Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slot 3 Format dan Saiz Elemen Multimedia

1,926 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slot 3 Format dan Saiz Elemen Multimedia

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SLOT 3 MODUL 4 1
 2. 2. Format Fail Teks Format Fail Grafik Format Fail Audio Format Fail Video Format Fail Animasi KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 3. 3. FORMAT FAIL TEKS Teks yang digunakan dalam fail/dokumen yang dibina akan disimpan dalam format yang khusus. Dua format fail yang perlu guru-guru tahu adalah txt (text) dan rtf (rich text format). KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 4. 4. FORMAT FAIL TEKS Format txt (text) adalah aksara asas yang tiada gaya (style) atau kesan khusus (effect). Contohnya perisian MS Notepad akan menyimpan fail dalam format txt. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 5. 5. FORMAT FAIL TEKS Format rtf (rich text format) adalah aksara yang telah diberikan pelbagai gaya (style) dan kesan (effect). Contohnya perisian MS Word boleh menyimpan fail dalam format rtf. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 6. 6. TEKS – SAIZ FAIL Saiz fail bagi teks adalah berbeza berdasarkan format teks yang disimpan. Contoh saiz fail dalam format txt yang menggunakan 29 aksara menggunakan 1kB sahaja. Saiz fail dalam format rtf yang menggunakan 29 aksara akan mengambil ruang sebanyak 40 kB. Keluar KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Utama Menu
 7. 7. TEKS – SAIZ FAIL Perbandingan Saiz Fail 29 aksara ditaip menggunakan Notepad Disimpan dalam format txt  1 kB Disimpan dalam format rtf  40 kB 2/2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 8. 8.  Imej yang dihasilkan dengan perisian penyuntingan grafik disimpan dalam pelbagai jenis format fail grafik yang berbeza.  Format fail imej menentukan kualiti imej, saiz fail serta tujuan penggunaan sesebuah imej. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 8
 9. 9.  RAW adalah imej mentah yang mula-mula dihasilkan dengan menggunakan peranti seperti kamera digital atau pengimbas.  RAW sebenar bukan suatu format imej seperti BMP, JPEG dll.  RAW perlu diproses kepada format imej yang lain (BMP, JPEG, TIFF) dengan perisian khas. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 9
 10. 10. Contoh-contoh format fail grafik: *.JPEG (Joint Photographic Experts Group) *.GIF (Graphics Interchange Format) *.PNG (Portable Network Graphics) *.TIFF (Tagged Image File Format) *.BMP (Windows Bitmap) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 10
 11. 11. BMP – untuk imej yang berkualiti tinggi tetapi saiz failnya besar. JPEG – digunakan sebagai imej bagi laman web, kerana imej jenis ini mempunyai pelbagai warna dan berkapasiti rendah. Ia menggunakan format grafik 24 bit. GIF – Biasanya digunakan dalam laman web dan saiz failnya kecil. GIF menggunakan format grafik 8 bit, hanya dapat menggunakan 256 warna sahaja. TIFF – Fail grafik yang biasanya dihasilkan oleh pengimbas. PNG – imej ini sesuai digunakan dalam laman web kerana saiz failnya kecil Tetapi saiz failnya lebih besar daripada GIF. Format imej ini menyokong kedalaman warna dan memberi imej yang berkualiti. Ia juga menyokong mod warna 8 bit, 16 bit, 24 bit KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 11
 12. 12. Fail grafik (Kids) ini disimpan dalam format yang berbeza. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 12
 13. 13. Contoh-contoh format fail audio: *.wav – Waveform Audio File *.midi – Musical Instrument Digital Interface *.mp3 – Moving Picture Expert Group Level 3 *.wma – Window Media Audio *.cda – Compact Disc Audio *.aiff – Audio Interchange File Format *.ra – Real Audio KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 14. 14.  WAV – Format yang paling meluas digunakan. Format fail ini berkualiti tinggi tetapi saiz failnya besar. Ia menyokong saiz sampel 8 bit dan 16 bit.  MID – MID (MIDI) merupakan format fail audio yang menyimpan maklumat dalam bentuk nota muzik (tanpa suara). Saiz failnya agak kecil sesuai digunakan dalam Internet.  MP3 – Fail audio yang popular dalam talian Internet, dan saiz failnya kecil, 12 kali lebih kecil berbanding dengan format wav atau aiff kerana format ini mengurangkan bit-bit tanpa menjejaskan kualitinya.  AIFF – Format ini digunakan oleh komputer Macintosh, ia mampu menampung saiz sampel sehingga 32 bit. Kualitinya tinggi tetapi saiz fail besar.  CDA – Format ini menyokong saiz sampel 16 bit. Ia merupakan format fail audio yang boleh disimpan dan dimainkan dalam cakera CD sahaja. Format fail audio ini tidak boleh dimainkan terus dari cakera keras. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 15. 15. Contoh-contoh format fail video: .flv (Flash Video Format) .avi (Audio Video Interleave) .wmv (Windows Media Video Format) .mpeg (Motion Picture Expert Gruop) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 15
 16. 16. AVI – Diperkenalkan oleh Syarikat Microsoft. Kualitinya sederhana tetapi saiz failnya besar. MPEG – Format ini boleh dimampatkan tanpa menjejaskan kualiti video dengan ketara. Saiz failnya lebih kecil. FLV – Diperkenalkan oleh Macromedia. Kualiti video yang tinggi dengan saiz fail yang kecil, sesuai untuk video dalam laman web.  WMV – Dibangunkan oleh Microsoft. Ia merupakan suatu format mampatan untuk fail video. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 17. 17. Contoh-contoh format fail Animasi: .fla (Format fail Flash FLA Project) .GIF (Graphic interchange Format) .swf (ShockWave Flash) .swi (Fail Projek Swish) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 17
 18. 18. Fail Kelebihan Kekurangan gif Saiz kecil Terhad hanya 256 warna Kualiti photo kurang baik Latarbelakang boleh transparent flash Boleh masukkan audio Lebih fleksible berbanding gif KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Saiz fail besar Memerlukan flash player untuk dipaparkan
 19. 19. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 19

×