21. <ul><li>İntrakistik papiller karsinom vakalarında tümör genellikle ER (+) PR (+) Cerb-B2 (-) </li></ul><ul><li>D üşü k veya orta gradl ı (0-%14 y ü ksek gradl ı ) </li></ul><ul><li>Ortalama t ü m ö r ç ap ı 17 mm (2.5-100mm) </li></ul>
  15. 22. İ nsitu- İ nvazif ? <ul><li>İ n situ lezyon </li></ul><ul><li>İ yi klinik ö zellik g ö stermesi </li></ul><ul><li>Ba z al membrane varl ığını g ö steren Kollajen ip IV ekspresyonu g ö stermesi </li></ul><ul><li>İ nva zif lezyon </li></ul><ul><li>T ü mor-stromal aral ı kta miyoepitel hücrelerin yoklu ğ u </li></ul><ul><li>Nadir de olsa aksiller lenf nodu metastaz ı ve uzak metastaz g ö stermesi </li></ul><ul><li>İ nvazi f karsinomda da kollojen tip IV ekspresyonun g ö stermesi </li></ul><ul><li>İtici b ü y ü me ş ekli olan d üşü k gradl ı inva zif karsinom </li></ul>
  16. 23. Epidemiyoloji <ul><li>Kad ı n meme Ca %0.5-%1 </li></ul><ul><li>Kad ı nlarda 60- 70 y (34-83y) </li></ul><ul><li>%75 postmenapozal kad ı nda </li></ul><ul><li>Erkek meme Ca %5-%7.5 </li></ul><ul><li>Erkeklerde 68-84 y </li></ul>
  17. 24. Semptomlar <ul><li>kistik bir kitle </li></ul><ul><li>retroareolar yerleşimli ve düzgün sınırlı ele gelen kitle (% 70-%90 ) </li></ul><ul><li>meme başı akıntısı (% 5-%25 ) </li></ul><ul><li>asemptomatik (%18) </li></ul>
  18. 25. <ul><li>n LN met. n ü ks Met. Exitus </li></ul><ul><li>Wyveen 2011 39 %11 %10 %2.5 0 </li></ul><ul><li>Rakha 2011 207 % 3 %6 %0.9 1 </li></ul><ul><li>Fajandu 2007 45 0 %2.2 %2.2 1 </li></ul><ul><li>Solarzono 2002 40 %11 %10 %2.5 0 </li></ul><ul><li>Lefkowitz 1994 77 % 4 % 8 % 4 1 </li></ul><ul><li>Carter 1983 41 0 % 7.3 0 0 </li></ul>
  19. 26. G ö r ü nt ü leme <ul><li>USG </li></ul><ul><li>İç duvardan kist i ç ine do ğ ru uzanan solid papiller yap ı lara sahip septal ı veya septas ı z kistik kitleler </li></ul><ul><li>S ıklıkla posterior g ö lgelenme mevcuttur </li></ul><ul><li>Renkli dop p ler g örüntüsünde vask ü ler pedik ü lle t ü m ö r i ç erisine kan ak ımı g ö zlenir. </li></ul><ul><li>İ nvazif bile ş eni olan İPK ’lar ı , saf İPK ’dan ay ırımını yapamayabilir . </li></ul>
  20. 27. <ul><li>Mamografi </li></ul><ul><li>d üzgün sınırlı oval veya yuvarlak kitleler </li></ul><ul><li>nadiren mikrokalsifikasyon </li></ul><ul><li>tan ı sal de ğ ildir </li></ul><ul><li>MR </li></ul><ul><li>yuvarlak veya oval iyi s ınırlı kitleler, </li></ul><ul><li>orta derecede sinyal yo ğ unlu ğ una sahip periferden kist i ç ine do ğ ru uzanan multiple nod ü ller </li></ul><ul><li>l ezyonun zaman yo ğ unluk e ğ risi malign benign ay ırımını yapmada yard ı mc ı olabilir. </li></ul><ul><li>Kist s ıvısı ser ö z ise T1 kesitlerde d üşük yo ğ unluklu sinyaller, T2 de y ü ksek yo ğ unluklu sinyaller, kist i ç i hemorajik ise T1 ve T2 kesitlerde hiperdense g ö zlenirler . </li></ul>
  21. 29. Te ş his <ul><li>İİ AB </li></ul><ul><li>Kal ı n i ğ ne biyopsi (Kor biyopsi) </li></ul><ul><li>Cerrahi </li></ul>
  22. 30. İ nce İğ ne Biyopsi <ul><li>Benign ve malign papiller lezyonlar ı İİ AB ile tan ısını vermek zordur </li></ul><ul><li>Te ş his do ğ rulu ğ u % 45-75 </li></ul><ul><li>Yanl ış negatif oran ı y ü ksek </li></ul><ul><ul><li>Papiller çıkıntılar </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiner olu ş umlar </li></ul></ul><ul><ul><li>H ü cresel yo ğ unlu ğ un artmas ı </li></ul></ul><ul><ul><li>Fibrovask ü ler sap ı olmaks ızın epitel h ü cre gruplar ı </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeminde atipik h ü crelerin g ö zlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Plasmasitoid h ü crelerin bulunmas ı </li></ul></ul>
  23. 31. Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>Papiller lezyonlarda K İ B do ğ ruluk oran ı İİ AB’den daha y ü ksek </li></ul><ul><li>duyarl ı l ı k ö zg ül l ü k do ğ ruluk </li></ul><ul><li>İİ AB 66.7 74.9 73.9 </li></ul><ul><li>Kor biyopsi 57.1 94.9 91.8 </li></ul><ul><li> Cheng TY et al.Ann Surg. Oncol 2009; 16: 3375-3379 </li></ul><ul><li>K İ B sonras ı yap ı lan cerrahide , lezyonun patoloji derecesi de ğişebilir </li></ul><ul><li>K İ B sonucu benign olan lezyonlarda cerrahi sonrası patolojide malignite oran ı % 0-9 </li></ul><ul><li>Atipisi olan lezyonlarda malignite oran ı %25-67 </li></ul>
  24. 32. Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>S ınır da lezyonlar (borderline)(%47.3) </li></ul><ul><li>Ö rnekleme hatas ı (%31.5) </li></ul><ul><ul><li>Biyopsi uygun yerden al ı nmayabilir </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Invazyonu belirlemeyebilir </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Atipi alan ı n b üyüklüğü tespit edilemeyebilir </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atipik alan >3 mm ise papiller DKIS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li><3 mm ise atipik papilloma </li></ul></ul></ul><ul><li>Yorumlama hatas ı (%15.7) </li></ul><ul><li>Yorumlanamayacak yetersiz materyal (%5.2) </li></ul>
  25. 33. Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>K İ B sonucu atipik papiller veya papiller karsinom olan vakalarda mutlaka cerrahi eksizyon yap ı lmal ı d ı r </li></ul><ul><li>K İ B sonucu benign intraduktal papillom olan hastalara cerrahi eksizyon yap ılıp yap ı lmamas ı gerekti ğ i konusu tart ış mal ı d ı r </li></ul>
  26. 34. Kal ı n İğ ne Biyopsi <ul><li>Kal ı n i ğ ne biyopsi ile papillom tan ısı alm ış hastalar ı n cerrahi gerektirip gerektirmedi ğ ini ara ş t ı rmak i ç in yap ı lm ış bir ç al ış ma </li></ul><ul><li>1994-2004 y ı llar ı aras ı nda, 178 papiller lezyon, ya cerrahi (n=103) ya da 2 y ı l boyunca izlenmi ş (n=75) </li></ul><ul><li>K İ B sonucu -120 (%67) benign </li></ul><ul><ul><li> - 45 cerrahi benign </li></ul></ul><ul><ul><li> - 75 takipte stabil </li></ul></ul><ul><ul><li>- 50 atipik papiller lezyon </li></ul></ul><ul><ul><li> - % 29 (15/50) cerrahi sonras ı malign </li></ul></ul><ul><ul><li>- 8 malign papiller lezyon </li></ul></ul><ul><ul><li> - % 88 malign (7/8) </li></ul></ul><ul><ul><li>K İ B sonucu benign olan lezyonlar yak ı n takip edilebilirler, biopsi sonucu atipik lezyon ş eklinde olanlar cerrahi eksize edilmelidirler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bennette LE. Acad Radiol. 2010, 17(5); 553-7 </li></ul></ul>
  27. 35. Tedavi <ul><li>İ nva z i f karsinom e ş lik eden İ P K ’da evrelendirme ve tedavi inva z i f karsinoma g ö re yap ılır . </li></ul><ul><li>Tümör boyutu, yerleşimi, tipi, evresi uygulanacak cerrahi prosedürü belirler </li></ul><ul><li>Cerrahi tedavi : Tümörektomi, M astektomi ± SLNB / A ksiller diseksiyon uygulanabilir </li></ul>
  28. 36. Cerrahi <ul><li>n Mastektomi Seg.M. SLN AD LN + </li></ul><ul><li>Wynveen 2011 39 %28 %72 %58 %15 % 11 </li></ul><ul><li>Rakha 2011 207 %22 %78 % 3 </li></ul><ul><li>Fajandu 2007 45 %30 %70 %38 0 </li></ul><ul><li>Solarzono 2002 40 %47 %53 - %70 %11 </li></ul><ul><li>Lefkowitz 1994 77 %72 %28 - %36 % 4 </li></ul><ul><li>Carter 1983 41 %71 %29 - %27 0 </li></ul>
  29. 37. Cerrahi <ul><li>Yap ı lan cerrahi y ö ntemin fark lılığı lokal n üksü ve toplam sa ğkalımı etkilem ediği gösterilmiştir. </li></ul><ul><li>Son y ı llarda yapılan çalışmalarda segmental mastektomi y ap ı lmaktad ı r, n ü ks ve kansere ba ğlı ölüm oran ı nda bir farkl ılık yok tur </li></ul>
  30. 38. Aksiller Evrelendirme <ul><li> n LN met. n ü ks Met. Exitus </li></ul><ul><li>Wyveen 2011 39 %11 %10 %2.5 0 </li></ul><ul><li>Rakha 2011 207 % 3 %6 %0.9 1 </li></ul><ul><li>Fajandu 2007 45 0 %2.2 %2.2 1 </li></ul><ul><li>Sol o rz a no 2002 40 %11 %10 %2.5 0 </li></ul><ul><li>Lefkowitz 1994 77 % 4 % 8 % 4 1 </li></ul><ul><li>Carter 1983 41 0 % 7.3 0 0 </li></ul>
  31. 39. <ul><li>Bazı çalışmalarda İPK’un DK İ S + mikroinvazyon lezyonlar ı gibi tedavi edilmesi gerektiği önerilmektedir. </li></ul><ul><li>DK İ S + mikroinvazyon vakalar ı nda da İPK gibi </li></ul><ul><li>% 8-14 LN tutulumu mevcuttur. </li></ul><ul><li>Bu hastalarda aksillay ı de ğ erlendirmek için sentinel lenf nodu biyopsisi yap ılma s ı ö nerilmektedir. </li></ul><ul><li>S af intrakistik papiller karsinom olgular ı nda SLNB yap ı l ı p yap ı lmayaca ğı tart ış mal ıdır . </li></ul>
  32. 40. <ul><li>İPK İ PK + DK İ S İ PK + İ nv. </li></ul><ul><li>n 14 13 13 </li></ul><ul><li>Cer. Ted. </li></ul><ul><li>Seg.Mast. 7 (50) 8 (61) 6 (46) </li></ul><ul><li>Mast. 7 (50) 5 (38) 7 (54) </li></ul><ul><li># LN (+) hast 0/10 (0) 0/8 (0) 3/30 (10) </li></ul><ul><li>RT 4 (29) 5 (38) 3 (23) </li></ul><ul><li>Lokal N ü ks 1 (7) 2 (15) 1 (8) </li></ul><ul><li>Uzak Met. 0 (0) 1 (8) 0 (0) </li></ul><ul><li>Exitus 0 0 0 </li></ul><ul><li>Solorzano CC et al. A. J. Surg. 2002; 184: 364-368 </li></ul>
  33. 41. <ul><li>TE Ş EKK Ü R EDER İ M </li></ul>

  ×