Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OWD2011 - 2 - Blended learning; mixen van bestaand materiaal met bestaande trainingen - Sonja Wagenaar

637 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2011 - 2 - Blended learning; mixen van bestaand materiaal met bestaande trainingen - Sonja Wagenaar

 1. 1. Blended professionaliseringstrajecten door inbedding digitaal trainingsmateriaal SURF OWD 8 nov 2011 Sonja Wagenaar (UL) Wies Coppes (HL)
 2. 2. Inhoud <ul><li>Wat is blended learning? </li></ul><ul><li>Hoe ontwikkel je blended onderwijs? </li></ul><ul><li>Het digitale trainingsmateriaal </li></ul><ul><li>De inbedding in docent professionaliseringstrajecten </li></ul>
 3. 3. Wat is blended learning? <ul><li>Een eenvoudige definitie; </li></ul><ul><li>Blended learning is een combinatie </li></ul><ul><li>van e-learning en face-to-face </li></ul><ul><li>onderwijs. </li></ul>
 4. 4. Een voorbeeld Zelfstandig oefenen Hoe en waarom casus doorlopen? Link met overige onderwijs Feedback: Hoe ging het doorlopen van de casus? & samen oefenen Verder oefenen met tips & feedback Evalueren casus & presentatie technieken
 5. 5. Wat is blended learning? Basiskenmerk van blended learning is de combinatie van online onderwijs middels ICT en contactonderwijs (F2F). De context waarin deze combinatie toegepast wordt kan erg verschillen. Een ideale blend in onderwijs bestaat niet, in elke leerpraktijk kan alleen maar worden gestreefd naar de meest effectieve blend in de gegeven situatie. Sluit aan bij toenemende vraag naar maatwerk & flexibiliteit
 6. 6. De definitiekwestie <ul><li>De definitiekwestie wordt het meest helder verwoord </li></ul><ul><li>door Oliver & Trigwell (2005): </li></ul><ul><li>... het begrip ’blended learning’ wordt in veel gevallen </li></ul><ul><li>gedefinieerd als een ’mix’ van leren met en zonder technologie, </li></ul><ul><li>waarbij een nadere afbakening en invulling niet wordt gegeven. </li></ul><ul><li>De drie meest gebruikte definities van ’blended learning’ zijn: </li></ul><ul><li>De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ’online’ onderwijs. </li></ul><ul><li>De combinatie van gereedschappen en media in een eLearning omgeving. </li></ul><ul><li>De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie. </li></ul>
 7. 7. Waar gaat het om? <ul><li>Het gaat om het combineren van allerlei zaken: technologie, types instructie, leertheoretische uitgangspunten of didactische strategieën. </li></ul><ul><li>Drie aannames voor BL onderwijs: </li></ul><ul><li>Bedachtzaam integreren van face-to-face en online learning </li></ul><ul><li>Het cursusontwerp zorgvuldig herzien om de studentbijdrage te optimaliseren </li></ul><ul><li>Herstructureren en vervangen traditionele contacturen </li></ul><ul><li>Garrison and Vaughan (2008) </li></ul>
 8. 8. Ontwikkelen blended learning onderwijs
 9. 9. Effectieve leeromgeving <ul><li>Clark (2009) </li></ul>Voorkennis van de student Instructie methode Leerstof en doelstelling
 10. 10. Algemene ontwerpstrategie <ul><li>Identificeren belangrijkste leerbehoefte, vereiste vaardigheden en kennis </li></ul><ul><li>Heldere doelen beschrijven </li></ul><ul><li>Bepalen van de leerstof </li></ul><ul><li>Bepalen van toetsmethoden </li></ul><ul><li>Bepalen instructieactiviteiten </li></ul><ul><li> algemene strategie die ook toepasbaar is voor face-to-face onderwijs </li></ul><ul><li> Na deze stappen wordt een keuze gemaakt voor geschikte media </li></ul>
 11. 11. Wat kan er fout gaan? <ul><li>if students see it as optional they may be less likely to use it and so won't derive any benefit from it (though it may add value and offer further learning opportunities) </li></ul><ul><li>it will only add to your workload </li></ul><ul><li>you are less likely to use it to address real educational needs if you yourself see it as 'extra'. </li></ul><ul><li>(Epigeum, 2010) </li></ul>
 12. 12. Voorbeeld van GNK Instructie voor de simulatie Oefenen handelingen in veilige omgeving Toepassen in de praktijk, onder supervisie docent Face-to-face E-learning Zonder benodigde voorkennis, is de simulatie trial & error College/werkgroep benodigde voorkennis Uitvoeren handeling Voorkennistoets Voorkennis Instructie Simulatie Arterielijn
 13. 13. Blended learning binnen E-merge <ul><li>E-merge instellingen bouwen hun docent professionaliseringstrajecten zowel qua inhoud als qua vorm om tot blended learning trajecten. </li></ul><ul><ul><li>Waarom? </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijk dat docenten ICTO competenties verwerven </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede voorbeeld geven (practice as you preach) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Door bestaand, hoogwaardig digitaal lesmateriaal over E-learning in te bedden in die trajecten </li></ul></ul>
 14. 14. Ontstaan materiaal <ul><li>Productiebedrijf Imperial College </li></ul><ul><li>Internationale auteurs en reviewers </li></ul><ul><li>Diana Laurillard </li></ul><ul><li>15 universiteiten </li></ul><ul><li>(11 UK, 2 Aus, 1 NZ + E-merge) </li></ul>
 15. 15. Over de online training <ul><li>7 modules </li></ul><ul><li>10 uur </li></ul><ul><li>Blackboard </li></ul><ul><li>Inhoud: volle breedte ICTO onderwerpen </li></ul><ul><ul><li>korte filmfragmenten </li></ul></ul><ul><ul><li>case studies </li></ul></ul><ul><ul><li>interactieve oefeningen </li></ul></ul><ul><li>Oplevering maart 2010 </li></ul><ul><ul><li>updates gedurende 3 jaar </li></ul></ul>
 16. 16. Epigeum III <ul><li>Projectteam: </li></ul><ul><li>Sofia Dopper - PL </li></ul><ul><li>Sonja Wagenaar </li></ul><ul><li>Chris Japing </li></ul><ul><li>Ilja van Santen & Wies Coppes </li></ul>
 17. 17. Epigeum III: doelen <ul><li>Zorgen dat materiaal gebruikt wordt door docenten voor hun professionalisering op gebied van ICTO </li></ul><ul><li>2 motieven voor gebruik: </li></ul><ul><li>Certificaat </li></ul><ul><li>Onderdeel van iets dat ze toch al doen </li></ul><ul><li>Wat doen de e-merge instellingen? </li></ul><ul><li>- Integratie binnen PDV/BKO </li></ul>
 18. 18. Lessons Learned <ul><li>Uit zichzelf? </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><li>Digitale Didactiek / locaal systeem </li></ul><ul><li>Taal </li></ul><ul><li>Rijk materiaal </li></ul><ul><li>Modulaire structuur </li></ul>
 19. 19. Een voorbeeld - BKO TU Delft <ul><li>3 verplichte basismodules </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen van onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoeren van onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsen en beoordelen </li></ul></ul><ul><li>Blended: Epigeum algemene didactiek </li></ul><ul><ul><li>Theorie online bestuderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder contacturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere invulling contacturen (discussie, vaardigheden oefenen, feedback) </li></ul></ul>
 20. 20. Vervolg voorbeeld - BKO TU Delft <ul><li>1 verdiepende keuzemodule </li></ul><ul><ul><li>E-learning, </li></ul></ul><ul><ul><li>Internationalisering, </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectonderwijs, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwerponderwijs of </li></ul></ul><ul><ul><li>Begeleiden individuele studenten/promovendi . </li></ul></ul><ul><li>1 vrije keuzemodule </li></ul><ul><li>proeve van bekwaamheid </li></ul>
 21. 21. Uitgangspunten E-learning module <ul><li>Volledig online </li></ul><ul><li>Flexibel startmoment </li></ul><ul><li>Doorlooptijd 3 mnd, vastgestelde deadlines </li></ul><ul><li>3 opdrachten </li></ul><ul><li>Epigeum en tutorials zijn basismateriaal </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Niet toolgericht </li></ul><ul><li>Intensieve begeleiding onderwijspraktijk </li></ul><ul><li>Minimaal 2-tallen </li></ul>
 22. 22. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Samenstellen individueel leerpad Face-to-face E-learning Bestuderen relevante building blocks (Epigeum + tutorials) Terugkijken fase 1 en opstarten fase 2 Evaluatie fase 2 Evaluatie fase 1 Opdracht fase 1 Kick off Opdracht fase 2 Opdracht fase 3 Terugkijken fase 2 en opstarten fase 3 Feedback docent Feedback geven en ontvangen peers
 23. 23. Vragen? Bedankt voor jullie aandacht! [email_address] [email_address]

×