Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zadania zawodników 1 4 4 2

2,663 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zadania zawodników 1 4 4 2

  1. 1. Zadania dla bramkarza  czyta grę przeciwnika  utrzymuje stały dystans z linią obrony  przejmuje „pozycję Libero”  jako ostatni buduje, koryguje i podpowiada linii obrony  Decyduje o rozpoczęciu i rodzaju akcje ofensywnych
  2. 2. Zadania dla obrońców Wyznaczają szefa obrony:  nieustannie skracają i zwężają pole gry  zawsze kierują przeciwnika w boczne strefy boiska  w defensywie muszą mieć 5 zawodników tzn. 4 obrońców i defensywnego środkowego pomocnika  drogi obrońców nie powinny się krzyżować  w polu karnym nie ma przekazywania zawodników (każdy swego do końca)  wyznaczyć tzw. punkt-linię ustawienia linii obrony (np.: 25m od własnej bramki)  skrócenie pola gry to nie jest gra na spalonego  w przesunięciu muszą uczestniczyć wszyscy zawodnicy  Skrajny obrońca koryguje i ustawia linię obrony gdy akcja jest po przeciwnej stronie boiska
  3. 3. Zadania dla pomocników  skracają i zwężają pola gry  agresywny atak na piłkę  co najmniej jeden z dwóch środkowych musi być przed obrońcami  skrajni ściśle współpracują z obrońcami zewnętrznymi, tylko jeden z nich może się włączyć do akcji ofensywnej  boczni są odpowiedzialni za asekurację bocznych stref boiska  zwalniają i opóźniają akcję ofensywną przeciwnika  prawy skrajny jest odpowiedzialny za zabezpieczenie pola wyróżnionego
  4. 4. Zadania dla napastników  ukierunkowują rozpoczęcie akcji przeciwnika bocznymi strefami boiska  nie pozwalają na wejście zawodnika drużyny przeciwnej środkiem boiska  jeden z napastników atakuje piłkę w bocznej strefie, a drugi odcina zagranie do tyłu
  5. 5. Zadania dla trenera Dobiera odpowiednich wykonawców: - jednego ze środkowych obrońców wyznacza na organizatora linii obrony  szybkich skrajnych obrońców dobrze grających w ofensywie  środkowych dobrze grających 1x1 oraz głową  wszechstronnych pomocników  lidera zespołu oraz poszczególnych bloków  zawodników potrafiących czytać grę  zawodników szybko reagujących na zamierzenia przeciwnika  szybkich dynamicznych napastników potrafiących rozumnie grać w defensywie
  6. 6. Podsumowanie - dyskusja Gra obrońców w linii, jest obecnie najczęściej stosowanym systemem: -Rozwija i doskonali umiejętności wszystkim zawodnikom. -Gra w strefie pozwala na zaoszczędzenie sił w grze obronnej i zużytkowanie ich w akcjach ofensywnych. -Zmusza wszystkich zawodników do myślenia i bezwzględnego uczestnictwa w grze. -System gry obrońców w linii narzuca kierunek poruszania się zawodników w strefach ich działania. -Kierunek poruszania się zawodników jest zależny od kierunku zagrania piłki. -Zawodnicy linii pomocy i napadu stwarzają przewagę liczebną w akcjach defensywnych w swoich strefach działania -Zmieniły się zadania środkowego obrońcy, który stał się organizatorem linii defensywy.

×