Welkom
Voorganger ds Sijtsma –
van Oeveren
organist Johannes de Vries
Thema: “Licht in het
donker”
VDD GB 6
Kom tot uw Heiland,
toef langer niet.
Kom nu tot Hem,
Die redding u biedt,
die ook voor u
de hemel verliet.
Hoor ...
Heerlijk, heerlijk klinkt de
vreugdetoon
van de zaal'gen, juichend bij
Gods Zoon;
als zij vergaad'ren rondom
de troon,
daa...
2
"Laat kind'ren komen", zo
klonk Zijn stem.
Spring op van vreugd,
verblijd u in Hem;
o, luister naar die lief'lijke
stem:...
Heerlijk, heerlijk klinkt de
vreugdetoon
van de zaal'gen, juichend bij
Gods Zoon;
als zij vergaad'ren rondom
de troon,
daa...
3
Wil toch bedenken: Hij is
nabij:
volg dan Zijn stem, ook u
maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot U en
tot mij:
"Komt ...
Heerlijk, heerlijk klinkt de
vreugdetoon
van de zaal'gen, juichend bij
Gods Zoon;
als zij vergaad'ren rondom
de troon,
daa...
Welkom
Voorganger ds Sijtsma –
van Oeveren
organist Johannes de Vries
Thema: “Licht in het
donker”
P 96 – 1, 7
Zingt voor den HEER op
nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten
prijze,
boodschap zijn heil van dag
tot da...
7 Zo zal zijn koninkrijk
beginnen.
De Rechter rijdt de wereld
binnen,
Hij richt de aarde naar zijn
recht,
het pleit der vo...
Stil gebed
Votum en groet
P 96 – 3
Geeft aan den HEER, alle
geslachten,
geeft aan den HERE lof en
krachten.
Gij volken, roemt zijn grote
naam,
komt ...
Kaars en gedicht
Verootmoediging
P 51 - 4
4
Voltrek de reiniging en raak
mij aan
met bloed en hysop, dan ben
ik genezen.
Was mij geheel, en uit de
nacht herrezen
za...
Gun aan mijn oog een lichte
ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde
boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer
door U...
Genadeverkondiging
daarna ELB 354 - 2
Prijst Hem, prijst Hem, Jezus,
de machtige Redder.
Om ons dwalen droeg Hij een
doornenkroon,
Onze hoop, van wie wij
verlos...
Als een offerlam heeft Hij de
schuld gedragen.
Wat een liefde, dat Hij ons
leven geeft.
Refrein:
Prijst Hem, prijst Hem,
o...
Wetslezing daarna G 126 – 3
3
Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol
hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vr...
Gebed om verlichting met de
Heilige Geest,
daarna projectlied.
Wij gaan, tot straks!!
Lezen Jes. 8 : 23 – 9 : 6
23 Doch er zal geen donkerheid
wezen voor het land dat in
benauwdheid was. Zoals Hij in
het verl...
1 Het volk dat in donkerheid
wandelt, ziet een groot licht;
over hen die wonen in een
land van diepe duisternis,
straalt e...
3 Want het juk dat het drukte,
en de stang op zijn schouder,
de roede van zijn drijver, hebt
Gij verbroken als op
Midjansd...
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op
zijn schouder en men noemt
hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwig...
en eindeloos de vrede op de
troon van David en over zijn
koninkrijk, doordat hij het
sticht en grondvest met recht
en gere...
Math. 4 : 12 t/m 17
12 Toen Hij vernam, dat
Johannes overgeleverd was,
trok Hij Zich terug naar
Galilea. 13 En Hij verliet...
toen hij zeide:
15 Het land Zebulon en het
land Naftali, aan de zeeweg,
over de Jordaan, Galilea der
heidenen:
16 het volk...
en voor hen, die gezeten zijn
in het land en de schaduw des
doods, is een licht opgegaan.
17 Van toen aan begon Jezus
te p...
G 160 – 1, 2
Komt ons in de diepe nacht
ter ore:
1.
Komt ons in de diepe nacht ter
ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons
geboren,
`God zal ons redden' is...
Opent uw hart, gelooft uw
ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij
ziet:
hoe 't woord van God van alzo
hoge
hier menselijk aan on...
2
Geen ander teken ons
gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te
leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij
openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe
aarde
en alle vlees aanschouwt ...
“Licht in het donker”
1 Het volk dat in donkerheid
wandelt, ziet een groot licht;
over hen die wonen in een
land van diepe...
G 26
1 Daar is uit 's werelds duistre
wolken
een licht der lichten
opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle
volken,
en gij,...
Het komt de schaduwen
beschijnen,
de zwarte schaduw van de
dood.
De nacht der zonde zal
verdwijnen,
genade spreidt haar
mo...
2 Gij wilt met vrede tot ons
komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd'
en eer.
Het juk is van de hals
genomen,
God lof, wij z...
De staf des drijvers ligt
verbroken,
aan wie ons hart zich had
verkocht,
en 't wapentuig in brand
gestoken
van hem, die on...
3 Wat heil, een Kind is ons
geboren,
een Zoon gegeven door Gods
kracht!
De heerschappij zal Hem
behoren,
zijn last is lich...
Zijn naam is `Wonderbaar',
zijn daden
zijn wondren van genaad'
alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld
beladen,
verzoend voor...
4 O Vredevorst, Gij kunt
gebieden
de vreed' op aard' en in mijn
ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor...
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal
sterken.
Hem zij de lof in eeuwighe...
Danken en bidden.
Collecte
1ste voor evangelisatie
2de voor eigen gemeente
Slotlied ELB 109 – 1, 2, 3
Al wie dolend in het...
1 Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een
wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid w...
2 Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons
vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe ...
3 Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort ...
Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Vanavond om 19.00 uur
dhr Kamphuis
Thema:
“Adventsboodschap is
redding uit de dood”
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Licht in het donker
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Licht in het donker

523 views

Published on

Voorganger ds Sijstma - van Oeveren
Organist de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Licht in het donker

 1. 1. Welkom Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren organist Johannes de Vries Thema: “Licht in het donker”
 2. 2. VDD GB 6 Kom tot uw Heiland, toef langer niet. Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar Zijn roepstem kom!
 3. 3. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.
 4. 4. 2 "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem. Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; o, luister naar die lief'lijke stem: toef langer niet, maar kom!
 5. 5. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.
 6. 6. 3 Wil toch bedenken: Hij is nabij: volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: "Komt tot Mij, zondaars, komt!"
 7. 7. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.
 8. 8. Welkom Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren organist Johannes de Vries Thema: “Licht in het donker”
 9. 9. P 96 – 1, 7 Zingt voor den HEER op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
 10. 10. 7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen.
 11. 11. Stil gebed Votum en groet
 12. 12. P 96 – 3 Geeft aan den HEER, alle geslachten, geeft aan den HERE lof en krachten. Gij volken, roemt zijn grote naam, komt in zijn heiligdom tezaam, looft Hem, den Heer der hemelmachten.
 13. 13. Kaars en gedicht Verootmoediging P 51 - 4
 14. 14. 4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
 15. 15. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.
 16. 16. Genadeverkondiging daarna ELB 354 - 2
 17. 17. Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. Om ons dwalen droeg Hij een doornenkroon, Onze hoop, van wie wij verlossing verwachten. Kroont Hem, kroont Hem, Jezus de Mensenzoon.
 18. 18. Als een offerlam heeft Hij de schuld gedragen. Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft. Refrein: Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid. Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft.
 19. 19. Wetslezing daarna G 126 – 3
 20. 20. 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.
 21. 21. Gebed om verlichting met de Heilige Geest, daarna projectlied.
 22. 22. Wij gaan, tot straks!!
 23. 23. Lezen Jes. 8 : 23 – 9 : 6 23 Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.
 24. 24. 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
 25. 25. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren,
 26. 26. een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn
 27. 27. en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.
 28. 28. Math. 4 : 12 t/m 17 12 Toen Hij vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea. 13 En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken,
 29. 29. toen hij zeide: 15 Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: 16 het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien,
 30. 30. en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. 17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
 31. 31. G 160 – 1, 2 Komt ons in de diepe nacht ter ore:
 32. 32. 1. Komt ons in de diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, `God zal ons redden' is zijn naam.
 33. 33. Opent uw hart, gelooft uw ogen, vertrouwt u toe aan wat gij ziet: hoe 't woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt.
 34. 34. 2 Geen ander teken ons gegeven geen licht in onze duisternis dan deze mens om mee te leven een God die onze broeder is.
 35. 35. Zingt voor uw God, Hij openbaarde in Jezus zijn menslievendheid. Zo wordt de wereld nieuwe aarde en alle vlees aanschouwt het heil.
 36. 36. “Licht in het donker” 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.
 37. 37. G 26 1 Daar is uit 's werelds duistre wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan!
 38. 38. Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.
 39. 39. 2 Gij wilt met vrede tot ons komen, met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. Het juk is van de hals genomen, God lof, wij zijn geen slaven meer!
 40. 40. De staf des drijvers ligt verbroken, aan wie ons hart zich had verkocht, en 't wapentuig in brand gestoken van hem, die onze zielen zocht.
 41. 41. 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht.
 42. 42. Zijn naam is `Wonderbaar', zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.
 43. 43. 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel!
 44. 44. Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!
 45. 45. Danken en bidden. Collecte 1ste voor evangelisatie 2de voor eigen gemeente Slotlied ELB 109 – 1, 2, 3 Al wie dolend in het donker
 46. 46. 1 Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht: vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht.
 47. 47. 2 Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht totterdood geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood.
 48. 48. 3 Tot de groten zal Hij spreken even weerloos als een lam het geknakte riet niet breken Hij bewaakt de kleine vlam: hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam.
 49. 49. Zegen Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!
 50. 50. Vanavond om 19.00 uur dhr Kamphuis Thema: “Adventsboodschap is redding uit de dood”

×