Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mikel etxarri prezentacja - pl

2,210 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mikel etxarri prezentacja - pl

 1. 1. METODOLOGiA TRENINGU TECHNIKI W PIERWSZYM ETAPIE SZKOLENIA
 2. 2. DYNAMIKA PROFESJONALNEJ PIŁKI NOŻNEJ WYMAGA OD ZAWODNIKÓW POZIOMU WIEDZY, KTÓRY IM POZWOLI NA OPTYMALNY ROZWÓJ SWOICH CECH.
 3. 3. SZKOLENIOWCY – TRENERZY MAJĄ OBOWIĄZEK NIEUSTANNIE POSZERZAĆ SWOJĄ WIEDZĘ, ABY JĄ PRZEKAZYWAĆ PRZYSZŁYM PIŁKARZOM.
 4. 4. CELEM TYCH ZAJĘĆ JEST PRZYCZYNIENIE SIĘ DO POSZERZENIA WIEDZY SZKOLENIOWCÓW – TRENERÓW.
 5. 5. 1 WSTĘP. 1.1 PIŁKA NOŻNA JAKO ZAWÓD. PLANY NAUCZANIA W OKRESIE KSZTAŁCENIA W JAKIMKOLWIEK ZAWODZIE SĄ OPARTE O ANALIZĘ WYKONYWANIA TEGO ZAWODU, OKREŚLENIE I OPIS POTRZEB ORAZ WPROWADZENIE DANYCH PARAMETRÓW DO WW. PLANÓW. "OBSERWACJA POWINNA BYĆ ŹRÓDŁEM INFORMACJI."
 6. 6. 1.2 MIEJSCA SZKOLENIA. GRA NA PODWÓRKU – ŹRÓDŁO TECHNIKI, TAKTYKI I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO W PIŁCE NOŻNEJ. ZASTĄPIENIE PODWÓRKA PRZEZ SZKOŁY PIŁKARSKIE.
 7. 7. 1.3 ISTOTNE KWESTIE W PROCESIE SZKOLENIA. ZŁOŻONOŚĆ CZYNNOŚCI. TRUDNOŚĆ ANALIZY. BADANIE NIEODŁĄCZNYCH ELEMENTÓW GRY. CHARAKTERYSTYKA. ROZRÓŻNIENIE SZKOLENIA I PRZYGOTOWANIA. METODOLOGIA PRZEKAZYWANIA WIEDZY. EFEKT SYNERGII DZIAŁANIA RÓŻNYCH PARAMETRÓW. ODWZOROWANIE RZECZYWISTYCH SYTUACJI BOISKOWYCH W ĆWICZENIACH. ZNAJOMOŚĆ KONCEPCJI GRY. DOSTOSOWANIE WŁAŚCIWEGO ZINTEGROWANIA CECH DO OSIĄGNIĘCIA
 8. 8. 1.4 TRENER NAUCZYCIEL. RYWALIZUJE ABY ZWYCIĘŻAĆ, JEDNOCZEŚNIE KSZTAŁCI SIĘ BEZ NASTAWIANIA SIĘ NA OKREŚLONY SUKCES SPOŁECZNY. GRA W PIŁKĘ NOŻNĄ JAKO REKREACJA. GRA W PIŁKĘ NOŻNĄ JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. PIŁKA NOŻNA – JAKO PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA. GRA W PIŁKĘ NOŻNĄ JAKO INTEGRACJA W GRUPIE. GRA JAKO ODCZUWANA TRUDNOŚĆ W JEJ OPANOWANIU. GRA W PIŁKĘ NOŻNĄ JAKO OBRAZ WIELU KONCEPCJI, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO PIŁKI NOŻNEJ AMATORSKIEJ ORAZ PROFESJONALNEJ. SANTIAGO COCA. Ludzie dla piłki.
 9. 9. 1.4 TRENER NAUCZYCIEL. "GENIUSZ PIŁKARZA JEST WYJĄTKOWY I NIEMOŻLIWY DO PRZEKAZANIA. ANI PELE ANI MARADONA NIE POTRAFIĄ NAUCZYĆ TEGO, CO SAMI UMIEJĄ, PONIEWAŻ ONI SAMI NIE WIEDZĄ NA CZYM TO POLEGA. MOŻEMY POKAZAĆ I PRZEKAZAĆ TO, CZEGO JESTEŚMY ŚWIADOMI." OLIVÓS. Analiza gry. 1997.
 10. 10. 2 ANALIZA WYKONYWANIA ZAWODU. 2.1 MIEJSCE. PLAC GRY JEST MIEJSCEM GDZIE WYKONYWANE SĄ DZIAŁANIA I GDZIE MAJĄ ZASTOSOWANIA RÓŻNE PARAMETRY, WYSTĘPUJĄCE JEDNOCZEŚNIE.
 11. 11. 2.2 OBSERWACJA. 2.2.1 WARUNKI. PRZEKONANIE SZKOLENIOWCA, ŻE JEST POTRZEBNY. WPAJANIE MŁODEMU SPORTOWCY ZNACZENIA WIEDZY O GRZE I, TYM SAMYM, ZNACZENIA JEGO SZKOLENIA.
 12. 12. 2.2 OBSERWACJA. 2.2.2 CEL. OKREŚLIĆ ELEMENTY DO NAŚLADOWANIA LUB POPRAWY, ABY OSIĄGNĄĆ CELE: UKSZTAŁTOWAĆ I PRZYGOTOWAĆ SPORTOWCA JAKO MOŻLIWIE NAJLEPSZEGO PIŁKARZA, UWZGLĘDNIAJĄC JEGO INDYWIDUALNE CECHY. PRZEKONANIE SZKOLENIOWCA, ŻE JEST POTRZEBNY.
 13. 13. 2.2 OBSERWACJA. 2.2.3 KONTROLOWANE CZYNNIKI. ZDARZENIA. ZNACZENIE W GRZE. CZĘSTOTLIWOŚĆ. ANALIZA LUB SYNTEZA PARAMETRÓW. INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA. STOPNIE ZŁOŻONOŚCI. PRZYCZYNY, ITP.
 14. 14. 2.2 OBSERWACJA. 2.2.4 CECHY. ZAKRES. WIELOASPEKTOWOŚĆ. POSTĘPUJĄCA. RELACYJNA. ZINTEGORWANA. ZAPAMIĘTYWANIE, ITP.
 15. 15. 2.3 JAKOŚĆ SZKOLENIA. JAKOŚCI NIE MIERZY SIĘ WYŁĄCZNIE TECHNIKĄ, ALE RÓWNIEŻ CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI, TAKTYCZNYMI I PSYCHOLOGICZNYMI. ANALIZOWAĆ, ODKRYWAĆ, OPISYWAĆ, POBUDZAĆ, WYKORZYSTYWAĆ CORAZ LEPIEJ ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH TYCH CZYNNIKÓW W PRAKTYCE ORAZ ICH WSPÓŁZALEŻNOŚCI.
 16. 16. 2.3.1 ETAPY ZAWODU PIŁKARZA: INICJACJA: DO WIEKU ORLIKA: GRA SPONTANICZNA I PÓŁORGANIZOWANA. ORLIKI I MŁODZIKI: GRA + NAUKA. SZKOLENIE: MŁODZIKI I TRAMPKARZE: GRA + NAUKA + RYWALIZACJA. TRAMPKARZE I JUNIORZY: GRA + NAUKA + RYWALIZACJA + DOSKONALENIE. JUNIORZY: ZINTEGROWANE DOSKONALENIE. WYKONYWANIE ZAWODU: SENIORZY: DOSKONALENIE I CIĄGŁE POSTĘPY WE WSZYSTKICH OBSZARACH.
 17. 17. 2.3.2 CELE PRZYSZŁEGO PROFESJONALNEGO PIŁKARZA. STARAĆ SIĘ ROBIĆ POSTĘPY KAŻDEGO DNIA. BEZUSTANNIE UCZYĆ SIĘ WYKONYWANIA SWOJEGO ZAWODU.
 18. 18. 2.3.3 PRZEDSTAWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI ORGANIZACJA SZKOLENIE SZKOLENIOWCÓW PLANY ROZWOJU WYBÓR SZKOLENIOWCÓW PLANOWANIE. PLANY SZKOLEŃ ZBIERANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI SPIS OBOWIĄZKÓW AUDYTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE SZKOLENIA DODATKOWE ISTOTNE PARAMETRY: WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE I SPECYFICZNE KONTROLA I WYCIĄGANIE WNIOSKÓW. NOWE TECHNOLOGIE. ANALIZA WYNIKÓW. OCENA METODOLOGIA, FUNKCJE, WSPÓŁZALEŻNOŚCI, INTERAKCJE DZIAŁANIA KORYGUJĄCE. ANALIZA PRZYCZYN. METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW, ITD.
 19. 19. "PRACA GRUPOWA RÓWNA SIĘ SUMIE INDYWIDUALNYCH NAKŁADÓW PRACY, KIEDY ISTNIEJE WSPÓLNY CEL. BEZ TEGO ELEMENTU, RÓWNOŚĆ TA NIE ZACHODZI."
 20. 20. 2.3.4 WYBRANE CECHY SZKOLENIOWCA WIEDZA METODYKA ZROZUMIENIE AUTORYTET NIEUSTANNE DĄŻENIE DO POPRAWY JAKOŚCI AUTORYTET MORALNY. NIE NARZUCONY. ANALITYK NAUCZYCIEL PSYCHOLOG UMIEJĘTNOŚĆ DIAGNOZY DOBRE RELACJE ZEWNĘTRZNE SZANOWANY, ITP. PEDAGOG ŁATWOŚĆ WYRAŻANIA SIĘ W MOWIE
 21. 21. 3. ROZWÓJ W OKRESIE PIERWSZYCH KONTAKTÓW Z PIŁKĄ NOŻNĄ. 3.1 WPROWADZENIE (DO 12 ROKU ŻYCIA). CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ: - ROZMIARY BOISKA, OK. 60/70 X 40/45. BRAMKI 6 X 2 M. - SPRAWNOŚĆ. - KOORDYNACJĘ: DUŻA ELASTYCZNOŚĆ BEZ SYNCHRONIZACJI. - GESTYKULACJA. - POKAZYWANIE TECHNIKI: JESTEM NAJLEPSZY. - GRA ZESPOŁOWA. - BRAK SYSTEMU. - BRAK RÓWNOWAGI PRZY UDERZENIACH.
 22. 22. 3.2 OKRES PRZED KSZTAŁTOWANIEM (OD 12 DO 16 ROKU ŻYCIA). - SPOSÓB GRY BARDZIEJ ZBLIŻONY DO RZECZYWISTEGO. - ODBIÓR OBRAZÓW. - ŁATWOŚĆ IMITOWANIA. - DOSTOSOWANIE SIĘ DO GESTYKULACJI. - CHĘĆ POPRAWY. - ROZWÓJ NA PODSTAWIE OBSERWACJI. - GRA W JEDENASTU: INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA. - POTRZEBA WSPÓŁPRACY Z INNYMI GRACZAMI.
 23. 23. 3.3 KSZTAŁTOWANIE. (OD 16 DO 19 ROKU ŻYCIA). - UPRAWIANIE SPORTU W RZECZYWISTOŚCI. - KSZTAŁTOWANIE TECHNIKI I TAKTYKI. - FAKTYCZNA KONCEPCJA GRY. - WYBÓR MIEJSCA NA BOISKU. - POSZUKIWANIE SYSTEMU I JEGO DOSKONALENIE. - ZNAJOMOŚĆ REGUŁ GRY. - ZWRACANIE UWAGI NA OBSERWACJĘ GRY. - USTAWIENIE W STOSUNKU DO PARTNERÓW, PIŁKI, PRZECIWNIKÓW. - EDUKACJA SPOŁECZNA I SPORTOWA. - GRA INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA. - CHĘĆ OSIĄGNIĘCIA POZIOMU MIĘDZYNARODOWEGO. - ASPEKTY TECHNICZNE: - PANOWANIE NAD PIŁKĄ. - PODANIA WSZYSTKIMI POWIERZCHNIAMI KONTAKTU. - STRZAŁY NA BRAMKĘ. - DRYBLING I ZWODY. - WYBÓR NAJLEPSZEJ OPCJI. - UMIEJĘTNOŚĆ PRZEWIDYWANIA.
 24. 24. 3.4 PRZYGOTOWANIE DRUŻYNY ŻAKÓW (8-10 LAT) I ORLIKÓW (10-12 LAT). - W SENSIE FIZYCZNYM: - TENDENCJA DO BRAKU RÓWNOWAGI POMIĘDZY WZROSTEM I WAGĄ. - ĆWICZENIA KOORDYNACJI I RÓWNOWAGI, PRZEWAGA GIER I ĆWICZEŃ Z PIŁKĄ. - W SENSIE PSYCHOLOGICZNYM: - ŁATWOŚĆ PRZYSWAJANIA WIEDZY I WYZBYWANIA SIĘ NAIWNOŚCI. - W SENSIE TECHNICZNYM: - GRA KREATYWNA. KONTAKT PIŁKARZ – PIŁKA. OPANOWANIE I STRZAŁ. POWIERZCHNIE KONTAKTU. - W SENSIE TAKTYCZNYM: - GUBIENIE KRYCIA, KRYCIE STREFOWE, ROZEGRANIE W TRÓJKĄCIE.
 25. 25. 3.4 PRZYGOTOWANIE DRUŻYNY ŻAKÓW (8-10 LAT) I ORLIKÓW (10-12 LAT). NALEŻY UWZGLĘDNIĆ: - ROZWÓJ WŁASNEJ INICJATYWY. - ROZWÓJ WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA. GIERKI 2 X 2, 3 X 3, 2 X 3, ITD. GRY ŁĄCZONE: PIŁKO-TENIS, PODANIA I STRZAŁY AKCJE KOMBINACYJNE. CELE: - ATAK I OBRONA. - KOORDYNACJA OKO-STOPA. - KOORDYNACJA PRZESTRZENNO-CZASOWA. - ATAK: GUBIENIE KRYCIA – WŁĄCZANIE SIĘ – UTRZYMYWANIE SIĘ PRZY PIŁCE. - OBRONA: KRYCIE – WYPROWADZANIE; STRATEGIA; KRYCIE STREFOWE, ITD.
 26. 26. 3.5 PRZYGOTOWANIE DRUŻYNY MŁODZIKÓW (12 – 14 LAT) I TRAMPKARZY (14 – 16 LAT). - W SENSIE PSYCHOLOGICZNYM: - DUŻE ZMIANY HORMONALNE, WIDOCZNE I POWODUJĄCE BRAK STABILNOŚCI. - W SENSIE FIZYCZNYM: - ZNACZĄCY WZROST. - WZROST ROZMIARU SERCA. - ĆWICZENIE PRACY STAWÓW, SIŁY, WYTRZYMAŁOŚCI ORAZ WYDOLNOŚCI (TLENOWEJ). - ZABAWY KSZTAŁTUJĄCE SPRAWNOŚĆ, RÓWNOWAGĘ, ELASTYCZNOŚĆ. - ĆWICZENIA FIZYCZNE W WIEKU TRAMPKARZA, OK. 30%. - W SENSIE TECHNIKI: - JAKOŚĆ WAŻNIEJSZA OD ILOŚCI. - PANOWANIE NAD PIŁKĄ, PODAWANIE, WŁĄCZANIE SIĘ DO AKCJI, GUBIENIE KRYCIA. - TECHNIKA INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA. - BARDZIEJ OKREŚLONE POZYCJE NA BOISKU. - WIĘKSZY ŁAD I ORGANIZACJA GRY.
 27. 27. 3.5 PRZYGOTOWANIE DRUŻYNY MŁODZIKÓW (12 – 14 LAT) I TRAMPKARZY (14 – 16 LAT). - W SENSIE TAKTYKI: - AKCEPTACJA PLANÓW TAKTYCZNYCH Z UWAGI NA ŚWIADOMOŚĆ RYWALIZACJI. - POCZĄTKI DOJRZEWANIA. - AKCJE W ATAKU I W OBRONIE. - DOSKONALENIE. - RÓWNOWAGA I ZAJMOWANIE PLACU GRY. - POZNAWANIE ZASAD GRY OFENSYWNEJ I DEFENSYWNEJ. - UTRZYMYWANIE SIĘ PRZY PIŁCE. - SCHEMATY TECHNICZNO-TAKTYCZNE. - GRA NA OGRANICZONEJ PRZESTRZENI. - AKCJE WIĄZANE, ITD.
 28. 28. 3.6.- PRZYGOTOWANIE DRUŻYNY JUNIORÓW (16 – 19 LAT). - W SENSIE PSYCHOLOGICZNYM: - WIARA W SIEBIE. - ZDEFINIOWANIE CZEGO CHCĘ. - POCZUCIE NIEZALEŻNOŚCI. - KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI. - W SENSIE FIZYCZNYM: - 30% ROCZNYCH OBCIĄŻEŃ. - ROZWÓJ MIĘŚNI POD WZGLĘDEM SIŁY I OBJĘTOŚCI. - KOORDYNACJA MIĘŚNI. - STABILIZACJA UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO. - WYDOLNOŚĆ TLENOWA, BEZTLENOWA I MIĘŚNIOWA. - SIŁA, WYTRZYMAŁOŚĆ I SZYBKOŚĆ. - INTENSYWNA PRACA STAWÓW, KOORDYNACJA, RÓWNOWAGA, ITD. - W SENSIE TECHNICZNYM: - MAKSYMALNE DOSKONALENIE TECHNIKI INDYWIDUALNEJ, INTENSYWNA PRACA W GRUPIE I CIĄGŁE KORYGOWANIE BŁĘDÓW. - W SENSIE TAKTYCZNYM: - ZASADY GRY W ATAKU I W OBRONIE. - ZAGRANIA, WYMIANA POZYCJI, AKCJE.
 29. 29. 3.7 PLAN3.7 PLAN OWANIEOWANIE.. PLANPLANOWANIE OZNACZA ELIMINACJĘ PRZYPADKU.OWANIE OZNACZA ELIMINACJĘ PRZYPADKU. 3.7.1 ZASADY PLANOWANIA. USTALENIE CELÓW: - WYTRWAŁOŚĆ. - ZRÓŻNICOWANIE. PODZIAŁ RÓL: - UZUPEŁNIANIE SIĘ. - REGULARNOŚĆ, CIĄGŁOŚĆ. PEWNE ETAPY POWINNY BYĆ POWTARZANE: - OKRESOWOŚĆ.
 30. 30. 3.7.2 FORMY PLANOWANIA. - ROCZNY PLAN TRENINGOWY. - OBÓZ TRENINGOWY. - PLAN TYGODNIOWY. - PRZYGOTOWANIE DO TRENINGU. - PLAN W DNIU MECZU.
 31. 31. 3.7.3 PLANOWANIE TAKTYKI - NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ: - PRZYZWYCZAJENIE DO WYSIŁKU. - MOTYWACJĘ PIŁKARZA. - POSTĘP POD WZGLĘDEM ZMIANY ORAZ JAKOŚCI. CECHY: - KATEGORIA DRUŻYNY. - ILOŚĆ MECZÓW. - KLASY ROZGRYWKOWE. - CECHY INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE DRUŻYNY. - DOSTĘPNY CZAS, ITD. - UWZGLĘDNIAJĄC CZY: - DŁUGI OKRES CZASU. - ŚREDNI OKRES CZASU. - KRÓTKI OKRES CZASU. - BARDZO KRÓTKI OKRES CZASU. - PROGRAMOWANIE DLA FAZY: - OGÓLNEJ LUB PRZYGOTOWANIA PODSTAWOWEGO . - RYWALIZACJI LUB KONKRETNEGO CELU. - UTRZYMANIA.
 32. 32. 3.8 OCENA. WYMAGANIA: - DANE ZBIERANE PRZEZ TĄ SAMĄ OSOBĘ. - TESTY WYKONYWANE W TYCH SAMYCH WARUNKACH. - ZROZUMIENIE WYKONYWANYCH TESTÓW PRZEZ PIŁKARZA.
 33. 33. 3.9 BADANE ELEMENTY. CZĘŚĆ TRENINGOWA. CZĘŚĆ MECZOWA. DANE TECHNICZNE. DANE TAKTYCZNE. DANE FIZYCZNE. WYKRES WAGI. DANE OGÓLNE, INDYWIDUALNE I ZESPŁOWE.
 34. 34. 3.10 TESTY. TESTY MIERZĄCE MOŻLIWOŚCI PIŁKARZA: - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK. - W PIERWSZEJ POŁOWIE PAŹDZIERNIKA. - W PIERWSZEJ POŁOWIE LUTEGO. - PO ZAKOŃCZENIU SEZONU.
 35. 35. 4. SZKOLENIE TECHNIKI.
 36. 36. 4.1 ZDOLNOŚCI JUNIORÓW.
 37. 37. 4.2 PROGRAM 60 SESJI NAUKI TECHNIKI. PLAN I STRUKTURA W 6 CYKLACH.
 38. 38. 4.3 ROZGRZEWKA.
 39. 39. 4.4 KLASYFIKACJA ĆWICZEŃ I GIER.
 40. 40. "GŁÓWNYM CELEM SZKOLENIA JEST NAUCZANIE"
 41. 41. 5 BIBLIOGRAFÍA. Analiza gry. 1997. OLIVÓS. Ludzie dla piłki. COCA. Sporty zespołowe. GARGANTA. Metodologia nauczania techniki w pierwszych etapach. REAL SOCIEDAD SAD. ZUBILLAGA i MASACH. Zarządzanie drużynami. COCA. Trening piłki nożnej. ETXARRI. Taktyka w treningu i rywalizacji. ETXARRI. Rozwój koncepcji taktycznych w różnych systemach gry. ETXARRI.
 42. 42. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! WARSZAWA, 6-7 września 2009 Mikel Etxarri

×