Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 20 de març de 2014

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Diari del 20 de març de 2014

 1. 1. AF_Bondia_TRZ.pdf 1 18/03/14 18.43 www.bondia.ad/tel.808888/fax828888 Dijous, 20 de març del 2014 Núm. 2.521 / Any 11
 2. 2. PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888 E L E C T R Ò N I C A Avinguda Meritxell, 72. AD500 Andorra la Vella Tel.: +376 817 456 – 862 656 alfaandorra@hotmail.com JO COMPRO A ALFA, I TU? iPhone 5 S 16 GB 519 € Samsung S4 16 GB 349 € DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 NÚM. 2.521 / ANY 11 La nova llei de l’espai digital vol atreure noves empresesEl Govern aprova el projecte de llei reguladora de l’espai digital, que es considera fonamental per atreure noves empreses dins del procés d’obertura. El ministre d’Economia, Jordi Alcobé, qualifica el text d’“innovador” Suñé aposta per modificar la llei de l’FNJA per simplificar-ne l’estructura ANDORRA pàgina 8 ANDORRA pàgina 9 La plataforma critica que la llei vagi més enllà de les jubilacions ANDORRA pàgina 10 Els allotjaments diuen que els ajuts haurien facilitat el ROAT ANDORRA pàgina 17 Marín aposta per disposar d’un tanatori nacional a l’Hospital ESPORTS pàgina 21 Carchat canvia a Mitsubishi i inicia un projecte ambiciós AVUI ÉS NOTÍCIA pàgina 5 TATI MASIÀ
 3. 3. 4 Dijous, 20 De març Del 2014 INFONEU Andorra la Vella Farmàcia del Pont Av. Meritxell, 68 - Tel.: 801 111 Pas de la Casa Farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 - Tel.: 856 580 - 347 958 Aquesta previsió i cotes poden variar en funció de les condicions meteorològiques. Cota mínima cm Cota màxima cm Qualitat de la neu Accessos Instal·lacions obertes Pistes obertes Telèfon estació Cota mínima cm Cota màxima cm Qualitat de la neu Accessos Instal·lacions obertes Pistes obertes Telèfon estació Circuit de fons Cota mínima cm Cota màxima cm Qualitat de la neu Accessos Telèfon estació OrdinO arcalís pas de la casa grau rOig sOldeu el TarTer pal arinsal 190 290 Primavera Oberts 15/15 27/27 739 600 15 km 60 120 Primavera Oberts 741 444 160 250 Primavera Oberts 30/30 48/48 872 900 140 250 Primavera Oberts 35/36 63/64 890 500 130 180 Primavera Oberts 16/18 23/23 878 000 150 190 Primavera Oberts 11/12 19/19 878 000 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *cabizbajo? Hem d’emprar capbaix, capcot, capficat o capmoix. Caminava amb les mans a l’esquena, sempre trist i capbaix. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 Oferta especial hivern ASSECAT GEGANT 4,50 € en efectiu 4 € amb tarja lavaxpres D’interès Roba - Artesania - Encens Complements - Llibres - Música Av. Verge del Pilar 8 - Tel. 845 277 Carretera general · PAL · La MassanaCarretera general · PAL · La Massana 836 063 CUINA PERMANENT 7/7 A PARTIR DE LES 8.30 h Cuina casolana amb un toc italià A PARTIR DE LES 8.30 h 16€ Migdia i nit menú a EL TEMPS RUIXATS DE TARDA A mesura que avancin els dies la situació meteorolò- gica anirà cap a una clara degradació del temps arreu dels Pirineus. Avui poc o molt ja es començarà a no- tar i de fet després d’un matí força assolellat els nú- vols aniran a més i creixeran en moltes muntanyes. Hi haurà una lleugera inestabilitat, que acabarà amb ruixats de tarda als cims, alguns d’ells en forma de tempesta aïllada. El vent serà fluix i amb ràfegues quan hi hagi ruixats. Les temperatures seran simi- lars o una mica més baixes. Que tingueu un BonDia. Avui 17 18 15 3 3 2 mín. mín. mín. màx. màx. màx. DivenDres DissAbte -2/8 0/13 1/15 3/16 3/17 1/18 1/15 0/14 -1/13 -1/15 -1/20 1/15
 4. 4. 5Dijous, 20 De març Del 2014 Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 Avui és notícia Modificar la llei per agilitzar els processos i resoldre la situació de bloqueig actual del Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA). Aquesta és l’opció que la minis· tra d’Educació i Joventut, Roser Suñé, va plantejar ahir davant de la comissió legislativa d’Edu· cació, Recerca, Cultura i Esports. Aquesta modificació, segons Suñé, s’hauria de dur a terme en un període de temps curt, amb la intenció que a la tardor ja pogués estar enllestida. Paral· lelament, la intenció seria que es pogués desbloquejar la situ· ació actual i que pogués tenir lloc l’elecció dels membres del consell d’associacions a la taula permanent, un fet que dimarts no es va produir per manca de quòrum. D’aquesta manera, la minis· tra considera que cal “una sim· plificació de les estructures” actuals i va posar en relleu que potser caldria analitzar “si han d’existir la taula permanent i els dos estaments que l’alimenten, ja que potser en una primera fase podríem alimentar·la no· més d’un estament, per fer·la més efectiva”. En aquest sentit cal recordar que aquesta taula està formada per vuit membres, dos d’escollits de forma paritària per l’assemblea dels joves i sis pel consell d’associacions. Suñé va exposar que compar· teix l’esperit de la llei del 2007 que va donar peu a la creació del fòrum de la joventut i conside· ra que és important que hi hagi aquest organisme, independent de l’administració. Les dificul· tats que s’han anat registrant de renovació dels càrrecs han por· tat a una situació que mereix, segons la ministra, una reflexió que es durà a terme amb els jo· ves i també amb els consellers generals, als quals va fer una crida perquè la modificació es pugui tirar endavant. La titular d’Educació i Jo· ventut considera que el fet que molts joves entre els 16 i els 29 anys estiguin fora del país estu· diant i que el recorregut del fò· rum hagi estat el que ha estat, han diluït en certa manera la percepció de la seva importància entre aquest segment de la po· blació, que potser no percep el rol que té l’organisme. En aquest sentit, va destacar que potser caldrà fer una feina de promoció de l’ens, que també suposa, va recordar, que els joves tinguin representació a l’exterior. Davant la comissió legislati· va Suñé va detallar quina és la situació actual. Així, es dóna la circumstància que la persona que ocupa la presidència supera l’edat i el temps per poder ocu· par aquest lloc; a més no s’han publicat al BOPA els noms dels nous representants de l’assem· blea; no s’ha pogut constituir el consell d’associacions ni se n’ha pogut escollir els membres i, a més a més, no s’ha pogut constituir la taula permanent. A banda, la llei no preveu cap mecanisme de desbloqueig i el Tribunal de Comptes ha anat publicant periòdicament infor· mes negatius en no presentar justificants de la despesa. So· bre la situació de la presidenta, Suñé opina que com que no es pot escollir un altre president ha de ser ella qui decideixi si vol re· nunciar al càrrec. D’aquesta manera, i mentre els canvis a la llei no es materi· alitzen, es pot intentar convocar novament el consell d’associaci· ons per aconseguir que hi hagi el quòrum suficient per fer els no· menaments necessaris a la taula permanent. Si això no s’aconse· gueix, la situació de l’FNJA seria que quedaria com en l’actualitat fins que no hi hagués el nou re· dactat. Els consellers generals van expressar a la ministra la neces· sitat que es faci la modificació plantejada, tot i que van mostrar la seva preocupació per la situa· ció de l’FNJA mentre no siguin aplicables els canvis. Coincidei· xen, però, tal com va expressar el vicepresident, Josep Anton Bardina, que és un òrgan neces· sari. La consellera del grup mixt Sílvia Bonet va demanar a la mi· nistra quins són els arguments del teixit associatiu per no pren· dre part en el consell d’associa· cions. Suñé va recordar que han de ser associacions constituïdes de manera legal i que en aquesta situació n’hi ha poques. Suñé aposta per modificar la llei de l’FNJA per simplificar-ne l’estructura Destaca que la situació actual és de bloqueig i que cal trobar una solució per al futur de l’organisme Fòrum Nacional de la Joventut M.F. aNdorra la Vella Suñé va comparèixer ahir davant la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports. tati masià Una entitat integrada per diferents òrgans Hi ha l’assemblea dels jo· ves, el consell d’associaci· ons i la taula permanent, integrada per 8 membres. Transferència de més de 33.500 euros l’any passat Es tracta d’una entitat independent del Govern que rep una transferència: 33.579 euros el 2013. Dificultats arran d’una estructura feixuga Hi ha hagut dificultats per escollir els membres dels òrgans i l’entitat està en una situació de bloqueig. la ministra té la intenció que els canvis es puguin fer de manera ràpida es tindrà en compte l’opinió dels joves per poder fer les modificacions
 5. 5. OPINIÓ6 Dijous, 20 de març del 2014 La Veu del Poble S. a. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad Dipòsit Legal AND. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SOCIETAT LA VEU DEL POBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BONDIA. No obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. La ministra d’Educació i Joventut, Roser Suñé, va comparèixer ahir davant de la comis- sió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports per exposar quina és la situació actual del Fòrum Nacional de la Joventut i què és el que es pot fer per mirar de solucionar el blo- queig en què està actualment l’ens. D’aquesta manera, va proposar que es pugui modificar la llei per fer que la seva estructura sigui més senzilla, així com perquè els processos siguin més àgils. El cert és que calen canvis en aquest text, tal com ja s’havia anat posant en relleu des de l’FNJA, ja que l’estructura actual que marca la llei és massa feixuga i més tenint en compte que són els joves els responsables de gestionar aquest ens. Per tant, és evident que cal simplificar tots els procediments necessaris per escollir els diferents òrgans, i també seria òptim avaluar si són necessaris tots aquests òrgans que marca la llei. Un cop es faci això serà necessari, també, que els joves percebin la importància de l’FNJA ja que es tracta d’un organisme que ha de representar les seves in- quietuds davant l’administració. Per tant, és més que evident que cal una implicació més gran que faci possible que el fòrum tingui futur i sigui realment un portaveu de les necessitats dels joves. Simplificar i aconseguir més implicació EDITORIAL Roser Suñé Thaïs Zapata La ministra d’Educació i Jo- ventut aposta per fer canvis en la llei per fer que els pro- cessos del Fòrum Nacional de la Joventut siguin molt més àgils. Tot i que la llei dificulta molt el funcionament del Fòrum Nacional de la Joventut, es troba a faltar més implica- ció de les associacions que representen els joves. Miquel Bru Ballester ‘Coach’ i formador a particulars i empreses ¿Què és un punt de vista? Una perspec- tiva, una manera (personal i intrans- ferible) de veure alguna cosa, allò que en diem la realitat. Aquest enfocament evidentment és únic, ja que correspon únicament a la pròpia percepció. En posaré un exemple pràctic que farà més curta la meva explicació: imagini que vostè (juntament amb cinc persones més) està mirant una caixa com les que envolten qualsevol producte industrial que hagi comprat. Consta de sis costats diferents amb diversos dibuixos i expli- cacions en cadascuna de les sis cares. Cada un de vostès explica allò que veu des del seu punt de vista (el seu costat). ¿Què passarà? Que cada un donarà una versió diferent, corresponent a la seva visió de la caixa, ja que cadascun veu un costat diferent. I encara que tots sis miressin el mateix costat la versió seria lleugerament diferent, ja que no poden estar tots en el mateix punt de mira. Si això succeeix observant un objecte físic, ¿què passarà quan allò que vul- guem mirar, observar i després veure sigui alguna cosa més subjectiva (un pla d’empresa, una situació, unes decisions tàctiques o estratègiques, etc.)? · Evidentment, tots mirarem el mateix tema. · Alguns observarem i/o observaran el mateix, d’altres alguna cosa divergent o d’altres encara miraran aspectes que nosaltres ni ens plantejàvem. · Finalment un altre grup veurem/veu- ran una cosa completament diferent o inclús oposada a la resta de partici- pants. La nostra mirada, la nostra observació i la nostra manera de veure la realitat està completament tenyida, condiciona- da per les pròpies maneres de percebre el que ens envolta. Els propis patrons de pensament i conducta apresos al llarg de la vida (família, sistema educatiu, mitjans informatius, societat) condicio- nen/fan que tot allò que observem/ve- iem sigui percebut de manera totalment personal i intransferible, única. Així, ¿com podrem posar-nos d’acord, si ni tan sols veiem el mateix? ¿Com podrem compartir opinions, si no parlem del mateix? ¿Com podrem dissenyar estratègies conjuntes, si partim d’enfocaments completament diferents? Generalment, a més a més, solem pen- sar que “el meu punt de vista” és l’únic que existeix. I, si pensem que n’hi pot haver d’altres, el meu és l’únic vàlid o el millor. ¿Què podríem compartir aleshores? És evident que amb aquests preàmbuls no podrem arribar gaire lluny. Ens cal doncs canviar l’enfocament, el punt de vista, per poder compartir el mateix punt de partida i, de manera compartida, prendre les millors decisions conjuntes! Per això ens cal desenfocar les velles pau- tes de conducta i treballar per eradicar, o almenys minimitzar, els condicio- nants negatius i limitadors apresos. Deixar d’estar limitat esdevé doncs, ara en temps de crisi, i sempre, una neces- sitat urgent. Per fer-ho ens cal Enfocar, canviar l’en- focament, el punt de vista ajudats per altres eines que fins ara no dominàvem. Ens cal Buscar, Trobar i Assumir eines pràctiques de funcionament conjunt, coordinat, i eficaces que ens duran a des­envolupar una manera d’estar, de fer i de Ser més adient amb els nous temps. Uns temps que requereixen mentalitats obertes i participatives, lideratge i una organització menys vertical, humilitat i aprenentatge constant, capacitat d’em- patia i de ser resolutiu, resiliència: ca- pacitat de resistir els contratemps, etc. En definitiva, Talent: capacitat de bus- car metes raonables i de mobilitzar tots els recursos necessaris i disponibles per arribar-hi. Capacitat de tenir por (veure els riscos) i sense inconsciència (no cal- cular-los), no quedar paralitzat (inope- rant) i Actuar! Prosperar i Compartir Sobre Enfocar: canviar l’enfocament, el punt de vista! Millorant el món, des de l’Empresa! www.mosaicempresa.com BARCELONA Tel. + 34 617 71 31 50 MADRID Tel. +34 679 22 24 05 Av. Meritxell, 99, 2n 2a (Principat d’Andorra) Tel./Fax + 376 82 90 60
 6. 6. OPINIÓ 7Dijous, 20 de març del 2014 Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. Cartes al director VÍctor Naudi Zamora President de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra Durant les darreres setmanes s’han produït dos fets lamentables que s’originen a partir d’una manca de model sanitari concret i de la manca d’orientació política de la ministra de Salut. Em refereixo al conjunt d’actuacions poc clares que es van produir en relació amb el procés i tractament del cas de salut delicada d’un nadó que va acabar malament, i al tancament sobtat del tanatori nacional sense cap explicació clara. En el primer cas no entraré a valorar si prenent altres tipus de mesures el nadó s’hauria pogut salvar, sense abans disposar de totes les dades concretes; probablement tampoc ho sabrem mai. En tot cas he de res- pectar la professionalitat del personal sanitari de l’hospital. Respectant també la família, i a banda del tràgic final, el que també em preocupa són les explicacions donades tant per la ministra de Salut com pel director de l’hospital en declaracions en roda de premsa, amb les quals més que aclarir les circumstàncies el que varen fer és crear més dubtes respecte d’això. ¿Com es pot dir que se cessa el cap de pediatria, i després dir que ja tenien previst de fer un canvi reorganitzatiu de l’àrea amb anterioritat als fets? ¿Com es pot dir que no descarten altres cessaments? ¿Com es pot dir que per sis o set casos de possible transport extern neo- natal que hi pot haver a l’any no cal disposar de transport especialitzat? Dues setmanes després d’aquestes declaracions la direcció de l’hospi- tal presenta uns informes avalant l’actuació correcta en relació amb el transport sanitari. Tot plegat no fa altra cosa que evidenciar una manca de transparència en les actuacions, i deixa clara la improvisació. En un altre ordre de coses, la improvisació es torna més manifesta quan els darrers dies es comunica en veu baixa que es tancarà el tanatori proper a l’hospital, sembla que per dur a terme tasques de reparació de les filtracions d’aigua. Els ciutadans ens n’assabentem via premsa: primer es diu que es tracta d’un tancament provisional, per, posteriorment, afegir que pot ser per anys o definitiu, diuen… Si fa anys que tothom sap que cal fer aquestes reparacions, ¿per què no s’han planificat amb antelació? Si l’aturada es preveia per un llarg termini de temps, ¿per què no s’ha previst una alternativa i s’ha evitat de traslladar el problema als co- muns? A banda que als comuns els recau gestionar els enterraments i, si ho consideren, disposar de sales de vetlles, crec que cal i és necessari que hi hagi un tanatori nacional ben dimensionat que garanteixi la intimitat i el respecte de les famílies amb unes condicions dignes, i que faciliti altres tipus de cerimònies, tant religioses com laiques. Aquests dos exemples en les darreres setmanes il·lustren una manca de transparència i una pèssima comunicació de la direcció general de l’hos- pital. Transcorreguts gairebé tres anys d’aquesta legislatura, i malgrat disposar del suport pagat d’una comissió assessora formada per bons professionals, per ara el ministeri de Salut no ha anunciat quin model es vol i on anem. La nostra sanitat i en especial l’Hospital de Nostra Senyora de Merit- xell sempre s’han caracteritzat per ser un referent de servei i de tracte, dedicat al servei públic, amb un bon equip mèdic, d’infermeria i d’au- xiliars sanitaris. No ho espatlleu. TRIBUNA La sanitat pública Un any més, el Dia mundial de l’aigua (22 de març) esdevé una de les fites més importants del principi d’any en el calendari internacio- nal de la sostenibilitat. Aquest 2014 el tema que han triat les Nacions Unides per a la cele- bració és Aigua i energia, un tòpic que servirà per vehicular el conjunt d’accions i propostes per a aquells dies. Les relacions entre aigua i energia són essen- cials per conèixer la realitat actual del planeta i per entendre els escenaris de futur que es plantegen. En primer lloc, l’aigua és un element clau en el mapa energètic mundial, ja que s’estima que el 75% de les captacions d’aigua del planeta es destinen a produir energia hidroelèctrica, la qual suposa al seu torn un 16% del total d’energia produïda al món. En aquest sentit, tot i que parlem d’una font d’energia renova- ble amb els punts positius que això comporta (principalment no generar emissions d’efecte hivernacle en no cremar combustibles fòs- sils), aquest ús intensiu no està exempt d’im- pactes. De fet, inevitablement una important quantitat d’aigua s’evapora, i això suposa un impacte gens menyspreable en els cabals i la qualitat dels rius. I parlant de combustibles fòssils i sabent la dependència actual que en tenim, cal recordar que l’aigua és un element bàsic que s’empra en grans quantitats en l’extracció i la producció de petroli, i que pateix a més una important contaminació; a la pràctica s’estima que entre 15 i 18 bilions de metres cúbics d’aigua dolça a l’any queden inevitablement contaminats en aquests processos. Alhora, si agafem l’equació a la inversa, ens trobem que l’energia és un recurs essencial per entendre el subministrament d’aigua per a les persones. I és que l’energia és necessària tant abans del seu consum, per fer funcionar els sistemes de bombeig, transport i potabilit- zació d’aigua, entre d’altres, com en els tracta- ments que se’n fan amb posterioritat, com la depuració. Aquests són alguns exemples que ens mostren que no podem entendre aigua sense energia i energia sense aigua, de la mateixa manera que no podem entendre sostenibilitat només des d’un punt de vista ambiental, sinó que també cal la vessant humana, la vessant social. Aigua i energia són dos dels recursos bàsics en l’actual mapa socioambiental del món. La seva presència o absència, així com la seva bona gestió o l’especulació, marquen decisivament la frontera entre el benestar de les comunitats humanes i les realitats de pobresa i desigual- tat. El Dia mundial de l’aigua és, doncs, un bon moment per recordar que mentre els ciu- tadans de països desenvolupats fem sovint un ús poc responsable d’aquests recursos, s’esti- ma que 768 milions de persones al món no te- nen accés a l’aigua potable i que 2.500 milions de persones no tenen al seu abast sistemes de sanejament. En termes d’implicacions ener- gètiques, les desigualtats al planeta també són notables, ja que encara avui dia s’estima que més de 1.300 milions de persones al món no tenen accés a l’electricitat. Amb tot, és evident que un pas endavant en la millora de la sostenibilitat futura ha d’incor- porar per força canvis en la manera que tenim d’entendre aquests dos recursos i de relacio- nar-nos-hi, tant pel que fa a les seves impli- cacions ambientals (consum responsable, im- pactes ambientals, etc.) com a la seva vessant social (desenvolupament sostenible, justícia social i lluita contra la pobresa). En això, la celebració d’aquest Dia mundial i la sensibilit- zació ambiental orientada a posar l’accent en els vincles que existeixen entre aigua i energia constitueixen un bon primer pas en aquest necessari canvi de paradigma. Si voleu conèixer més sobre l’aigua a Andorra i les seves implicacions en la sostenibilitat, us animem a visitar el nostre web www.sostenibi- litat.ad, així com el portal digital del departa- ment de Medi Ambient, www.mediambient.ad. Alhora, si voleu més informació sobre el Dia mundial de l’aigua i les activitats que al seu entorn organitzen les Nacions Unides, només us cal connectar amb http://www.unwater. org/worldwaterday/ o bé amb les seves xarxes socials. Centre Andorra Sostenible TRIBUNA Dia mundial de l’aigua 2014: aigua i energia
 7. 7. 8 Dijous, 20 de març del 2014 Andorra El consell de ministres va apro- var ahir el projecte de llei re- guladora de l’espai digital, que es considera fonamental per atreure noves empreses dins del procés d’obertura i del nou model econòmic que ha definit el Govern. El ministre d’Econo- mia i Territori, Jordi Alcobé, va qualificar el text d’“innovador”, ja que per elaborar-lo s’han tin- gut en compte les regulacions més modernes que hi ha en aquesta matèria. Segons va in- dicar el ministre, amb aquesta nova llei sobre el comerç elec- trònic es complementa el nou model regulatori que s’ha de- finit en l’àmbit econòmic, que s’acabarà de completar amb el projecte de llei de patents, que també estarà llest en aquest pri- mer semestre del 2014. El principal objectiu del pro- jecte de llei, que en els pròxims dies entrarà a tràmit parlamen- tari, és donar seguretat jurídica a tots els agents involucrats i d’aquesta manera fer d’Andorra una plaça atractiva per a aquest tipus de negocis. Així, els ope- radors que vulguin actuar des d’Andorra s’estalviaran el risc de possibles conflictes judicials o reclamacions. A més de po- tenciar nous sectors d’activitat dins de l’entorn digital, es pres- ta també una especial atenció a la protecció del consumidor i es pretén facilitar noves activitats a través de l’ODR (Online Dis- pute Resolution), consistents en la resolució extrajudicial de conflictes en plataformes elec- tròniques, per a la qual cosa serà necessari també que s’aprovi una llei d’arbitratge, ja anun- ciada pel grup parlamentari demòcrata. Segons va ressaltar Alcobé, s’ha volgut fer una llei “innovadora i pionera” perquè Andorra se situï entre els països més avançats en aquest tipus de regulació. En aquest sentit, el text, que respon al nom oficial de pro- jecte de llei reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, s’ha elaborat tenint en compte el context internacional, començant per la directiva comunitària que és de l’any 2001 i ha anat evo- lucionant des d’aleshores a tra- vés de reglaments. També s’ha tingut present la legislació de determinats països que han estat capdavanters a l’hora de fer una regulació d’aquest àm- bit, com ara els Estats Units, el Regne Unit, Espanya i Xile, així com la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE). La intenció, segons va dir Al- cobé, ha estat confeccionar un projecte de llei amb uns concep- tes “prou amplis” i “sense deixar lloc a dubte” per garantir que no quedi obsolet en poc temps, com ha passat en alguns països, un perill que és real en un sec- tor que evoluciona molt ràpida- ment. “Això fa que l’esperança de vida sigui més gran que en el cas d’altres lleis similars”, va assenyalar el ministre. Els operadors actuals tindran sis mesos per adaptar-se a la nova regulació i s’hi preveuen sancions que poden oscil·lar entre els 2.000 i els 100.000 euros. Una part de la llei està dedicada a la definició de la ter- minologia que s’utilitza quan es parla, per exemple, d’activitat en un espai digital, operadors o serveis d’intermediació. Entre les novetats destaca també que la normativa s’aplicarà a opera- dors establerts a Andorra, ope- radors que disposen d’un esta- bliment permanent a Andorra i operadors que es dirigeixen a destinataris ubicats a Andorra, segons va explicar la coordina- dora del departament d’Econo- mia, Neus Soriano. Pel que fa als intermediaris, no tindran l’obligació general de supervi- sar, però sí que tindran respon- sabilitat en funció del nivell de control i coneixement d’eventu- als il·licituds. D’altra banda, els interme- diaris també tindran l’obligació d’establir procediments de no- tificació, de retirada i de repo- sició. Quant a la modernització del règim de les comunicacions comercials, el text preveu iden- tificar les comunicacions com a tals, indicar els procediments per deshabilitar-les i delimitar els supòsits que possibiliten l’enviament de comunicacions comercials electròniques sense permís previ dels destinataris. Altres novetats esmentades du- rant la presentació de la llei van ser la modernització del règim de contractació electrònica, la promoció dels codis de conducta i de l’autoregulació, i un règim sancionador clar i proporcionat. Finalment, pel que respecta als operadors, hauran d’inclou- re informació sobre les seves dades d’identificació i la segure- tat en les seves webs, habilitar un procediment de notificació, retirada i reposició (només per als intermediaris) i adoptar una política de publicitat, de comunicacions comercials elec- tròniques i de cookies, i també s’hauran de revisar els proce- diments de contractació elec- trònica, especialment amb els consumidors. La llei de l’espai digital busca donar seguretat i atreure noves empreses El Govern ha volgut elaborar una llei “innovadora i pionera” que presta “especial atenció als consumidors” Comerç electrònic Julià Rodríguez andorra la Vella Kedadouche visita Vives L’ambaixador de França, Zaïr Kedadouche, va visitar ahir l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan- Enric Vives,al Palau Episcopal, per acomiadar-se en acabar la seva missió diplomàtica al país. Vives va agrair a Kedadouche la tasca en favor de les relacions entre Andorra i França i li va expressar els desitjos d’encert en la nova etapa personal que comença. bisbat Institucions Jordi Cinca, Jordi Alcobé i Neus Soriano en la roda de premsa d’ahir. sfga El Govern va aprovar ahir la composició dels òrgans interns del Comitè Nacional de Bioèti- ca. Així, s’han validat els càrrecs escollits per unanimitat en la primera sessió de treball cele- brada per l’organisme, el passat 28 de febrer. Els càrrecs són els següents: Pere Vilanova (presi- dent), Antoni Badia (vicepresi- dent) i Núria Terribas (secre- tària). El consell de ministres també va procedir, a demanda del mateix comitè, a modificar el reglament de creació amb modificacions puntuals sobre la renovació dels seus membres i sobre la difusió pública de la memòria anual que s’elaborarà. Es tracta de canvis “menors”, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca. Aprovada la composició del comitè de bioètica Consell de ministres Redacció andorra la vella
 8. 8. ANDORRA 9Dijous, 20 De març Del 2014 Maria Goret Pinheiro Ferreira Informa-te’n a les nostres oficines www.creditandorra.ad Maria Goret Pinheiro Ferreira Consulta totes les condicions del sorteig a www.creditandorra.ad. Porta’ns la teva nòmina i entraràs en el sorteig del mes que ve! DEL MES DE FEBRER JA TENIM LA GUANYADORA DELS La Plataforma Sindical de Fun- cionaris considera una “falta de respecte” als sindicats de l’admi- nistració que el projecte de llei del pla de pensions de la funció pública inclogui aspectes dels quals mai es va parlar durant les reunions amb el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca. Així ho va explicar ahir el seu portaveu, Joan Torra, que opina que d’aquesta manera “el Govern està vulnerant els nos- tres drets sindicals, com va fer anteriorment pel que fa a les re- tallades salarials”. Hi ha dos punts que s’han inclòs en el text que és analit- zat per la comissió consultiva i que, segons afirmen els sindi- cats, no hi haurien d’aparèixer perquè formarien part en tot cas de la Llei de funció pública. Per una banda, no entenen per què es proposa que el personal de les escoles congregacionals també estigui cobert pel pla de pensions de les jubilacions, ja que això suposa una despe- sa més elevada per al Govern i es contradiu amb la política de retallades que, segons els sindicats, s’està aplicant en di- ferents àmbits. I per una altra, els sindicats del sector públic es mostren totalment en desacord que el projecte de llei limiti la contractació a partir de la seva entrada en vigor de nous fun- cionaris i creï la figura d’agents de l’administració per cobrir les necessitats de treballadors que hi pugui haver. “Si s’aprova aquesta llei s’establirà un greu- ge comparatiu entre els funcio- naris i les persones que siguin contractades de nou, ja que uns estaran sota la tutela de la fun- ció pública i altres, del Codi de relacions laborals”, va manifes- tar Torra. El representant sindical va reiterar que del text elaborat es dedueix la voluntat de l’exe- cutiu de “desmantellar la fun- ció pública” tal com es coneix avui dia. Segons recorda Torra, el Govern no ha explicat fins ara per què ha decidit incloure aquests dos punts al projecte de llei, “cosa que hauria de fer”. “És una prova més que fins ara no s’ha negociat res entre el sindi- cat i el Govern, cosa que exigim que es faci, ja que fins ara no s’ha acceptat cap canvi dels que hem proposat”, va afegir Torra. La Plataforma Sindical va vo- ler recordar ahir al ministre de Finances i Funció Pública, Jor- di Cinca, que el Govern hauria d’aportar un mínim de 15 mili- ons d’euros anuals al pla de pen- sions de la funció pública que es creï quan la llei entri en vigor. Segons va indicar Torra, en al- gunes de les actes que es van fer sobre les reunions entre el Govern i els sindicats, Cinca va donar a entendre que es podria fer una aportació anual fins a aquesta xifra. “Si només s’apor- ten, com va dir després el minis- tre, 12 milions d’euros el primer any ens hauríem de considerar estafats”, va opinar el represen- tant sindical. La Plataforma Sindical critica que la llei vagi més enllà de les jubilacions Torra qualifica de “falta de respecte” als sindicats que el text reguli alguns aspectes de la funció pública Pla de pensions Julià Rodríguez andorra la Vella Els sindicats es mostren crítics amb el projecte de llei del pla de pensions. tati masià
 9. 9. ANDORRA10 DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 GUIADESERVEIS Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Ja tenim CALÇOTS D’ANDORRA 25 € tot inclòs LA MASSANA.Tel.: +376 La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) creu que el Govern hau- ria d’haver donat algun tipus d’ajuda al sector per posar en marxa el nou Registre d’Ocu- pació d’Allotjaments Turístics (ROAT). El director de l’entitat, Òscar Julian, va explicar que s’havia demanat verbalment algun tipus d’ajut, ja fos com a subvenció econòmica o aportant facilitats per a l’adquisició d’un programa de gestió, cosa que el Govern ha refusat fins ara. Així, segons va indicar Julian, es po- dria haver subvencionat, per exemple, durant els últims anys un “canvi tecnològic” que hauria pogut simplificar tot el procés que ara es porta a terme. I és que, tal com explica Ju- lian, al país hi ha una tipologia molt variada d’hotels, des dels familiars fins als que pertanyen a grans marques, que fa que no tots ells puguin complir de la mateixa manera els nous re- quisits que s’exigeixen. A més, aquesta adaptació suposa, se- gons recordava el portaveu de la UHA, un cost important per als establiments en un moment encara de crisi econòmica com l’actual. Eldirectordelapatronalhote- lera va indicar també, responent a la demanda del ministre de Tu- risme, Francesc Camp, perquè hi hagi més implicació de l’associa- cióal’horadefacilitarproveïdors als seus membres, que la UHA ha fet “els seus deures” en aquesta qüestió. Així, segons va manifes- tar Julian, es va contactar amb una dotzena d’empreses dels països veïns per oferir als seus afiliats les diferents alternatives de sistemes de gestió i aplicatius. L’entitat valora positivament que es redueixin les dades obli- gatòries que han de facilitar els hotels a la Policia, així com que s’ampliï el termini per facili- tar-les a un màxim de dotze ho- res. Noobstant,Juliandeixaclar que “aquestes eren només una part de les peticions que des del sector vam fer”. Segons la seva opinió, hi haurà un percentatge important d’establiments que el dia 11 d’abril, data límit per fer- ho, ja estaran en disposició de poder transmetre les dades dels clients. Tot i així, el director de la UHA considera que és difícil do- nar una xifra concreta de quants seran els que puguin culminar el procés en aquesta data, “tot i que l’ideal és que sigui tan ele- vada com sigui possible”. Julian va ressaltar també que, a part de la vessant de millora de la segu- retat, el ROAT facilitarà que per fi hi hagi dades estadístiques so- bre els turistes. En el mateix sentit es va mos- trar Rosa Santamaria des de l’Associació d’Empreses d’Allot- jament Turístic, que va celebrar que el Govern hagi fet algunes modificacions en el ROAT tot i que encara hi ha aspectes que caldria modificar. En concret, els apartaments moblats encara troben massa just el termini de dotze hores per entregar les da- des dels hostes (algunes recepci- ons estan tancades a la nit i fins l’endemà no es pot fer el tràmit). Per altra banda, troben que les dades que es demanen enca- ra són excessives ja que no apa- reixen al passaport. Precisament en la reunió celebrada dimarts a Canillo, els empresaris van mos- trar un passaport andorrà que no recull aquesta informació. “¿Com podem obligar la gent de fora quan nosaltres tampoc ho tenim?”, es va preguntar Santa- maria. Una mesura que facilita- ria els tràmits és l’adquisició de suports informàtics, però el cost ara no és assumible, va dir, i el Govern no ofereix cap ajut. En relació amb la data límit, Santamaria va exposar que “no crec que hi hagi gaires afiliats de la nostra associació que encara no s’hagin inscrit”. Els allotjaments creuen que els ajuts haurien facilitat l’adaptació al ROAT Diuen que les modificacions que s’hi han inclòs només són una part de les demandes del sector Turisme J.R. / M.S.C. ANDORRA LA VELLA MoraBanc ha obert una gestora de fons d’inversió Ucits a Lu- xemburg, que va iniciar la seva activitat l’11 de febrer, segons va informar ahir el grup ban- cari. Amb el nom Mora Asset Management Luxembourg SA, aquesta gestora incrementa la presència del banc fora del Prin- cipat, que fins ara ja era present a Zuric, Miami, Uruguai i Dubai. Des de la gestora es gestiona inicialment Mora Fund Sicav amb diversos compartiments en format de fons d’inversió amb diferents actius i filosofies d’inversió. Maria Victòria Si- mon serà la CEO de la gestora, sempre sota la pauta marcada des de la central a Andorra. Si- mon disposa d’una experiència de més de 25 anys en els serveis financers. Ha treballat a Banco de Vizcaya, Privanza, Bancoval, Aviva SGIIC i BMGA. MoraBanc obre una gestora de fons d’inversió a Luxemburg Entitats bancàries Redacció ANDORRA LA VELLA L’Associació de Dones d’An- dorra (ADA) proposa avui una conferènciaacàrrecdeNazanin Armanian, una ponent d’origen iranià i que viu a Madrid des de fa anys, on ha treballat de do- cent. Armanian ofereix habitu- alment conferències centrades especialment en la situació de la dona als països musulmans. Precisament aquest serà el tema que abordarà a partir de les vuit del vespre a l’hotel Roc Blanc, per tractar de la pèrdua de drets. Després de la confe- rència se celebrarà un sopar, el cost del qual és de 35 euros. Per assistir-hi cal reserva prèvia. Conferència sobre la pèrdua de drets de la dona Associació de Dones d’Andorra Redacció ANDORRA LA VELLA Un moment de la reunió informativa sobre el ROAT que va tenir lloc dimarts a Canillo. TATI MASIÀ Finances La quantitat que s’ha deixat d’ingressar per l’IGI bancari el 2013 no és de 20 milions d’euros, sinó inferior. Així ho va dir ahir el ministre porta- veu,JordiCinca,qued’aques- ta manera desmentia la xifra donada pel PS. Tot i així, no va desvelar –ho farà la set- mana vinent– quants diners s’han perdut amb el nou im- post procedents del sector bancari. “Les previsions ens donaven menys ingrés del que hem acabat tenint”, va dir Cinca, que va afirmar que la setmana vinent entrarà a tràmit la modificació de la llei sobre la qüestió. La pèrdua per l’IGI bancari és inferior als 20 milions d’euros Redacció ANDORRA LA VELLA Batllia La Batllia ha desestimat la sol·licitud d’un pres trans- sexual de trasllat al mòdul de dones. Segons ATV, l’aute indica que no se li està vulne- rant la dignitat ja que està en una cel·la separada. També se li deneguen els escorcolls per mètodes electrònics pel possible risc de fugida. No al trasllat del transsexual
 10. 10. publicitat 11Dijous, 20 de març del 2014 Mai uns Tercers t’havien donat tant! Totes les cobertures, límits i garanties, estan detallades en el condicionat general Premiem als bons conductors fins a un 60% de descompte Fenòmens de la natura, danys per pedregades, inundacions,... Assistència des del km 0 NOVETATS 2014 Et donem més Avantatges exclusius en el taller de confiança 50% de la franquícia Cotxe de substitució il·limitat Peritatge al moment No penalitzem el 1r sinistre Assistència en viatge per a les persones ASSEGUR, S.A. · UNIÓ I ALIANÇA DE PREVISIÓ, S.A. OFICINA CENTRAL C/ Pau Casals 10, planta 2 · AD500 Andorra la Vella · Tel. (+376) 876 555 · Fax (+376) 860 759 OFICINA PYRÉNÉES Av. Meritxell 11, planta 3 · AD500 Andorra la Vella · Tel. (+376) 804 850 · Fax (+376) 860 759 www.assegur.com atencioclient@assegur.com www.facebook.com/AssegurAndorra
 11. 11. publicitat12 Dijous, 20 de març del 2014 Nouweb participatiuactualitzatresponsive totalment gratuït t’ho miris T’ho miris com www.bondia.ad
 12. 12. ANDORRA 13Dijous, 20 de març del 2014 Per una conducció segura www.multisegur.com La secció de Delictes Tecnolò- gics de la Policia va detectar ahir un cas de phishing (suplan- tació de la identitat electrònica d’una organització per obtenir informació confidencial amb la intenció d’utilitzar-la amb fi- nalitats fraudulentes) a la web de MoraBanc. En concret, l’ac- tuació va consistir en l’envia- ment de correus electrònics en nom de l’entitat bancària en els quals es notificava al receptor que rebria un missatge en el seu compte bancari i que per acce- dir-hi havia de clicar en diver- sos enllaços facilitats. Segons va determinar la po- licia, aquests enllaços dirigien cap a una pàgina web falsa de l’entitat bancària amb l’objectiu de confondre el receptor perquè introduís les credencials d’accés al seu compte bancari. Per aquest motiu, el cos va informar ahir que les persones que hagin rebut aquest tipus de correu no han d’introduir la informació sol·licitada i que en cas d’haver-ho fet ho facin sa- ber ràpidament a l’entitat ban- cària i al servei de Policia. Des del cos es va agrair la col· laboració ciutadana en el des- cobriment d’aquest fet delictiu, que permet així minimitzar-ne l’impacte. Per altra banda, la policia va detenir ahir el conductor d’una camioneta (un resident portu- guès de 42 anys) per haver do- nat un resultat positiu superior a 0,80 g/l en el control d’alcoho- lèmia practicat després d’atro- pellar una vianant a l’avinguda François Mitterrand d’Encamp. El vehicle va colpejar amb el re- trovisor la dona (resident espa- nyola de 62 anys), que camina- va per la voravia. La vianant va resultar ferida en l’accident. Registrat un cas de ‘phishing’ a la pàgina web de MoraBanc La policia deté un conductor per alcoholèmia després d’atropellar una vianant Successos Diversos clients han rebut correus electrònics que adrecen a una web falsa de l’entitat. tati masià Redacció andorra la vella El Govern ha destinat un total de 230.000 euros a di- versos programes i fons de les Nacions Unides. Segons recull el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicat ahir, la partida més elevada, que ascendeix a 40.000 euros, es destina a l’entitat de les Nacions Uni- des per a la igualtat de gè- nere i l’empoderament de les dones (Unwomen). Per altra banda, el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP) i el progra- ma per a la sida (Onusida) re- bran 30.000 euros cadascun. Quant al fons per a la in- fància (Unicef), ha rebut un total de 25.000 euros, la ma- teixa quantitat que es desti- na a l’oficina del representant especial del secretari general sobre els temes dels infants en conflictes armats. Per una altra banda, el Fons de les Nacions Unides per a les Persones Discapa- citades (UNVFD) rebrà una aportació de 20.000 euros, mentre que el Fons Central de Resposta a Emergències (CERF) i el Fons Fiduciari Voluntari per a l’Assistència en l’Acció contra les Mines (VTFAMA) rebran 15.000 eu- ros cadascun. Finalment, el Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament (UNDP), el Fons de Població de les Naci- ons Unides (UNPF) i el Fons de les Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura (UNFVT) rebran 10.000 eu- ros cadascun. El Govern destina 230.000 euros a fons i programes de les Nacions Unides Agències andorra la vella Organismes internacionals La partida més elevada és per a les accions per la igualtat de gènere
 13. 13. publicitat14 Dijous, 20 de març del 2014 patrocinador oficial: ET CONVIDA River ANDORRA a veure al 21/03/2014 RiverAndorraMorabancvsLeymaCorunya Retuiteja des del nostre perfil deTwitter i entra al sorteig d’entrades @AnyosPark
 14. 14. ANDORRA 15Dijous, 20 de març del 2014 L’Associació de Comerciants i Empresaris de la Massana (Acelma) va acordar en la dar- rera assemblea col·laborar amb la fira Andoflora, que organit- za el Comú. El col·lectiu espe- ra contribuir a l’esdeveniment aportant-hi més activitat. Així, d’una banda, l’objectiu és fer créixer la participació dels co- merciants en el concurs d’apa- radors que tindrà lloc durant els dies del mercat. Al mateix temps, com que l’entitat inclou des d’ara no només botiguers sinó també veïns, s’ha plante- jat organitzar un concurs floral de balcons i terrasses. D’altra banda, els empresa- ris volen participar en l’orga- nització d’accions. Una idea que va sorgir i que encara s’ha de treballar és la realització d’una desfilada de pentinats inspirats en la temàtica d’An- doflora (les flors i les plantes). Segons va explicar la presiden- ta de l’Acelma, Adelia Brandao, encara s’ha de contactar amb la resta de perruquers que no van ser presents a la reunió per plantejar-los la iniciativa. La intenció és que hi acabin prenent part la majoria d’esta- bliments d’aquest sector que hi ha a la parròquia, però ara per ara es desconeix si n’hi ha gai- res d’interessats. Per altra banda, els comer- ciants també van valorar la possibilitat d’organitzar una desfilada de botigues de moda. Això, però, seria després d’An- doflora. Brandao va indicar que la intenció era poder im- pulsar alguna activitat per Pas- qua, però van justos de temps ja que la majoria dels membres de l’entitat estan ocupats en el dia a dia dels negocis. Quant a la resposta dels ve- ïns, la presidenta de l’Acelma es va mostrar satisfeta. Un volum important de residents a la parròquia han mostrat interès per participar en l’associació. Això fa que els empresaris si- guin una mica més optimistes, ja que entre els comerciants el sentiment que es respira no ho és gaire, tenint en compte el context econòmic. Acelma planteja fer una desfilada de pentinats per Andoflora En col·laboració amb el Comú es vol ampliar el concurs floral als veïns La Massana La presidenta de l’Acelma,Adelia Brandao. bondia M.S.C. andorra la vella Hospital El BOPA va publicar ahir un edicte per cobrir la plaça de cap d’equip d’Atenció Especia- litzada de Pediatria i Neonato- logia per al Centre Hospitalari Andorrà. Els interessats han d’adreçar una sol·licitud signa- da, el currículum, títols com- pulsats i un projecte assisten- cial i organitzatiu del servei a recursos humans del SAAS en el termini màxim de dos mesos. Plaça de cap de pediatria Llac d’Engolasters FEDA ha adjudicat les obres de millora de l’entorn del llac d’En- golasters a l’empresa Copsa per 116.177 euros. Segons s’indica al BOPA, la durada del contrac- te és de dos mesos. La parapú- blica i el Comú d’Encamp van signar l’any passat un conveni per arranjar la zona. L’estimació dels treballs pujava a 120.000 euros, finançats a parts iguals. La millora puja a 116.000 euros
 15. 15. ANDORRA16 Dijous, 20 de març del 2014 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella ELS NOSTRES PREUS DEL 17 AL 30 DE MARÇ 1,99 € KG 3,92 € KG 6,60 € KG 5,92 € KG 5,69 € KG 6,96 € KG 4,90 € KG 6,95 € KG 14,90 € KG 5,95 € KG POLLASTRE GROC ENTER PERNILETS DE POLLASTRE POLLASTRE SALSA KEBAB NUGGETS DE POLLASTRE ESCALOPA DE PORC ARREBOSSADA LLOM DE PORC CANYA COSTELLA DE PORC PANY CORDER TALLAT A 1/8 MITJANA DE BOU ESTOFAT DE VEDELLA FILET DE BOU PEÇA SENCERA BISTEC DE VEDELLA EXTRA BOTIFARRA CRUA HAMBURGUESES DE PORC/VEDELLA X 4 UNIT LLET SEMI 1 LITRE PATATA DEL PIRINEU (BOSSA DE 3 KG) MADUIXOTS (CAIXA DE 2 KG) POMA GOLDEN 65/70 BACALLÀ ESQUEIXAT 500 GR. (congelat) SÍPIA ARREBOSADA 400 GR. (congelada) 15,75 € KG 7,95 € KG 4,90 € KG 2,50 € SAFATA 0,59 € LITRE 1,95 € BOSSA 2,92 € CAIXA 0,79 € KG 4,30 € 2,45 € OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendresLOT DE CARN 4 KG 500 GR. DE 1/4 CUIXA DE POLLASTRE 500 GR. DE PERNIL DE PORC BISTECS 500 GR. D’ESCALOPA DE VEDELLA ARREBOSSADA 500 GR. HAMBURGUESES DE BOU (4 UNIT) 500 GR. DE CAP DE LLONZA DE PORC 500 GR. DE CARN PICADA DE PORC 500 GR. DE CROQUETES DE PERNIL IBÈRIC FREGIDES 250 GR. DE PERNIL CUIT EXTRA 250 GR. DE MORTADEL·LA NOMÉS ESCALFAR 48,89 € (4 racions) 22,00 € (4 racions) 35,90 € (4 racions) SARSUELA DE PEIX, cuinat PEUS DE PORC AMB CEPS, cuinat POPETS AMB SALSA, cuinat Demà se celebra la primera Jor­ nada sobre educació i infància, una iniciativa impulsada per l’escola Kids i que compta amb el suport del Comú d’Andorra la Vella. La cita pretén ser un fò­ rum de debat sobre l’educació i la infància, perquè tots els que estiguin implicats en aquest àmbit puguin compartir expe­ riències i obtenir eines que els puguin servir en “aquest com­ plicat procés que és educar”, tal com va exposar la responsable de Kids, Clara Pintat. Els temes que s’abordaran seran diversos i aniran des de la lactància materna, l’educació en la salut i l’educació en valors fins a l’abús de les noves tecnologi­ es, entre d’altres. Per abordar aquestes qüestions s’ha convi­ dat ponents “de gran qualitat”, la majoria dels quals del país. La jornada arrencarà cap a les nou del matí a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’An­ dorra la Vella i s’allargarà fins al vespre. Les ponències duraran una mitja hora i posteriorment hi haurà quinze minuts per al debat o per compartir experièn­ cies entre els assistents. La par­ ticipació és gratuïta, tot i que es demana confirmar l’assistència per una qüestió d’aforament de la sala. A la tarda, a partir de dos quarts de sis, hi haurà un seguit de tallers per als infants per facilitar que els pares puguin prendre part en les jornades. La cònsol major i consellera de Social del Comú d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer, va destacar que quan se’ls va proposar la iniciativa d’organitzar aquesta jornada s’hi van sumar de se­ guida, conscients que l’educació és una matèria “que ens inte­ ressa a tots”. Pintat, per la seva banda, va posar en relleu que la jornada neix amb la voluntat de tenir continuïtat en el futur i que el que vol és “conscienciar i responsabilitzar” sobre l’edu­ cació, i especialment entre els 0 i els 6 anys, una època que, assegura, es menysté. Ferrer va reconèixer que educar és una de les tasques més complicades i per a la qual no hi ha cap escola. Andorra la Vella acull la primera jornada sobre educació i infància La cita tindrà lloc demà al Centre de Congressos i s’hi debatran diferents qüestions Divulgació M.F. andorra la vella Ferrer i Pintat van presentar ahir la jornada. agències Els participants podran compartir experiències i obtenir eines per educar Medi ambient El Comú d’Encamp i el de­ partament de Medi Ambient del Govern inicien avui una campanya per promoure la recollida selectiva de l’oli de fregir usat. Així, es distri­ buiran 400 bidons per a la recollida dels olis de fregir al Pas de la Casa. D’aquesta manera, tothom que vulgui participar en aquesta reco­ llida selectiva podrà recollir els bidons a la deixalleria o a l’oficina de tràmits del Pas de la Casa. Els ciutadans que col·laborin en la campanya hauran de retornar els reci­ pients plens a la deixalleria, des d’on se’ls reemplaçarà el bidó ple d’oli fregit per un de nou. Tal com han informat des de la corporació, s’es­ pera que la campanya sigui eficaç ja que els ciutadans encampadans “han demos­ trat una gran sensibilitat i predisposició”. Repartiment de bidons per a l’oli usat al Pas de la Casa Redacció encamp
 16. 16. ANDORRA 17Dijous, 20 de març del 2014 Tot i que la cònsol major d’Escal- des-Engordany, Trini Marín, va indicar que “ja sabíem que en al- gun moment el tanatori de l’hos- pital s’havia de tancar” i per això les parròquies s’han anat dotant d’aquest servei, considera que la millor opció seria disposar d’un equipament nacional ubicat a la zona central. “Jo apostaria pel servei que teníem a l’hospital” ja que té un accés fàcil, va indicar, i va afegir que el tancament tin- drà lloc a principis de maig i que, per la informació que tenen, no tornarà a obrir fins després de vuit mesos o un any (el període per realitzar les obres de remo- delació). Tot i que durant aquest temps el tanatori passarà a estar ubicat a Encamp, el Comú d’Escaldes- Engordany ha fet millores a la sala de vetlles del cementiri de la Plana per oferir un servei opcional. L’equipament està en funcionament des del 1992 però fins ara ha estat poc utilitzat, sobretot per la seva ubicació en un lloc poc cèntric. Ara s’ha cre- gut oportú renovar el parquet, instal·lar-hi màquines dispen- sadores de begudes i menjar i millorar la decoració per fer més confortable l’estada als familiars del difunt. Marín va destacar que l’espai disposa dels serveis bàsics i també hi ha una zona d’aparcament. La cònsol va re- cordar que la sala està oberta a tots els residents del país. Per millorar l’accés al cemen- tiri, la sala de vetlles i la capella de la Plana, s’ha arribat a un acord amb l’Associació de Taxis- tes. D’una banda, el Comú habi- litarà dues parades de taxis a la rotonda del Toutain i a la d’En- golasters, fins on arriben les líni- es de bus nacional. Des d’allà es podrà agafar un taxi a una tarifa especial de quatre euros. El Comú ha informat de la millora a la sala de vetlles del cementiri de la Plana les funerà- ries perquè puguin oferir aquest servei als clients. Maurici Vilal- ta, de Pompes Fúnebres de les Valls, va explicar que des que es va construir la sala ha estat poc utilitzada. Els usuaris princi- pals han estat anglesos i hindús, que destaquen del lloc la seva tranquil·litat. Vilalta creu que la millora en pot fomentar l’ús i va remarcar que “el lloc no és tan dolent”. Al mateix temps va afe- gir que “els canvis costen” i que la gent s’ha d’acostumar als nous emplaçaments. El que sí que han notat les funeràries és que després de l’anunci del tancament del ta- natori de l’hospital la gent està desorientada. Això creu que se solucionarà, però, un cop es dei- xi de donar aquest servei. Vilalta no va voler entrar a valorar si la millor opció és tenir un tanatori nacional o que cada parròquia tingui el seu. Sobre aquesta qüestió es va limitar a dir que “nosaltres donarem el servei on la família del difunt ho decidei- xi”. Al Principat es realitzen uns 300 enterraments a l’any. Marín aposta per disposar d’un tanatori nacional ubicat a l’hospital El Comú arriba a un acord amb els taxistes perquè ofereixin un preu econòmic per arribar al cementiri de la Plana Difunts M.F. / M.S.C. andorra la Vella La sala de vetlles del cementiri de la Plana funciona des del 1992 però ha estat poc utilitzada. tati masià Sala de vetlles provisional a la capital que pot estar disponible en breu La cònsol major d’Andorra la Vella, Rosa Ferrer, va confirmar ahir que la corporació comunal té la intenció d’habilitar les antigues instal·lacions del servei de Circulació comunal com a sala de vetlles “provisional”. Es tracta d’un projecte en què també estan implicats els comuns de la Massana i Ordino i que podria estar fet en un mes i mig o dos, segons Ferrer. D’aquesta manera, la corporació ja tenia la intenció d’habilitar aquests espais, que han quedat buits arran del trasllat a les noves dependències comunals, i llavors va sorgir la necessitat de poder disposar d’una sala de vetlles provisional mentre es fan les obres a la de l’hospital. Ferrer va destacar que es tracta d’una instal·lació cèntrica, amb serveis a prop i on es poden habilitar tres sales grans. Els plànols de distribució ja estan fets i ara es treballa en aspectes tècnics com les mesures de seguretat. Un cop estiguin definits ja es podrà demanar pressupost per tirar endavant les obres. Ferrer va assenyalar que quan es tinguin aquests estudis es podrà veure quin és el cost final i va afegir que, en principi, l’assumirà el Comú d’Andorra la Vella, que ja tenia prevista una partida per a l’habilitació de l’espai. L’ús serà prioritari per a les tres parròquies. Ha millorat les instal·lacions de la sala de vetlles que hi ha a la zona El tanatori de l’hospital es tancarà a principis del mes de maig El divendres 4 d’abril, a les deu del matí, tindrà lloc la subhas- ta pública de vuit places d’apar- cament a la Covanella, l’apar- cament ubicat al vial Carrera Nova d’Ordino, molt a prop de la Pleta. A la convocatòria, hi podran assistir tots els ciuta- dans interessats en la compra d’alguna de les places d’apar- cament ubicades a la planta soterrani (pl. -1), amb un preu de sortida que oscil·la entre 19.000 i 23.000 euros amb di- tes de 500 euros. Fins ara s’han venut set places al llarg de les cinc convocatòries que s’han realitzat des de la primera ses- sió, que va tenir lloc el 15 de març del 2011. Durant aquests dies previs a la subhasta, totes les persones que hi estiguin interessades poden visitar les places amb la concertació d’una cita prèvia amb el departament d’Obres Públiques del Comú d’Ordino a través del telèfon 878 144. Subhasta pública de vuit places d’aparcament a la Covanella Ordino Les places estan ubicades a la planta soterrani (pl. -1). Comú d’ordino Redacció andorra la vella
 17. 17. 18 Dijous, 20 de març del 2014 Pirineus L’escola Albert Vives va acollir ahir la primera reunió de la comissió de treball del Consell Municipal d’Infants de la Seu d’Urgell, segons va informar el consistori, que va precisar que es van treballar les qüestions que es van proposar durant el ple constituent d’aquest òrgan representatiu dels nens i nenes de la ciutat. Així, aquesta primera tro· bada va servir per repartir les diverses àrees municipals, com ara civisme, solidaritat, serveis socials, lleure, promoció eco· nòmica, esports, urbanisme i cultura. La regidora de Joventut i In· fància, Meritxell Planes, que va presidir la comissió, va manifes· tar que “hi ha moltes qüestions a treballar, fet que demostra la necessitat d’un Consell Munici· pal d’Infants, ja que tenen mol· tes coses a dir i aportar”. De moment es començarà a treballar, per exemple, en pro· postes per a la festa major, a càrrec d’alumnes de cinquè i sisè de cada escola. Es tractarà de la participació en l’organit· zació del programa d’actes, a través d’una enquesta als alum· nes. Les propostes que en sur· tin es debatran en una comissió de treball i es consensuarà el programa infantil. Altres qüestions que es vo· len treballar són els ajuts que s’atorguen a persones neces· sitades, el protocol d’actuació sobre infància, la instal·lació d’un rocòdrom al parc del Se· gre al mes d’abril, la valoració d’instal·lar un skatepark i les campanyes solidàries de reco· llida de material escolar. També es vol abordar mancances a la biblioteca municipal, idees per organitzar el Dia de la infància i activitats per ampliar el Parc de Nadal. El Consell Municipal d’In· fants també ha fet arribar pro· postes en l’àmbit del civisme, com ara apadrinar un parc –a càrrec de cada escola– i treba· llar més a fons, amb personal especialitzat, el problema de l’assetjament escolar i la mobi· litat urbana. De cara al curs vinent es vol treballar la promoció internaci· onal de la Seu, organitzar acti· vitats entre nens i avis i la cre· ació d’un espai de lleure per a infants de 6 a 12 anys pels caps de setmana. El Consell Municipal d’In· fants és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell format per in· fants de 7 a 12 anys que estu· dien a les escoles del municipi. Cada centre educatiu de primà· ria de la ciutat (Albert Vives, La Salle, Pau Claris i La Valira) ha triat dos representants de cin· què i de sisè curs. En el cas de l’escola La Valira, són dos alum· nes de tercer curs. Reunió de la comissió de treball del Consell Municipal d’Infants Un cop repartits els temes per àrees, s’encararà la confecció del programa de la festa major La Seu d’Urgell Redacció la seu d’urgell Un moment de la primera reunió de treball a l’escola Albert Vives. ajuntament de la seu d’urgell L’alcalde de la Seu d’Urgell, Al· bert Batalla, va visitar ahir els pisos de la promoció Setúria acompanyat de Pere Esteve, president de la Fundació Nou Lloc, promotora de la iniciativa, i d’Ignasi Batlle, director gene· ral de Salas Serveis Immobilia· ris, empresa responsable de la construcció, comercialització i gestió dels habitatges. La promoció Setúria, el pri· mer edifici plurifamiliar a obte· nir el certificat d’eficiència ener· gètica A, està situada al carrer Guillem de Plandolit d’Urgell i està formada per 60 pisos, 40 dels quals estan destinats a la venda i 20 al lloguer. Tots els pisos de lloguer te· nen dos dormitoris i una su· perfície útil total d’entre 64 i 82 metres quadrats, i dispo· sen d’una cuina independent i equipada amb forn, frigorífic i rentadora, safareig, terrassa i garatge. El preu mitjà dels llo· guers és de 443 euros mensuals. La Seu disposa de 20 pisos més de lloguer de protecció oficial Habitatge L’alcalde de la Seu d’Urgell,Albert Batalla, durant la visita a la promoció Setúria. ajuntament de la seu d’urgell Redacció la seu d’urgell El president de la Diputa· ció de Lleida, Joan Reñé, va aprofitar ahir la jornada so· bre turisme hebreu i cultura jueva per instar la setantena de participants de l’Alt Ur· gell, l’Alta Ribagorça, el Pa· llars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i la Vall d’Aran a adaptar al màxim l’oferta al turisme jueu. Reñé, que va explicar que pel parc nacional d’Aigües· tortes i estany de Sant Mau· rici anualment hi passen unes 18.000 persones jueves, va incidir en la importància que “tinguem la capacitat de no errar a l’hora de fer l’ofer· ta clara per prescriure més i millor”. En aquest sentit, el president de la Diputació va recordar el treball que la institució porta a terme amb operadors turístics israelians arran de l’acceptació suscita· da pel projecte de senyalitza· ció de rutes d’evasió de l’Ho· locaust pel Pirineu de Lleida, Perseguits i Salvats. Aquesta jornada, celebra· da al Pont de Suert, s’em· marca en les activitats que la Diputació de Lleida ha orga· nitzat del 18 al 25 de març, i que inclouen una marató de cinema al Funàtic, concerts musicals i una exposició del fotògraf mallorquí Miquel Font. Reñé crida a adaptar l’oferta al turisme jueu Pont de Suert Agències pont de suert Cinema En col·laboració amb la Fil· moteca de les Terres de Lleida, el Cineclub de la Seu d’Ur­gell tanca aquesta nit, a dos quarts de deu al Guiu, el minicicle dedicat a la Primera Guerra Mundial amb la pro· jecció d’All quiet on the wes- tern front (Sense novetat en el front), de Lewis Milestone. El film, basat en la novel· la homònima de l’escriptor alemany Erich Paul Remark i estrenat el 1930, narra la història d’un grup de joves amics que són persuadits per un professor que els convida amb un discurs patriòtic a unir-se a l’exèrcit alemany en defensa del seu país. Els joves s’allisten sense saber bé què els espera. En viure l’experi· ència poden constatar que la guerra no és res més que fam, fatiga, por, dolor i mort. La introducció i el debat posterior comptaran amb Ju· lio Lamaña, gestor de coordi· nació de la Federació Catala· na de Cineclubs i secretari de la Federació Internacional. El Cineclub de la Seu projecta ‘Sense novetat en el front’ Redacció la seu d’urgell
 18. 18. 19Dijous, 20 de març del 2014 Cultura Un artista pot acabar esdeve- nint “un esclau del llenguatge propi” i “una víctima del concep- te de coherència”. Lluís Ventós (Barcelona, 1952) ha aconseguit treure’s la mortalla i obrir-se a nous conceptes. Després d’un “viatge interior” a l’illa d’Ibo, a Moçambic, ha trencat amb “la verticalitat i l’horitzontali- tat” que el van captivar després de visitar els moais de l’illa de Pasqua (Polinèsia, Xile) i s’ha endinsat en “l’espai rodó, en el buit”, i s’ha atrevit “a fer forats”. L’estada de Ventós a Ibo no ha estat casualitat. La Fundació Ibo, de la qual el fotògraf Jaume Riba és representant a Andor- ra, treballa per capacitar els poc més de 4.000 habitants de l’illa i aportar-los formació i mitjans per desenvolupar-se econòmica- ment i professionalment. El di- rector de la Fundació Ibo, Joan Alemany, va proposar a Ventós viatjar a l’enclavament moçam- biquès, excolònia portuguesa, per descobrir què l’inspirava. Ventós confessa que s’hi va desplaçar amb “el cap buit”, “molt verd”, convençut que hi trobaria l’art tribal i primi- tiu que tant el fascinava però que no aconseguia entendre. La sorpresa va ser que Ibo és “d’una pobresa absoluta”, ar- tísticament parlant, ja que per la influència musulmana “no representen res”. Les viscerals màscares africanes es troben a la part occidental del continent però a l’est, com a Moçambic, Ventós no va trobar elements per treballar, contràriament a tots els que havia trobat a l’illa de Pasqua. De tornada a casa, l’artis- ta va ordenar els seus apunts, presos en una llibreta de fulls negres i amb un llapis blanc, i els va classificar segons el que havia trobat a Ibo: “la mirada”, “la nit” (encara no hi havia llum elèctrica), “les barques” (la ma- joria dels pescadors van a vela, sense motor), “els peixos” i “els signes”. I, a partir d’aquí, es va posar a treballar. El resultat el va presentar fa gairebé un any a la sala Parés de Barcelona i ara també el mostra a la galeria Pilar Riberaygua fins al 9 de maig. Olis de gran format i escultures de fusta completen l’exposició. Els colors, molt sim- ples i molt vius, protagonitzen les teles, amb formes geomètri- ques que s’atreveixen a arrodo- nir-se sobre un gran fons negre. Les escultures, formes obertes, buides, realitzades amb fusta de bubinga, un arbre africà. Ventós hauria preferit treballar amb fusta de Moçambic, però “la lo- gística és un drama” i no en va poder aconseguir. Entre les pintures, Ventós en destaca dues de molt especials. En la seva segona visita a Ibo –hi ha anat tres vegades– es va endur paper i llapis de colors i va demanar als infants que dibui- xessin cases i baobabs. Un petit artista va agafar un regle i va traçar l’arbre i la llar. El resultat el va sorprendre i li va agradar tant que, a partir dels dibuixos del nen, ha fet dos olis. A més de la pintura i de l’es- cultura, per a cada exposició l’artista acostuma a crear obra gràfica. En aquest cas ha ideat la carpeta Ibo Nord-Sud-Est-Oest, quatre obres creades sobre re- talls de vela de les barques d’Ibo, sobre les quals ha fet collages amb teles de colors. El resultat: el nord, que simbolitza la influ- ència musulmana; el sud, per on van arribar els portuguesos; l’est, el mar i els peixos, i l’oest, el continent africà. A més, a cada punt cardinal l’acompanya un poema de Joan Simó, com- post a partir de l’estil de la poe- sia africana. L’experiència a Ibo ha trans- format Ventós. Després de 30 anys dedicat a l’art, traçant-se una sòlida carrera artística, ha descobert “la simplicitat” i això “l’ha alliberat”. La col·laboració desinteressada amb la Fundació Ibo (la venda de les obres es des- tina als projectes) li ha permès topar-se “amb noves sensaci- ons” i “interpretar les arts plàs- tiques d’una altra manera”. Lluís Ventós descobreix la simplicitat i s’allibera en descobrir l’illa d’Ibo L’artista confessa que amb la seva visita al territori de Moçambic ha après a reinterpretar les arts plàstiques Exposició E.J.M. andorra la Vella Lluís Ventós, amb la seva obra, ahir a la galeria d’art Pilar Riberaygua. tati masià Jorge Pardo (Madrid, 1955) és l’únic artista de l’Estat espanyol que ha rebut el reconeixement de la prestigiosa Acadèmia Francesa de Jazz, que li ha ator- gat el títol de millor músic de jazz europeu 2013. La fusió del jazz i el flamenc l’han convertit en un referent. El Jorge Pardo Quartet actua demà divendres, a les 21.30 a l’Auditori Nacional, dins del ci- cle Jazzhivern a Andorra. Les entrades valen deu euros. El quartet està format per Jorge Pardo (saxos tenor i soprano i flauta), Josemi Carmona (gui- tarra), Jose M. Ruiz Bandolero (percussió) i Pablo Baez (con- trabaix). Jorge Pardo ha col·laborat amb grans figures del flamenc, com Camarón de la Isla, amb qui va enregistrar, entre d’al- tres, el disc La leyenda del tiem- po, i Paco de Lucía, amb qui ha treballat i col·laborat regular- ment. Als anys noranta, als es- tudis de flamenc Amor de Dios, a Madrid, va coincidir amb una nova generació de músics ano- menada Los jóvenes flamencos. Des d’aleshores, per a Pardo el saxo i la flauta van quedar vin- culats al món del flamenc. El músic gaudeix d’una sono- ritat, un estil i un virtuosisme innats per compondre i d’una sensibilitat especial per combi- nar sonoritats i estils, trets que l’han ajudat a guanyar-se el re- coneixement internacional de molts músics, com Chick Corea, Marcus Miller, Joan Bibiloni, Carles Benavent, Michael Bre­ cker, Al Di Meola, Peter Erski- ne, Steve Khan, Don Alias, Alex Acuña, Paco de Lucía o Pat Me­ theny. Jorge Pardo, millor músic de jazz europeu 2013, actua al Jazzhivern Concert Jorge Pardo. joan carles abelenda Redacció ordino
 19. 19. cultura20 Dijous, 20 de març del 2014 Els socis de l’Associació Andor- rana de Vehicles Antics (AAVA) descobriran avui els detalls d’un projecte engrescador: la possibilitat de muntar una ex- posició-museu permanent per als vehicles dels membres de l’entitat. L’AAVA ha convocat els associats a una reunió infor- mativa que tindrà lloc aquest vespre, a les vuit, a la sala Gil Torres de l’Automòbil Club d’An­dorra (ACA). L’entrada és només per als socis. Curiosos absteniu-vos. Encara no hi ha res tancat, però l’AAVA fa temps que va darrere del projecte. Actual- ment està en negociacions amb uns particulars vinculats al món del motor per a la cessió de l’espai. El president de l’entitat, Lluís Dejuan, recorda que una de les tasques dels propietaris dels vehicles antics és divulgar i preservar la cultura de l’auto- mòbil clàssic. “Som propietaris de peces de museu ambulants”, afirma. Perquè un vehicle sigui consi- derat clàssic ha de tenir almenys 25 anys i trobar-se en perfectes condicions. Un comitè, format per membres de la Inspecció Tècnica de Vehicles, de l’ACA i de Patrimoni Cultural, valora si el vehicle pot ser considerat clàssic. La majoria dels socis de l’AAVA, uns 220, tenen auto- mòbils o altres vehicles de mo- tor clàssics inscrits al patrimoni nacional. En tot Andorra hi pot haver més d’un miler de cotxes, motocicletes i altres mitjans de transport clàssics. EXPOSICIÓ AL PARC CENTRAL Mentre es gesta el projecte de l’exposició permanent, l’AAVA en prepara una altra de tempo- ral: del 5 al 18 de maig, l’envelat del parc Central acollirà la mos- tra El vehicle antic/clàssic com a eina de treball. L’estrena de l’ex- posició es farà coincidir amb un cap de setmana de trobada de vehicles dels anys 60. L’exposició temàtica reuni- rà una vintena de vehicles que han servit per treballar al país. Per exemple, s’hi mostraran les primeres ambulàncies dels bombers i de la Creu Roja; mo- tocicletes i cotxes de la policia; vehicles de la duana; l’automò- bil de protocol que va passejar Mitterrand; furgonetes de re- partiment; el cotxe de trasllat de difunts; llevaneus; una bici- cleta de correus; un clípol; taxis; motocicletes militars i vehicles de la Segona Guerra Mundial que servien als ramaders per moure’s per les pastures. La mostra s’organitza amb la col·laboració del Govern i el Museu Nacional de l’Automòbil. L’associació de vehicles antics vol un espai expositiu permanent Al maig es muntarà una mostra amb automòbils que han servit per treballar Patrimoni Una trobada de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics. tati masià E.J.M. andorra la vella Una família es reuneix per so- par al negoci familiar: el Quim, propietari del restaurant de la trobada i a qui les coses no li han anat tan bé; el Jordi, el fill triomfador; l’Elisenda, la dona del Jordi; la Bet, la ger- mana petita, embolicada amb el cambrer del local, i la mare de tots tres. Però la reunió d’aquest divendres no és tan cordial com de costum i, final- ment, esclaten els retrets. Un aire de família és l’es- pectacle que aquest vespre es representa a l’auditori Claror del Centre Cultural i de Con- gressos Lauredià, a les 21.30. Les entrades, a un preu de 22 euros, es poden comprar a la web www.netentrades.com i a taquilla. El text va ser escrit pels dramaturgs francesos Agnès Jaoui i Jean Pierre Bacri i la comèdia va ser molt popular a França. L’any 1995 la peça va guanyar el premi Molière al millor text teatral. Ara Pau Durà en dirigeix una versió en català, amb traducció d’ell mateix i Alejandra Herranz. L’obra es va estrenar al Teatre Romea el setembre passat i ara està de gira. L’elenc d’actors que inter- preten els personatges són Maife Gil (la mare), Ramon Madaula (Jordi), Sílvia Bel (Elisenda, que al Romea in- terpretava Àgata Roca), Cris- tina Genebat (Bet), Francesc Orella (Quim) i Jacob Torres (Tomàs, el cambrer), tots amb una llarga experiència en l’àm- bit de la interpretació. ‘Un aire de família’ porta els draps bruts a l’escenari Teatre Una escena d’‘Un aire de família’, quan es representava al Teatre Romea. teatre romea Redacció sant julià de lòria Persefone, Nami i Mordigans, els tres grups musicals que ocupen les sales d’assaig que el Comú d’Encamp va habilitar l’any 2011 a l’edifici del Funi- camp, protagonitzaran el pri- mer Encamp Rock Festival, una cita musical que tindrà lloc els dies 4 i 5 d’abril. Les bandes encampadanes no actuaran soles ja que s’acom- panyaran de grups amics. El divendres 4 el concert de Mor- digans es completarà amb els rockers Minor Empires –el nou projecte de membres de No­ think, Toundra, The Big Bench i Moonich– i els andorrans Pun- kers Love the 80’s i DJ Maluki, en una nit que combinarà el rock melòdic i festiu. El dissabte 5 serà el torn del metal amb les actuacions de Morth Wyrtha, Nami i Persefo- ne. Morth Wyrtha és una ban- da andorrana de metal que està començant a enregistrar el seu primer àlbum. Els components són Èric Obregon (veu), Manu Rodríguez (teclats), Èric Alves (guitarra), Luis Vieites (baix) i Xavi Requena (bateria). Els concerts tindran lloc a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’En- camp. Les actuacions comença- ran a les onze de la nit i s’allarga- ran fins a la matinada. L’entrada doble, per als dos dies d’actuaci- ons, val vuit euros. Els tiquets es poden comprar des d’avui a la pàgina web www.morabanc.ad/ entrades o al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp. L’accés als concerts no estarà permès als menors de 16 anys. La recaptació obtinguda de l’Encamp Rock Festival es desti- narà a accions solidàries. Persefone, Nami i Mordigans, a l’Encamp Rock Festival Concert Cartell de l’Encamp Rock Festival. comú d’encamp Redacció encamp MúsicaCinema El cicle de l’ONCA al Palau de la Música Catalana con- tinua aquest vespre amb el concert ONCA i els composi- tors catalans (1914-2014). El programa del recital inclou composicions de Lluís Be- nejam (1914-1968), de Sal- vador Brotons (1959), amb Cristian Ifrim (viola) com a solista, i de Ramon Humet (1968) i Albert Guinovart (1962) amb el Cor Jove de l’Orfeó Català. El pròxim concert al Palau de la Músi- ca serà el 10 d’abril, amb el programa L’ONCA i Jazz & Cordes, en què l’orquestra ac- tuarà amb Dick Them Trio i amb la cantant Laura Simó. La Fundació ONCA està for- mada pel Govern i la Funda- ció Crèdit Andorrà. L’any 2008 el Govern va con- vocar els arquitectes amb un premi Pritzker al concurs per fer el Museu Nacional, que s’havia d’aixecar a l’espai que ocupa l’antiga caserna de bombers. Els cinc arqui- tectes que van concórrer al certamen van ser Jean Nou- vel, Norman Foster, Frank Gehry, Dominique Perrault i Zaha Hadid. L’arquitecte Ángel Borrego (1967) va se- guir el procés del concurs i el mostra en The competition, documental que el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’An­ dorra projecta aquest vespre, a les vuit, als cinemes Illa. The Competition va obrir el certamen de film i arquitec- tura Architecture Film Festi- val Rotterdam 2013. L’ONCA torna a actuar al Palau El concurs del Museu Nacional
 20. 20. 21Dijous, 20 de març del 2014 Esports Projecte ambiciós per a Joan Carchat. Seguirà una temporada més al Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt, però tindrà a dar- rere un equip dels millors d’Es- panya, que li posa a disposició una estructura per tenir les mà- ximes aspiracions. També canvia de vehicle i estarà al volant d’un Mitsubishi Lancer Evo X, que li permet tenir més prestacions. Es van donar una sèrie de circumstàncies perquè l’andorrà recalés a l’equip gallec ACSM Ra- llye Team, que és considerat dels més potents de l’Estat veí i té a les seves files Xevi Pons i José Antonio Suárez. En Carchat han vist un pilot de garanties i futur i el suport de Banco Madrid arro- doneix la jugada. Deixa enrere la relació amb Renault, perquè no donava les màximes garanties d’èxit en “no poder-nos assegu- rar tenir el Clio R3”, assenyala el pilot. El Mitsubishi que té a la seva disposició té 300 cavalls i com- porta que faci un pas endavant respecte al Mégane N4 de la temporada passada. “És un cot- xe que fa temps que competeix, que han evolucionat i està molt ben preparat”, i en ser 4x4 per- met que “en els ral·lis en què plou, com els del nord, tracci- oni molt millor quan et trobes la carretera molla, bruta i que patina”. Enguany recupera com a copilot Claudi Ribeiro: “Ens co- neixem bé i em permetrà donar el màxim.” Seguirà competint al grup N i l’objectiu no és altre que “gua- nyar el títol”. Perquè l’ACSM Rallye Team sempre lluita per adjudicar-se totes les categories. Pons, que aspira al títol absolut, n’és un exemple. L’exigència per a Carchat és la mateixa. “Crec quepodemaconseguir-hosisom bastant constants i ens centrem a córrer només amb la resta de pilots del grup N i no amb els altres, amb cotxes més potents. Primer hem de fer la nostra cur- sa i si estem per competir amb la resta ja ho farem. No renunciem a res.” Ni al podi en la classifica- ció absoluta. El Ral·li de les illes Canàri- es serà el punt de sortida. És la primera cita de les deu que té el calendari de l’Espanyol d’asfalt. Serà divendres i dissabte de la setmana vinent. Amb el Mit- subishi només ha pogut realit- zar un test, a Andorra, així que en el shakedown canari espera treure’n el màxim profit. “És el primer ral·li i ens el prenem com un test. El més important és poder fer quilòmetres” i acostu- mar-se al cotxe. Aquesta és la quarta tempo- rada al Nacional de l’especiali- tat i cada any ha tingut vehicle i copilot nous. Ha passat per Suzuki, Porsche i Renault, i amb el Mitsubishi, com a únic pilot al qual la marca dóna suport, vol- dria assentar-se: “M’agradaria repetir amb el mateix cotxe.” Pilot de mundial La trajectòria de Carchat per- met pensar en ell per a projectes més ambiciosos. El fitxatge per ACSM Rallye Team és una con- seqüència del que en pot sortir. A més de l’Espanyol d’asfalt en- guany podria tenir una apari- ció esporàdica al Mundial. “Ens agradaria fer el Catalunya-Costa Daurada”, admet, conscient que perquè es faci realitat s’ha de conjuntar aspectes de pressu- post amb resultats al llarg de la temporada. Però el destí final no és no- més aparèixer pel ral·li català, sinó que es converteixi en pilot mundialista i pugui fer aquest calendari. Els resultats que ob- tingui i el suport de l’equip i els patrocinadors seran claus per fer realitat aquesta empresa. Qui no dubta que ho aconseguirà és Toti Sasplugas, secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, que assegura que “és un pilot de Mundial” i confia que tot “vagi en la bona direcció” per les seves condicions, ja que és “un pilot molt fiable”, capaç de conduir segur a gran velocitat. Carchat canvia a Mitsubishi i inicia un projecte amb plans ambiciosos Fitxa per l’equip ACSM, un dels millors d’Espanya, i l’objectiu és guanyar el títol del grup N de l’Espanyol d’asfalt Automobilisme Redacció andorra la Vella Joan Carchat afronta una temporada amb objectius de màxims després del canvi d’equip i cotxe. bondia El Campionat d’Espanya de ral· lis de terra es posa en marxa. Dissabte arrenca el Ral·li Ter- res Altes de Llorca, amb la par- ticipació d’Albert Llovera, amb el seu Abarth Grande Punto S2000 i amb Álex Haro al costat com a copilot. Provarà d’iniciar la temporada amb bon peu per encarar des d’un principi els objectius plantejats. És la primera oportunitat per agafar distàncies amb els principals rivals, en una tem- porada que es presenta excep- cional pels pilots que hi pre- nen part. “Solament fa falta mirar la llista d’inscrits per adonar-se que el campionat ha crescut tant en quantitat com en qualitat pel que fa als possi- bles rivals. Per a mi això és un estímul, nosaltres intentarem imposar un ritme competitiu des del principi i a veure què passa”, assenyala Llovera, que es posa com a objectiu guanyar “el grup N i lluitarem de valent per aquesta opció”. Els reglatges del cotxe no varien. Després de fer el pri- mer test la tornada al volant de l’Abarth va ser positiva: “No te- nim grans novetats en la nostra mecànica, a més seguirem cal- çant pneumàtics DMACK en les nostres rodes. A PCR han fet un repàs a fons i les sensacions en el test que hem fet han estat molt bones. L’Abarth continua sent molt competitiu i estic convençut que ho podrem de- mostrar.” La prova murciana té un re- corregut total de 391,60 qui- lòmetres, dels quals 97,33 són de velocitat. Consta de nou especials, de les quals cinc són diferents. Llovera comença la temporada al Ral·li Terres Altes de Llorca Llovera torna amb l’Abarth. fotoesport Redacció andorra la vella Joan Carchat Crec que podem aconseguir-ho si som bastant constants
 21. 21. esports22 Dijous, 20 de març del 2014 Torna a fer les Amèriques. Mar- cel Lescano competeix de nou al continent americà. I ho farà en una de les proves més des- tacades del calendari mundial, la St. Thomas International Re- gatta, que es disputa del 28 al 30 d’aquest mes i que disposa- rà d’una flota amb importants noms de vaixells i regatistes, fet que confirma l’elevat nivell qualitatiu que s’hi reuneix en cada edició. L’andorrà hi participarà en una classe de vaixell en què ha competit comptades vegades, un TP52. Competirà amb el Balearia, capitanejat per Toni Guiu, i ho farà de trimmer de gènova o major. L’equip el for- men una quinzena de perso- nes. Lescano està acostumat a competir a bord d’embarca- cions d’entre 40 i 46 peus i la setmana vinent ho farà amb un TP52, que és “un vaixell de regata pura”, assenyala el re- gatista andorrà, destacant que “en condicions de fort vent és difícil de portar, així que sem- pre has d’estar atent”. La St. Thomas International Regatta és la prova més impor- tant de les que es disputen al Carib i forma part del calendari de la Rolex Cup. Consta de tres dies de regates, amb dues per cada jornada a les illes Verges Americanes. Competir al Medi- terrani no té res a veure a fer-ho al Carib per les característiques climatològiques i les condici- ons del mar en aquests punts tan distanciats del planeta. “Al Mediterrani les onades són més curtes i altes, mentre que a l’Atlàntic no són tan elevades però el vent és molt més dur. És una navegació completament diferent.” Aquest fet comporta que els entrenaments que rea- litzin abans de la prova seran vitals per aclimatar-se. La flota que s’hi reunirà, i concretament en la classe del Balearia, fa que els objectius no es plantegin, tret de fer un bon paper. “Hi ha vaixells i regatis- tes dels millors del món. Com- petim amb tripulacions pro- fessionals, així que intentarem fer-ho el millor possible, sense pressió.” Lescano serà a la prestigiosa St.Thomas International Regatta És la prova més important del Carib i hi participarà a bord del ‘Balearia’, un TP52 Vela Marcel Lescano prendrà part en la prova caribenya amb el ‘Balearia’. cruiser-racer J.J.B. andorra la vella Es disputa del 28 al 30 d’aquest mes i és al calendari de la Rolex Cup Méribel va acollir el descens del Campionat de França júni- or, en què el corredor andorrà més destacat va ser Marc Oli- veras, que es va classificar en la dissetena posició. Va finalitzar la cursa amb un temps d’1.36,55 minuts, signant 41,39 punts FIS. Ro- bert Solsona va acabar en el 52è lloc amb 1.40,22; Josh Alayrach va ser 58è (1.40,69) i Àxel Esteve, 59è (1.40,74). Aquest últim va ser l’únic a millorar punts. En va su- mar 102,25, pels 111,95 que posseïa en la desena llista de la FIS. El guanyador va ser el fran- cès Valentin Giraud Moine amb un registre d’1.34,32. Les altres dues posicions del podi van ser les mateixes que en el descens de dimarts del campionat absolut gal. La se- gona plaça la va ocupar David Poisson (1.34,35) i la tercera, Maxence Muzaton (1.34,77). Avui torna la competició a Méribel en categoria absolu- ta. En masculí es disputa el supergegant i la supercom- binada, amb la participació d’Oliveras, Solsona, Alayrach i Esteve. La categoria feme- nina s’estrena en aquest cam- pionat, disputant la primera prova. Serà l’eslàlom. Per part andorrana hi seran presents Mireia Gutiérrez, Carmina Pallàs i Sara Raméntol. Soulié, a oslo En biatló, Laura Soulié partici- pa en l’última etapa del calen- dari de la Copa del Món, que es desenvolupa a Oslo Hol- menkollen (Noruega). Com- peteix avui en la prova dels 7,5 quilòmetres esprint. Oliveras, 17è al descens del Nacional francès júnior Esquí Marc Oliveras va ser el més destacat dels andorrans. Alexis boichard / agence zoom Redacció andorra la vella El BC River Andorra MoraBanc col·labora amb Unicef Andorra en la campanya Ara no podem parar, que lluita per acabar amb la mortalitat infantil. En els dos últims partits a casa de la lliga regular s’organitzaran accions per recaptar diners. Divendres davant el Leyma Natura Básquet Coruña i el 28 d’aquest mes contra el Planasa Navarra el club sortejarà una samarreta signada pels compo- nents de la plantilla. Serà entre totes les persones que durant aquests partits enviïn un mis- satge de text al número 606 amb la paraula “Unicef”. Un dels patrocinadors principals de l’entitat, el centre comerci- al River, donarà deu euros per cada punt que faci el conjunt andorrà. La campanya No podem parar treballa per eradicar la morta- litat infantil. Actualment cada dia moren 18.000 infants en tot el món. Amb mesures sen- zilles com la vacunació, una nutrició adequada i l’accés a l’ai- gua, aquestes xifres es podrien reduir. Col•laboració amb Unicef als dos últims partits de casa Bàsquet Redacció andorra la vella La recaptació serà per a una campanya per eradicar la mortalitat infantil La Federació Andorrana de Natació (FAN) estarà repre- sentada per Iris Delgado en la quarta edició de l’Open de França Make Up Forever, que es disputarà demà a les pisci- nes del Centre Nautique Mau- rice Thorez de París. Participarà en la modalitat de solo lliure i estarà acompa- nyada per l’entrenadora Livia Montes i per la jutgessa Natà- lia Meca. L’objectiu és realitzar un bon exercici, agafar experi- ència i assolir la millor classifi- cació possible. D’altra banda, en natació la FAN va competir amb una nombrosa delegació al Memo- rial Josep Tresserras de Ba- nyoles. Lea Ricart va aconse- guir la mínima en la prova dels 200 metres lliures per partici- par en la Mediterranean Cup (Comen), que es realitzarà a Netanya (Israel). Va obtenir la classificació amb una millor marca personal de 2.15,05 mi- nuts. Va signar el cinquè lloc. A Banyoles els nedadors andorrans van aconseguir fins a 21 marques personals. Tres van pujar al podi. Nàdia Tudó va ser segona als 100 i 200 lliures, amb 1.01,90 i 2.13.60, respectivament. Van ser ter- cers Miquel Oliveros als 200 esquena, amb un temps de 2.24,43, i Laia Rodríguez en els 100 esquena, amb 1.15,11. Iris Delgado competeix a París en l’Open de França Natació Redacció andorra la vella Estil lliure Ahir es van realitzar els entrenaments lliures de la Copa del Món de Silvaplana. A l’estació suïssa s’hi troba Carles Aguareles. El rider andorrà va tenir una jorna- da positiva, en planxar cor- rectament a la zona de salts un cork unnatural 900 i un switch doble 900. Als rails va desenvolupar un treball de contacte per buscar les mi- llors figures de cara a la com- petició. Avui es portaran a terme els entrenaments ofi- cials i demà serà el torn de les classificatòries. Aguareles, a la Copa del Món de Silvaplana Redacció andorra la vella
 22. 22. publicitat 23Dijous, 20 de març del 2014 Processant per embarassades Dimarts i dijous de 18 h a 19 h Classe impartida per la Mònica Martinez oberta per a sòcies i no sòcies Per a més informació i preus, truqueu al 73 75 73
 23. 23. 24 Dijous, 20 De març Del 2014 Classificats DIVERSOS Personal qualificat d’alt estànding Pàrquing privat Màxima discreció Tel.: +34 972 89 06 42 · +34 630 261 057 Amb la garantia de La Torre d’Alp 24 h pla de sant tirs IMMOBLES VENDA DE LLENYA - Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el preu inclou també el transport i la col·locació). - Confecció de coms. - Sacs d’encenalls. 835 800 Cursos d’anglès i rus per a empreses idiomes.impis.sl@gmail.com 821644 - 344828 NOVA ADREÇA: CENTRE COMERCIAL LA FIRA - c/ Dr. Nequi, 6, primera planta Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad Administració de finques. Venda i lloguer CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER VENDES - OPORTUNITAT LLOGUERS col∙legiada núm. 76 ESCALDES-ENGORDANY - MOLT CÈNTRIC 4 habitacions. Tot exterior, gran terrassa, sol, balcó, aparcament i traster. 280.000 € ESCALDES-ENGORDANY - ZONA CALDEA Seminou, 2 hab. PÀRQUING i TRASTER. 165.000 € ENCAMP, a prop de les escoles 1 habitació. Pàrquing. 75.000 € ENCAMP - CENTRE POBLE (El Tremat) CASA UNIFAMILIAR PER REFORMAR. 210.000 € LA MASSANA CENTRE 1 hab. (opció de 2a hab.) i pàrquing. 150.000 € ESCALDES-ENGORDANY Ctra. Engolaters, km 2, dúplex de 3 habitacions. TERRASSA i PQ. 700 €, calefacció inclosa. Fiter i Rossell (cruïlla Vilars). 3 habitacions dobles, 2 b., llar de foc, sense PQ.: 500 € Cruïlla de la ctra. d’Engolasters. 3 hab., 2 b., balcó, llar de foc, safareig. Box tancat per a un cotxe: 650 € Cruïlla de la ctra. d’Engolasters. 1 hab., sense mobles i pàrquing: 350 € ANDORRA LA VELLA Zona Illa Carlemany. 2 hab., sense mobles. 400 €. Sense calefacció. Plaça de les Arcades. 1 hab., mobles: 400 € Ciutat de Valls. 2 hab., sol, sense mobles: 450 € ENCAMP 1 habitació i PQ.: 300 € 2 habitacions, MOBLAT: 450 € 3 i 4 habitacions, sense calefacció: 395 € Es ven planta d’edifici d’una superfície de 1.437 m2 amb accés directe des del carrer. Molt cèntrica, zona c/ Esteve Dolsa. 806 260 Príncep Benlloch, 8-1r. AD500 Andorra la Vella acg@acg.ad www.acg.ad VEHICLES Es ven Honda HornEtCB 600 25.000 km Preu: 2.750€ tel. 387 918 Honda Integra 700. Maig 2012. Ancoratge per a maletes original Honda + maleta posterior. 7.900 € - Tel.: 33 79 68 tel.: +376 874 050 info@eiximmobiliari.com A partir de 600 €/mes Despeses a part segons consum Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalment moblats i equipats, amb tots els electrodomèstics. 1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig. 1 plaça d’aparcament i traster. lloguer Vols vendre el teu cotxe o la teva moto? Anuncia’t en aquest espai. Més informació al 80 88 88 MESTRE TOUREMA ESPECIALISTA A RESOLDRE PROBLEMES DE PARELLA Soluciono tots els problemes de salut, sentimentals, econòmics, de justícia, impotència, etc. RESULTAT EN 2 DIES TEL. 0034 610 324 179 0033 751 033 517

×