Konsep dan Elemen Multimedia

6,177 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
4 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
109
Actions
Shares
0
Downloads
258
Comments
4
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep dan Elemen Multimedia

 1. 1. Definisi Multimedia0 MULTI + MEDIA0 Persembahan maklumat dengan gabungan media yangberbeza iaitu teks, audio, video, grafik dan animasi.
 2. 2. Multimedia dalam pelbagai bidang• Penggunaan perisianpendidikan dan laman web.• Proses pengajaran danpembelajaran menjadilebih menarik –edutainment (education+ entertainment).• Membolehkan pelajarbelajar sendiri.• Persembahan kertas kerjadan pemasaran• Persembahan data danstatistik lebih menarik danmudah difahami denganmultimedia.• Pemasaran produk akanlebih berkesan keranaproduk dapatdiperkenalkan denganlebih menarik kepadapelanggan.PENDIDIKAN PERNIAGAAN
 3. 3. Multimedia dalam pelbagai bidang• Menggunakan multimediauntuk menghasilkan iklanseperti:• Papan iklan elektronik• Iklan di laman web• Iklan di TV• Penggunaan multimediadengan kreatif dalambidang pengiklanan dapatmenarik minat pengguna.• Permainan video• Klip video• Montaj• MoviePENGIKLANAN HIBURAN
 4. 4. Multimedia dalam pelbagai bidang• PERUBATAN – Pembedahan maya (virtual surgery)• KEJURUTERAAN, SENI BINA – Computer-Aided Design(CAD)
 5. 5. Multimedia InteraktifInteraktivitiMultimediaLinearMultimediatak LinearInteraktifTak interaktif
 6. 6. 0 Pengguna berinteraksi dengan aplikasi multimedia secara pasif– tanpa mengawal perjalanan aplikasi tersebut.0 Contoh: Movie, Live videoMultimedia InteraktifMultimediaLinearAnimasigif
 7. 7. 0 Pengguna berinteraksi dengan aplikasi multimedia secara aktifdimana pengguna boleh mengawal perjalanan multimediatersebut.0 Contoh: games, perisian pendidikan, buku elektronik, websiteMultimedia InteraktifMultimediatak Linear
 8. 8. Perbezaan Multimedia InteraktifMULTIMEDIALINEARPERBEZAAN MULTIMEDIATAK LINEARPengguna tidak bolehmengawal perjalanankandungan multimediaMengawal multimediaPengguna boleh mengawalperjalanan kandunganmultimedia.Tidak Interaktif Interaktiviti Interaktif- Live Video- Movie Contoh- Permainan video- Website- E-book
 9. 9. Medium Penghantaran0 Medium yang digunakan untuk untuk menyampaikankandungan multimedia.1. Multimedia berasaskan Web2. Multimedia berasaskan Cakera Padat(CD)
 10. 10. Medium Penghantaran0 Menggunakan laman web sebagai medium penyampaianmultimedia.0 Memerlukan internet untuk mengakses fail multimedia.0 Contoh: youtube (mengandungi pelbagai video yang bolehditonton oleh pengguna).1. Multimedia berasaskan Web
 11. 11. Medium Penghantaran0 Menggunakan cakera padat (CD, DVD, Blu-ray) untukmenyimpan dan menyampaikan kandungan multimedia.2. Multimedia berasaskan Cakera Padat (CD)Album Musik Perisian pendidikan
 12. 12. Perbezaan Medium PenghantaranBERASASKAN WEB PERBEZAAN BERASASKAN CDTerhad kepada resolusi gambardan video yang rendah. KualitiMenyimpan resolusi gambar danvideo yang berkualiti tinggi.Boleh berubah atau dipadam olehpihak yang tidakbertanggungjawab.KandunganBoleh disimpan secara kekal dantidak berubah.Maklumat multimedia bolehdikemaskini dengan mudah. KemaskiniMaklumat cepat ketinggalanzaman.
 13. 13. Elemen Multimedia0 5 elemen utamaTeksAudioVideoGrafikAnimasi
 14. 14. Elemen Multimedia0 Dalam bentuk huruf, perkataan atau ayat yang digunakanmenyampaikan sesuatu idea atau maklumat.0 Melibatkan: Jenis teks(font), saiz dan warna.Teks
 15. 15. Elemen Multimedia0 Merujuk kepada rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khasaudio dan sebagainya.Audio
 16. 16. Elemen Multimedia0 Merujuk kepadarakaman danmempamerkanimej yangbergerak secararealistik.Video
 17. 17. Elemen Multimedia0 Merujuk kepadapelbagai imej ataupaparan visual.Grafik
 18. 18. Elemen Multimedia0 Merupakanturutan gambarpegun yangdigabungkanuntukmenghasilkanimej bergerak.Animasi
 19. 19. Format Fail0 format fail adalah satu cara piawai yang mengkodkan maklumatuntuk penyimpanan di dalam fail komputer0 Setiap elemen multimedia pelbagai format fail yang berbeza.Contoh-contoh fail yang berbeza
 20. 20. Format FailTeks. doc.docx.txt.rtf.pdfMicrosoft word documentMicrosoft word documentText FileRich Text FilePortable Document FormatAudio.mp3.wav.mid.wma.auMPEG Layer 3WaveformMusical Instrument Digital Interface(MIDI)Windows Media AudioAudio (sun microsystem)
 21. 21. Format FailVideo.avi.mov.mp4.mpeg.wmv.3gpAudio Video Interleaved (microsoft)Apple Quicktime movieMPEG-4Moving Picture Experts GroupWindows Media Audio(comman video format for phone)Grafik.jpg.gif.tiff.bmp.pngJoint Photographic Expert groupGraphic Interchange formatTagged Image File FormatBitmapPortable Network Graphic
 22. 22. Format Failanimasi.gif.swf.swiGraphic Interchange formatMacromedia flashSwish animation
 23. 23. Namakan elemen multimedia dalam slide ini.12 34
 24. 24. TEKS GRAFIK AUDIO VIDEO ANIMASIKelaskan format fail berikut:

×