• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
214 Het Kan Dus Wel
 

214 Het Kan Dus Wel

on

 • 1,669 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,669
Views on SlideShare
1,663
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
28
Comments
0

1 Embed 6

http://www.slideshare.net 6

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  214 Het Kan Dus Wel 214 Het Kan Dus Wel Presentation Transcript

  • Het kan dus wel…
   De Onderwijsdagen 2009
   Paul van Uffelen
   Gerard Blijker
  • Puntsgewijs
   Het domein wil een DLWO…
   Achtereenvolgens
   Enkele ervaringen vooraf
   Hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project
   Het project, verloop, wat hebben we nu, wat nog te doen…
   Onze conclusies/aanbevelingen
  • Wat waarnemingen…
   IT-ers en docenten spreken elkaars taal niet
   ICT heeft het onderwijs maar zeer beperkt beïnvloed
   Management heeft nauwelijks belangstelling voor onderwijs en ICT
   ICT kan onderwijs effectiever en leuker maken
  • Ook nu weer
   Jeroen Onstenk (lector InHolland) bevestigt gisteren:
   Onderwijsinnovatie en ICT innovatie staan volstrekt los van elkaar
   Nico Juist (voorzitter SIG Sharepoint):
   Veel visie over de inhoud en werking van een DLWO, maar laat de onderwijsprocessen buiten beeld:
   “... Is een black box ...”
  • Samengevat
   Het aanbod denken prevaleert
   Onderwijs IT-ers
   IT-ers met onderwijs ervaring
   Er zijn mooie dingen gemaakt
   Dat vinden docenten vaak ook
   Maar… Gebruiken niet
  • Wat redenen
   Applicaties zijn vaak star en sluiten vaak net niet aan…
   Notinventedhere
   Docenten zijn professionals
   …?
  • En dus…
   Pilot DLWO bij een domein:
   Dus geen pakketselectie
   Maar beginnen bij het onderwijs
   Onderwijs geeft leiding – formuleert de vraag
   De IT discipline adviseert, ondersteunt en biedt aan
    Vraagsturing organiseren
  • Nodig
   Doelstelling in termen die de gebruikers herkennen
   Betrokkenheid en draagvlak genereren bij het team
   Management en teamleiders betrokkenheid
   Vertalen naar een gedragen plan
  • Doelstelling
   Modernisering van de onderwijsprocessen met behulp van eendigitale leer- en werkomgeving
   Onderwijs onafhankelijk tijd en plaats
   Maatwerk mogelijk maken
   Gepersonaliseerd aanbieden
   Onderliggende managementdoelstelling is er natuurlijk…
   Uiteindelijkmoetdezemoderniseringleiden tot
   vergroting van het studiesucces
   het verminderen van de tussentijdseuitval
   eentoegenomenaantalinschrijvingen
  • Plan
   Projectgroep
   Teamleiders van beide opleidingen
   Projectleiders onderwijs uit team
   Onderwijskundige
   Ontwerpers/bouwers
   Ontwikkelgroep onderwijs per opleiding
   Toegekende middelen (tijd en geld)
   Surfgroepen algemeen als platform
   Pilot – Geen massieve aanpak – oog voor verbreding
   Projectmatige sturing (is in het onderwijs echt nodig!)
   P(roject) (D)ictator
  • Opleidingen / Ambities
   Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB) Deeltijd
   Engineering, Design and Innovation (ED&I) Deeltijd
   Beide deeltijd, dus winst te behalen met tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs
   Verschillend ambitieniveau:
   BTB:
   contactmomenten buiten de twee lesdagen per week
   Minder contacturen in het laatste blok van het studiejaar
   Implementatie ActionLearning
   ED&I
   Alle informatie over de vakken in de dlwo
   Eén vak digitaal spreekuur via webconference
  • Uitvoering
  • Uitvoering
  • Uitvoering
   Prototype inrichting DLWO m.b.v. Surfgroepen,door ontwerpers/bouwers
   Workshop ter toetsing draaiboek en inrichting en daarna bijstelling
   Workshop en training met team voor blok 1
   Introductie bij studenten; co-makers…
  • Student BTB
  • Algemene informatie
  • Projectsite student BTB
  • Teamsite binnen projectsite
  • Plan van aanpak wiki
  • Student ED&I
  • Een studieonderdeel
  • Studiegidsinformatie
  • Lesmateriaal
  • Discussieforum
  • Discussie
  • Digitaal spreekuur
  • Maar soms …
  • Student als co-maker
  • Uitvoering
   Ontwikkelen onderwijskundig draaiboek blok 2
   Ontwikkelen aangepast leermateriaal volgende blokken
   Inrichting DLWO tbv blok 2 op basis van onderwijskundig draaiboek.
  • Het kan dus wel…
   Docenten en studenten tonen zich tevreden
   Aanpak lijkt dus te werken
   Er zijn wel hobbels te nemen
   Druk bij de start cursusjaar
   Toegekende extra formatie invullen lastig
   Afspraak = afspraak werkt niet altijd bij docenten
   Huidige studenten ander verwachtingspatroon
   Maar hoe verder?
   Tot dusver niet veel nieuws… Toch?
  • Vervolg
   HvA wil deze aanpak uitbouwen tot een dienst voor andere opleidingen, domeinen
   DLWO is een bouwdoos
   Functionele componenten arrangeren naar gelang het onderwijskundige concept
   DLWO is een dienst en geen applicatie
   Want andere onderdelen HvA moeten óók hun DLWO, passend bij hun onderwijs kunnen ontwikkelen
  • Dienst DLWO-HvA
   Waar bestaat de dienst uit:
   Basis technische infrastructuur
   Gebaseerd op eigen image SG - Consortium
   Functionele componenten en hun beschrijving
   Basiscomponenten HvA
   Onderwijscomponenten
   Beheer en ondersteuning
   SLA
   Ingericht functioneel beheer
   Beschrijving van een aanpak voor geïnteresseerde docenten, teams, opleidingen
  • Basis infra
   Gebaseerd op actuele image van Surfgroepen (Sharepoint) met AdobeConnect
   Onder beheer van het Consortium van 4 HO
   Fontys
   HU
   InHolland
   HvA
   Surf
  • Acties infra
   Testen en accepteren installatie externe leverancier
   Herontwerp inrichting
   Want pilot is onderdeel algemene surfgroepen en structuur daardoor anders dan met eigen surfgroepen
   Inrichten monitoring gebruikerservaring DLWO (performance)
   Leergeld betaald…
  • Basiscomponenten HvA
   Te doen:
   Review gebruikersinterface
   Groepenfunctionaliteit
   Roosterkoppeling
   Toegang externen
   Integratie andere HvA applicaties:
   Office 2007 implementeren
   Digitaal portfolio
   Toetsvoorziening
  • Onderwijscomponenten
   Arrangeerbaar afhankelijk van onderwijskundig concept of doelstelling
   Portal (HvA, domein info)
   Mededelingen
   Studiegidsinformatie
   Documentbibliotheken
   Inleverbox
   Videoconferencing
   Discussieforum
   Wiki
   Agenda
   Takenlijst
   Weblog
  • Onderwijscomponenten
   Wensen in onderzoek
   Uitbreiding forumfunctionaliteit
   Betere inleverbox
   Verbetering Wiki functionaliteit
   Koppeling met kennisbanken (intern en extern)
   Verbeterde teksteditor (meer platforms)
   Te doen door raadpleging consortiumpartners en daarna de markt
  • Documenteren
   Te beschrijven
   Functionele omschrijving
   Wat is het
   Wat doet het
   In welke context nuttig
   Gebruikershandleiding docent en student
   Meenemen gebruikservaring
   Bv instellingen bij videoconferencing luisteren nauw
   Functioneel beheerdershandleiding
   Opnemen functionele componenten
   Personaliseren (authenticatie individu en groep)
   Naam leverancier, datum en versie Sharepoint component
  • Functioneel beheer
   Om het functioneren ook na in gebruik name van de dienst te waarborgen
   Centraal functioneel beheer van de dienst
   Lokaal functioneel beheer dat nauw samenwerkt met de gebruikende teams en met de onderwijskundige
   HvA platform
   Consortium met andere partners
  • De aanpak
   De ervaringen uit de pilot moeten omgewerkt worden tot een concept PvA voor andere onderdelen van de HvA
   Ook die ervaringen worden weer gedeeld via het platform
  • Conclusies/aanbevelingen
   Vraag- en doelgericht werken is uitgangspunt
   Betrokkenheid en belangstelling management
   Vanaf het begin neemt het onderwijs de leiding!!
   Helder beschreven doelstelling in onderwijskundige termen
   Draagvlak en betrokkenheid bij de beoogde gebruikers
   Helder en haalbaar plan van aanpak
   Pilot – niet massief – zaaien is oogsten – zien eten doet eten…
   Realistische toekenning van tijd en geld
   Evenwichtig samengestelde projectorganisatie + ervaren projectleider (P.D.)
   Vanaf de start nodig:
   Onderwijskundige begeleiding
   Goed opgeleide functioneel beheerder beschikbaar voor bouw en ontwerp
   Ondersteuning centraal Functioneel Beheer en Sharepoint deskundigheid op afroep
  • Puntsgewijs
   Wat hebben we gedaan vanmiddag:
   Enkele ervaringen vooraf
   Hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project
   Het project, verloop, wat hebben we nu, wat nog te doen…
   Onze conclusies en aanbevelingen
  • Informatie
   Gerard Blijker, centraal functioneel beheer
   0612 975 047
   b.g.blijker(at)hva.nl
   Paul van Uffelen, extern adviseur en projectleider
   0622 528 412
   p.van.uffelen(at)hva.nl
   Hogeschool van Amsterdam
   Afdeling Strategische Informatievoorziening