Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalna

11,395 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konspekt treningu gry doskonalace technike specjalna

  1. 1. Miejsce : ½ boiska piłkarskiego Sprzęt : 15 piłek, słupki wysokie 12 szt. , talerze 50 szt. , oznaczniki w 3 kolorach TEMAT : Gry i zabawy doskonalące technikę specjalną młodych piłkarzy . Czas : 1’15’’ 1. Rozgrzewka w kwadratach z elementami doskonalenia techniki pracy nóg. ( 12 ‘ ) Piłka jest zagrywana po podłoŜu po obwodzie kwadratu, zawodnik po podaniu biegnie do środka gdzie na talerzach wykonuje ćwiczenia techniki pracy nóg : a) krok dostawny przodem w slalomie między talerzami 3’ b) krok dostawny tyłem w slalomie między talerzami 3’ c) ćw. koordynacji dostawiając dwie nogi w kaŜdej przerwie między kwadratami 3’ d) „pajacyk” na kwadratach 3’ Po wykonanym ćwiczeniu zawodnik biegnie na miejsce gdzie podał piłkę do swojego partnera-zmiana miejsca za piłką . 2. „ Dziadek” 4x1 ( 12’) a) 1 piłka – zawodnicy grają na max. 2 kontakty ( 3 ‘) b) 2 piłki – zawodnicy grają na max. 3 kontakty ( 4’) c) 3 piłki – dwie piłki zagrywane nogami i jedna piłka podawana rękoma – zawodnicy grają na dowolną liczbę kontaktów. (5’ ) Gra „w dziadka” dwoma piłami pozwala na zwiększoną intensywność ćwiczenia i powoduje ,Ŝe zawodnicy muszą zwiększyć swoje pole widzenia na dwóch piłkach!
  2. 2. 3. Berek „Latarnia” – kaŜdy zawodnik prowadzi piłkę dowolną nogą, dowolnym sposobem ; zawodnik goniący- berek- musi dotknąć ręką zawodnika uciekającego. Złapany zawodnik staje w pozycji rozkrocznej trzymając piłkę oburącz nad głową , wyglądając jak „Latarnia”– jest to sygnał dla jego partnerów ,Ŝeby takiego zawodnika wybawić . Chcąc wybawić swojego kolegę , partner musi przejść pod nogami zawodnika złapanego. Zabawa kończy się kiedy berek złapie wszystkich zawodników. ( 10’)
  3. 3. 4. Zabawy z prowadzeniem piłki i zmianą kwadratów . ( 15’ ) a) prowadzenie piłki w róŜnych kierunkach w swoim kwadracie – na sygnał trenera zawodnicy stają przy talerzu. Ostatni zawodnik robi np. 5 przysiadów b) prowadzenie piłki w róŜnych kierunkach w swoim kwadracie – na sygnał trenera zmiana kwadratów w sposób ustalony przez trenera. c) To samo co w poprzednim ćwiczeniu ale poprzedzone szybkim prowadzeniem piłki wokół talerza. d) Zmiana kwadratu po zatrzymaniu swojej piłki podeszwą i szybki bieg do piłki zostawionej w innym kwadracie. e) Zmiana kwadratów z piłkami po uprzednim wykonaniu ćwiczenia podanego przez trenera. 5. Gra na utrzymanie piłki 3x3 + 4 Zawodnicy neutralni – podanie piłki bez przyjęcia ( 10 ‘ )
  4. 4. a) zawodnicy grający na utrzymanie muszą jak największą ilość razy przeprowadzić piłkę przez małe rameczki ułoŜone w środku pola. 6. Gra uproszczona 7x7 + 1 na cztery bramki ( 10’ ) 7. Ćwiczenia rozciągające w parach ( 5’ )

×