Your SlideShare is downloading. ×
0
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Licht in het donker

281

Published on

Voorganger ds Sijstma - van Oeveren …

Voorganger ds Sijstma - van Oeveren
Organist de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
281
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Welkom Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren organist Johannes de Vries Thema: “Licht in het donker”
 • 2. VDD GB 6 Kom tot uw Heiland, toef langer niet. Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar Zijn roepstem kom!
 • 3. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.
 • 4. 2 "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem. Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; o, luister naar die lief'lijke stem: toef langer niet, maar kom!
 • 5. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.
 • 6. 3 Wil toch bedenken: Hij is nabij: volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: "Komt tot Mij, zondaars, komt!"
 • 7. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.
 • 8. Welkom Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren organist Johannes de Vries Thema: “Licht in het donker”
 • 9. P 96 – 1, 7 Zingt voor den HEER op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
 • 10. 7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen.
 • 11. Stil gebed Votum en groet
 • 12. P 96 – 3 Geeft aan den HEER, alle geslachten, geeft aan den HERE lof en krachten. Gij volken, roemt zijn grote naam, komt in zijn heiligdom tezaam, looft Hem, den Heer der hemelmachten.
 • 13. Kaars en gedicht Verootmoediging P 51 - 4
 • 14. 4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
 • 15. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.
 • 16. Genadeverkondiging daarna ELB 354 - 2
 • 17. Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. Om ons dwalen droeg Hij een doornenkroon, Onze hoop, van wie wij verlossing verwachten. Kroont Hem, kroont Hem, Jezus de Mensenzoon.
 • 18. Als een offerlam heeft Hij de schuld gedragen. Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft. Refrein: Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid. Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft.
 • 19. Wetslezing daarna G 126 – 3
 • 20. 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.
 • 21. Gebed om verlichting met de Heilige Geest, daarna projectlied.
 • 22. Wij gaan, tot straks!!
 • 23. Lezen Jes. 8 : 23 – 9 : 6 23 Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.
 • 24. 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
 • 25. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren,
 • 26. een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn
 • 27. en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.
 • 28. Math. 4 : 12 t/m 17 12 Toen Hij vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea. 13 En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken,
 • 29. toen hij zeide: 15 Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: 16 het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien,
 • 30. en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. 17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
 • 31. G 160 – 1, 2 Komt ons in de diepe nacht ter ore:
 • 32. 1. Komt ons in de diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, `God zal ons redden' is zijn naam.
 • 33. Opent uw hart, gelooft uw ogen, vertrouwt u toe aan wat gij ziet: hoe 't woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt.
 • 34. 2 Geen ander teken ons gegeven geen licht in onze duisternis dan deze mens om mee te leven een God die onze broeder is.
 • 35. Zingt voor uw God, Hij openbaarde in Jezus zijn menslievendheid. Zo wordt de wereld nieuwe aarde en alle vlees aanschouwt het heil.
 • 36. “Licht in het donker” 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.
 • 37. G 26 1 Daar is uit 's werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan!
 • 38. Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.
 • 39. 2 Gij wilt met vrede tot ons komen, met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. Het juk is van de hals genomen, God lof, wij zijn geen slaven meer!
 • 40. De staf des drijvers ligt verbroken, aan wie ons hart zich had verkocht, en 't wapentuig in brand gestoken van hem, die onze zielen zocht.
 • 41. 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht.
 • 42. Zijn naam is `Wonderbaar', zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.
 • 43. 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel!
 • 44. Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!
 • 45. Danken en bidden. Collecte 1ste voor evangelisatie 2de voor eigen gemeente Slotlied ELB 109 – 1, 2, 3 Al wie dolend in het donker
 • 46. 1 Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht: vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht.
 • 47. 2 Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht totterdood geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood.
 • 48. 3 Tot de groten zal Hij spreken even weerloos als een lam het geknakte riet niet breken Hij bewaakt de kleine vlam: hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam.
 • 49. Zegen Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!
 • 50. Vanavond om 19.00 uur dhr Kamphuis Thema: “Adventsboodschap is redding uit de dood”

×