Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Objek Pembelajaran (OP) Disediakan oleh Zahari Hamidon
Istilah <ul><li>Objek Pembelajaran (OP), di ambil dari perkataan bahasa inggeris “Learning Object’’ (LO). </li></ul><ul><l...
Latarbelakang <ul><li>Kandungan pembelajaran dalam bentuk digital yang dipakejkan dengan cara yang betul akan </li></ul><u...
Definisi <ul><li>OP adalah koleksi bahan-bahan digital-gambar, dokumen, simulasi yang diiringi oleh objektif pembelajaran ...
Ciri-ciri OP <ul><li>Mempunyai objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur </li></ul><ul><li>Bersifat digital </li><...
Mengapa gunakan OP? <ul><li>Fleksibel </li></ul><ul><ul><li>Menawarkan akses kepada pelbagai mod pembelajaran kepada pelaj...
Mengapa kita membina OP? <ul><li>Tidak menemui bahan pengajaran yang boleh memenuhi keperluan objektif pembelajaran </li><...
Isu-isu yang perlu ditangani <ul><li>Kurangnya kemahiran teknikal </li></ul><ul><li>Menggabungkan elemen pedagogi yang ber...
Penghasilan OP <ul><li>Tulis objektif pembelajaran yang jelas </li></ul><ul><li>Pilih kandungan yang sesuai yang boleh men...
Rekabentuk bagi tujuan ‘Interoperability’ <ul><li>‘ Interoperable’ </li></ul><ul><ul><li>Boleh dilaksanakan dengan OP yang...
Tugasan hari ini (Untuk dibawa kedalam Tutorial) <ul><li>Kelompokkan Topik dan sub-topik </li></ul><ul><li>Tulis Terminal...
Pengelompokkan Kandungan 1.0 Topik Utama TO1 2.0 Topik Utama TO2 Topik 1.1 EO1.1 Topik 1.2 EO1.2 Sub- Topik 1.1.1 EO1.1.1 ...
Rujukan <ul><li>Smith, R. (2004). Guidelines For Authors of Learning Objects. New Media Consortium (NMC). Available from t...
Minggu depan <ul><li>Merangka dan menggubal spesifikasi metadata </li></ul><ul><li>Skill Hierarchy </li></ul><ul><ul><li>T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Objek Pembelajaran

4,848 views

Published on

Sesuai untuk kursus Teknologi Pendidikan

Published in: Education
 • Be the first to comment

Objek Pembelajaran

 1. 1. Objek Pembelajaran (OP) Disediakan oleh Zahari Hamidon
 2. 2. Istilah <ul><li>Objek Pembelajaran (OP), di ambil dari perkataan bahasa inggeris “Learning Object’’ (LO). </li></ul><ul><li>Istilah ini wujud dari dua bidang amalan profesional: </li></ul><ul><ul><li>“ Object-oriented programming (OOP) ” yang mana mengelompokkan kod-kod kepada kelompok kod yang boleh diguna semula, mempunyai fungsi tersembunyi dan ciri-ciri yang mudah. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Objektif pembelajaran ” yang menawarkan pernyataan mudah terhadap pencapaian atau hasil sesebuah pembelajaran yang mengambikira perlakuan yang dilaksanakan terhasil dari aktiviti pembelajaran </li></ul></ul>
 3. 3. Latarbelakang <ul><li>Kandungan pembelajaran dalam bentuk digital yang dipakejkan dengan cara yang betul akan </li></ul><ul><ul><ul><li>Menjadikannya mudah di ‘cari’. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operasi dalam pelbagai konteks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kemudahan pembelajaran yang lebih fleksibel (bila-bila masa, dimana-mana) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mudah diselaraskan bagi tujuan pembinaan/pembangunan bahan pengajaran. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Definisi <ul><li>OP adalah koleksi bahan-bahan digital-gambar, dokumen, simulasi yang diiringi oleh objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur bagi menyokong sebarang aktiviti pembelajaran </li></ul><ul><li>(Johnson, 2003 hlm. 4 diadaptasi oleh NMC, 2004 hlm.1) </li></ul>
 5. 5. Ciri-ciri OP <ul><li>Mempunyai objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur </li></ul><ul><li>Bersifat digital </li></ul><ul><li>Boleh diedarkan atau diakses melalui internet atau sistem rangkaian </li></ul><ul><li>Mengandungi aktiviti yang boleh mengundang pelajar membuat eksperimen dan berinteraksi dengan kandungan </li></ul><ul><li>Mengandungi kandungan (“subject matter”) dan antaramuka </li></ul><ul><li>Mengandungi metadata </li></ul>
 6. 6. Mengapa gunakan OP? <ul><li>Fleksibel </li></ul><ul><ul><li>Menawarkan akses kepada pelbagai mod pembelajaran kepada pelajar. </li></ul></ul><ul><li>Kos efektif </li></ul><ul><ul><li>Sumber percuma (punca terbuka)- bahan ini boleh digunakan berulangkali. </li></ul></ul><ul><li>Kesesuaian(Customizability) </li></ul><ul><ul><li>Guru boleh memilih OP yang boleh disesuaikan dengan bahan sedia ada dan stail pembelajarannya . </li></ul></ul>
 7. 7. Mengapa kita membina OP? <ul><li>Tidak menemui bahan pengajaran yang boleh memenuhi keperluan objektif pembelajaran </li></ul><ul><li>Bagi menambah (supplement) kepada bahan pengajaran yang sedia ada. </li></ul><ul><ul><li>Tambah-nilai </li></ul></ul><ul><ul><li>Lebih mendalam </li></ul></ul>
 8. 8. Isu-isu yang perlu ditangani <ul><li>Kurangnya kemahiran teknikal </li></ul><ul><li>Menggabungkan elemen pedagogi yang berkesan dalam OP </li></ul><ul><li>‘ Intelectual Property’(IP) dan Hak cipta. </li></ul><ul><li>Beban kepada pengarang </li></ul><ul><li>Skop (saiz kandungan pada setiap satu OP) </li></ul>
 9. 9. Penghasilan OP <ul><li>Tulis objektif pembelajaran yang jelas </li></ul><ul><li>Pilih kandungan yang sesuai yang boleh menyokong matlamat pendidikan </li></ul><ul><li>Sistem penyampaian yang sesuai (PPT, Internet dll) </li></ul><ul><li>Pilih struktur aktiviti yang sesuai (Task anaysis) </li></ul><ul><li>Berikan pilihan kepada pelajar terhadap ‘laluan’ dalam OP (Skill Hierarchy) </li></ul><ul><li>Berikan pelbagai ruang aktiviti yang boleh menangani pelbagai mod pembelajaran (cth: ‘permainan’ dalam aktiviti di internet) </li></ul><ul><li>Maklumbalas yang konstruktif </li></ul><ul><li>Pertimbangkan isu penilaian </li></ul>
 10. 10. Rekabentuk bagi tujuan ‘Interoperability’ <ul><li>‘ Interoperable’ </li></ul><ul><ul><li>Boleh dilaksanakan dengan OP yang lain dan Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) </li></ul></ul><ul><li>Guna-semula </li></ul><ul><ul><li>Pengguna lain boleh menggunakan OP dengan cara yang berbeza dengan cara awda. </li></ul></ul><ul><li>Penemuan </li></ul><ul><ul><li>Boleh ditemui dengan mudah bila masa ia diperlukan </li></ul></ul><ul><li>Pemilikan </li></ul><ul><ul><li>Pernyataan terhadap pemilikan di OP, tanpa mengambilkira dimana akan diedarkan atau bagaimana ianya digunakan. </li></ul></ul><ul><li>Ketahanan </li></ul><ul><ul><li>Bertahan lebih lama dan boleh dikembangkan lantaran dari kepatuhan terhadap piawaian metadata nya. </li></ul></ul>
 11. 11. Tugasan hari ini (Untuk dibawa kedalam Tutorial) <ul><li>Kelompokkan Topik dan sub-topik </li></ul><ul><li>Tulis Terminal Objective (TO) dan Enabling Objective (EO) bagi setiap kelompok Topik dan sub-topik </li></ul><ul><li>Semak kesahihan kandungan bagi keselarasan topik terhadap TO dan EO </li></ul><ul><li>Lukiskan rajah kelompok kandungan disertai dengan TO dan EO nya </li></ul>
 12. 12. Pengelompokkan Kandungan 1.0 Topik Utama TO1 2.0 Topik Utama TO2 Topik 1.1 EO1.1 Topik 1.2 EO1.2 Sub- Topik 1.1.1 EO1.1.1 Sub- Topik 1.1.2 EO1.1.2 Sub- Topik 1.2.1 EO1.2.1 Sub- Topik 1.2.2 EO1.2.2 Topik 1.2 EO1.2 Sub- Topik 1.2.1 EO1.2.1 Sub- Topik 1.2.2 EO1.2.2 OP1 OP2 OP3
 13. 13. Rujukan <ul><li>Smith, R. (2004). Guidelines For Authors of Learning Objects. New Media Consortium (NMC). Available from the World Wide Web http://www.nmc.org/ </li></ul><ul><li>Johnson, L.F. (2003). Elusive Vision: Challenges Impeding the LO economy. Macromedia Inc:San Francisco, CA. </li></ul>
 14. 14. Minggu depan <ul><li>Merangka dan menggubal spesifikasi metadata </li></ul><ul><li>Skill Hierarchy </li></ul><ul><ul><li>Taksonomi Bloom (Domain kognitif) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahap kemasukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Laluan kemahiran/pengetahuan </li></ul></ul>

×